View : 17797

หลายท่านอาจเคยได้ยินมาเรื่องการกำหนดขนาดช่องเปิดประตู หน้าต่าง รวมถึงระยะต่างๆ ของเฟอร์นิเจอร์ว่า ถ้าใช้ระยะสุ่มสี่สุ่มห้าอาจไม่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย อันจะนำพาไปสู่การพบกับความอับโชค เคราะห์ร้าย สิ่งไม่ดีต่างๆ  แล้วระยะที่ถูกต้องที่ควรเลือกใช้เป็นอย่างไรกันบ้าง
 
ซึ่งถ้าไปดูตามมาตราวัดลู่ปัง ซึ่งเป็นมาตราวัดตามหลักของจีนแต่โบราณสำหรับวัดระยะ เพื่อเสริมฮวงจุ้ย จะแบ่งมาตราวัดสำหรับใช้กับคนเป็น และมาตรวัดสำหรับคนตาย  ทั้งสองระบบระยะออกมาเป็น 8 ช่วงใหญ่ แต่ละช่วงใหญ่จะย่อยออกไปอีก 4 ช่วงย่อย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่นำมาผลิตเป็นตลับเมตรจีนเสริมฮวงจุ้ย (ตามมาตรวัดลู่ปัง) ซึ่งจะมีอักษรกำกับไว้

กลุ่มอักษรสีแดงเป็นมงคล ส่วนสีดำเป็นอัปมงคล เวลาใช้ให้เลือกระยะตกอยู่ในช่วงอักษรสีแดง จะขอยกตัวอย่างไม้ลู่ปังสำหรับคนเป็นซึ่งจะมีระยะที่เป็นมงคลรวม 4 ช่วง เรียงกันตั้งแต่
 

ตลับเมตรจีน (บรรทัดบนใช้สำหรับคนเป็น บรรทัดล่างใช้สำหรับคนตาย)

ระยะมงคลหลักทั้ง 4 และย่อยอีก 16 ระยะพร้อมความหมายย่อย
ที่มาภาพ: Hakkapeople.com

เมื่อรู้ดังนี้แล้วก็จะได้สบายใจ จะใช้ตามมาตรฐานสากล (รับมาจากฝรั่ง) หรือจะมาดัดแปลงให้เป็นมาตรฐานระยะตามไม้บรรทัดลู่ปังเสริมฮวงจุ้ยก็ตามแต่ สะดวก
 
สำหรับผู้ที่อยากกำหนดช่องประตู หน้าต่างให้ถูกหลักฮวงจุ้ยอย่างแท้จริง ควรหาไม้บรรทัดลู่ปังมาวัดอีกครั้งเพื่อความแม่นยำถูกต้อง และแม้บ้านจะถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยมากแค่ไหน แต่อย่าหลงลืมเรื่องของความรัก ความเอาใจใส่ของคนในครอบครัวด้วย 


หน้าต่าง ประตู กว้างยาวเท่าไหร่ ถึงจะถูกหลักฮวงจุ้ย 

มาตราวัดไม้ลู่ปัง
ที่มาภาพ: http://cdn.websiteok.com/

ไช่ มีความหมายว่า “ทรัพย์สิน โชคลาภ” (0 – 5.25 เซ็นติเมต รบนตลับเมตร) และมีระยะแบ่งย่อยลงไป อีก 4 ช่วงและมีความหมายกำกับระยะย่อยลงไป

หงี่ มีความหมายว่า “คุณธรรม” (16.10 – 21.40 เซ็นติเมตร บนตลับเมตร) และมีระยะแบ่งย่อยลงไป อีก 4 ช่วงและมีความหมายกำกับระยะย่อยลงไป

กัว มีความหมายว่า “อำนาจ บารมี” (21.50 – 26.80 เซ็นติเมตร บนตลับเมตร) และมีระยะแบ่งย่อยลงไป อีก 4 ช่วงและมีความหมายกำกับระยะย่อยลงไป

ปึ้ง มีความหมายว่า “ทรัพย์สิน โชคลาภ” (37.60 – 42.90 เซ็นติเมตร บนตลับเมตร) และมีระยะแบ่งย่อยลงไป อีก 4 ช่วงและมีความหมายกำกับระยะย่อยลงไป

เมื่อวนครบ 1 วงรอบ ก็เริ่มวงรอบที่สองต่อ ทำให้เกิดระยะมงคลลำดับที่สอง สาม และต่อๆ ไปสำหรับใช้งาน

เรื่องที่น่าสนใจคือ ทำไมต้องมีการกำหนดระยะเหล่านี้ไว้ให้ใช้ และทำไมต้องกำหนดเป็นสองระบบสำหรับคนเป็นและคนตาย ซึ่งถ้ามองกันลึกๆ และย้อนกลับไปหาถึงที่มาว่าไม้ลู่ปังนี้มาให้กำเนิดโดยช่างไม้จีนท่านหนึ่ง ที่อยู่ในสมัยราชวงศ์ซ่งได้สร้างขึ้น อาจเป็นไปได้ว่า ที่ต้องกำหนดระยะเหล่านี้ให้ใช้เพื่อให้ทุกคนทำการก่อสร้างประตู หน้าต่าง หรือทำเฟอร์นิเจอร์ภายใต้มาตรฐานเดียวกันหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกัน
 
ช่างไม้ทุกคนจะวัดระยะภายใต้ขนาดที่ใกล้เคียงกัน โดยยึดความเชื่อตามตัวอักษร กลุ่มต่างๆ (คงไม่มีใครไปโต้เถียง เพราะทั้งผู้ว่าจ้างและผู้จ้างเชื่อเหมือนๆ กัน)  ขนาดหน้าต่างประตู เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตออกมาจะมีขนาดที่แตกต่างกันไม่มากจนเกินไป และยังส่งผลย้อนกลับไปถึงขั้นตอนผลิตตั้งแต่การเลื่อยไม้เพื่อออกมาขาย ไม่เกิดการเสียเศษไม้จากการเลื่อยทิ้งมากเกินไป ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์เดียวกัน

ส่วนมาตรวัดลู่ปังเพื่อเสริมฮวงจุ้ยให้กับคนตาย ทำไมมีช่วงที่สั้นกว่าคนเป็น อาจเป็นไปได้ว่าคนตายไม่มีความรู้สึกอีกแล้ว การทำอะไรที่แคบเล็กลงมาหน่อยก็คงไม่เป็นไร อีกทั้งช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากรเพราะใช้น้อยลงนั่นเอง


หน้าต่าง ประตู กว้างยาวเท่าไหร่ ถึงจะถูกหลักฮวงจุ้ย 

มาตราวัดไม้ลู่ปัง
ที่มาภาพ: http://cdn.websiteok.com/

หลายท่านอาจเคยได้ยินมาเรื่องการกำหนดขนาดช่องเปิดประตู หน้าต่าง รวมถึงระยะต่างๆ ของเฟอร์นิเจอร์ว่า ถ้าใช้ระยะสุ่มสี่สุ่มห้าอาจไม่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย อันจะนำพาไปสู่การพบกับความอับโชค เคราะห์ร้าย สิ่งไม่ดีต่างๆ  แล้วระยะที่ถูกต้องที่ควรเลือกใช้เป็นอย่างไรกันบ้าง
 
ซึ่งถ้าไปดูตามมาตราวัดลู่ปัง ซึ่งเป็นมาตราวัดตามหลักของจีนแต่โบราณสำหรับวัดระยะ เพื่อเสริมฮวงจุ้ย จะแบ่งมาตราวัดสำหรับใช้กับคนเป็น และมาตรวัดสำหรับคนตาย  ทั้งสองระบบระยะออกมาเป็น 8 ช่วงใหญ่ แต่ละช่วงใหญ่จะย่อยออกไปอีก 4 ช่วงย่อย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่นำมาผลิตเป็นตลับเมตรจีนเสริมฮวงจุ้ย (ตามมาตรวัดลู่ปัง) ซึ่งจะมีอักษรกำกับไว้

กลุ่มอักษรสีแดงเป็นมงคล ส่วนสีดำเป็นอัปมงคล เวลาใช้ให้เลือกระยะตกอยู่ในช่วงอักษรสีแดง จะขอยกตัวอย่างไม้ลู่ปังสำหรับคนเป็นซึ่งจะมีระยะที่เป็นมงคลรวม 4 ช่วง เรียงกันตั้งแต่
 

ตลับเมตรจีน (บรรทัดบนใช้สำหรับคนเป็น บรรทัดล่างใช้สำหรับคนตาย)

ระยะมงคลหลักทั้ง 4 และย่อยอีก 16 ระยะพร้อมความหมายย่อย
ที่มาภาพ: Hakkapeople.com

ไช่ มีความหมายว่า “ทรัพย์สิน โชคลาภ” (0 – 5.25 เซ็นติเมต รบนตลับเมตร) และมีระยะแบ่งย่อยลงไป อีก 4 ช่วงและมีความหมายกำกับระยะย่อยลงไป

หงี่ มีความหมายว่า “คุณธรรม” (16.10 – 21.40 เซ็นติเมตร บนตลับเมตร) และมีระยะแบ่งย่อยลงไป อีก 4 ช่วงและมีความหมายกำกับระยะย่อยลงไป

กัว มีความหมายว่า “อำนาจ บารมี” (21.50 – 26.80 เซ็นติเมตร บนตลับเมตร) และมีระยะแบ่งย่อยลงไป อีก 4 ช่วงและมีความหมายกำกับระยะย่อยลงไป

ปึ้ง มีความหมายว่า “ทรัพย์สิน โชคลาภ” (37.60 – 42.90 เซ็นติเมตร บนตลับเมตร) และมีระยะแบ่งย่อยลงไป อีก 4 ช่วงและมีความหมายกำกับระยะย่อยลงไป

เมื่อวนครบ 1 วงรอบ ก็เริ่มวงรอบที่สองต่อ ทำให้เกิดระยะมงคลลำดับที่สอง สาม และต่อๆ ไปสำหรับใช้งาน

เรื่องที่น่าสนใจคือ ทำไมต้องมีการกำหนดระยะเหล่านี้ไว้ให้ใช้ และทำไมต้องกำหนดเป็นสองระบบสำหรับคนเป็นและคนตาย ซึ่งถ้ามองกันลึกๆ และย้อนกลับไปหาถึงที่มาว่าไม้ลู่ปังนี้มาให้กำเนิดโดยช่างไม้จีนท่านหนึ่ง ที่อยู่ในสมัยราชวงศ์ซ่งได้สร้างขึ้น อาจเป็นไปได้ว่า ที่ต้องกำหนดระยะเหล่านี้ให้ใช้เพื่อให้ทุกคนทำการก่อสร้างประตู หน้าต่าง หรือทำเฟอร์นิเจอร์ภายใต้มาตรฐานเดียวกันหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกัน
 
ช่างไม้ทุกคนจะวัดระยะภายใต้ขนาดที่ใกล้เคียงกัน โดยยึดความเชื่อตามตัวอักษร กลุ่มต่างๆ (คงไม่มีใครไปโต้เถียง เพราะทั้งผู้ว่าจ้างและผู้จ้างเชื่อเหมือนๆ กัน)  ขนาดหน้าต่างประตู เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตออกมาจะมีขนาดที่แตกต่างกันไม่มากจนเกินไป และยังส่งผลย้อนกลับไปถึงขั้นตอนผลิตตั้งแต่การเลื่อยไม้เพื่อออกมาขาย ไม่เกิดการเสียเศษไม้จากการเลื่อยทิ้งมากเกินไป ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์เดียวกัน

ส่วนมาตรวัดลู่ปังเพื่อเสริมฮวงจุ้ยให้กับคนตาย ทำไมมีช่วงที่สั้นกว่าคนเป็น อาจเป็นไปได้ว่าคนตายไม่มีความรู้สึกอีกแล้ว การทำอะไรที่แคบเล็กลงมาหน่อยก็คงไม่เป็นไร อีกทั้งช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากรเพราะใช้น้อยลงนั่นเอง

เมื่อรู้ดังนี้แล้วก็จะได้สบายใจ จะใช้ตามมาตรฐานสากล (รับมาจากฝรั่ง) หรือจะมาดัดแปลงให้เป็นมาตรฐานระยะตามไม้บรรทัดลู่ปังเสริมฮวงจุ้ยก็ตามแต่ สะดวก
 
สำหรับผู้ที่อยากกำหนดช่องประตู หน้าต่างให้ถูกหลักฮวงจุ้ยอย่างแท้จริง ควรหาไม้บรรทัดลู่ปังมาวัดอีกครั้งเพื่อความแม่นยำถูกต้อง และแม้บ้านจะถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยมากแค่ไหน แต่อย่าหลงลืมเรื่องของความรัก ความเอาใจใส่ของคนในครอบครัวด้วย 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ