View : 3128

คนรุ่นใหม่วัยทำงาน ที่ชอบใช้ชีวิตอย่างมีสีสัน มักเลือกที่จะพักอาศัยอยู่ท่ามกลางแหล่งชุมชน ใกล้ที่ทำงาน ใกล้ห้างสรรพสินค้า ใกล้สถานบันเทิง และใกล้เส้นทางสัญจรของรถไฟฟ้า ดังนั้นอาคารชุดพักอาศัย หรือคอนโด จึงเป็นคำตอบส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้ แต่ทว่าพื้นที่ใช้สอยของคอนโดนั้นมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับบ้าน ในขณะที่ราคาต่อตารางเมตรเปรียบเทียบกับบ้านเดี่ยวแถบชานเมืองมีราคาสูงกว่าสามถึงสี่เท่าตัว จึงควรใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าคอนโดที่พักอาศัยจะมีขนาดพื้นที่เท่าไหร่ก็ตาม ความงามของที่ว่างนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้สอย การเก็บข้าวของให้เข้าที่เข้าทางช่วยทำให้มีพื้นที่ว่างพร้อมสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ตามแนวคิดนี้ พื้นที่ว่างเดียวกันจึงสามารถปรับเปลี่ยนใช้สอยได้อย่างหลากหลาย การตกแต่งคอนโดจึงเน้นรังสรรค์พื้นที่จัดเก็บของให้มากกว่าความต้องการเข้าไว้ เพราะเมื่อเวลาผ่านไปข้าวของภายในห้องจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างไม่ทันจะรู้ตัว แต่ขณะที่พื้นที่ห้องมีเท่าเดิม
 
ควรจัดเก็บข้าวของในรูปแบบของชั้นวางซ้อนกันขึ้นไปในแนวตั้ง สิ่งของที่ใช้งานนานๆ ครั้งให้เก็บเอาไว้ชั้นบน ส่วนที่หยิบใช้เป็นประจำควรจัดเก็บไว้ในระดับที่เอื้อมถึง ส่วนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากขนาดใหญ่ก็จัดเก็บไว้ที่ชั้นล่าง ภายในตู้เก็บของควรช่อนหลอดไฟให้แสงสว่าง อาจเลือกใช้หลอด LED หรือหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซ้นท์ขนาด T5 ก็ได้ ที่สำคัญอย่าลืมจัดเตรียมบันไดหรือเก้าอี้เตี้ยๆ สำหรับให้ปีนขึ้นไปหยิบของที่ชั้นบนด้วย ตัวอย่างเช่น ตู้เก็บของบิ้วอินที่มีความสูงจากพื้นถึงเพดาน, ตู้เก็บของลิ้นชัก ที่แทรกตามมุมอับของห้อง และช่องว่างภายในเครื่องเรือน เป็นต้น
 
สำหรับการใช้สอยพื้นที่ในแนวราบ การเลือกตกแต่งด้วยเครื่องเรือน ที่สามารถพับย่อยืดหดขยายได้ ช่วยให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ เพิ่มประโยชน์ในการใช้งาน และสะดวกรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อตอบสนองการใช้งานที่ต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น บิ้วอินเครื่องเรือนชุดห้องนอนที่สามารถพับเก็บแนบเข้าเป็นผนังห้องส่วนหนึ่งได้, กรอบรูปติดผนังที่ดึงลงมาเป็นโต๊ะ, โต๊ะอาหารที่สามารถขยายขนาดหน้าโต๊ะให้ยาวหรือกว้างขึ้นได้, แม้แต่ข้าวของเครื่องใช้อย่างเช่น จักรยานก็พับเก็บไว้ในตู้เก็บของได้เช่นกัน
 
นอกจากนี้ การเลือกตกแต่งคอนโดด้วยโทนสีอ่อนไม่ว่าจะเป็นสีของเครื่องเรือน ผ้าม่าน ผนัง ฝ้าเพดาน พื้น รวมถึงการใช้แสงสว่างในโทนสีขาวอย่างเพียงพอ จะช่วยสร้างความรู้สึกเบา โล่ง โปร่ง ไม่คับแคบ อีกด้วย

แต่งคอนโดพื้นที่น้อย ให้ใช้สอยอย่างคุ้มค่า

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ:
www.brit.co
www.iurban.in.th


แต่งคอนโดพื้นที่น้อย ให้ใช้สอยอย่างคุ้มค่า

คนรุ่นใหม่วัยทำงาน ที่ชอบใช้ชีวิตอย่างมีสีสัน มักเลือกที่จะพักอาศัยอยู่ท่ามกลางแหล่งชุมชน ใกล้ที่ทำงาน ใกล้ห้างสรรพสินค้า ใกล้สถานบันเทิง และใกล้เส้นทางสัญจรของรถไฟฟ้า ดังนั้นอาคารชุดพักอาศัย หรือคอนโด จึงเป็นคำตอบส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้ แต่ทว่าพื้นที่ใช้สอยของคอนโดนั้นมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับบ้าน ในขณะที่ราคาต่อตารางเมตรเปรียบเทียบกับบ้านเดี่ยวแถบชานเมืองมีราคาสูงกว่าสามถึงสี่เท่าตัว จึงควรใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าคอนโดที่พักอาศัยจะมีขนาดพื้นที่เท่าไหร่ก็ตาม ความงามของที่ว่างนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้สอย การเก็บข้าวของให้เข้าที่เข้าทางช่วยทำให้มีพื้นที่ว่างพร้อมสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ตามแนวคิดนี้ พื้นที่ว่างเดียวกันจึงสามารถปรับเปลี่ยนใช้สอยได้อย่างหลากหลาย การตกแต่งคอนโดจึงเน้นรังสรรค์พื้นที่จัดเก็บของให้มากกว่าความต้องการเข้าไว้ เพราะเมื่อเวลาผ่านไปข้าวของภายในห้องจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างไม่ทันจะรู้ตัว แต่ขณะที่พื้นที่ห้องมีเท่าเดิม
 
ควรจัดเก็บข้าวของในรูปแบบของชั้นวางซ้อนกันขึ้นไปในแนวตั้ง สิ่งของที่ใช้งานนานๆ ครั้งให้เก็บเอาไว้ชั้นบน ส่วนที่หยิบใช้เป็นประจำควรจัดเก็บไว้ในระดับที่เอื้อมถึง ส่วนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากขนาดใหญ่ก็จัดเก็บไว้ที่ชั้นล่าง ภายในตู้เก็บของควรช่อนหลอดไฟให้แสงสว่าง อาจเลือกใช้หลอด LED หรือหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซ้นท์ขนาด T5 ก็ได้ ที่สำคัญอย่าลืมจัดเตรียมบันไดหรือเก้าอี้เตี้ยๆ สำหรับให้ปีนขึ้นไปหยิบของที่ชั้นบนด้วย ตัวอย่างเช่น ตู้เก็บของบิ้วอินที่มีความสูงจากพื้นถึงเพดาน, ตู้เก็บของลิ้นชัก ที่แทรกตามมุมอับของห้อง และช่องว่างภายในเครื่องเรือน เป็นต้น
 
สำหรับการใช้สอยพื้นที่ในแนวราบ การเลือกตกแต่งด้วยเครื่องเรือน ที่สามารถพับย่อยืดหดขยายได้ ช่วยให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ เพิ่มประโยชน์ในการใช้งาน และสะดวกรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อตอบสนองการใช้งานที่ต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น บิ้วอินเครื่องเรือนชุดห้องนอนที่สามารถพับเก็บแนบเข้าเป็นผนังห้องส่วนหนึ่งได้, กรอบรูปติดผนังที่ดึงลงมาเป็นโต๊ะ, โต๊ะอาหารที่สามารถขยายขนาดหน้าโต๊ะให้ยาวหรือกว้างขึ้นได้, แม้แต่ข้าวของเครื่องใช้อย่างเช่น จักรยานก็พับเก็บไว้ในตู้เก็บของได้เช่นกัน
 
นอกจากนี้ การเลือกตกแต่งคอนโดด้วยโทนสีอ่อนไม่ว่าจะเป็นสีของเครื่องเรือน ผ้าม่าน ผนัง ฝ้าเพดาน พื้น รวมถึงการใช้แสงสว่างในโทนสีขาวอย่างเพียงพอ จะช่วยสร้างความรู้สึกเบา โล่ง โปร่ง ไม่คับแคบ อีกด้วย
ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ:
www.brit.co
www.iurban.in.th

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ