View : 1500

       แต่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นอย่างบ้านเรา ตั้งแต่ภาคกลางลงไปถึงภาคใต้เราจะมีเพียงแต่ความร้อนตลอดปี สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในอดีตที่มีวัสดุจำกัด จึงถูกสร้างให้หลบแดดหลบฝนมากกว่าจะใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ เพราะวัสดุในท้องถิ่นไม่เอื้ออำนวยนัก จวบจนบ้านเราเริ่มรับเทคโนโลยีสกายไลท์ (Skylight) ที่ติดตั้งกับหลังคาโดยตรง มีทั้งแบบโปร่งแสงและโปร่งใส ซึ่งได้รับความนิยมทั้งสองแบบในบ้านเรา แบบโปร่งแสงจะกรองแสงอาทิตย์จากหลังคาให้ลงมาไม่มากด้วยตัววัสดุที่ขุ่น และการกระจายแสงอาจจะไม่สม่ำเสมอตามความผันแปรของแสงอาทิตย์ในบ้านเรา ส่วนสกายไลท์โปร่งใสนั้นวัสดุที่ใช้จะมีความใสกว่า แสงที่เข้ามาไม่มีการกระจายแสงทำให้แสงที่ส่องลงมาอาจมากเกินไป ซึ่งนี่คือปัญหาของการใช้สกายไลท์แบบเดิม

       แต่เราสามารถสร้างทางเลือกที่มากขึ้นได้เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น เราสามารถคัดกรองแสงจากดวงอาทิตย์ที่มากเกินไปได้ อย่างการใช้ Sun Tracker Skylight ซึ่งภายในมีอุปกรณ์ควบคุมให้แสงอาทิตย์สามารถทำงานควบคู่กับแสงประดิษฐ์ให้มีคุณภาพแสงที่เพียงพอต่อการใช้งานได้ ผลิตภัณฑ์นี้มีความน่าสนใจตรงที่สามารถนำแสงจากภายนอกบนหลังคาเข้ามาในอาคารได้ตลอดวันที่มีแสงอาทิตย์ การถ่ายเทแสงเข้ามาภายในไม่ได้เป็นแบบโดยตรง (Indirect Light) จึงลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เพราะแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาโดนสินค้าภายในร้านค้าหรือในโกดังเก็บสินค้าโดยตรงนั้น อาจทำให้เกิดความเสียหายกับสินค้าได้ ข้อดีของการกระจายแสงคือช่วยลดความเข้มของแสงอาทิตย์จากการกระจายแสงด้วยแผ่นเลนส์ 2 ชุด จึงทำให้แสงที่เข้ามามีความนุ่มนวลกว่า เหมาะกับการทำงานทั้งในพื้นที่ทั่วไปหรือพื้นที่สำนักงาน หากเทียบกับสกายไลท์แบบเดิมที่จะปล่อยแสงลงมาโดยตรงหรือหลังคาโปร่งแสงทั่วไป Sun Tracker Skylight จะกระจายแสงให้ไม่เข้มข้นจึงมีแสงสว่างที่นวลกว่า

การกระจายแสงภายในที่ใช้แสงธรรมชาติจาก Sun Tracker Skylight
ที่มา: www.ciralight.com

สภาพภายในที่ใช้แสงธรรมชาติจาก Sun Tracker Skylight
ที่มาภาพ: www.anjanagroups.com

เรื่อง: ​สาโรช พระวงค์

ประหยัดพลังงานด้วย Sun Tracker Skylight

เป็นความพยายามของมนุษย์เมื่อรู้ตัวว่าเหล่าพลังงานฟอสซิลมีวันหมดไปในเวลาอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า จึงเร่งหาคำตอบใหม่ของอุปกรณ์อาคารที่ช่วยลดการใช้พลังงานฟอซซิลในอาคารให้น้อยลงเพื่อความยั่งยืน จนเกิดสารพัดกระแสความยั่งยืน ซึ่งมีทั้งในแนวไฮเทคหรือโลเทค ตามแต่ละบริบทของสถาปัตยกรรมจะเอื้ออำนวย

การติดตั้ง Sun Tracker Skylight
ที่มาภาพ: www.inhabitat.com

การสะท้อนแสงของ Sun Tracker Skylight และกระบวนการทำงานของ Tracker Skylight จากแสงอาทิตย์เข้ามาภายในอาคาร
ที่มาภาพ: www.powerade.co.th

       วิธีการทำงานของ Sun Tracker Skylight มีขั้นตอนตามนี้คือ แสงอาทิตย์ผ่านฝาครอบ (skylight dome) มาที่แผ่นรับแสง (mirror bracket) แล้วสะท้อนสู่แผ่นกรองแสงชั้นแรก (flat lens) จากนั้นแสงอาทิตย์จะลงมายังแหล่งสะท้อนแสงที่มีลักษณะเป็นท่อ ซึ่งช่วยกระจายลงมาที่แผ่นกระจายแสงด้านล่าง (lower lens) สุดท้ายจึงกระจายแสงลงมายังพื้นที่ภายในอาคาร ซึ่งในขั้นตอนนำแสงลงมานี้ ตัวที่ควบคุมองศาของแผ่นรับแสงคือ GPS ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยแผ่นรับแสงดังกล่าวจะหมุนตามการโคจรของพระอาทิตย์ในแต่ละช่วงวันได้

       วิธีที่ทางผู้ผลิตให้เลือกใช้ควบคู่กับแสงธรรมชาติมี 4 วิธีคือ 
1. Sun Tracker Skylight ทำงานด้วยวิธีไม่มีอุปกรณ์ช่วย โดยปิดดวงโคมภายในทั้งหมดในวันที่มีแสงอาทิตย์มาก เปิดเฉพาะส่วนที่จำเป็นต้องใช้แสงประดิษฐ์ควบคู่กับการใช้แสงจาก skylight  
2. Sun Tracker Skylight ทำงานด้วยวิธีทำงานร่วมกับชุดควบคุมเปิดปิดไฟ โดยเปิดและปิดดวงโคมภายในทั้งหมดเป็นเวลา โดยที่ช่วงกลางวันไม่ต้องเปิดดวงโคมภายใน เหมาะกับพื้นที่อย่างโกดังหรือคลังสินค้า 
3. Sun Tracker Skylight ทำงานด้วยวิธีทำงานร่วมกับชุดตรวจจับความเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถตั้งค่าความเข้มของแสงที่ต้องการในชุดตรวจจับความเคลื่อนไหว ถ้าแสงจาก Sun Tracker Skylight ยังมีความสว่างที่ตั้งไว้ตัวเซนเซอร์จะไม่ทำงาน แต่หากแสงสว่างต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้หรือมีการเคลื่อนไหวดวงโคมจะทำงาน 
4. Sun Tracker Skylight ทำงานด้วยวิธีทำงานร่วมกับระบบควบคุมแสงสว่าง ระบบนี้จะให้แสงสว่างที่ต้องการตลอดเวลา ดวงโคมจะดับเมื่อแสงจาก Skylight เพียงพอ หากแสงต่ำกว่าที่ต้องการ ระบบควบคุมแสงจำทำงานด้วยการใช้ระบบ Dimmer ปรับความสว่างให้เป็นตามที่ต้องการ
ส่วนการจะตัดสินใจว่าเลือกใช้ระบบใด สามารถปรึกษาได้กับตัวแทนจำหน่วยเพื่อระบุถึงการใช้งานที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้องการนำไปใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขนาดของโดมบนหลังคาสามารถเลือกได้ทั้งขนาด 4x4 ฟุต และ 4x8 ฟุต 

การติดตั้ง Sun Tracker Skylight เข้ากับหลังคา
ที่มาภาพ : www.powerade.co.th

ส่วนโดม ขนาด 4x4 ฟุต และขนาด 4x8 ฟุต
ที่มา: (ภาพบน) www.ciralight.com (ภาพล่าง) www.c-s-solar.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.powerade.co.th

เรื่อง: ​สาโรช พระวงค์

ประหยัดพลังงานด้วย Sun Tracker Skylight

เป็นความพยายามของมนุษย์เมื่อรู้ตัวว่าเหล่าพลังงานฟอสซิลมีวันหมดไปในเวลาอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า จึงเร่งหาคำตอบใหม่ของอุปกรณ์อาคารที่ช่วยลดการใช้พลังงานฟอซซิลในอาคารให้น้อยลงเพื่อความยั่งยืน จนเกิดสารพัดกระแสความยั่งยืน ซึ่งมีทั้งในแนวไฮเทคหรือโลเทค ตามแต่ละบริบทของสถาปัตยกรรมจะเอื้ออำนวย

การติดตั้ง Sun Tracker Skylight
ที่มาภาพ: www.inhabitat.com

การสะท้อนแสงของ Sun Tracker Skylight และกระบวนการทำงานของ Tracker Skylight จากแสงอาทิตย์เข้ามาภายในอาคาร
ที่มาภาพ: www.powerade.co.th

       แต่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นอย่างบ้านเรา ตั้งแต่ภาคกลางลงไปถึงภาคใต้เราจะมีเพียงแต่ความร้อนตลอดปี สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในอดีตที่มีวัสดุจำกัด จึงถูกสร้างให้หลบแดดหลบฝนมากกว่าจะใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ เพราะวัสดุในท้องถิ่นไม่เอื้ออำนวยนัก จวบจนบ้านเราเริ่มรับเทคโนโลยีสกายไลท์ (Skylight) ที่ติดตั้งกับหลังคาโดยตรง มีทั้งแบบโปร่งแสงและโปร่งใส ซึ่งได้รับความนิยมทั้งสองแบบในบ้านเรา แบบโปร่งแสงจะกรองแสงอาทิตย์จากหลังคาให้ลงมาไม่มากด้วยตัววัสดุที่ขุ่น และการกระจายแสงอาจจะไม่สม่ำเสมอตามความผันแปรของแสงอาทิตย์ในบ้านเรา ส่วนสกายไลท์โปร่งใสนั้นวัสดุที่ใช้จะมีความใสกว่า แสงที่เข้ามาไม่มีการกระจายแสงทำให้แสงที่ส่องลงมาอาจมากเกินไป ซึ่งนี่คือปัญหาของการใช้สกายไลท์แบบเดิม

       แต่เราสามารถสร้างทางเลือกที่มากขึ้นได้เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น เราสามารถคัดกรองแสงจากดวงอาทิตย์ที่มากเกินไปได้ อย่างการใช้ Sun Tracker Skylight ซึ่งภายในมีอุปกรณ์ควบคุมให้แสงอาทิตย์สามารถทำงานควบคู่กับแสงประดิษฐ์ให้มีคุณภาพแสงที่เพียงพอต่อการใช้งานได้ ผลิตภัณฑ์นี้มีความน่าสนใจตรงที่สามารถนำแสงจากภายนอกบนหลังคาเข้ามาในอาคารได้ตลอดวันที่มีแสงอาทิตย์ การถ่ายเทแสงเข้ามาภายในไม่ได้เป็นแบบโดยตรง (Indirect Light) จึงลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เพราะแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาโดนสินค้าภายในร้านค้าหรือในโกดังเก็บสินค้าโดยตรงนั้น อาจทำให้เกิดความเสียหายกับสินค้าได้ ข้อดีของการกระจายแสงคือช่วยลดความเข้มของแสงอาทิตย์จากการกระจายแสงด้วยแผ่นเลนส์ 2 ชุด จึงทำให้แสงที่เข้ามามีความนุ่มนวลกว่า เหมาะกับการทำงานทั้งในพื้นที่ทั่วไปหรือพื้นที่สำนักงาน หากเทียบกับสกายไลท์แบบเดิมที่จะปล่อยแสงลงมาโดยตรงหรือหลังคาโปร่งแสงทั่วไป Sun Tracker Skylight จะกระจายแสงให้ไม่เข้มข้นจึงมีแสงสว่างที่นวลกว่า

การกระจายแสงภายในที่ใช้แสงธรรมชาติจาก Sun Tracker Skylight
ที่มา: www.ciralight.com

สภาพภายในที่ใช้แสงธรรมชาติจาก Sun Tracker Skylight
ที่มาภาพ: www.anjanagroups.com

       วิธีการทำงานของ Sun Tracker Skylight มีขั้นตอนตามนี้คือ แสงอาทิตย์ผ่านฝาครอบ (skylight dome) มาที่แผ่นรับแสง (mirror bracket) แล้วสะท้อนสู่แผ่นกรองแสงชั้นแรก (flat lens) จากนั้นแสงอาทิตย์จะลงมายังแหล่งสะท้อนแสงที่มีลักษณะเป็นท่อ ซึ่งช่วยกระจายลงมาที่แผ่นกระจายแสงด้านล่าง (lower lens) สุดท้ายจึงกระจายแสงลงมายังพื้นที่ภายในอาคาร ซึ่งในขั้นตอนนำแสงลงมานี้ ตัวที่ควบคุมองศาของแผ่นรับแสงคือ GPS ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยแผ่นรับแสงดังกล่าวจะหมุนตามการโคจรของพระอาทิตย์ในแต่ละช่วงวันได้

       วิธีที่ทางผู้ผลิตให้เลือกใช้ควบคู่กับแสงธรรมชาติมี 4 วิธีคือ 
1. Sun Tracker Skylight ทำงานด้วยวิธีไม่มีอุปกรณ์ช่วย โดยปิดดวงโคมภายในทั้งหมดในวันที่มีแสงอาทิตย์มาก เปิดเฉพาะส่วนที่จำเป็นต้องใช้แสงประดิษฐ์ควบคู่กับการใช้แสงจาก skylight  
2. Sun Tracker Skylight ทำงานด้วยวิธีทำงานร่วมกับชุดควบคุมเปิดปิดไฟ โดยเปิดและปิดดวงโคมภายในทั้งหมดเป็นเวลา โดยที่ช่วงกลางวันไม่ต้องเปิดดวงโคมภายใน เหมาะกับพื้นที่อย่างโกดังหรือคลังสินค้า 
3. Sun Tracker Skylight ทำงานด้วยวิธีทำงานร่วมกับชุดตรวจจับความเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถตั้งค่าความเข้มของแสงที่ต้องการในชุดตรวจจับความเคลื่อนไหว ถ้าแสงจาก Sun Tracker Skylight ยังมีความสว่างที่ตั้งไว้ตัวเซนเซอร์จะไม่ทำงาน แต่หากแสงสว่างต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้หรือมีการเคลื่อนไหวดวงโคมจะทำงาน 
4. Sun Tracker Skylight ทำงานด้วยวิธีทำงานร่วมกับระบบควบคุมแสงสว่าง ระบบนี้จะให้แสงสว่างที่ต้องการตลอดเวลา ดวงโคมจะดับเมื่อแสงจาก Skylight เพียงพอ หากแสงต่ำกว่าที่ต้องการ ระบบควบคุมแสงจำทำงานด้วยการใช้ระบบ Dimmer ปรับความสว่างให้เป็นตามที่ต้องการ
ส่วนการจะตัดสินใจว่าเลือกใช้ระบบใด สามารถปรึกษาได้กับตัวแทนจำหน่วยเพื่อระบุถึงการใช้งานที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้องการนำไปใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขนาดของโดมบนหลังคาสามารถเลือกได้ทั้งขนาด 4x4 ฟุต และ 4x8 ฟุต 

การติดตั้ง Sun Tracker Skylight เข้ากับหลังคา
ที่มาภาพ : www.powerade.co.th

ส่วนโดม ขนาด 4x4 ฟุต และขนาด 4x8 ฟุต
ที่มา: (ภาพบน) www.ciralight.com (ภาพล่าง) www.c-s-solar.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.powerade.co.th

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ