View : 3456

บ้านในฝันของเราจะออกมาดีได้หรือไม่ ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ คนที่จะมาช่วยเราสร้างบ้าน สำหรับเจ้าของบ้านที่กำลังคิดสร้างบ้านใหม่โดยตัดสินใจไม่พึ่งบริษัทรับสร้างบ้าน ก็จะต้องเฟ้นหาสถาปนิกและผู้รับเหมาด้วยตนเอง แล้วทำอย่างไรถึงจะได้สถาปนิกและผู้รับเหมา ที่ดี ที่ใช่ เพื่อช่วยสานฝันของคนอยากมีบ้านให้เป็นจริงได้โดยราบรื่น อันดับแรกขอเริ่มที่สถาปนิกกันก่อนค่ะ
 
บทบาทของสถาปนิก

สถาปนิกเป็นผู้รวบรวมโจทย์ต่างๆ จากเจ้าของบ้าน ทั้งจำนวน พฤติกรรมและความต้องการของสมาชิกในบ้าน ผนวกกับพื้นฐานความรู้การออกแบบ เช่น สภาพอากาศ แดด ลม ฝน สภาพพื้นที่ รูปแบบอาคาร สไตล์ ฯลฯ ก่อนจะนำมาประมวลแล้วกลั่นมาเป็นแบบให้เจ้าของบ้านนำไปสร้าง
 
นอกจากเรื่องการออกแบบแล้ว บทบาทของสถาปนิกยังครอบคลุมได้ถึง การทำแบบก่อสร้าง แบบประเมินราคา การบริหารงานก่อสร้าง  ฯลฯ ขึ้นอยู่กับว่า เจ้าของบ้านจะตกลงว่าจ้างในขอบเขตงานแค่ไหน โดยทั่วไป ถ้าเราจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานวิชาชีพ สถาปนิกจะต้องมีทีมวิศวกรผู้ชำนาญงาน แต่ละด้านซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาร่วมทีมด้วย ตามข้อกำหนด 
 
หาสถาปนิกได้จากที่ไหน

มาถึงคำถามที่หลายคนสงสัยกันค่ะ คือ เราจะหาสถาปนิกได้จากที่ไหน และมีวิธีเลือกอย่างไร ? ในเบื้องต้นอาจใช้บริการคนรู้จัก หรือให้คนรอบข้างแนะนำ บางคนอาศัยดูผลงานออกแบบอาคารที่ชอบแล้วสืบหาว่าใครเป็นผู้ออกแบบ อีกวิธีที่ง่ายคือ ติดต่อบริษัทออกแบบ หรือหาจากแหล่งที่เป็นศูนย์รวมสถาปนิก (หรือว่าที่สถาปนิก) อย่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ สภาสถาปนิกแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
เลือกสถาปนิกที่ใช่

เมื่อรู้ว่าจะหาสถาปนิกได้จากที่ไหน ก่อนจะเลือกใช้บริการควรพิจารณาถึงคุณสมบัติของสถาปนิกเสียก่อน ดังนี้
1. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่รับรองโดยสภาสถาปนิกฯ ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การควบคุมงาน หรือการตรวจสอบ หรือควบคุมโดยสภาสถาปนิกฯ
2. ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือสถาปนิกอิสระ ควรต้องมีแฟ้มรวบรวมผลงาน (Portfolio) ที่มีภาพและรายละเอียดโครงการ สถานที่ก่อสร้าง งบประมาณ ที่เคยทำมา เพื่อที่จะได้ทราบถึงรูปแบบและความถนัดของงานที่สถาปนิกนั้นๆ เคยทำ ว่าเหมาะกับตัวเจ้าของบ้านทั้งในแง่งบประมาณและสไตล์การออกแบบบ้าน หรือไม่
3. เนื่องจากงานทางสถาปัตยกรรม เกี่ยวข้องกับความงาม หรือศิลปะ และรสนิยม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของบ้านต้องพบปะพูดคุย ซักถามคำถามต่างๆ กับสถาปนิกเพื่อที่จะได้ทราบถึงลักษณะการทำงานโดยรวม และความเข้ากันได้ของทั้งสองฝ่าย
 
 
การที่จะเลือกสถาปนิกได้อย่างถูกใจ สามารถทำงานเข้ากันได้ สื่อสารกันเข้าใจ มีความสามารถในการออกแบบได้สวยงาม เหมาะสมตรงกับความต้องการของเจ้าของบ้านนั้น เป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านต้องทำการศึกษา ตรวจสอบ ในตัวสถาปนิก หรือบริษัทสถาปนิกให้ถี่ถ้วน และที่สำคัญควรพูดคุยทำความรู้จักกับสถาปนิกเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำงาน หรือสร้างความคุ้นเคย ความเข้าใจในการสื่อสาร ในการที่จะออกแบบบ้านได้ตรงกับความต้องการมากที่สุดด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าจะให้ขั้นตอนการสร้างบ้านเป็นไปโดยราบรื่นตลอดรอดฝั่ง นอกเหนือจากเลือกสถาปนิกที่ใช่แล้วยังต้องอาศัยผู้รับเหมาที่ใช่ด้วย 


เลือกคนที่ใช่ ใส่ใจขั้นตอน ก่อนสร้างบ้านใหม่

ขอขอบคุณภาพจาก www.fastcodesign.com

ขอขอบคุณภาพจาก www.behance.net และ hsspdx.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
กิจกรรม HOME GURU คุยสบายสไตล์คนรักบ้าน เดือนมิถุนายน 2557
 
ทาง SCG EXPERIENCE ขอขอบคุณ คุณ ศักดา ประสานไทย ตำแหน่งสถาปนิกอาวุโส ที่มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการคัดเลือกสถาปนิก ผู้รับเหมา และขั้นตอนการสร้างบ้านใหม่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ


เลือกคนที่ใช่ ใส่ใจขั้นตอน ก่อนสร้างบ้านใหม่

ขอขอบคุณภาพจาก www.fastcodesign.com

ขอขอบคุณภาพจาก www.behance.net และ hsspdx.com

บ้านในฝันของเราจะออกมาดีได้หรือไม่ ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ คนที่จะมาช่วยเราสร้างบ้าน สำหรับเจ้าของบ้านที่กำลังคิดสร้างบ้านใหม่โดยตัดสินใจไม่พึ่งบริษัทรับสร้างบ้าน ก็จะต้องเฟ้นหาสถาปนิกและผู้รับเหมาด้วยตนเอง แล้วทำอย่างไรถึงจะได้สถาปนิกและผู้รับเหมา ที่ดี ที่ใช่ เพื่อช่วยสานฝันของคนอยากมีบ้านให้เป็นจริงได้โดยราบรื่น อันดับแรกขอเริ่มที่สถาปนิกกันก่อนค่ะ
 
บทบาทของสถาปนิก

สถาปนิกเป็นผู้รวบรวมโจทย์ต่างๆ จากเจ้าของบ้าน ทั้งจำนวน พฤติกรรมและความต้องการของสมาชิกในบ้าน ผนวกกับพื้นฐานความรู้การออกแบบ เช่น สภาพอากาศ แดด ลม ฝน สภาพพื้นที่ รูปแบบอาคาร สไตล์ ฯลฯ ก่อนจะนำมาประมวลแล้วกลั่นมาเป็นแบบให้เจ้าของบ้านนำไปสร้าง
 
นอกจากเรื่องการออกแบบแล้ว บทบาทของสถาปนิกยังครอบคลุมได้ถึง การทำแบบก่อสร้าง แบบประเมินราคา การบริหารงานก่อสร้าง  ฯลฯ ขึ้นอยู่กับว่า เจ้าของบ้านจะตกลงว่าจ้างในขอบเขตงานแค่ไหน โดยทั่วไป ถ้าเราจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานวิชาชีพ สถาปนิกจะต้องมีทีมวิศวกรผู้ชำนาญงาน แต่ละด้านซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาร่วมทีมด้วย ตามข้อกำหนด 
 
หาสถาปนิกได้จากที่ไหน

มาถึงคำถามที่หลายคนสงสัยกันค่ะ คือ เราจะหาสถาปนิกได้จากที่ไหน และมีวิธีเลือกอย่างไร ? ในเบื้องต้นอาจใช้บริการคนรู้จัก หรือให้คนรอบข้างแนะนำ บางคนอาศัยดูผลงานออกแบบอาคารที่ชอบแล้วสืบหาว่าใครเป็นผู้ออกแบบ อีกวิธีที่ง่ายคือ ติดต่อบริษัทออกแบบ หรือหาจากแหล่งที่เป็นศูนย์รวมสถาปนิก (หรือว่าที่สถาปนิก) อย่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ สภาสถาปนิกแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
เลือกสถาปนิกที่ใช่

เมื่อรู้ว่าจะหาสถาปนิกได้จากที่ไหน ก่อนจะเลือกใช้บริการควรพิจารณาถึงคุณสมบัติของสถาปนิกเสียก่อน ดังนี้
1. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่รับรองโดยสภาสถาปนิกฯ ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การควบคุมงาน หรือการตรวจสอบ หรือควบคุมโดยสภาสถาปนิกฯ
2. ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือสถาปนิกอิสระ ควรต้องมีแฟ้มรวบรวมผลงาน (Portfolio) ที่มีภาพและรายละเอียดโครงการ สถานที่ก่อสร้าง งบประมาณ ที่เคยทำมา เพื่อที่จะได้ทราบถึงรูปแบบและความถนัดของงานที่สถาปนิกนั้นๆ เคยทำ ว่าเหมาะกับตัวเจ้าของบ้านทั้งในแง่งบประมาณและสไตล์การออกแบบบ้าน หรือไม่
3. เนื่องจากงานทางสถาปัตยกรรม เกี่ยวข้องกับความงาม หรือศิลปะ และรสนิยม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของบ้านต้องพบปะพูดคุย ซักถามคำถามต่างๆ กับสถาปนิกเพื่อที่จะได้ทราบถึงลักษณะการทำงานโดยรวม และความเข้ากันได้ของทั้งสองฝ่าย
 
 
การที่จะเลือกสถาปนิกได้อย่างถูกใจ สามารถทำงานเข้ากันได้ สื่อสารกันเข้าใจ มีความสามารถในการออกแบบได้สวยงาม เหมาะสมตรงกับความต้องการของเจ้าของบ้านนั้น เป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านต้องทำการศึกษา ตรวจสอบ ในตัวสถาปนิก หรือบริษัทสถาปนิกให้ถี่ถ้วน และที่สำคัญควรพูดคุยทำความรู้จักกับสถาปนิกเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำงาน หรือสร้างความคุ้นเคย ความเข้าใจในการสื่อสาร ในการที่จะออกแบบบ้านได้ตรงกับความต้องการมากที่สุดด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าจะให้ขั้นตอนการสร้างบ้านเป็นไปโดยราบรื่นตลอดรอดฝั่ง นอกเหนือจากเลือกสถาปนิกที่ใช่แล้วยังต้องอาศัยผู้รับเหมาที่ใช่ด้วย 

บทความที่แล้ว
อยากจะรู้ราคาค่าก่อสร้างบ้านต้องทำอย่างไร
5-อยากจะรู้ราคาก่อสร้างบ้านต้องทำอย่างไร-(1).jpg


บทความถัดไป
สนุกกับเรื่องบ้าน: สร้างบ้านใหม่ ใครเกี่ยวข้องบ้าง
7-สนุกกับเรื่องบ้าน-สร้างบ้านใหม่ใครเกี่ยวข้องบ้าง-(2).jpg


บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4 แนวทางสร้างบ้านใหม่
1-4-แนวทางสร้างบ้านใหม่-บริษัทรับสร้างบ้าน-สถาปนิก-แบบบ้านฟรี-ซื้อแบบบ้าน-บ้านสำเร็จรูป.jpgเตรียมขออนุญาตก่อสร้าง และหาผู้รับเหมาไปพร้อมกัน
1-เตรียมขออนุญาตก่อสร้าง-และหาผู้รับเหมาไปพร้อมกัน.jpg

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
กิจกรรม HOME GURU คุยสบายสไตล์คนรักบ้าน เดือนมิถุนายน 2557
 
ทาง SCG EXPERIENCE ขอขอบคุณ คุณ ศักดา ประสานไทย ตำแหน่งสถาปนิกอาวุโส ที่มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการคัดเลือกสถาปนิก ผู้รับเหมา และขั้นตอนการสร้างบ้านใหม่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ