View : 2365

       กระแสการตื่นตัวเรื่องพลังงานทางเลือกได้เดินทางมาถึงจุดที่มีการพัฒนาไปหลากหลายมาก เนื่องจากในภาวะปัจจุบันมีความหวาดกลัวถึงพลังงานฟอซซิลที่มีการคำนวณว่าจะหมดลงในเวลาอีกไม่ถึงชั่วคนเท่านั้น ดังเช่นการพยายามค้นคว้ารถยนต์ที่ไม่ต้องพึ่งน้ำมัน แต่หันมาใช้พลังงานไฮโดรเจนที่ทำมาจากน้ำ หรือการใช้รถพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาด ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบที่เราได้พบเห็นข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการหันมาใช้พลังงานทางเลือกเป็นระยะ

       เช่นเดียวกันกับการใช้พลังงานในสถาปัตยกรรมให้ประหยัด พร้อมฉลาดใช้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยอนุรักษ์พลังงานในอาคาร แต่นอกจากการลดการใช้พลังงานในอาคารแล้ว การพัฒนาแหล่งพลังงานจากการผลิตไฟฟ้าแบบเดิมที่เสี่ยงจะหมดลงไปทุกวันนั้นสำคัญกว่า หนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจคือการเลือกใช้การผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดและยั่งยืน จากเทคโนโลยีด้านการใช้แสงอาทิตย์ในการผลิตจะมีหลายแบบ ทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ราคาถูกขึ้นจากการผลิตเป็นจำนวนมากขึ้น หรือการปรับใช้กระจกสองด้านประกบด้วยโซลาร์เซลล์ ทำให้เปลือกอาคารสามารถผลิตไฟฟ้าให้กับอาคารได้เองในกรณีที่เป็นอาคารสูง แต่ในระดับการใช้กับอาคารขนาดเล็กจะนิยมใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบทั่วไป ซึ่งแผงโซลาร์เซลล์ที่เราคุ้นชิน มีขนาดใหญ่ ความยืดหยุ่นน้อย ขนส่งยาก

       แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางเลือกใหม่ด้วย Stainless Steel Solar Power Sheets หรืออาจจะเรียกได้ว่า flexible PV solar structures ซึ่งเป็นการค้นคว้าจาก Pvilion ให้แผงโซลาร์เซลล์สามารถปรับองศา หรือยืดหยุ่นคล้ายแผ่นฟิล์มบาง โดยมีการประกอบกันขึ้นจากแผ่นรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบบางแล้วเพิ่มความแข็งแรงพร้อมกับยืดหยุ่นด้วยการประกบไปบนแผ่นสเตนเลสสตีล จากการประกบแบบนี้ทำให้แผงโซลาร์เซลล์กลายเป็นแผ่นคลุมบังแดดแบบหลังคารับแรงดึง การออกแบบโครงสร้างส่วนนี้เพียงออกแบบให้มีจุดยึดปลายทั้งสองด้าน จากนั้นสามารถปรับให้ไล่องศาความเอียงตามโครงสร้างโลหะที่กำหนดไว้ จากความยืดหยุ่นนี้มีข้อดีที่น่าสนใจคือสามารถปรับตามทิศทางแสงอาทิตย์ได้ง่าย พร้อมกับให้ทางเลือกของรูปทรงที่หลากหลายมากขึ้น 
 

รายละเอียดการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบปรับได้
ขอบคุณภาพ : www.pvilion.com

ขั้นตอนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
ขอบคุณภาพ : www.pvilion.com

       นอกจากนี้ ยังช่วยลดข้อจำกัดต่างๆ ลง เพราะแผงชนิดนี้สามารถปรับเป็นหลังคารับแรงดึงไปพร้อมกับกลายเป็นเปลือกอาคารจนถึง façade ด้วยความยืดหยุ่นนี้จึงสามารถถอดประกอบได้ง่าย พร้อมกับม้วนเก็บและคลี่ออกเมื่อมาถึงหน้างาน ขั้นตอนการออกแบบทางผู้ผลิตจะทำงานร่วมกันกับสถาปนิก วิศวกร นักออกแบบ ด้วยการพัฒนาจากหุ่นจำลอง ภาพร่าง คอมพิวเตอร์ พร้อมทดสอบด้านรูปทรงเพื่อให้ลงตัวทั้งความงามและการใช้งาน

       ปัจจุบันยังไม่ตัวแทนจำหน่าย Pvilion แต่จากกระแสความนิยมการใช้พลังงานทดแทน อาจจะไม่นานเกินไปสำหรับบ้านเรา
 

เรื่อง: สาโรช พระวงค์

เทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์ล้ำสมัย ยืดหยุ่น โค้งงอได้
Flexible Stainless Steel Solar Power Sheets

แผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถปรับองศา ยืดหยุ่นคล้ายแผ่นฟิล์มบาง ซึ่งสามารถปรับให้ไล่องศาความเอียงตามโครงสร้างโลหะที่กำหนดไว้ จึงสามารถปรับตามทิศทางแสงอาทิตย์ได้ง่าย พร้อมกับให้ทางเลือกของรูปทรงที่หลากหลายมากขึ้น 

แผงโซลาร์เซลสามารถปรับองศาตามความต้องการ
ขอบคุณภาพ : www.pvilion.com

องศาความเอียงของแผงโซลาร์เซลล์สามารถปรับตามโครงที่เตรียมไว้
ขอบคุณภาพ : www.pvilion.com 


 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ข้อมูล :
http://inhabitat.com
http://www.pvilion.com
http://vimeo.com

เรื่อง: สาโรช พระวงค์

เทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์ล้ำสมัย ยืดหยุ่น โค้งงอได้
Flexible Stainless Steel Solar Power Sheets

แผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถปรับองศา ยืดหยุ่นคล้ายแผ่นฟิล์มบาง ซึ่งสามารถปรับให้ไล่องศาความเอียงตามโครงสร้างโลหะที่กำหนดไว้ จึงสามารถปรับตามทิศทางแสงอาทิตย์ได้ง่าย พร้อมกับให้ทางเลือกของรูปทรงที่หลากหลายมากขึ้น 

แผงโซลาร์เซลสามารถปรับองศาตามความต้องการ
ขอบคุณภาพ : www.pvilion.com

องศาความเอียงของแผงโซลาร์เซลล์สามารถปรับตามโครงที่เตรียมไว้
ขอบคุณภาพ : www.pvilion.com 

       กระแสการตื่นตัวเรื่องพลังงานทางเลือกได้เดินทางมาถึงจุดที่มีการพัฒนาไปหลากหลายมาก เนื่องจากในภาวะปัจจุบันมีความหวาดกลัวถึงพลังงานฟอซซิลที่มีการคำนวณว่าจะหมดลงในเวลาอีกไม่ถึงชั่วคนเท่านั้น ดังเช่นการพยายามค้นคว้ารถยนต์ที่ไม่ต้องพึ่งน้ำมัน แต่หันมาใช้พลังงานไฮโดรเจนที่ทำมาจากน้ำ หรือการใช้รถพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาด ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบที่เราได้พบเห็นข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการหันมาใช้พลังงานทางเลือกเป็นระยะ

       เช่นเดียวกันกับการใช้พลังงานในสถาปัตยกรรมให้ประหยัด พร้อมฉลาดใช้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยอนุรักษ์พลังงานในอาคาร แต่นอกจากการลดการใช้พลังงานในอาคารแล้ว การพัฒนาแหล่งพลังงานจากการผลิตไฟฟ้าแบบเดิมที่เสี่ยงจะหมดลงไปทุกวันนั้นสำคัญกว่า หนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจคือการเลือกใช้การผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดและยั่งยืน จากเทคโนโลยีด้านการใช้แสงอาทิตย์ในการผลิตจะมีหลายแบบ ทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ราคาถูกขึ้นจากการผลิตเป็นจำนวนมากขึ้น หรือการปรับใช้กระจกสองด้านประกบด้วยโซลาร์เซลล์ ทำให้เปลือกอาคารสามารถผลิตไฟฟ้าให้กับอาคารได้เองในกรณีที่เป็นอาคารสูง แต่ในระดับการใช้กับอาคารขนาดเล็กจะนิยมใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบทั่วไป ซึ่งแผงโซลาร์เซลล์ที่เราคุ้นชิน มีขนาดใหญ่ ความยืดหยุ่นน้อย ขนส่งยาก

       แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางเลือกใหม่ด้วย Stainless Steel Solar Power Sheets หรืออาจจะเรียกได้ว่า flexible PV solar structures ซึ่งเป็นการค้นคว้าจาก Pvilion ให้แผงโซลาร์เซลล์สามารถปรับองศา หรือยืดหยุ่นคล้ายแผ่นฟิล์มบาง โดยมีการประกอบกันขึ้นจากแผ่นรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบบางแล้วเพิ่มความแข็งแรงพร้อมกับยืดหยุ่นด้วยการประกบไปบนแผ่นสเตนเลสสตีล จากการประกบแบบนี้ทำให้แผงโซลาร์เซลล์กลายเป็นแผ่นคลุมบังแดดแบบหลังคารับแรงดึง การออกแบบโครงสร้างส่วนนี้เพียงออกแบบให้มีจุดยึดปลายทั้งสองด้าน จากนั้นสามารถปรับให้ไล่องศาความเอียงตามโครงสร้างโลหะที่กำหนดไว้ จากความยืดหยุ่นนี้มีข้อดีที่น่าสนใจคือสามารถปรับตามทิศทางแสงอาทิตย์ได้ง่าย พร้อมกับให้ทางเลือกของรูปทรงที่หลากหลายมากขึ้น 
 

รายละเอียดการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบปรับได้
ขอบคุณภาพ : www.pvilion.com

ขั้นตอนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
ขอบคุณภาพ : www.pvilion.com

       นอกจากนี้ ยังช่วยลดข้อจำกัดต่างๆ ลง เพราะแผงชนิดนี้สามารถปรับเป็นหลังคารับแรงดึงไปพร้อมกับกลายเป็นเปลือกอาคารจนถึง façade ด้วยความยืดหยุ่นนี้จึงสามารถถอดประกอบได้ง่าย พร้อมกับม้วนเก็บและคลี่ออกเมื่อมาถึงหน้างาน ขั้นตอนการออกแบบทางผู้ผลิตจะทำงานร่วมกันกับสถาปนิก วิศวกร นักออกแบบ ด้วยการพัฒนาจากหุ่นจำลอง ภาพร่าง คอมพิวเตอร์ พร้อมทดสอบด้านรูปทรงเพื่อให้ลงตัวทั้งความงามและการใช้งาน

       ปัจจุบันยังไม่ตัวแทนจำหน่าย Pvilion แต่จากกระแสความนิยมการใช้พลังงานทดแทน อาจจะไม่นานเกินไปสำหรับบ้านเรา
 


 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ข้อมูล :
http://inhabitat.com
http://www.pvilion.com
http://vimeo.com

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ