View : 11788

บ่อยครั้งเวลาสอบถามผู้รับเหมาเรื่องค่าก่อสร้างบ้านใหม่ ผู้รับเหมามักจะใช้ระยะเวลาสั้นๆ เพียงชั่วอึดใจในการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนที่จะให้คำตอบเป็นตัวเลขจำนวนหนึ่ง โดยไม่เคยบอกกล่าวในรายละเอียดที่มาที่ไปของตัวเลขชุดนี้ว่าประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง  เจ้าของงานหลายท่านจึงตัดสินใจว่าจ้างด้วยเหตุที่ว่าตัวเลขค่าก่อสร้างจำนวนที่ผู้รับเหมาเสนอมาให้ยังคงอยู่ภายใต้หรือใกล้เคียงกับตัวเลขงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ในใจ และปล่อยให้ตัวเลขจำนวนนั้นยังคงเป็นปริศนาค้างคาในใจของตนต่อไป ซึ่งการตกลงว่าจ้างกันในลักษณะนี้มักเกิดปัญหาจุกจิกกวนใจขึ้นระหว่างงานก่อสร้างเสมอ และปัญหาส่วนใหญ่หนีไม่พ้นเรื่องเงิน
 
ตามมาตรฐานงานออกแบบก่อสร้างบ้านใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำเอกสารถอดแบบประมาณราคามาควบคุมงบประมาณในการก่อสร้าง “ถอดแบบ” คือ ประมาณการปริมาณวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในงานก่อสร้างตามแบบบ้าน  และ “ประมาณราคา” คือ ประมาณการค่าก่อสร้างบ้าน ซึ่งประกอบด้วย ค่าของ (ขึ้นอยู่กับปริมาณวัสดุ), ค่าแรงงาน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลา และความยากง่ายของงานก่อสร้าง), และค่าดำเนินการรวมกำไรของผู้รับเหมา โดยปกติทางสถาปนิกผู้ออกแบบมักจะจัดทำเอกสารถอดแบบให้เพียงอย่างเดียว ส่วนการประมาณราคานั้นเป็นงานของผู้รับเหมา เจ้าของงานจะทราบราคาค่าก่อสร้างก็ต่อเมื่อผู้รับเหมาแต่ละรายเสนอราคาค่าก่อสร้างกลับมาให้พิจารณา  แน่นอนว่าราคาย่อมแตกต่างกัน

 
การพิจารณาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างบ้านจากผู้รับเหมาแต่ละรายร่วมกับความเห็นจากสถาปนิกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานก่อสร้างครั้งนี้ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้สามารถสรุปราคาค่าก่อสร้างได้ก็จริงแต่ก็ยังบอกไม่ได้อย่างชัดเจนว่าแตกต่างจากราคาค่าก่อสร้างในท้องตลาดอย่างไร  อีกแนวทางหนึ่งคือการส่งแบบก่อสร้างบ้านให้กับหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือจัดทำราคากลางค่าก่อสร้างขึ้นมาใช้เป็นเกณฑ์ เพื่อเปรียบเทียบกับราคาจากผู้รับเหมาซึ่งแนวทางนี้จะทำให้ทราบได้ว่าราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมานั้นสูงหรือต่ำกว่าราคาค่าก่อสร้างในท้องตลาดมากน้อยเพียงใด แต่ก็อย่ากังวลเรื่องงบประมาณมากเกินไปจนลืมใส่ใจคุณภาพของวัสดุและฝีมืองานก่อสร้างของช่างซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ และส่งผลต่องานก่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพดี
 
สุดท้ายนี้ เจ้าของงานจึงควรเพิ่มความใส่ใจใคร่รู้ในรายละเอียดเนื้องานก่อสร้างบ้านให้มากยิ่งขึ้นหลังจากได้รับแบบก่อสร้างจากสถาปนิก ด้วยการทำตัวเป็นเด็กเจ้าปัญหา สอบถามในทุกสิ่งที่ไม่รู้ไม่เข้าใจจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยเฉพาะรายการวัสดุก่อสร้าง เจ้าของงานมีสิทธิ์คัดเลือกวัสดุก่อสร้างร่วมกับสถาปนิกก่อนระบุใช้ลงไปในแบบบ้าน และควรแสดงรายละเอียด ชื่อ ยี่ห้อ รุ่น สี ขนาด ของวัสดุก่อสร้างให้ชัดเจนตั้งแต่ในแบบ รวมทั้งควรจัดให้มีการทำเอกสารถอดแบบประมาณราคาที่เป็นกลางเพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคาจากผู้รับเหมา เท่านี้เจ้าของงานก็สามารถจะตรวจสอบ และควบคุมราคาค่าก่อสร้างบ้านกับผู้รับเหมาได้ด้วยตัวเองแล้วล่ะครับอยากจะรู้ราคาค่าก่อสร้างบ้านต้องทำอย่างไร
 

หลายคนที่กำลังจะสร้างบ้านใหม่ ต่างก็อยากจะรู้ว่ารูปแบบบ้านตามที่สมาชิกในครอบครัวเห็นชอบตรงกันแล้วนั้นมีราคาค่าก่อสร้างประมาณเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้จัดสรรสำรองเงินเอาไว้ให้เพียงพอดำเนินงานก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่อาศัย 


อยากจะรู้ราคาค่าก่อสร้างบ้านต้องทำอย่างไร
 

หลายคนที่กำลังจะสร้างบ้านใหม่ ต่างก็อยากจะรู้ว่ารูปแบบบ้านตามที่สมาชิกในครอบครัวเห็นชอบตรงกันแล้วนั้นมีราคาค่าก่อสร้างประมาณเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้จัดสรรสำรองเงินเอาไว้ให้เพียงพอดำเนินงานก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่อาศัย 

บ่อยครั้งเวลาสอบถามผู้รับเหมาเรื่องค่าก่อสร้างบ้านใหม่ ผู้รับเหมามักจะใช้ระยะเวลาสั้นๆ เพียงชั่วอึดใจในการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนที่จะให้คำตอบเป็นตัวเลขจำนวนหนึ่ง โดยไม่เคยบอกกล่าวในรายละเอียดที่มาที่ไปของตัวเลขชุดนี้ว่าประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง  เจ้าของงานหลายท่านจึงตัดสินใจว่าจ้างด้วยเหตุที่ว่าตัวเลขค่าก่อสร้างจำนวนที่ผู้รับเหมาเสนอมาให้ยังคงอยู่ภายใต้หรือใกล้เคียงกับตัวเลขงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ในใจ และปล่อยให้ตัวเลขจำนวนนั้นยังคงเป็นปริศนาค้างคาในใจของตนต่อไป ซึ่งการตกลงว่าจ้างกันในลักษณะนี้มักเกิดปัญหาจุกจิกกวนใจขึ้นระหว่างงานก่อสร้างเสมอ และปัญหาส่วนใหญ่หนีไม่พ้นเรื่องเงิน
 
ตามมาตรฐานงานออกแบบก่อสร้างบ้านใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำเอกสารถอดแบบประมาณราคามาควบคุมงบประมาณในการก่อสร้าง “ถอดแบบ” คือ ประมาณการปริมาณวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในงานก่อสร้างตามแบบบ้าน  และ “ประมาณราคา” คือ ประมาณการค่าก่อสร้างบ้าน ซึ่งประกอบด้วย ค่าของ (ขึ้นอยู่กับปริมาณวัสดุ), ค่าแรงงาน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลา และความยากง่ายของงานก่อสร้าง), และค่าดำเนินการรวมกำไรของผู้รับเหมา โดยปกติทางสถาปนิกผู้ออกแบบมักจะจัดทำเอกสารถอดแบบให้เพียงอย่างเดียว ส่วนการประมาณราคานั้นเป็นงานของผู้รับเหมา เจ้าของงานจะทราบราคาค่าก่อสร้างก็ต่อเมื่อผู้รับเหมาแต่ละรายเสนอราคาค่าก่อสร้างกลับมาให้พิจารณา  แน่นอนว่าราคาย่อมแตกต่างกัน

 
การพิจารณาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างบ้านจากผู้รับเหมาแต่ละรายร่วมกับความเห็นจากสถาปนิกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานก่อสร้างครั้งนี้ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้สามารถสรุปราคาค่าก่อสร้างได้ก็จริงแต่ก็ยังบอกไม่ได้อย่างชัดเจนว่าแตกต่างจากราคาค่าก่อสร้างในท้องตลาดอย่างไร  อีกแนวทางหนึ่งคือการส่งแบบก่อสร้างบ้านให้กับหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือจัดทำราคากลางค่าก่อสร้างขึ้นมาใช้เป็นเกณฑ์ เพื่อเปรียบเทียบกับราคาจากผู้รับเหมาซึ่งแนวทางนี้จะทำให้ทราบได้ว่าราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมานั้นสูงหรือต่ำกว่าราคาค่าก่อสร้างในท้องตลาดมากน้อยเพียงใด แต่ก็อย่ากังวลเรื่องงบประมาณมากเกินไปจนลืมใส่ใจคุณภาพของวัสดุและฝีมืองานก่อสร้างของช่างซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ และส่งผลต่องานก่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพดี
 
สุดท้ายนี้ เจ้าของงานจึงควรเพิ่มความใส่ใจใคร่รู้ในรายละเอียดเนื้องานก่อสร้างบ้านให้มากยิ่งขึ้นหลังจากได้รับแบบก่อสร้างจากสถาปนิก ด้วยการทำตัวเป็นเด็กเจ้าปัญหา สอบถามในทุกสิ่งที่ไม่รู้ไม่เข้าใจจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยเฉพาะรายการวัสดุก่อสร้าง เจ้าของงานมีสิทธิ์คัดเลือกวัสดุก่อสร้างร่วมกับสถาปนิกก่อนระบุใช้ลงไปในแบบบ้าน และควรแสดงรายละเอียด ชื่อ ยี่ห้อ รุ่น สี ขนาด ของวัสดุก่อสร้างให้ชัดเจนตั้งแต่ในแบบ รวมทั้งควรจัดให้มีการทำเอกสารถอดแบบประมาณราคาที่เป็นกลางเพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคาจากผู้รับเหมา เท่านี้เจ้าของงานก็สามารถจะตรวจสอบ และควบคุมราคาค่าก่อสร้างบ้านกับผู้รับเหมาได้ด้วยตัวเองแล้วล่ะครับ


บทความที่แล้ว
เตรียมงบประมาณในการสร้างบ้านเท่าไรดี
4-เตรียมงบประมาณในการสร้างบ้านเท่าไรดี-(2).jpg


บทความถัดไป
เลือกคนที่ใช่ ใส่ใจขั้นตอน ก่อนสร้างบ้านใหม่
6-เลือกคนที่ใช่ใส่ใจขั้นตอนก่อนสร้างบ้านใหม่-(3).jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4 แนวทางสร้างบ้านใหม่
1-4-แนวทางสร้างบ้านใหม่-บริษัทรับสร้างบ้าน-สถาปนิก-แบบบ้านฟรี-ซื้อแบบบ้าน-บ้านสำเร็จรูป.jpgเตรียมขออนุญาตก่อสร้าง และหาผู้รับเหมาไปพร้อมกัน
1-เตรียมขออนุญาตก่อสร้าง-และหาผู้รับเหมาไปพร้อมกัน.jpg


ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ