View : 8752

เป็นความพยายามของทั้งสถาปนิก วิศวกร ช่างก่อสร้างที่ต้องการสร้างบ้านสำหรับการอยู่ที่อาศัยที่รวดเร็ว สะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการของมวลประชาชนที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคสมัยใหม่ จนก่อเกิดสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เราติดปากกันว่า modern ซึ่งที่มาของคำว่า modern เกิดจากสภาวะสังคมที่ตอบรับกับยุคสมัยที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม บ้านหรือที่พักอาศัยในยุคสมัยใหม่จึงตอบสนองความรวดเร็วในด้านการก่อสร้าง โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติขาดแคลนที่อยู่อาศัยในยุคสงครามโลกแต่ละครั้ง อย่างหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สถาปนิกเอกของโลกอย่าง เลอ คอร์บูซิเยร์ ได้นำเสนอบ้านต้นแบบด้วยเทคนิคก่อสร้างสมัยใหม่ที่เน้นการก่อสร้างรวดเร็ว ประหยัด อย่างบ้านดอมอิโน และส่งผลต่อแนวคิดในการสร้างบ้านอยู่อาศัยในยุคต่อมา

ยิ่งเมื่อประสานกับแนวคิดการประสานทางพิกัดหรือ Modular  ที่นอกจากจะต้องก่อสร้างได้ประหยัด รวดเร็วแล้วนั้น ยังต้องมีเศษวัสดุเหลือน้อยอีกด้วย แนวคิดของบ้านสมัยใหม่จึงต้องไม่ทำหน้าที่แค่เข้าไปใช้เท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าอีกเช่นกัน จากนั้นอุตสาหกรรมการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปจึงเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศที่ยังขาดแคลนที่อยู่อาศัยและมีเทคโนโลยีการก่อสร้างรองรับเพียงพอ อย่างเช่นในกรณีศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแม่ของการก่อสร้างบนพื้นที่ขนาดเล็กแล้วต้องใช้คุ้ม บ้านสำเร็จรูปจึงเติบโตไว ด้วยสามารถตอบสนองรสนิยมคนญี่ปุ่นเรื่องที่อยู่อาศัยได้ดี อย่างเทคโนโลยีการก่อสร้างของเซกิซุย เคมิคอล ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านแบบโมดูล่าร์จากญี่ปุ่น ที่ได้ถ่ายทอดแนวคิด องค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านแบบโมดูลาร์สู่เมืองไทยด้วย “บ้านเอสซีจีไฮม์” 

บ้านเอสซีจีไฮม์ตัวอย่าง ที่ CDC พร้อมกับงานศิลปะจัดวาง
ที่มา : www.art4d.com

บ้านเอสซีจีไฮม์ ตัวอย่างที่ CDC
ที่มา : www.art4d.com 

เรื่อง: สาโรช พระวงค์

สร้างบ้านเสร็จเร็ว
ด้วยบ้านระบบโมดูลาร์

Modular Structure

บ้านสมัยใหม่ ที่ไม่เพียงแค่ก่อสร้างสะดวกรวดเร็ว แต่ยังต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าด้วย

บ้านดอมอิโน ออกแบบโดยเลอ คอร์บูซิเยร์
ที่มา : www.fondationlecorbusier.fr

บ้านเอสซีจีไฮม์ตัวอย่าง ที่ CDC พร้อมกับงานศิลปะจัดวาง
ที่มา : www.art4d.com

บ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบเดิม หรือระบบเปียก จะมีกระบวนการใช้เวลาในการก่อสร้างนาน เพราะต้องเตรียมขั้นตอนหลายอย่างที่ต้องรอการบ่มตัวของคอนกรีตโครงสร้างที่เหมาะสม ไหนจะมีประเด็นเรื่องการตกแต่งผิวต่างๆ ที่เป็นระบบแบบดั้งเดิม ที่หนักสุดและเป็นฝันร้ายของช่างก่อสร้างคือเมื่อเจอกับฤดูฝน แต่บ้านเอสซีจีไฮม์อาจจะเป็นอีกทางเลือกของผู้ที่ต้องการความสะดวกแบบที่สามารถเลือกเวลาได้ เพราะเป็นการก่อสร้างบ้านที่เน้นระบบสำเร็จรูปจากโรงงาน ใช้หุ่นยนต์ในการประกอบบ้านเพื่อความแม่นยำทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นช่วยประหยัดวัสดุ ลดมลพิษจากฝุ่น ลดเสียงที่หน้างานอีกด้วย เพราะทำการประกอบในโรงงานของเอสซีจีเป็นส่วนใหญ่ ผลจากการควบคุมคุณภาพจากโรงงานเป็นส่วนใหญ่ ทำให้การสร้างผนังสองชั้นที่เป็นฉนวนในตัวด้วยการเว้นช่องว่างอากาศหรือจะซ่อนฉนวนใยแก้วภายในเป็นไปได้โดยง่าย มีความเนี๊ยบ การประกอบห้องน้ำจากโรงงานจะช่วยลดรอยรั่วได้ ความละเอียดแม่นยำจากเครื่องจักรทำให้กรอบบ้านภายนอกเป็นฉนวนคล้ายกับเป็นตู้เย็น และจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ภาคเหนือไม่นานมานี้ ซึ่งทำให้วิตกกังวลถึงความเสียหายนั้น ตัวบ้านเอสซีจีไฮม์ได้มีการออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหวด้วยเช่นกัน

แม้ว่าราคาของบ้านโมดูลาร์ หรือบ้านสำเร็จรูป ในแบบบ้านเอสซีจีไฮม์ยังมีราคาสูงอยู่เมื่อเทียบกับการสร้างบ้านในระบบเดิมตอนนี้ แต่เมื่อเทียบกับการได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างเพื่อวันข้างหน้า และลดปัญหาการซ่อมบำรุงแล้ว การที่ไม่ต้องอดทนรอคอยนานในระดับ 2-3 ปี แต่เป็นเวลา 4-6 เดือนหลังจากงานฐานรากสำเร็จลง ก็ช่วยให้ผู้บริโภคที่คิดจะมีบ้านตัดสินใจง่ายขึ้น 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.scgheim.com
www.youtube.com/watch?v=NdqN4FYBez8

เรื่อง: สาโรช พระวงค์

สร้างบ้านเสร็จเร็ว
ด้วยบ้านระบบโมดูลาร์

Modular Structure

บ้านสมัยใหม่ ที่ไม่เพียงแค่ก่อสร้างสะดวกรวดเร็ว แต่ยังต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าด้วย

บ้านดอมอิโน ออกแบบโดยเลอ คอร์บูซิเยร์
ที่มา : www.fondationlecorbusier.fr

บ้านเอสซีจีไฮม์ตัวอย่าง ที่ CDC พร้อมกับงานศิลปะจัดวาง
ที่มา : www.art4d.com

เป็นความพยายามของทั้งสถาปนิก วิศวกร ช่างก่อสร้างที่ต้องการสร้างบ้านสำหรับการอยู่ที่อาศัยที่รวดเร็ว สะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการของมวลประชาชนที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคสมัยใหม่ จนก่อเกิดสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เราติดปากกันว่า modern ซึ่งที่มาของคำว่า modern เกิดจากสภาวะสังคมที่ตอบรับกับยุคสมัยที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม บ้านหรือที่พักอาศัยในยุคสมัยใหม่จึงตอบสนองความรวดเร็วในด้านการก่อสร้าง โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติขาดแคลนที่อยู่อาศัยในยุคสงครามโลกแต่ละครั้ง อย่างหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สถาปนิกเอกของโลกอย่าง เลอ คอร์บูซิเยร์ ได้นำเสนอบ้านต้นแบบด้วยเทคนิคก่อสร้างสมัยใหม่ที่เน้นการก่อสร้างรวดเร็ว ประหยัด อย่างบ้านดอมอิโน และส่งผลต่อแนวคิดในการสร้างบ้านอยู่อาศัยในยุคต่อมา

ยิ่งเมื่อประสานกับแนวคิดการประสานทางพิกัดหรือ Modular  ที่นอกจากจะต้องก่อสร้างได้ประหยัด รวดเร็วแล้วนั้น ยังต้องมีเศษวัสดุเหลือน้อยอีกด้วย แนวคิดของบ้านสมัยใหม่จึงต้องไม่ทำหน้าที่แค่เข้าไปใช้เท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าอีกเช่นกัน จากนั้นอุตสาหกรรมการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปจึงเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศที่ยังขาดแคลนที่อยู่อาศัยและมีเทคโนโลยีการก่อสร้างรองรับเพียงพอ อย่างเช่นในกรณีศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแม่ของการก่อสร้างบนพื้นที่ขนาดเล็กแล้วต้องใช้คุ้ม บ้านสำเร็จรูปจึงเติบโตไว ด้วยสามารถตอบสนองรสนิยมคนญี่ปุ่นเรื่องที่อยู่อาศัยได้ดี อย่างเทคโนโลยีการก่อสร้างของเซกิซุย เคมิคอล ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านแบบโมดูล่าร์จากญี่ปุ่น ที่ได้ถ่ายทอดแนวคิด องค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านแบบโมดูลาร์สู่เมืองไทยด้วย “บ้านเอสซีจีไฮม์” 

บ้านเอสซีจีไฮม์ตัวอย่าง ที่ CDC พร้อมกับงานศิลปะจัดวาง
ที่มา : www.art4d.com

บ้านเอสซีจีไฮม์ ตัวอย่างที่ CDC
ที่มา : www.art4d.com 

บ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบเดิม หรือระบบเปียก จะมีกระบวนการใช้เวลาในการก่อสร้างนาน เพราะต้องเตรียมขั้นตอนหลายอย่างที่ต้องรอการบ่มตัวของคอนกรีตโครงสร้างที่เหมาะสม ไหนจะมีประเด็นเรื่องการตกแต่งผิวต่างๆ ที่เป็นระบบแบบดั้งเดิม ที่หนักสุดและเป็นฝันร้ายของช่างก่อสร้างคือเมื่อเจอกับฤดูฝน แต่บ้านเอสซีจีไฮม์อาจจะเป็นอีกทางเลือกของผู้ที่ต้องการความสะดวกแบบที่สามารถเลือกเวลาได้ เพราะเป็นการก่อสร้างบ้านที่เน้นระบบสำเร็จรูปจากโรงงาน ใช้หุ่นยนต์ในการประกอบบ้านเพื่อความแม่นยำทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นช่วยประหยัดวัสดุ ลดมลพิษจากฝุ่น ลดเสียงที่หน้างานอีกด้วย เพราะทำการประกอบในโรงงานของเอสซีจีเป็นส่วนใหญ่ ผลจากการควบคุมคุณภาพจากโรงงานเป็นส่วนใหญ่ ทำให้การสร้างผนังสองชั้นที่เป็นฉนวนในตัวด้วยการเว้นช่องว่างอากาศหรือจะซ่อนฉนวนใยแก้วภายในเป็นไปได้โดยง่าย มีความเนี๊ยบ การประกอบห้องน้ำจากโรงงานจะช่วยลดรอยรั่วได้ ความละเอียดแม่นยำจากเครื่องจักรทำให้กรอบบ้านภายนอกเป็นฉนวนคล้ายกับเป็นตู้เย็น และจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ภาคเหนือไม่นานมานี้ ซึ่งทำให้วิตกกังวลถึงความเสียหายนั้น ตัวบ้านเอสซีจีไฮม์ได้มีการออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหวด้วยเช่นกัน

แม้ว่าราคาของบ้านโมดูลาร์ หรือบ้านสำเร็จรูป ในแบบบ้านเอสซีจีไฮม์ยังมีราคาสูงอยู่เมื่อเทียบกับการสร้างบ้านในระบบเดิมตอนนี้ แต่เมื่อเทียบกับการได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างเพื่อวันข้างหน้า และลดปัญหาการซ่อมบำรุงแล้ว การที่ไม่ต้องอดทนรอคอยนานในระดับ 2-3 ปี แต่เป็นเวลา 4-6 เดือนหลังจากงานฐานรากสำเร็จลง ก็ช่วยให้ผู้บริโภคที่คิดจะมีบ้านตัดสินใจง่ายขึ้น 

บทความที่แล้ว
บ้านระบบผนังสำเร็จรูป Precast
44-บ้านระบบผนังสำเร็จรูป-Precast.jpgบทความถัดไป
THE NEST (The Next Eco-Sustainable Technology for Home)
46-THE-NEST.jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4 แนวทางสร้างบ้านใหม่
1-4-แนวทางสร้างบ้านใหม่-บริษัทรับสร้างบ้าน-สถาปนิก-แบบบ้านฟรี-ซื้อแบบบ้าน-บ้านสำเร็จรูป.jpgเตรียมขออนุญาตก่อสร้าง และหาผู้รับเหมาไปพร้อมกัน
1-เตรียมขออนุญาตก่อสร้าง-และหาผู้รับเหมาไปพร้อมกัน.jpg

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.scgheim.com
www.youtube.com/watch?v=NdqN4FYBez8

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ