View : 539

หลายคนอาจรู้จักหรือเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเกี่ยวกับ 3D Printing หรือการพิมพ์ระบบสามมิติ ที่กำลังเป็นที่นิยมใช้ในวงการต่างๆ อย่างมาก วัสดุที่สามารถนำมาใช้ก็มีหลากหลาย “ปูนซีเมนต์” ก็เป็นหนึ่งในวัสดุที่มีการนำมาใช้ในระบบการพิมพ์สามมิติซึ่งหลายคนอาจไม่คิดฝันว่าจะสามารถเป็นไปได้

Bloom: The Room for Living”  สถาปัตยกรรมที่ขึ้นรูปจาก 3D Printing โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง SCG (Siam Cement Group) กับ University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา ซึ่งวัสดุหลักที่ใช้คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดผงผสมกับโพลิเมอร์ในรูปของ Powder นำมาขึ้นเป็นชิ้นส่วนจำนวน 840 ชิ้น ซึ่งแต่ละชิ้นมีความแตกต่างกันทั้งลวดลาย การฉลุโปร่ง การบิดโค้งงอ จากการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปร่างรูปทรงของดอกไม้ใบไม้ไทย เมื่อนำมาประกอบกันเข้าจะเห็นเป็นงานสถาปัตยกรรมรูปทรงอิสระขนาดกว้างยาว 3.6 x 3.6 เมตร สูง 2.7 เมตร ลักษณะภายนอกมีลวดลายราวกับดอกไม้กำลังบานพริ้วไหวกึ่งทึบกึ่งโปร่งที่แสงสว่างสามารถลอดผ่านเข้ามาได้เกิดเป็นมิติและเงาตกกระทบที่สวยงาม

ถือได้ว่า โครงสร้างของ Bloom เป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมจากนวัตกรรมปูนซีเมนต์ผงที่ใหญ่ที่สุดที่พิมพ์ด้วยระบบ 3D Printing ซึ่งสามารถสร้างรายละเอียดของชิ้นงานแต่ละชิ้นได้มาก ไม่จำกัดรูปแบบของรูปทรง ด้วยความละเอียดของหัวพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ดีเทลที่เล็กและละเอียดได้ นอกจากจะตอบโจทย์ด้านดีไซน์แล้ว ยังช่วยลดระยะเวลาในการขึ้นรูปชิ้นงานโครงสร้าง ลดต้นทุน ลดการใช้วัสดุก่อสร้าง มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย สามารถถอดประกอบเป็นชิ้นส่วนเพื่อการขนย้าย ที่สำคัญสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในงานก่อสร้างจริงได้

เป็นที่น่าติดตามว่า เทคโนโลยี 3D Printing ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Bloom นี้ จะส่งผลต่อวงการสถาปัตยกรรมให้เปลี่ยนไปในทิศทางใด หรือจะสามารถพัฒนาไปจนถึงจุดที่งานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไม่ถูกปิดกั้นทางความคิดในที่สุด
 

ดีเทลภายนอกด้วยมุม Close up

ดีเทลของ Bloom จากมุมมองภายใน

Bloom 3D Printing

เรื่อง: SCG Experience

"Bloom" จุดเริ่มต้นการสร้างสรรค์

งานสถาปัตยกรรมที่ไม่รู้จบ

กล่าวได้ว่า Bloom เป็นงานสถาปัตยกรรมจากนวัตกรรมปูนซีเมนต์ผงที่ใหญ่ที่สุดที่พิมพ์ด้วยระบบ 3D Printing ซึ่งมีโครงสร้างแข็งแรงคงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์ในแวดวงสถาปัตยกรรมได้อย่างน่าสนใจ

Bloom สถาปัตยกรรมรูปทรงอิสระที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ใบไม้ไทย

ความแตกต่างของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น ที่แสงสามารถลอดผ่านเข้ามา เกิดเป็นมิติและเงาตกกระทบที่สวยงาม

รูปทรงของ Bloom ที่เกิดจากการบิดซ้อนกันไปมาทุก 45 องศา จากฐานสู่มุมมองด้านบน

Bloom ยามค่ำคืน

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ : Matthew Millman Photography

เรื่อง: SCG Experience

"Bloom" จุดเริ่มต้นการสร้างสรรค์

งานสถาปัตยกรรมที่ไม่รู้จบ

กล่าวได้ว่า Bloom เป็นงานสถาปัตยกรรมจากนวัตกรรมปูนซีเมนต์ผงที่ใหญ่ที่สุดที่พิมพ์ด้วยระบบ 3D Printing ซึ่งมีโครงสร้างแข็งแรงคงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์ในแวดวงสถาปัตยกรรมได้อย่างน่าสนใจ

Bloom สถาปัตยกรรมรูปทรงอิสระที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ใบไม้ไทย

ความแตกต่างของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น ที่แสงสามารถลอดผ่านเข้ามา เกิดเป็นมิติและเงาตกกระทบที่สวยงาม

หลายคนอาจรู้จักหรือเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเกี่ยวกับ 3D Printing หรือการพิมพ์ระบบสามมิติ ที่กำลังเป็นที่นิยมใช้ในวงการต่างๆ อย่างมาก วัสดุที่สามารถนำมาใช้ก็มีหลากหลาย “ปูนซีเมนต์” ก็เป็นหนึ่งในวัสดุที่มีการนำมาใช้ในระบบการพิมพ์สามมิติซึ่งหลายคนอาจไม่คิดฝันว่าจะสามารถเป็นไปได้

Bloom: The Room for Living”  สถาปัตยกรรมที่ขึ้นรูปจาก 3D Printing โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง SCG (Siam Cement Group) กับ University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา ซึ่งวัสดุหลักที่ใช้คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดผงผสมกับโพลิเมอร์ในรูปของ Powder นำมาขึ้นเป็นชิ้นส่วนจำนวน 840 ชิ้น ซึ่งแต่ละชิ้นมีความแตกต่างกันทั้งลวดลาย การฉลุโปร่ง การบิดโค้งงอ จากการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปร่างรูปทรงของดอกไม้ใบไม้ไทย เมื่อนำมาประกอบกันเข้าจะเห็นเป็นงานสถาปัตยกรรมรูปทรงอิสระขนาดกว้างยาว 3.6 x 3.6 เมตร สูง 2.7 เมตร ลักษณะภายนอกมีลวดลายราวกับดอกไม้กำลังบานพริ้วไหวกึ่งทึบกึ่งโปร่งที่แสงสว่างสามารถลอดผ่านเข้ามาได้เกิดเป็นมิติและเงาตกกระทบที่สวยงาม

ถือได้ว่า โครงสร้างของ Bloom เป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมจากนวัตกรรมปูนซีเมนต์ผงที่ใหญ่ที่สุดที่พิมพ์ด้วยระบบ 3D Printing ซึ่งสามารถสร้างรายละเอียดของชิ้นงานแต่ละชิ้นได้มาก ไม่จำกัดรูปแบบของรูปทรง ด้วยความละเอียดของหัวพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ดีเทลที่เล็กและละเอียดได้ นอกจากจะตอบโจทย์ด้านดีไซน์แล้ว ยังช่วยลดระยะเวลาในการขึ้นรูปชิ้นงานโครงสร้าง ลดต้นทุน ลดการใช้วัสดุก่อสร้าง มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย สามารถถอดประกอบเป็นชิ้นส่วนเพื่อการขนย้าย ที่สำคัญสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในงานก่อสร้างจริงได้

เป็นที่น่าติดตามว่า เทคโนโลยี 3D Printing ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Bloom นี้ จะส่งผลต่อวงการสถาปัตยกรรมให้เปลี่ยนไปในทิศทางใด หรือจะสามารถพัฒนาไปจนถึงจุดที่งานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไม่ถูกปิดกั้นทางความคิดในที่สุด
 

ดีเทลภายนอกด้วยมุม Close up

ดีเทลของ Bloom จากมุมมองภายใน

รูปทรงของ Bloom ที่เกิดจากการบิดซ้อนกันไปมาทุก 45 องศา จากฐานสู่มุมมองด้านบน

Bloom ยามค่ำคืน

Bloom 3D Printing

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ : Matthew Millman Photography

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ