View : 24922

       แต่ในความเป็นห้องหรือพื้นที่ครัวนั้น มักประกอบด้วยเคาน์เตอร์ครัวที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดความต้องการ แบบห้องครัวตามสไตล์ของแต่ละบ้าน และลักษณะหรือรูปแบบของการใช้งานค่ะ โดยหากแบ่งตามวัสดุโครงสร้าง เราจะแบ่งเคาน์เตอร์ครัวออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
 
เคาน์เตอร์ครัวหนัก

       ในที่นี้หมายถึงเคาน์เตอร์ครัวที่สร้างด้วยวัสดุน้ำหนักมาก เช่น การใช้โครงสร้างคอนกรีตหล่อในที่ทำเป็นท็อปเคาน์เตอร์ การก่ออิฐทำผนังเคาน์เตอร์ หรือการใช้แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จประกอบกันเป็นส่วนขาและท็อปเคาน์เตอร์ ทำให้มีความทนทาน แข็งแรง กันชื้นได้ดี สามารถรับน้ำหนัก หรือการกระแทกได้โดยไม่เกิดความเสียหาย เหมาะสำหรับครัวไทย (Thai kitchen) ซึ่งมักต้องการพื้นที่สำหรับเตรียม หรือปรุง ประกอบอาหาร โดยมีการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ เตา เครื่องครัว ที่หลากหลาย

       นอกจากนี้ ขั้นตอนการทำอาหารในครัวประเภทนี้มักทำให้เกิด ควัน เสียง ความร้อนสูง กลิ่นฉุน มีการกระเด็นของน้ำมัน ดังนั้นวัสดุตกแต่งหรือปิดผิว จึงควรมีคุณสมบัติเรื่องความคงทน มีลักษณะเป็นผิวมัน สามารถเช็ด ล้าง ทำความสะอาดคราบสกปรกของน้ำมันที่เกิดจากการทอด หรือผัดได้ดี  ได้แก่ กระเบื้อง หินธรรมชาติ สเตนเลส เป็นต้น และควรมีตำแหน่งที่ตั้งครัวอยู่ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

       ห้องครัวที่ใช้เคาน์เตอร์ครัวหนักโดยเฉพาะครัวไทย มักถูกต่อเติมหรือแยกออกจากตัวบ้าน และอาจไม่ค่อยคำนึงเรื่องความสวยงามมากนัก อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจสร้างเคาน์เตอร์ครัวหนัก จะต้องคำนึงเรื่องโครงสร้างที่รองรับให้แข็งแรงเหมาะสมเพียงพอด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนต่อเติม หากมีการวางเคาน์เตอร์ครัวแบบหนักไว้ด้านใดด้านหนึ่ง ควรมีการวางวัตถุหนัก เช่น ชั้นเก็บของที่มีน้ำหนักมาก หรือตู้เย็น ไว้ฝั่งตรงข้าม เพื่อช่วยสร้างสมดุลของน้ำหนัก มิให้เกิดการทรุดเอียงไปทางใดทางหนึ่ง
 

เคาน์เตอร์ครัวประเภทใช้วัสดุเบา

เคาน์เตอร์ครัวประเภทใช้วัสดุเบา

มารู้จักเคาน์เตอร์ครัวหนัก VS เคาน์เตอร์ครัวเบา

ห้องครัว คือพื้นที่สำหรับจัดเตรียมอาหาร ประกอบอาหาร ปรุงอาหาร หรือจัดเก็บอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงสมาชิกภายในบ้าน อีกทั้งยังเป็นอีกพื้นที่หนึ่งภายในบ้านที่มีความสำคัญ รวมถึงมีความถี่สูงในการใช้สอย ดังนั้นห้องครัวจึงเป็นส่วนที่จำเป็นของครอบครัวอยู่เสมอ ตราบใดที่ผู้คนยังคงใช้ชีวิตเป็นปกติและให้ความสำคัญกับการบริโภค ซึ่งเชื่อได้ว่าในทุกๆ บ้านต่างก็มีพื้นที่ห้องครัว

เคาน์เตอร์ครัวประเภทใช้วัสดุหนัก

เคาน์เตอร์ครัวประเภทใช้วัสดุหนัก

เคาน์เตอร์ครัวเบา
 
       ในที่นี้หมายถึงเคาน์เตอร์ครัวที่สร้างด้วยวัสดุน้ำหนักเบา อาจใช้โครงสร้างเป็นโครงคร่าวไม้ หรือเหล็ก  เหมาะสำหรับ การทำครัวที่ไม่จำเป็นต้องรองรับการใช้งานหนักมากนัก อย่างพื้นที่เตรียมอาหารภายในบ้าน (Pantry) หรือครัวที่มีการประกอบอาหารด้วยขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องครัวไม่มาก ไม่ซับซ้อน  ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงประเภทเสียง การกระแทก รวมถึง กลิ่นฉุนหรือควันมากนักค่ะ 
เรื่องวัสดุตกแต่งก็เช่นกัน อาจไม่จำเป็นต้องคงทนต่อสภาวะต่างๆ สูงนัก ส่งผลให้มีข้อได้เปรียบเล็กน้อยในเรื่องของความหลากหลายและความสวยงามของวัสดุที่จะนำมาใช้ เช่น ส่วนท็อปเคาน์เตอร์อาจใช้เป็น ไม้ หินเทียม หรือกระจก เป็นต้น ส่วนวัสดุที่นำมาตกแต่งผนังหรือบานตู้นั้นก็มีให้เลือกหลายชนิดเช่นกัน เช่น กระเบื้อง โมเสค ลามิเนต เป็นต้นค่ะ เคาน์เตอร์ครัวเบาส่วนใหญ่มักถูกออกแบบเป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงความสวยงามเป็นหลัก พื้นที่ที่ติดตั้งมักจะอยู่ภายในบ้าน บางครั้งอาจจะเป็นพื้นที่ที่สามารถโชว์สำหรับแขกผู้มาเยือนได้

จะเลือกใช้เคาน์เตอร์ครัวหนักหรือเบาดี
 
       จากที่ได้เล่าไปข้างต้นจะเห็นได้ ว่ารูปแบบของวัสดุ และลักษณะการใช้งานของเคาน์เตอร์ครัวทั้งสองประเภทนั้นมีความแตกต่างกัน  เจ้าของบ้านควรเลือกพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าว โดยอาจออกแบบประยุกต์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานและความชอบส่วนตัว

       สำหรับเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างเคาน์เตอร์ครัวทั้งสองประเภทนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุโครงสร้างและวัสดุกรุผิวของครัวที่เลือกใช้ แต่กระนั้นแล้วลักษณะโครงสร้างของเคาน์เตอร์ครัวหนักมักมีอายุใช้งานโดยเฉลี่ยสูงกว่า จึงเป็นไปได้ว่าในระยะยาวอาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะครัวแบบไหนก็ควรต้องคำนึงถึงระบบสาธารณูปโภค อย่างระบบการเดินท่อน้ำและระบบดักไขมันให้ดี  เพื่อให้ครัวของเราสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นมากที่สุด

 

เคาน์เตอร์ครัวประเภทใช้วัสดุเบา

มารู้จักเคาน์เตอร์ครัวหนัก VS เคาน์เตอร์ครัวเบา

ห้องครัว คือพื้นที่สำหรับจัดเตรียมอาหาร ประกอบอาหาร ปรุงอาหาร หรือจัดเก็บอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงสมาชิกภายในบ้าน อีกทั้งยังเป็นอีกพื้นที่หนึ่งภายในบ้านที่มีความสำคัญ รวมถึงมีความถี่สูงในการใช้สอย ดังนั้นห้องครัวจึงเป็นส่วนที่จำเป็นของครอบครัวอยู่เสมอ ตราบใดที่ผู้คนยังคงใช้ชีวิตเป็นปกติและให้ความสำคัญกับการบริโภค ซึ่งเชื่อได้ว่าในทุกๆ บ้านต่างก็มีพื้นที่ห้องครัว

เคาน์เตอร์ครัวประเภทใช้วัสดุหนัก

เคาน์เตอร์ครัวประเภทใช้วัสดุหนัก

       แต่ในความเป็นห้องหรือพื้นที่ครัวนั้น มักประกอบด้วยเคาน์เตอร์ครัวที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดความต้องการ แบบห้องครัวตามสไตล์ของแต่ละบ้าน และลักษณะหรือรูปแบบของการใช้งานค่ะ โดยหากแบ่งตามวัสดุโครงสร้าง เราจะแบ่งเคาน์เตอร์ครัวออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
 
เคาน์เตอร์ครัวหนัก

       ในที่นี้หมายถึงเคาน์เตอร์ครัวที่สร้างด้วยวัสดุน้ำหนักมาก เช่น การใช้โครงสร้างคอนกรีตหล่อในที่ทำเป็นท็อปเคาน์เตอร์ การก่ออิฐทำผนังเคาน์เตอร์ หรือการใช้แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จประกอบกันเป็นส่วนขาและท็อปเคาน์เตอร์ ทำให้มีความทนทาน แข็งแรง กันชื้นได้ดี สามารถรับน้ำหนัก หรือการกระแทกได้โดยไม่เกิดความเสียหาย เหมาะสำหรับครัวไทย (Thai kitchen) ซึ่งมักต้องการพื้นที่สำหรับเตรียม หรือปรุง ประกอบอาหาร โดยมีการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ เตา เครื่องครัว ที่หลากหลาย

       นอกจากนี้ ขั้นตอนการทำอาหารในครัวประเภทนี้มักทำให้เกิด ควัน เสียง ความร้อนสูง กลิ่นฉุน มีการกระเด็นของน้ำมัน ดังนั้นวัสดุตกแต่งหรือปิดผิว จึงควรมีคุณสมบัติเรื่องความคงทน มีลักษณะเป็นผิวมัน สามารถเช็ด ล้าง ทำความสะอาดคราบสกปรกของน้ำมันที่เกิดจากการทอด หรือผัดได้ดี  ได้แก่ กระเบื้อง หินธรรมชาติ สเตนเลส เป็นต้น และควรมีตำแหน่งที่ตั้งครัวอยู่ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

       ห้องครัวที่ใช้เคาน์เตอร์ครัวหนักโดยเฉพาะครัวไทย มักถูกต่อเติมหรือแยกออกจากตัวบ้าน และอาจไม่ค่อยคำนึงเรื่องความสวยงามมากนัก อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจสร้างเคาน์เตอร์ครัวหนัก จะต้องคำนึงเรื่องโครงสร้างที่รองรับให้แข็งแรงเหมาะสมเพียงพอด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนต่อเติม หากมีการวางเคาน์เตอร์ครัวแบบหนักไว้ด้านใดด้านหนึ่ง ควรมีการวางวัตถุหนัก เช่น ชั้นเก็บของที่มีน้ำหนักมาก หรือตู้เย็น ไว้ฝั่งตรงข้าม เพื่อช่วยสร้างสมดุลของน้ำหนัก มิให้เกิดการทรุดเอียงไปทางใดทางหนึ่ง
 

เคาน์เตอร์ครัวประเภทใช้วัสดุเบา

เคาน์เตอร์ครัวประเภทใช้วัสดุเบา

เคาน์เตอร์ครัวเบา
 
       ในที่นี้หมายถึงเคาน์เตอร์ครัวที่สร้างด้วยวัสดุน้ำหนักเบา อาจใช้โครงสร้างเป็นโครงคร่าวไม้ หรือเหล็ก  เหมาะสำหรับ การทำครัวที่ไม่จำเป็นต้องรองรับการใช้งานหนักมากนัก อย่างพื้นที่เตรียมอาหารภายในบ้าน (Pantry) หรือครัวที่มีการประกอบอาหารด้วยขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องครัวไม่มาก ไม่ซับซ้อน  ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงประเภทเสียง การกระแทก รวมถึง กลิ่นฉุนหรือควันมากนักค่ะ 
เรื่องวัสดุตกแต่งก็เช่นกัน อาจไม่จำเป็นต้องคงทนต่อสภาวะต่างๆ สูงนัก ส่งผลให้มีข้อได้เปรียบเล็กน้อยในเรื่องของความหลากหลายและความสวยงามของวัสดุที่จะนำมาใช้ เช่น ส่วนท็อปเคาน์เตอร์อาจใช้เป็น ไม้ หินเทียม หรือกระจก เป็นต้น ส่วนวัสดุที่นำมาตกแต่งผนังหรือบานตู้นั้นก็มีให้เลือกหลายชนิดเช่นกัน เช่น กระเบื้อง โมเสค ลามิเนต เป็นต้นค่ะ เคาน์เตอร์ครัวเบาส่วนใหญ่มักถูกออกแบบเป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงความสวยงามเป็นหลัก พื้นที่ที่ติดตั้งมักจะอยู่ภายในบ้าน บางครั้งอาจจะเป็นพื้นที่ที่สามารถโชว์สำหรับแขกผู้มาเยือนได้

จะเลือกใช้เคาน์เตอร์ครัวหนักหรือเบาดี
 
       จากที่ได้เล่าไปข้างต้นจะเห็นได้ ว่ารูปแบบของวัสดุ และลักษณะการใช้งานของเคาน์เตอร์ครัวทั้งสองประเภทนั้นมีความแตกต่างกัน  เจ้าของบ้านควรเลือกพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าว โดยอาจออกแบบประยุกต์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานและความชอบส่วนตัว

       สำหรับเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างเคาน์เตอร์ครัวทั้งสองประเภทนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุโครงสร้างและวัสดุกรุผิวของครัวที่เลือกใช้ แต่กระนั้นแล้วลักษณะโครงสร้างของเคาน์เตอร์ครัวหนักมักมีอายุใช้งานโดยเฉลี่ยสูงกว่า จึงเป็นไปได้ว่าในระยะยาวอาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะครัวแบบไหนก็ควรต้องคำนึงถึงระบบสาธารณูปโภค อย่างระบบการเดินท่อน้ำและระบบดักไขมันให้ดี  เพื่อให้ครัวของเราสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นมากที่สุดบทความที่แล้ว
เสน่ห์งานซีเมนต์รูปแบบใหม่ในสไตล์ลอฟท์ กับ ซีเมนต์บอร์ด เอสซีจี
70-เสน่ห์งานซีเมนต์รูปแบบใหม่ในสไตล์ลอฟท์-กับ-ซีเมนต์บอร์ด-เอสซีจี.jpgบทความถัดไป
ออกแบบครัวไทยให้สวยตามสไตล์ครัวฝรั่ง
72-ออกแบบครัวไทยให้สวยตามสไตล์ครัวฝรั่ง.jpg
 

เคาน์เตอร์ครัวประเภทใช้วัสดุเบา

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ