View : 9872

เพราะทรัพยากรพลังงานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ มีแต่จะลด หมด หาย ไปเรื่อยๆ เราจึงควรเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ สร้างมลพิษให้น้อยที่สุด และใช้พลังงานให้สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน ซึ่งควรมีจุดเริ่มต้นเล็กๆ จากตัวเรา 

การใช้พลังงานให้สามารถสร้าง ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด คือที่มาของบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งมีหลักการสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ที่อยากยกมาเป็นตัวอย่างบางส่วน ดังนี้

1. ใช้ประโยชน์จากที่ตั้ง (Orientation) และสภาพแวดล้อมโดยรอบ
เช่น การพิจารณา ทิศทางของลม ทิศทางของแดด สภาพภูมิอากาศ (Climate, Micro Climate) หรือ ภูมิประเทศ (Topography) ของที่ตั้ง และการนำคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

แผงระแนงไม้บังแดด เป็นแนวคิดในการลดความร้อนเข้าบ้าน และช่วยตกแต่งบ้านให้เข้ากับสไตล์รีสอร์ทหรือธรรมชาติได้ด้วย

ตัวอย่างบ้านที่เลือกใช้แผงระแนงไม้บังแดด เป็นวัสดุเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร
ที่มาภาพ: http://www.trendir.com

4. สร้าง / ออกแบบ / ปรับปรุง สภาพแวดล้อมในบ้านประหยัดพลังงาน 
วาง ตำแหน่งและทิศทางช่องระบายอากาศ ประตู หน้าต่าง ช่องเปิด เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศ และความชื้น เน้นลมธรรมชาติ และดึงแสงสว่างจากธรรมชาติ เลือกหลอดไฟประหยัดพลังงาน รวมทั้งเลือกใช้วัสดุตกแต่งภายในให้เอื้อต่อการรักษาพลังงาน เช่น ใช้กระเบื้องสีสว่าง เพื่อให้ห้องดูสว่าง
 
5. ใช้พลังงานธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เช่น ใช้พลังงานลมมาทำกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟ หรือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้ความร้อน ช่วยต้มน้ำและให้ความสว่าง หรือผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยแผงโซลาร์เซลล์
 
เพียงเริ่มทีละเล็ก ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตทีละน้อย เราก็จะสามารถมีบ้านประหยัดพลังงาน ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติเป็นเรื่องที่สมดุล และยั่งยืนมากขึ้นได้แล้ว


DreamDriver-Consult.jpg


เสริม เติม แต่ง
บ้านประหยัดพลังงาน

ภาพแสดงถึงการวางอาคาร ตามแนวขวางกับทิศทางของแดดและลม

2. หลักการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency)
อาจ เป็นการใช้น้ำแบบหมุนเวียนหรือแบบประหยัด เช่น เช่น การเก็บน้ำทิ้งนำไปรดต้นไม้, การปลูกต้นไม้ที่ไม่ต้องรดน้ำมากๆ, การสร้างบ่อ/ถัง กักเก็บน้ำ(น้ำฝน)

หรือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เช่นการใช้ก๊อกประหยัดน้ำ, ฝักบัวประหยัดน้ำ, สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

3. เลือกใช้วัสดุภายนอกและภายในบ้าน
หลัก การในการเลือกใช้วัสดุเพื่อลดความร้อน / ป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร และดูดซับความร้อนต่ำ เช่น การใช้ครีบ (Fin) กันแดด ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยอาจทำแผงระแนงไม้เป็นที่บังแดด ใช้ฉนวนกันความร้อนที่ผนังหรือหลังคา, บล๊อคปูถนน 

การเลือกใช้วัสดุที่ผลิตจากวัสดุที่ใช้แล้ว (Recycle) เช่น กระเบื้องปูพื้น หรือการเลือกใช้วัสดุ/การเคลือบผิววัสดุที่สามารถสะท้อนความร้อนได้สูง
 

ภาพแสดงถึงตัวอย่างการติดตั้งระแนงในแบบต่างๆ

บ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ อย่างเช่น SCG Solar ECO System ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ


เสริม เติม แต่ง
บ้านประหยัดพลังงาน

ภาพแสดงถึงการวางอาคาร ตามแนวขวางกับทิศทางของแดดและลม

เพราะทรัพยากรพลังงานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ มีแต่จะลด หมด หาย ไปเรื่อยๆ เราจึงควรเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ สร้างมลพิษให้น้อยที่สุด และใช้พลังงานให้สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน ซึ่งควรมีจุดเริ่มต้นเล็กๆ จากตัวเรา 

การใช้พลังงานให้สามารถสร้าง ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด คือที่มาของบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งมีหลักการสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ที่อยากยกมาเป็นตัวอย่างบางส่วน ดังนี้

1. ใช้ประโยชน์จากที่ตั้ง (Orientation) และสภาพแวดล้อมโดยรอบ
เช่น การพิจารณา ทิศทางของลม ทิศทางของแดด สภาพภูมิอากาศ (Climate, Micro Climate) หรือ ภูมิประเทศ (Topography) ของที่ตั้ง และการนำคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

แผงระแนงไม้บังแดด เป็นแนวคิดในการลดความร้อนเข้าบ้าน และช่วยตกแต่งบ้านให้เข้ากับสไตล์รีสอร์ทหรือธรรมชาติได้ด้วย

ตัวอย่างบ้านที่เลือกใช้แผงระแนงไม้บังแดด เป็นวัสดุเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร
ที่มาภาพ: http://www.trendir.com

2. หลักการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency)
อาจ เป็นการใช้น้ำแบบหมุนเวียนหรือแบบประหยัด เช่น เช่น การเก็บน้ำทิ้งนำไปรดต้นไม้, การปลูกต้นไม้ที่ไม่ต้องรดน้ำมากๆ, การสร้างบ่อ/ถัง กักเก็บน้ำ(น้ำฝน)

หรือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เช่นการใช้ก๊อกประหยัดน้ำ, ฝักบัวประหยัดน้ำ, สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

3. เลือกใช้วัสดุภายนอกและภายในบ้าน
หลัก การในการเลือกใช้วัสดุเพื่อลดความร้อน / ป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร และดูดซับความร้อนต่ำ เช่น การใช้ครีบ (Fin) กันแดด ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยอาจทำแผงระแนงไม้เป็นที่บังแดด ใช้ฉนวนกันความร้อนที่ผนังหรือหลังคา, บล๊อคปูถนน 

การเลือกใช้วัสดุที่ผลิตจากวัสดุที่ใช้แล้ว (Recycle) เช่น กระเบื้องปูพื้น หรือการเลือกใช้วัสดุ/การเคลือบผิววัสดุที่สามารถสะท้อนความร้อนได้สูง
 

ภาพแสดงถึงตัวอย่างการติดตั้งระแนงในแบบต่างๆ

บ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ อย่างเช่น SCG Solar ECO System ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

4. สร้าง / ออกแบบ / ปรับปรุง สภาพแวดล้อมในบ้านประหยัดพลังงาน 
วาง ตำแหน่งและทิศทางช่องระบายอากาศ ประตู หน้าต่าง ช่องเปิด เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศ และความชื้น เน้นลมธรรมชาติ และดึงแสงสว่างจากธรรมชาติ เลือกหลอดไฟประหยัดพลังงาน รวมทั้งเลือกใช้วัสดุตกแต่งภายในให้เอื้อต่อการรักษาพลังงาน เช่น ใช้กระเบื้องสีสว่าง เพื่อให้ห้องดูสว่าง
 
5. ใช้พลังงานธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เช่น ใช้พลังงานลมมาทำกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟ หรือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้ความร้อน ช่วยต้มน้ำและให้ความสว่าง หรือผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยแผงโซลาร์เซลล์
 
เพียงเริ่มทีละเล็ก ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตทีละน้อย เราก็จะสามารถมีบ้านประหยัดพลังงาน ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติเป็นเรื่องที่สมดุล และยั่งยืนมากขึ้นได้แล้ว


DreamDriver-Consult.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ