View : 31564


ผนังและฝ้าเพดานภายในที่อยู่อาศัยทั่วไป คงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการเจาะติดตั้งเพื่อยึดแขวนสิ่งของหรือเครื่องใช้ ไฟฟ้าต่างๆ ตั้งแต่ของเบาๆ เช่น กรอบรูป ราวแขวนผ้า ไปจนถึงของหนักๆ อย่างบรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม จอโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โคมไฟระย้า
 

ภาพแสดงขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์แขวนบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

การรับน้ำหนักที่ระบุไว้ในตารางเป็นการรับน้ำหนักต่อจุด หากต้องการแขวนวัตถุมากกว่า 1 ชิ้น ในระดับน้ำหนักสูงสุดดังกล่าว ควรให้จุดยึดวัตถุอยู่ห่างกันตามระยะช่องโครงคร่าว  (โดยทั่วไป 40 ซม.สำหรับฝ้าเพดาน และ 60 ซม. สำหรับผนัง) แต่หากต้องการยึดแขวนของน้ำหนักเบาเกิน 1 จุดในช่องโครงเคร่าเดียว ควรให้จุดยึดแขวนห่างกันอย่างน้อย 20 ซม.  

ผนังสมาร์ทบอร์ดที่มี ความหนาตั้งแต่ 10 มม. ขึ้นไปจะสามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้มากกว่า 80 กิโลกรัมต่อจุดเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีที่แขวนของน้ำหนักมากๆ แนะนำให้ติดอุปกรณ์ยึดแขวนบริเวณตำแหน่งของโครงคร่าว

ทั้ง นี้ ความสามารถในการรับน้ำหนักของฝ้า และผนังสมาร์ทบอร์ดจะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของโครงคร่าวด้วย และบางกรณีอาจต้องมีการเสริมโครงคร่าวเพิ่มให้แข็งแรงมั่นคงมากขึ้น


เจาะ ยึด แขวน
บนแผ่นสมาร์ทบอร์ด

คำถามคือ ถ้าเป็นฝ้าเพดาน หรือผนังเบาที่ตีโครงคร่าวแล้วกรุด้วยสมาร์ทบอร์ด จะสามารถรับน้ำหนักสิ่งของเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน จะเจาะแขวนอย่างไรไม่ให้สิ่งของเหล่านั้น (ซึ่งบางทีก็แพงแสนแพง) หลุดร่วงหล่นลงมาจนเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และอาจจะรวมถึงร่างกายของสมาชิกในบ้านด้วย

โดยทั่วไปแผ่นสมาร์ทบอร์ด สามารถติดตั้งอุปกรณ์ยึดแขวนได้ สำหรับของที่มีน้ำหนักเบาไม่เกิน 3-4 กิโลกรัม อาจพอจะใช้วิธีตอกตะปูแขวนได้บ้าง แต่ในที่นี้อยากแนะนำให้ยึดด้วยพุกพลาสติกผีเสื้อ (พร้อมตะปูเกลียวที่มาเป็นชุดคู่กันกับพุก) มากกว่า เพราะถือเป็นมาตรฐานการติดตั้งสำหรับการยึดแขวนวัตถุทั้งเบาและหนักบนแผ่นไฟ เบอร์ซีเมนต์
 
ด้วยขั้นตอนง่ายๆ คือ ใช้สว่านเจาะรูตามตำแหน่งที่ต้องการบนแผ่นผนังหรือฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด แล้วสอดพุกพลาสติกผีเสื้อเข้าไปในช่องที่เจาะ จากนั้นนำตะปูเกลียวขันเข้าไปในพุกจนสุด ปีกของพุกจะขยายออกและยึดแน่นกับแผ่นผนังหรือฝ้า ทำให้สามารถยึดหรือแขวนของได้อย่างมั่นคงแน่นหนา
 
ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างมากคือ “สมาร์ทบอร์ดมีความหนาเท่าใด” และ “สิ่งของที่จะแขวนมีน้ำหนักเท่าไหร่  ยิ่งมีความหนามากยิ่งรับน้ำหนักของที่จะยึดหรือแขวนต่อจุดได้มาก โดยพุกปีกผีเสื้อที่ใช้ก็จะมีขนาดต่างกันด้วย (เวลาเลือกซื้อให้ดูขนาดที่ระบุข้างกล่อง) ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากตารางด้านล่าง
 

ความหนาของแผ่น
สมาร์ทบอร์ด 
การใช้งาน พุกพลาสติกผีเสื้อ
 (ที่ใช้คู่กับตะปูเกลียว)
น้ำหนักสูงสุดสำหรับการยึดหรือแขวนสิ่งของ
(ต่อจุด)
3.5 มม. ฝ้า  PT - 5 5 กิโลกรัม
4 มม. ฝ้า PT - 5 7 กิโลกรัม
6 มม. ฝ้า PT - 13 10 กิโลกรัม
8 มม. ผนัง PT - 13 80 กิโลกรัม

ภาพแสดงตัวอย่างการเสริมโครงคร่าวเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ สมาร์ทบอร์ด


เจาะ ยึด แขวน
บนแผ่นสมาร์ทบอร์ด


ผนังและฝ้าเพดานภายในที่อยู่อาศัยทั่วไป คงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการเจาะติดตั้งเพื่อยึดแขวนสิ่งของหรือเครื่องใช้ ไฟฟ้าต่างๆ ตั้งแต่ของเบาๆ เช่น กรอบรูป ราวแขวนผ้า ไปจนถึงของหนักๆ อย่างบรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม จอโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โคมไฟระย้า
 

ภาพแสดงขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์แขวนบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

คำถามคือ ถ้าเป็นฝ้าเพดาน หรือผนังเบาที่ตีโครงคร่าวแล้วกรุด้วยสมาร์ทบอร์ด จะสามารถรับน้ำหนักสิ่งของเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน จะเจาะแขวนอย่างไรไม่ให้สิ่งของเหล่านั้น (ซึ่งบางทีก็แพงแสนแพง) หลุดร่วงหล่นลงมาจนเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และอาจจะรวมถึงร่างกายของสมาชิกในบ้านด้วย

โดยทั่วไปแผ่นสมาร์ทบอร์ด สามารถติดตั้งอุปกรณ์ยึดแขวนได้ สำหรับของที่มีน้ำหนักเบาไม่เกิน 3-4 กิโลกรัม อาจพอจะใช้วิธีตอกตะปูแขวนได้บ้าง แต่ในที่นี้อยากแนะนำให้ยึดด้วยพุกพลาสติกผีเสื้อ (พร้อมตะปูเกลียวที่มาเป็นชุดคู่กันกับพุก) มากกว่า เพราะถือเป็นมาตรฐานการติดตั้งสำหรับการยึดแขวนวัตถุทั้งเบาและหนักบนแผ่นไฟ เบอร์ซีเมนต์
 
ด้วยขั้นตอนง่ายๆ คือ ใช้สว่านเจาะรูตามตำแหน่งที่ต้องการบนแผ่นผนังหรือฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด แล้วสอดพุกพลาสติกผีเสื้อเข้าไปในช่องที่เจาะ จากนั้นนำตะปูเกลียวขันเข้าไปในพุกจนสุด ปีกของพุกจะขยายออกและยึดแน่นกับแผ่นผนังหรือฝ้า ทำให้สามารถยึดหรือแขวนของได้อย่างมั่นคงแน่นหนา
 
ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างมากคือ “สมาร์ทบอร์ดมีความหนาเท่าใด” และ “สิ่งของที่จะแขวนมีน้ำหนักเท่าไหร่  ยิ่งมีความหนามากยิ่งรับน้ำหนักของที่จะยึดหรือแขวนต่อจุดได้มาก โดยพุกปีกผีเสื้อที่ใช้ก็จะมีขนาดต่างกันด้วย (เวลาเลือกซื้อให้ดูขนาดที่ระบุข้างกล่อง) ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากตารางด้านล่าง
 

ความหนาของแผ่น
สมาร์ทบอร์ด 
การใช้งาน พุกพลาสติกผีเสื้อ
 (ที่ใช้คู่กับตะปูเกลียว)
น้ำหนักสูงสุดสำหรับการยึดหรือแขวนสิ่งของ
(ต่อจุด)
3.5 มม. ฝ้า  PT - 5 5 กิโลกรัม
4 มม. ฝ้า PT - 5 7 กิโลกรัม
6 มม. ฝ้า PT - 13 10 กิโลกรัม
8 มม. ผนัง PT - 13 80 กิโลกรัม

ภาพแสดงตัวอย่างการเสริมโครงคร่าวเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ สมาร์ทบอร์ด

การรับน้ำหนักที่ระบุไว้ในตารางเป็นการรับน้ำหนักต่อจุด หากต้องการแขวนวัตถุมากกว่า 1 ชิ้น ในระดับน้ำหนักสูงสุดดังกล่าว ควรให้จุดยึดวัตถุอยู่ห่างกันตามระยะช่องโครงคร่าว  (โดยทั่วไป 40 ซม.สำหรับฝ้าเพดาน และ 60 ซม. สำหรับผนัง) แต่หากต้องการยึดแขวนของน้ำหนักเบาเกิน 1 จุดในช่องโครงเคร่าเดียว ควรให้จุดยึดแขวนห่างกันอย่างน้อย 20 ซม.  

ผนังสมาร์ทบอร์ดที่มี ความหนาตั้งแต่ 10 มม. ขึ้นไปจะสามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้มากกว่า 80 กิโลกรัมต่อจุดเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีที่แขวนของน้ำหนักมากๆ แนะนำให้ติดอุปกรณ์ยึดแขวนบริเวณตำแหน่งของโครงคร่าว

ทั้ง นี้ ความสามารถในการรับน้ำหนักของฝ้า และผนังสมาร์ทบอร์ดจะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของโครงคร่าวด้วย และบางกรณีอาจต้องมีการเสริมโครงคร่าวเพิ่มให้แข็งแรงมั่นคงมากขึ้นบทความที่แล้ว
ติดตั้งผนังโครงเบาให้เข้ากับการใช้งาน


บทความถัดไป
ประตู หน้าต่าง และงานวงกบ ติดตั้งอย่างไรให้แข็งแรง หมดปัญหารั่วซึม
40-ประตู-หน้าต่าง-และงานวงกบติดตั้งอย่างไรให้แข็งแรง-หมดปัญหารั่วซึม.jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด?
1-ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด-(1).jpgขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ