View : 2141

       ความพยายามของช่างโบราณคือการใช้วัสดุที่หาได้ตามแต่ละถิ่นที่ เช่น ไม้ แล้วหาวิธีดัดแปลงตามรายละเอียดการเข้าไม้แต่ละสกุลช่าง ในกรณีที่ยื่นได้น่าสนใจคือสกุลช่างของจีนที่ให้วิธีออกแบบชายคาให้ค่อยๆ ยื่นด้วยการให้ไม้แต่ละชิ้นมีการบากไม้ให้ขบกันเอง พร้อมกับให้ขยับตัวเองได้ในกรณีเกิดแผ่นดินไหว ชายคายื่นนี้มีชื่อเฉพาะว่า ‘เตากง’

       แต่ในปัจจุบัน หลังจากที่สถาปัตยกรรมผ่านยุคสมัยใหม่มาถึงปัจจุบัน เราไม่จำเป็นต้องออกแบบรายละเอียดชายคาให้มีรายละเอียดมากก็สามารถยื่นได้มากกว่าเดิมมากด้วยการใช้วัสดุใหม่ๆ ในช่วงแรกสถาปนิกในบ้านเราได้ใช้คอนกรีต โดยออกแบบเป็นโครงสร้างคอนกรีตแบบเปลือกบางหรือหลังคาคอนกรีตแบบพับจีบ ตัวอย่างเช่น ความพยายามของสถาปนิกยุคปลายสมัยใหม่ที่ออกแบบคุรุสัมมนาคาร จ.นครราชสีมา จวบจนยุคปัจจุบันที่โครงสร้างเหล็กมีราคาถูกลง การออกแบบชายคายาว จึงเน้นไปที่โครงสร้างเหล็กมากกว่าคอนกรีตที่มีกระบวนการก่อสร้างยุ่งยากกว่ามาก

       หลักการออกแบบให้หลังคายื่นได้ยาวมากกว่าปกติคือการทำให้เกิดการสมดุลของแรงในโครงสร้างของทั้งสองข้าง ทั้งข้างที่ยื่นออกไปและข้างที่ดึงกลับมา โดยไม่จำเป็นต้องออกแบบให้มีรูปทรงที่สมมาตร แต่สามารถออกแบบให้มีการสร้างความสมดุลได้จากรายละเอียด การดึงกลับแบบต่างๆ ทั้งออกแบบให้เสาที่รับมีขนาดใหญ่เพียงพอ พร้อมกับออกแบบให้มีโครงยึดดึงจันทันกลับมาได้ เมื่อใช้หลักการเท่านี้ก็จะได้หลังคาที่ยื่นจนดูเหมือนจะหล่นลงมาได้ อย่างเช่นหลังคายื่นคลุมส่วนที่นั่งชมของสนามกีฬา ถ้ามองไปยังรายละเอียดคือการเข้าใจถึงพฤติกรรมของโครงสร้างนั้นเอง ในกรณีที่การยื่นชายคามากกว่าปรกติถ้าไม่ต้องการให้มีเส้นยึดบริเวณด้านบน เราสามารถประยุกต์จากเรื่องความเข้าใจโครงสร้างด้วยการออกแบบให้มีค้ำยันไปที่รับจันทันที่ด้านล่างแทน จากนั้นก็ถ่ายน้ำหนักลงมายังเสาได้เช่นกัน ส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงและความงาม คือ การใส่ใจในรายละเอียดการออกแบบของเส้นลวดสลิงที่ยึดหรือค้ำยันเข้ากับจันทัน และการใส่ใจขั้นตอนการก่อสร้างให้เป็นไปตามผู้ออกแบบ

รายละเอียดเหล็กยึดหลังคาสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หลังคาผ้าใบยื่นเพื่อคลุมที่จอดรถ
ที่มา : www.fabritecstructures.com

       ระบบการระบายน้ำฝน สำหรับหลังคาเหล็กรีดลอนที่ต้องระวังคือต้องมีรางน้ำป้องกันปริมาณน้ำฝนที่ทะลักไปยังด้านล่าง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหลังคาให้ลาดลงไปด้านนอกและเป็นด้านที่อาจกระทบกับอาคารข้างเคียง หรือออกแบบให้ลาดลงสู่พื้นที่ในบริเวณบ้านหรืออาคารของเราก็ตาม แนะนำให้เตรียมรางน้ำไว้ตลอดแนวพร้อมติดตั้งท่อระบายน้ำฝนเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำฝนที่อาจทะลักเข้าอาคาร กรณีใช้หลังคาผ้าใบ การใช้รางน้ำที่ปลายหลังคาจะติดตั้งยากเพราะตัวผ้าจะโค้งไปตามแรงดึง จึงควรเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เรื่อง: สาโรช พระวงค์

หลังคากว้าง คลุมไกล ในงานสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมในแถบตะวันออกล้วนมีชายคายาวกว่าทางตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอุษาคเนย์ เนื่องจากต้องบังแดดที่จะนำความร้อนเข้ามา และบังฝนที่อาจสาดเข้ามาภายในบ้านเรือนทำให้ข้าวของเสียหายได้

หลังคาบ้านเหล็กยื่นยาวที่ด้วยการใช้ค้ำยันเหล็ก

หลังคาเหล็กยื่นยาวด้วยการยึดจากด้านบน ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

       วัสดุที่เลือกใช้ในชายคายื่นสำหรับส่วนโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการใช้งานที่เราจะพบและหาง่ายในท้องตลาดคือเหล็กแบบต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทั้งเหล็กกล่อง กลม แผ่น ผสมกับลวดสลิงแบบต่างๆ ส่วนวัสดุมุงควรเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาเพื่อลดภาระของโครงสร้าง ที่เราพบมากในบ้านเราคือหลังคาเหล็กรีดลอนที่เรียกกันติดปากว่า ‘เมทัลชีท’ การเลือกหลังคาเหล็กรีดลอนกับชายคาที่ยื่นมาก ควรเลือกให้ความหนาสัมพันธ์กับระยะหลังคา และติดตั้งอุปกรณ์การยึดแผ่นตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถเลือกสีได้หลากหลาย หรือถ้าต้องการวัสดุมุงที่ดูทันสมัย มีความลื่นไหลของรูปทรง สามารถเลือกใช้หลังคาผ้าใบแรงดึงที่สามารถปรับรูปทรงไปตามการวางโครงสร้าง มีน้ำหนักเบา มีหลายราคาให้เลือก มีความทนทาน มีให้เลือกทั้งแบบ PTFE เป็นผ้าใบไฟเบอร์กลาสเคลือบด้วยเทฟล่อน, HDPE เป็นผ้าใบทำจากโพลีเอทิลีนแบบความหนาแน่นสูง, ผ้าใบ PVC เคลือบด้วยโพลีเอสเตอร์ หรือผ้าใบ ETFE ที่มีลักษณะโปร่งใส แต่เมื่อเทียบกับหลังคาเหล็กรีดลอนแล้วหลังคาผ้าใบจะมีราคาสูงกว่ามาก การเลือกใช้งานนอกจากจะดูที่รูปทรงแล้วสามารถเลือกวัสดุตามราคาที่เหมาะสมกับการใช้งาน

หลังคาผ้าใบยื่นเพื่อคลุมที่ทางเข้า
ที่มา : www.fabricarchitecturemag.com

เรื่อง: สาโรช พระวงค์

หลังคากว้าง คลุมไกล ในงานสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมในแถบตะวันออกล้วนมีชายคายาวกว่าทางตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอุษาคเนย์ เนื่องจากต้องบังแดดที่จะนำความร้อนเข้ามา และบังฝนที่อาจสาดเข้ามาภายในบ้านเรือนทำให้ข้าวของเสียหายได้

หลังคาบ้านเหล็กยื่นยาวที่ด้วยการใช้ค้ำยันเหล็ก

หลังคาเหล็กยื่นยาวด้วยการยึดจากด้านบน ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

       ความพยายามของช่างโบราณคือการใช้วัสดุที่หาได้ตามแต่ละถิ่นที่ เช่น ไม้ แล้วหาวิธีดัดแปลงตามรายละเอียดการเข้าไม้แต่ละสกุลช่าง ในกรณีที่ยื่นได้น่าสนใจคือสกุลช่างของจีนที่ให้วิธีออกแบบชายคาให้ค่อยๆ ยื่นด้วยการให้ไม้แต่ละชิ้นมีการบากไม้ให้ขบกันเอง พร้อมกับให้ขยับตัวเองได้ในกรณีเกิดแผ่นดินไหว ชายคายื่นนี้มีชื่อเฉพาะว่า ‘เตากง’

       แต่ในปัจจุบัน หลังจากที่สถาปัตยกรรมผ่านยุคสมัยใหม่มาถึงปัจจุบัน เราไม่จำเป็นต้องออกแบบรายละเอียดชายคาให้มีรายละเอียดมากก็สามารถยื่นได้มากกว่าเดิมมากด้วยการใช้วัสดุใหม่ๆ ในช่วงแรกสถาปนิกในบ้านเราได้ใช้คอนกรีต โดยออกแบบเป็นโครงสร้างคอนกรีตแบบเปลือกบางหรือหลังคาคอนกรีตแบบพับจีบ ตัวอย่างเช่น ความพยายามของสถาปนิกยุคปลายสมัยใหม่ที่ออกแบบคุรุสัมมนาคาร จ.นครราชสีมา จวบจนยุคปัจจุบันที่โครงสร้างเหล็กมีราคาถูกลง การออกแบบชายคายาว จึงเน้นไปที่โครงสร้างเหล็กมากกว่าคอนกรีตที่มีกระบวนการก่อสร้างยุ่งยากกว่ามาก

       หลักการออกแบบให้หลังคายื่นได้ยาวมากกว่าปกติคือการทำให้เกิดการสมดุลของแรงในโครงสร้างของทั้งสองข้าง ทั้งข้างที่ยื่นออกไปและข้างที่ดึงกลับมา โดยไม่จำเป็นต้องออกแบบให้มีรูปทรงที่สมมาตร แต่สามารถออกแบบให้มีการสร้างความสมดุลได้จากรายละเอียด การดึงกลับแบบต่างๆ ทั้งออกแบบให้เสาที่รับมีขนาดใหญ่เพียงพอ พร้อมกับออกแบบให้มีโครงยึดดึงจันทันกลับมาได้ เมื่อใช้หลักการเท่านี้ก็จะได้หลังคาที่ยื่นจนดูเหมือนจะหล่นลงมาได้ อย่างเช่นหลังคายื่นคลุมส่วนที่นั่งชมของสนามกีฬา ถ้ามองไปยังรายละเอียดคือการเข้าใจถึงพฤติกรรมของโครงสร้างนั้นเอง ในกรณีที่การยื่นชายคามากกว่าปรกติถ้าไม่ต้องการให้มีเส้นยึดบริเวณด้านบน เราสามารถประยุกต์จากเรื่องความเข้าใจโครงสร้างด้วยการออกแบบให้มีค้ำยันไปที่รับจันทันที่ด้านล่างแทน จากนั้นก็ถ่ายน้ำหนักลงมายังเสาได้เช่นกัน ส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงและความงาม คือ การใส่ใจในรายละเอียดการออกแบบของเส้นลวดสลิงที่ยึดหรือค้ำยันเข้ากับจันทัน และการใส่ใจขั้นตอนการก่อสร้างให้เป็นไปตามผู้ออกแบบ

รายละเอียดเหล็กยึดหลังคาสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หลังคาผ้าใบยื่นเพื่อคลุมที่จอดรถ
ที่มา : www.fabritecstructures.com

       วัสดุที่เลือกใช้ในชายคายื่นสำหรับส่วนโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการใช้งานที่เราจะพบและหาง่ายในท้องตลาดคือเหล็กแบบต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทั้งเหล็กกล่อง กลม แผ่น ผสมกับลวดสลิงแบบต่างๆ ส่วนวัสดุมุงควรเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาเพื่อลดภาระของโครงสร้าง ที่เราพบมากในบ้านเราคือหลังคาเหล็กรีดลอนที่เรียกกันติดปากว่า ‘เมทัลชีท’ การเลือกหลังคาเหล็กรีดลอนกับชายคาที่ยื่นมาก ควรเลือกให้ความหนาสัมพันธ์กับระยะหลังคา และติดตั้งอุปกรณ์การยึดแผ่นตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถเลือกสีได้หลากหลาย หรือถ้าต้องการวัสดุมุงที่ดูทันสมัย มีความลื่นไหลของรูปทรง สามารถเลือกใช้หลังคาผ้าใบแรงดึงที่สามารถปรับรูปทรงไปตามการวางโครงสร้าง มีน้ำหนักเบา มีหลายราคาให้เลือก มีความทนทาน มีให้เลือกทั้งแบบ PTFE เป็นผ้าใบไฟเบอร์กลาสเคลือบด้วยเทฟล่อน, HDPE เป็นผ้าใบทำจากโพลีเอทิลีนแบบความหนาแน่นสูง, ผ้าใบ PVC เคลือบด้วยโพลีเอสเตอร์ หรือผ้าใบ ETFE ที่มีลักษณะโปร่งใส แต่เมื่อเทียบกับหลังคาเหล็กรีดลอนแล้วหลังคาผ้าใบจะมีราคาสูงกว่ามาก การเลือกใช้งานนอกจากจะดูที่รูปทรงแล้วสามารถเลือกวัสดุตามราคาที่เหมาะสมกับการใช้งาน

หลังคาผ้าใบยื่นเพื่อคลุมที่ทางเข้า
ที่มา : www.fabricarchitecturemag.com

       ระบบการระบายน้ำฝน สำหรับหลังคาเหล็กรีดลอนที่ต้องระวังคือต้องมีรางน้ำป้องกันปริมาณน้ำฝนที่ทะลักไปยังด้านล่าง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหลังคาให้ลาดลงไปด้านนอกและเป็นด้านที่อาจกระทบกับอาคารข้างเคียง หรือออกแบบให้ลาดลงสู่พื้นที่ในบริเวณบ้านหรืออาคารของเราก็ตาม แนะนำให้เตรียมรางน้ำไว้ตลอดแนวพร้อมติดตั้งท่อระบายน้ำฝนเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำฝนที่อาจทะลักเข้าอาคาร กรณีใช้หลังคาผ้าใบ การใช้รางน้ำที่ปลายหลังคาจะติดตั้งยากเพราะตัวผ้าจะโค้งไปตามแรงดึง จึงควรเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ