View : 12479


ปัญหาภัยธรรมชาติเป็นปัญหาใหญ่ที่เราทุกคนควรช่วยกันแก้ไข โดยการค้นหาวิธีที่จะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังสร้างบ้านใหม่หรือต่อเติมบ้าน  ลองมาดู 8 วิธีการออกแบบและเลือกวัสดุให้บ้านเย็นสบาย 

ระยะห่างระหว่างตัวบ้านและส่วนต่อเติมครัวไทยอย่างน้อย 1.50 ม.

การทาสีภายนอกบ้านเป็นโทนสีอ่อน ส่วนภายในบ้านทาสีบ้านโทนสีเข้ม

5. จะมีผลกระทบอย่างไร หากจะวางบ่อน้ำพุ ไว้ในห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ ?
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศทำงานเพื่อลดความร้อนและลดความชื้น การมีน้ำและความชื้นอยู่ในห้องด้วย ก็จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น เป็นผลให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างมาก

6. ตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะวางคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศคือที่ใด ?
ตำแหน่งการวางคอมเพรสเซอร์ ควรเป็นตำแหน่งที่สามารถระบายอากาศได้อย่างรวดเร็ว และควรอยู่ในตำแหน่งที่ไม่โดนแสงแดดและความร้อน เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มขึ้น

7. การติดตั้งระบบท่อน้ำ ในส่วนต่างๆ ควรทำอย่างไร ?
การติดตั้งระบบท่อน้ำ สามารถทำได้ 2 แบบคือ

7.1 ต่อผ่านระบบถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำ
ระบบที่ต่อผ่านปั๊มน้ำ จะได้กำลังน้ำที่ดีไหลแรง ไม่ว่าอยู่ชั้นใดของตัวบ้าน แต่ข้อเสียคือปั๊มน้ำต้องทำงานต่อเนื่องทุกครั้งที่ใช้น้ำ

7.2 ต่อตรงจากท่อของการประปา (By Pass)
ระบบที่ต่อตรงจากท่อของการประปา (By Pass) นั้นข้อดีคือไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำ แต่ก็ควบคุมความแรงของน้ำได้ยากกว่า การติดตั้งระบบท่อในห้องน้ำและการติดตั้งสุขภัณฑ์ควรมีการติดตั้ง Stop Valve ก่อนที่น้ำจะเข้าสู่สุขภัณฑ์ เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมเฉพาะจุด หรือลดความสิ้นเปลืองหากมีการรั่วไหลได้

8. เวลาใดที่ควรลดการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง (Peak Load) ?
ช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด และการไฟฟ้ากำหนดให้เวลาดังกล่าวมีค่าไฟฟ้าแพงที่สุดในช่วงวัน คือช่วงเวลา 17.00 – 20.00 น. ดังนั้นเราควรลดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อประหยัดค่าไฟ และช่วยลดพลังงาน
 

 


ออกแบบดี เลือกวัสดุเป็น
บ้านเย็นสบาย

การติดตั้งฉนวนกันความร้อนติดบนฝ้าเพดาน หรือติดใต้จันทัน

1. การป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านให้บ้านเย็น ควรติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคาหรือที่ผนังเป็นลำดับแรก ?
ความร้อนส่วนใหญ่เกิดจากแสงแดด และช่องทางที่ความร้อนจากแสงแดดถ่ายเทเข้าสู่ตัวบ้านได้มากที่สุดคือบริเวณ หลังคา ดังนั้นหากต้องเลือกที่จะติดตั้งฉนวนป้องกันความร้อนควรเลือกติดบริเวณ หลังคาเป็นอันดับแรก

2. เหตุใดในการปิดเครื่องปรับอากาศตอนพักกลางวัน จึงยังไม่ควรเปิดหน้าต่างทันที ?
หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศนั้นก็คือ การลดความร้อนและความชื้น ดังนั้น หากมีการปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเปิดหน้าต่างโดยทันที จะทำให้ความร้อนและความชื้นสูงจากภายนอกถูกถ่ายเทเข้ามาภายในห้องอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความชื้นสะสมภายในห้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดเชื้อราขึ้นได้

3. ในการสร้างส่วนต่อเติมครัวไทยควรเว้นระยะห่างจากตัวบ้านเท่าใด จึงจะเหมาะสม ?
เพื่อให้เกิดการพัดผ่าน และถ่ายเทอย่างสะดวกของมวลอากาศและลม รวมถึงระยะสัญจรที่คล่องตัว ดังนั้นควรมีระยะห่างระหว่างตัวบ้านและส่วนต่อเติมครัวไทยอย่างน้อย 1.50 ม.

4. เพื่อให้บ้านเย็น ควรเลือกสีที่จะทาผนังบ้านอย่างไร ?
เนื่องจากสีอ่อนหรือสีสว่าง เช่น สีขาว สีครีม มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงและความร้อนสูง ในขณะเดียวกันก็ยังดูดซับความร้อนได้ต่ำกว่า ดังนั้น สีทาภายนอกที่สามารถป้องกันความร้อนได้ดีกว่าก็คือ สีโทนอ่อน แต่สีทาภายในสามารถทาโทนเข้มได้

ถ้าต้องการทาสีโทนเข้มที่ผนังภายนอกจริงๆ ควรต้องติดฉนวนป้องกันความร้อนที่ผนังเพิ่มด้วย เพื่อป้องกันความร้อนที่มาจากผนังดูดซับความร้อนเข้ามา แต่การติดฉนวนกันความร้อนจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 

การต่อท่อน้ำดีภายในบ้านพักอาศัย
ออกแบบดี เลือกวัสดุเป็น
บ้านเย็นสบาย

การติดตั้งฉนวนกันความร้อนติดบนฝ้าเพดาน หรือติดใต้จันทัน


ปัญหาภัยธรรมชาติเป็นปัญหาใหญ่ที่เราทุกคนควรช่วยกันแก้ไข โดยการค้นหาวิธีที่จะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังสร้างบ้านใหม่หรือต่อเติมบ้าน  ลองมาดู 8 วิธีการออกแบบและเลือกวัสดุให้บ้านเย็นสบาย 

ระยะห่างระหว่างตัวบ้านและส่วนต่อเติมครัวไทยอย่างน้อย 1.50 ม.

การทาสีภายนอกบ้านเป็นโทนสีอ่อน ส่วนภายในบ้านทาสีบ้านโทนสีเข้ม

1. การป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านให้บ้านเย็น ควรติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคาหรือที่ผนังเป็นลำดับแรก ?
ความร้อนส่วนใหญ่เกิดจากแสงแดด และช่องทางที่ความร้อนจากแสงแดดถ่ายเทเข้าสู่ตัวบ้านได้มากที่สุดคือบริเวณ หลังคา ดังนั้นหากต้องเลือกที่จะติดตั้งฉนวนป้องกันความร้อนควรเลือกติดบริเวณ หลังคาเป็นอันดับแรก

2. เหตุใดในการปิดเครื่องปรับอากาศตอนพักกลางวัน จึงยังไม่ควรเปิดหน้าต่างทันที ?
หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศนั้นก็คือ การลดความร้อนและความชื้น ดังนั้น หากมีการปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเปิดหน้าต่างโดยทันที จะทำให้ความร้อนและความชื้นสูงจากภายนอกถูกถ่ายเทเข้ามาภายในห้องอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความชื้นสะสมภายในห้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดเชื้อราขึ้นได้

3. ในการสร้างส่วนต่อเติมครัวไทยควรเว้นระยะห่างจากตัวบ้านเท่าใด จึงจะเหมาะสม ?
เพื่อให้เกิดการพัดผ่าน และถ่ายเทอย่างสะดวกของมวลอากาศและลม รวมถึงระยะสัญจรที่คล่องตัว ดังนั้นควรมีระยะห่างระหว่างตัวบ้านและส่วนต่อเติมครัวไทยอย่างน้อย 1.50 ม.

4. เพื่อให้บ้านเย็น ควรเลือกสีที่จะทาผนังบ้านอย่างไร ?
เนื่องจากสีอ่อนหรือสีสว่าง เช่น สีขาว สีครีม มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงและความร้อนสูง ในขณะเดียวกันก็ยังดูดซับความร้อนได้ต่ำกว่า ดังนั้น สีทาภายนอกที่สามารถป้องกันความร้อนได้ดีกว่าก็คือ สีโทนอ่อน แต่สีทาภายในสามารถทาโทนเข้มได้

ถ้าต้องการทาสีโทนเข้มที่ผนังภายนอกจริงๆ ควรต้องติดฉนวนป้องกันความร้อนที่ผนังเพิ่มด้วย เพื่อป้องกันความร้อนที่มาจากผนังดูดซับความร้อนเข้ามา แต่การติดฉนวนกันความร้อนจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 

การต่อท่อน้ำดีภายในบ้านพักอาศัย

5. จะมีผลกระทบอย่างไร หากจะวางบ่อน้ำพุ ไว้ในห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ ?
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศทำงานเพื่อลดความร้อนและลดความชื้น การมีน้ำและความชื้นอยู่ในห้องด้วย ก็จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น เป็นผลให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างมาก

6. ตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะวางคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศคือที่ใด ?
ตำแหน่งการวางคอมเพรสเซอร์ ควรเป็นตำแหน่งที่สามารถระบายอากาศได้อย่างรวดเร็ว และควรอยู่ในตำแหน่งที่ไม่โดนแสงแดดและความร้อน เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มขึ้น

7. การติดตั้งระบบท่อน้ำ ในส่วนต่างๆ ควรทำอย่างไร ?
การติดตั้งระบบท่อน้ำ สามารถทำได้ 2 แบบคือ

7.1 ต่อผ่านระบบถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำ
ระบบที่ต่อผ่านปั๊มน้ำ จะได้กำลังน้ำที่ดีไหลแรง ไม่ว่าอยู่ชั้นใดของตัวบ้าน แต่ข้อเสียคือปั๊มน้ำต้องทำงานต่อเนื่องทุกครั้งที่ใช้น้ำ

7.2 ต่อตรงจากท่อของการประปา (By Pass)
ระบบที่ต่อตรงจากท่อของการประปา (By Pass) นั้นข้อดีคือไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำ แต่ก็ควบคุมความแรงของน้ำได้ยากกว่า การติดตั้งระบบท่อในห้องน้ำและการติดตั้งสุขภัณฑ์ควรมีการติดตั้ง Stop Valve ก่อนที่น้ำจะเข้าสู่สุขภัณฑ์ เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมเฉพาะจุด หรือลดความสิ้นเปลืองหากมีการรั่วไหลได้

8. เวลาใดที่ควรลดการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง (Peak Load) ?
ช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด และการไฟฟ้ากำหนดให้เวลาดังกล่าวมีค่าไฟฟ้าแพงที่สุดในช่วงวัน คือช่วงเวลา 17.00 – 20.00 น. ดังนั้นเราควรลดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อประหยัดค่าไฟ และช่วยลดพลังงาน
 

 ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ