View : 8274

‘ความชรา’ เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย มันเป็นสิ่งที่ยังไงเราก็ต้องเผชิญสักวันกันทุกคน สิ่งใดที่เคยเต่งตึงก็ล้วนหย่อนยานลงไปตามเวลา สมรรถภาพทุกอย่างล้วนลดลงทีละนิดๆ สารพัดโรคภัยที่ต้องเตรียมรับมือก็อย่างเช่น กระดูกพรุน กระดูกสันหลังโค้งงอ ข้อเข่าเสื่อม ที่ทางเราต้องออกแบบบ้านให้มีส่วนรองรับกิจกรรมแบบช้าๆ ลงของชาวชรา หรืออาการทางสายตาที่กระทบต่อการมองเห็นอย่างเช่น สายตาพร่ามัวจากแสงจ้า โรคต้อกระจก ต้อหิน หูตึง การรับรู้กลิ่นหรือเสียงช้าลง แต่นอกจากเราจะมาตั้งคำถามถึงโรคภัยไข้เจ็บที่จะเพิ่มขึ้นตามวัย เราสามารถออกแบบให้การใช้ชีวิตสูงวัยอยู่อย่างมีสุขได้เช่นกัน
 
หากลองพิจารณามาเป็นประเด็นต่างๆ แล้วจะพบว่าปัญหาที่ต้องเตรียมรับมือไว้สำหรับการออกแบบนั้นมีเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ช้าลง สายตา และเรื่องของสภาพจิตใจ ประเด็นเรื่องการเคลื่อนไหวที่ช้าลงนั้นสามารถเตรียมการออกแบบไว้ในส่วนต่างๆ ได้ เช่น ราวจับ การออกแบบส่วนนี้เกิดจากการที่ร่างกายผู้สูงอายุจะเดินติดขัด การพยุงตัวในส่วนที่ต้องระวังต่อการลื่นล้มอย่างบันได ห้องน้ำ ทางเดินที่มีโอกาสลื่นล้มได้สูง พื้นที่เหล่านี้จึงควรจะเตรียมการเพิ่มราวจับให้ดี มีขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร สูงจากพื้น 80-90 เซนติเมตรสำหรับราวบันได ทางเดินทั่วไป

ส่วนของทางลาดและบันได ก็มีความสำคัญมากเช่นกัน เพราะเป็นส่วนเปลี่ยนระดับซึ่งจะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขนาดของบันไดและทางลาดมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สำหรับการออกแบบบันไดเพื่อรองรับความเสื่อมของกระดูก ควรให้ความสูงของลูกตั้งไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลูกนอนไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร ระยะขนาดนี้สามารถเดินได้โดยไม่ต้องยกขาสูงจนเกินไป แบบที่เราติดปากเรียกว่า ‘ตึงขา’ นั่นเอง ส่วนของการออกแบบตรงนี้ถ้าสูงไปเวลาคุณป้าคุณยายเดินจะมีกร๊อบๆ ของกระดูกตามมาเสมอ

ในประเด็นของการออกแบบทางลาดก็สำคัญเช่นกัน เพราะไม่จำเป็นต้องยกขาขึ้นสูง แต่ใช้วิธีค่อยๆ เอียงพื้นของสองระดับเข้าหากันอย่างเนียนๆ และสามารถใช้ควบคู่กันไปได้ทั้งการเดิน และรถเข็น โดยอัตราส่วนทางลาดควรมีสัดส่วน 1:12 ขึ้นไป โดยมีวิธีคิดตามนี้ หากพื้นต่างระดับสูงต่างกัน 1 เมตร ระยะทอดของทางลาดจะเป็น 12 เมตร หรือระดับสูงต่างกัน 0.50 เมตร ก็จะมีทางลาด 6 เมตรนั่นเอง ส่วนวัสดุที่เลือกควรจะเป็นวัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่นมันจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ

ตัวอย่างประตูแบบบานเลื่อน และไม่มีธรณีประตู เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มาภาพ : home-4-golden-age.blogspot.com

บน: Memory Foam (ที่มาภาพ : en.wikipedia.org)
ล่าง: งานออกแบบสำหรับเจ้าของบ้านที่นั่งบนรถเข็นให้สามารถไปยังส่วนต่างๆ ของบ้านได้โดยสะดวก ‘Maison Bordeaux’ ของ OMA ที่เมืองบอร์โดซ์ (ที่มาภาพ : www.archdaily.com)

ในอนาคตเราสามารถมีทางเลือกในการใช้หุ่นยนต์ทางการแพทย์เข้ามาดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้อย่างแล็บของมหาวิทยาลัยวาเซะดะได้ทำการผลิตหุ่นยนต์ต้นแบบ ‘TWENDY-ONE’ เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ดี ซึ่งในอนาคตที่ไม่ไกลนักเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ราคาถูกลง การที่เราจะลดการใช้แรงงานคน แต่มีหุ่นยนต์ทำงานแทนในหลายๆ งาน อย่างการพยาบาลที่เราเคยเห็นแต่การจินตนาการในภาพยนตร์ก็จะเป็นจริงในเร็ววัน

นอกจากประเด็นเรื่องการเคลื่อนไหวแล้ว การมองเห็นก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเช่นกัน เนื่องจากสายตาที่พร่ามัวมากขึ้น การออกแบบระบบแสงสว่างจึงต้องป้องกันอาการตาพร่าจากการเห็นหลอดไฟโดยตรง การเลือกที่จะออกแบบโดยให้ไฟแสงสว่างเป็นแบบไฟซ่อนหรือโคมเฉพาะจุดจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ หรือที่ศัพท์ทางการออกแบบแสงจะเรียกว่าการให้แสงสว่างแบบ indirect นั่นเอง การออกแบบควรติดไฟให้สว่างขึ้น และใช้สีตัดกันเพื่อให้สามารถแยกส่วนต่างระดับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

Dr. Morton Walker กล่าวไว้ในหนังสือ The Power of The Colour ว่าสีแต่ละสีมีผลต่อความรู้สึกมนุษย์ในผลต่างๆ กัน อย่างสีแดงเป็นสีที่แสดงถึงความอันตราย ความรุนแรง และเลือด การออกแบบสีในแต่ละห้องที่ผู้สูงวัยเข้าอยู่อาศัยจึงสำคัญต่อสุขภาพจิต เพราะความเหงา ความเหว่ว้าที่เกิดขึ้นในจิตใจมาตามวัยที่มากขึ้น สี แสงสว่างจึงต้องถูกออกแบบอย่างระมัดระวัง ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีของห้องในโทนมืด ควรเน้นโทนสว่างมากกว่า แต่จะเป็นโทนไหน เฉดไหนควรตัดสินใจร่วมกับผู้อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน
 
การออกแบบสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุก็สำคัญ ยายของผู้เขียนในความทรงจำคือหญิงชราในวัยเจ็ดสิบเมื่อแรกจำความ และจากไปเมื่อตอนอายุ 107 ปี สิ่งที่เห็นได้จากประสบการณ์ตรงคือการให้ ‘พื้นที่’ สำหรับการออกกำลังกาย อย่างไม่หวั่นว่าจะเป็นการออกแรงเกินวัย และ ‘พื้นที่’ สำคัญที่สุดคือที่นั่งประจำของยายที่สามารถรองรับลูกหลานที่ผลัดกันมาเยี่ยมตามหน้าเทศกาลแบบหัวกระไดไม่แห้ง พื้นที่ตรงนี้จะผสานกับความอบอุ่นจากลูกหลานช่วยเป็นยาบำรุงให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตได้อย่างที่ยาราคาแพงขนานไหนก็เทียบไม่ได้เลย


 

เรื่อง: สาโรช พระวงค์

Elderly Care
การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ

‘ความชรา’ เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่นอกจากเราจะมาตั้งคำถามถึงโรคภัยไข้เจ็บที่จะเพิ่มขึ้นตามวัย เราสามารถออกแบบให้การใช้ชีวิตสูงวัยอยู่อย่างมีสุขได้เช่นกัน

หนึ่งอิริยาบทของผู้สูงวัยขณะลงบันไดโดยปราศจากไม้เท้า 
ที่มาภาพ : www.mcot.net

การออกแบบบันไดและทางลาด ควรคำนึงถึงขนาดเพื่อรองรับความเสื่อมของกระดูก และใช้วัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่นมัน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ประตูก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญ เพราะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประตูควรเลือกใช้แบบบานเลื่อนเพราะสะดวกในการใช้งานทั้งแบบเดินหรือรถเข็น แต่ถ้าต้องใช้แบบประตู ให้ออกแบบตำแหน่งการเปิดของประตูให้เปิดออกสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทัน มือจับสำหรับบิดประตูสูงจากพื้น 100-120 เซนติเมตร ที่ประตูควรมีราวจับสูง 80 เซนติเมตร และอย่าลืมว่าส่วนของวงกบล่างต้องไม่มีธรณีประตูเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งการออกแบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนั้นเพื่อป้องกันสาเหตุใหญ่ของความเจ็บปวดในวัยชราที่ในหลายกรณีบาดเจ็บหนักจากการลื่นหกล้มแล้วกลายเป็นอาการหนักขึ้นเมื่อเข้าไปช่วยเหลือไม่ทันท่วงที

การออกแบบนั้นนอกจากจะต้องระวังเรื่องระดับแล้ว ควรหาทางลดส่วนที่เป็นเหลี่ยมมุมในส่วนต่างๆ หรือเราสามารถเลือกใช้การกรุผ้าหุ้มไว้ ให้ได้ทั้งความสวยงามพร้อมกับการใช้สอยได้อีกเช่นกัน อีกทั้งการใช้วัสดุที่ช่วยให้การหลับนอนถูกสรีระศาสตร์ ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะลดอาการปวดหลังหรือบรรเทาอาการอื่นๆ ด้วยการใช้วัสดุอย่าง Memory Foam เข้ามาแทนวัสดุในฟูกนอนแบบเดิม ซึ่งโฟมชนิดนี้ก็คือโพลียูรีเธน ซึ่งมีคุณสมบัติจะยุบตัวมันเองตามน้ำหนักและรูปร่างที่กดลงไปบนโฟมและคืนตัวเป็นรูปเดิมได้ ซึ่งวัสดุนี้สามารถลดอาการนอนแล้วปวดหลัง ปวดคอได้ดีกว่าฟูกนอนแบบเดิม

ห้องน้ำ ห้องส้วม ก็สำคัญเพราะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ขนาดที่ออกแบบควรมีความกว้างเป็นพิเศษในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุใช้รถเข็น ควรออกแบบให้รัศมีกลางห้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ที่ให้ผู้สูงอายุบนรถเข็นสามารถช่วยตัวเองในห้องน้ำได้ และควรมีราวจับในส่วนที่ต้องพยุงตัวขึ้นลงในการใช้แต่ละสุขภัณฑ์
 

ในกรณีที่สามารถลงทุนอุปกรณ์ในงบประมาณที่สูงได้ เราสามารถเลือกออกแบบให้เป็นพื้นเลื่อนทั้งชั้นแบบงานออกแบบ Maison Bordeaux ของ OMA ที่เมืองบอร์โดซ์ ซึ่งออกแบบสำหรับเจ้าของบ้านที่นั่งบนรถเข็นให้สามารถไปยังส่วนต่างๆ ของบ้านได้โดยสะดวก หรือถ้าระดับเบาๆ กว่าก็อย่างการใช้ลิฟต์ยกรถเข็นสำหรับภายในบ้าน ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีปัญหาในการเคลื่อนไหวเราสามารถเพิ่มตัวช่วยได้ด้วยรถเข็นไฟฟ้าซึ่งสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก ลดการใช้การเข็นด้วยกำลังมือที่ต้องคอยหมุนวงล้อด้วยมือหรือพึ่งพาคนช่วยเข็น ซึ่งสามารถปรับลดระดับความเร็วได้ตามการใช้งาน
 

ตัวอย่างลิฟต์ภายในบ้านรูปแบบต่างๆ 
ที่มาภาพ : www.virginiahomeelevator.com

หุ่นยนต์ ‘TWENDY-ONE’
ที่มาภาพ : robot.watch.impress.co.jp

การเลือกสีแต่ละห้อง สำคัญต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
ที่มาภาพ : www.homebunch.com
 

ขอบคุณภาพ: www.pexels.comขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.excellamattress.com
คู่มือปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice)
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552.
 
คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ การออกแบบเพื่อความปลอดภัยในอาคาร
(Design for Building Safety) สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552.
www.archdaily.com
www.daytonaelevator.com
www.youtube.com
robot.watch.impress.co.jp
en.wikipedia.org

เรื่อง: สาโรช พระวงค์

Elderly Care
การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ

‘ความชรา’ เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่นอกจากเราจะมาตั้งคำถามถึงโรคภัยไข้เจ็บที่จะเพิ่มขึ้นตามวัย เราสามารถออกแบบให้การใช้ชีวิตสูงวัยอยู่อย่างมีสุขได้เช่นกัน

หนึ่งอิริยาบทของผู้สูงวัยขณะลงบันไดโดยปราศจากไม้เท้า 
ที่มาภาพ : www.mcot.net

การออกแบบบันไดและทางลาด ควรคำนึงถึงขนาดเพื่อรองรับความเสื่อมของกระดูก และใช้วัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่นมัน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

‘ความชรา’ เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย มันเป็นสิ่งที่ยังไงเราก็ต้องเผชิญสักวันกันทุกคน สิ่งใดที่เคยเต่งตึงก็ล้วนหย่อนยานลงไปตามเวลา สมรรถภาพทุกอย่างล้วนลดลงทีละนิดๆ สารพัดโรคภัยที่ต้องเตรียมรับมือก็อย่างเช่น กระดูกพรุน กระดูกสันหลังโค้งงอ ข้อเข่าเสื่อม ที่ทางเราต้องออกแบบบ้านให้มีส่วนรองรับกิจกรรมแบบช้าๆ ลงของชาวชรา หรืออาการทางสายตาที่กระทบต่อการมองเห็นอย่างเช่น สายตาพร่ามัวจากแสงจ้า โรคต้อกระจก ต้อหิน หูตึง การรับรู้กลิ่นหรือเสียงช้าลง แต่นอกจากเราจะมาตั้งคำถามถึงโรคภัยไข้เจ็บที่จะเพิ่มขึ้นตามวัย เราสามารถออกแบบให้การใช้ชีวิตสูงวัยอยู่อย่างมีสุขได้เช่นกัน
 
หากลองพิจารณามาเป็นประเด็นต่างๆ แล้วจะพบว่าปัญหาที่ต้องเตรียมรับมือไว้สำหรับการออกแบบนั้นมีเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ช้าลง สายตา และเรื่องของสภาพจิตใจ ประเด็นเรื่องการเคลื่อนไหวที่ช้าลงนั้นสามารถเตรียมการออกแบบไว้ในส่วนต่างๆ ได้ เช่น ราวจับ การออกแบบส่วนนี้เกิดจากการที่ร่างกายผู้สูงอายุจะเดินติดขัด การพยุงตัวในส่วนที่ต้องระวังต่อการลื่นล้มอย่างบันได ห้องน้ำ ทางเดินที่มีโอกาสลื่นล้มได้สูง พื้นที่เหล่านี้จึงควรจะเตรียมการเพิ่มราวจับให้ดี มีขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร สูงจากพื้น 80-90 เซนติเมตรสำหรับราวบันได ทางเดินทั่วไป

ส่วนของทางลาดและบันได ก็มีความสำคัญมากเช่นกัน เพราะเป็นส่วนเปลี่ยนระดับซึ่งจะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขนาดของบันไดและทางลาดมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สำหรับการออกแบบบันไดเพื่อรองรับความเสื่อมของกระดูก ควรให้ความสูงของลูกตั้งไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลูกนอนไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร ระยะขนาดนี้สามารถเดินได้โดยไม่ต้องยกขาสูงจนเกินไป แบบที่เราติดปากเรียกว่า ‘ตึงขา’ นั่นเอง ส่วนของการออกแบบตรงนี้ถ้าสูงไปเวลาคุณป้าคุณยายเดินจะมีกร๊อบๆ ของกระดูกตามมาเสมอ

ในประเด็นของการออกแบบทางลาดก็สำคัญเช่นกัน เพราะไม่จำเป็นต้องยกขาขึ้นสูง แต่ใช้วิธีค่อยๆ เอียงพื้นของสองระดับเข้าหากันอย่างเนียนๆ และสามารถใช้ควบคู่กันไปได้ทั้งการเดิน และรถเข็น โดยอัตราส่วนทางลาดควรมีสัดส่วน 1:12 ขึ้นไป โดยมีวิธีคิดตามนี้ หากพื้นต่างระดับสูงต่างกัน 1 เมตร ระยะทอดของทางลาดจะเป็น 12 เมตร หรือระดับสูงต่างกัน 0.50 เมตร ก็จะมีทางลาด 6 เมตรนั่นเอง ส่วนวัสดุที่เลือกควรจะเป็นวัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่นมันจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ

ตัวอย่างประตูแบบบานเลื่อน และไม่มีธรณีประตู เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มาภาพ : home-4-golden-age.blogspot.com

บน: Memory Foam (ที่มาภาพ : en.wikipedia.org)
ล่าง: งานออกแบบสำหรับเจ้าของบ้านที่นั่งบนรถเข็นให้สามารถไปยังส่วนต่างๆ ของบ้านได้โดยสะดวก ‘Maison Bordeaux’ ของ OMA ที่เมืองบอร์โดซ์ (ที่มาภาพ : www.archdaily.com)

ประตูก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญ เพราะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประตูควรเลือกใช้แบบบานเลื่อนเพราะสะดวกในการใช้งานทั้งแบบเดินหรือรถเข็น แต่ถ้าต้องใช้แบบประตู ให้ออกแบบตำแหน่งการเปิดของประตูให้เปิดออกสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทัน มือจับสำหรับบิดประตูสูงจากพื้น 100-120 เซนติเมตร ที่ประตูควรมีราวจับสูง 80 เซนติเมตร และอย่าลืมว่าส่วนของวงกบล่างต้องไม่มีธรณีประตูเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งการออกแบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนั้นเพื่อป้องกันสาเหตุใหญ่ของความเจ็บปวดในวัยชราที่ในหลายกรณีบาดเจ็บหนักจากการลื่นหกล้มแล้วกลายเป็นอาการหนักขึ้นเมื่อเข้าไปช่วยเหลือไม่ทันท่วงที

การออกแบบนั้นนอกจากจะต้องระวังเรื่องระดับแล้ว ควรหาทางลดส่วนที่เป็นเหลี่ยมมุมในส่วนต่างๆ หรือเราสามารถเลือกใช้การกรุผ้าหุ้มไว้ ให้ได้ทั้งความสวยงามพร้อมกับการใช้สอยได้อีกเช่นกัน อีกทั้งการใช้วัสดุที่ช่วยให้การหลับนอนถูกสรีระศาสตร์ ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะลดอาการปวดหลังหรือบรรเทาอาการอื่นๆ ด้วยการใช้วัสดุอย่าง Memory Foam เข้ามาแทนวัสดุในฟูกนอนแบบเดิม ซึ่งโฟมชนิดนี้ก็คือโพลียูรีเธน ซึ่งมีคุณสมบัติจะยุบตัวมันเองตามน้ำหนักและรูปร่างที่กดลงไปบนโฟมและคืนตัวเป็นรูปเดิมได้ ซึ่งวัสดุนี้สามารถลดอาการนอนแล้วปวดหลัง ปวดคอได้ดีกว่าฟูกนอนแบบเดิม

ห้องน้ำ ห้องส้วม ก็สำคัญเพราะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ขนาดที่ออกแบบควรมีความกว้างเป็นพิเศษในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุใช้รถเข็น ควรออกแบบให้รัศมีกลางห้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ที่ให้ผู้สูงอายุบนรถเข็นสามารถช่วยตัวเองในห้องน้ำได้ และควรมีราวจับในส่วนที่ต้องพยุงตัวขึ้นลงในการใช้แต่ละสุขภัณฑ์
 

ในกรณีที่สามารถลงทุนอุปกรณ์ในงบประมาณที่สูงได้ เราสามารถเลือกออกแบบให้เป็นพื้นเลื่อนทั้งชั้นแบบงานออกแบบ Maison Bordeaux ของ OMA ที่เมืองบอร์โดซ์ ซึ่งออกแบบสำหรับเจ้าของบ้านที่นั่งบนรถเข็นให้สามารถไปยังส่วนต่างๆ ของบ้านได้โดยสะดวก หรือถ้าระดับเบาๆ กว่าก็อย่างการใช้ลิฟต์ยกรถเข็นสำหรับภายในบ้าน ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีปัญหาในการเคลื่อนไหวเราสามารถเพิ่มตัวช่วยได้ด้วยรถเข็นไฟฟ้าซึ่งสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก ลดการใช้การเข็นด้วยกำลังมือที่ต้องคอยหมุนวงล้อด้วยมือหรือพึ่งพาคนช่วยเข็น ซึ่งสามารถปรับลดระดับความเร็วได้ตามการใช้งาน
 

ตัวอย่างลิฟต์ภายในบ้านรูปแบบต่างๆ 
ที่มาภาพ : www.virginiahomeelevator.com

หุ่นยนต์ ‘TWENDY-ONE’
ที่มาภาพ : robot.watch.impress.co.jp

ในอนาคตเราสามารถมีทางเลือกในการใช้หุ่นยนต์ทางการแพทย์เข้ามาดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้อย่างแล็บของมหาวิทยาลัยวาเซะดะได้ทำการผลิตหุ่นยนต์ต้นแบบ ‘TWENDY-ONE’ เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ดี ซึ่งในอนาคตที่ไม่ไกลนักเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ราคาถูกลง การที่เราจะลดการใช้แรงงานคน แต่มีหุ่นยนต์ทำงานแทนในหลายๆ งาน อย่างการพยาบาลที่เราเคยเห็นแต่การจินตนาการในภาพยนตร์ก็จะเป็นจริงในเร็ววัน

นอกจากประเด็นเรื่องการเคลื่อนไหวแล้ว การมองเห็นก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเช่นกัน เนื่องจากสายตาที่พร่ามัวมากขึ้น การออกแบบระบบแสงสว่างจึงต้องป้องกันอาการตาพร่าจากการเห็นหลอดไฟโดยตรง การเลือกที่จะออกแบบโดยให้ไฟแสงสว่างเป็นแบบไฟซ่อนหรือโคมเฉพาะจุดจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ หรือที่ศัพท์ทางการออกแบบแสงจะเรียกว่าการให้แสงสว่างแบบ indirect นั่นเอง การออกแบบควรติดไฟให้สว่างขึ้น และใช้สีตัดกันเพื่อให้สามารถแยกส่วนต่างระดับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

Dr. Morton Walker กล่าวไว้ในหนังสือ The Power of The Colour ว่าสีแต่ละสีมีผลต่อความรู้สึกมนุษย์ในผลต่างๆ กัน อย่างสีแดงเป็นสีที่แสดงถึงความอันตราย ความรุนแรง และเลือด การออกแบบสีในแต่ละห้องที่ผู้สูงวัยเข้าอยู่อาศัยจึงสำคัญต่อสุขภาพจิต เพราะความเหงา ความเหว่ว้าที่เกิดขึ้นในจิตใจมาตามวัยที่มากขึ้น สี แสงสว่างจึงต้องถูกออกแบบอย่างระมัดระวัง ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีของห้องในโทนมืด ควรเน้นโทนสว่างมากกว่า แต่จะเป็นโทนไหน เฉดไหนควรตัดสินใจร่วมกับผู้อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน
 
การออกแบบสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุก็สำคัญ ยายของผู้เขียนในความทรงจำคือหญิงชราในวัยเจ็ดสิบเมื่อแรกจำความ และจากไปเมื่อตอนอายุ 107 ปี สิ่งที่เห็นได้จากประสบการณ์ตรงคือการให้ ‘พื้นที่’ สำหรับการออกกำลังกาย อย่างไม่หวั่นว่าจะเป็นการออกแรงเกินวัย และ ‘พื้นที่’ สำคัญที่สุดคือที่นั่งประจำของยายที่สามารถรองรับลูกหลานที่ผลัดกันมาเยี่ยมตามหน้าเทศกาลแบบหัวกระไดไม่แห้ง พื้นที่ตรงนี้จะผสานกับความอบอุ่นจากลูกหลานช่วยเป็นยาบำรุงให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตได้อย่างที่ยาราคาแพงขนานไหนก็เทียบไม่ได้เลย


 

การเลือกสีแต่ละห้อง สำคัญต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
ที่มาภาพ : www.homebunch.com
 

ขอบคุณภาพ: www.pexels.comขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.excellamattress.com
คู่มือปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice)
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552.
 
คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ การออกแบบเพื่อความปลอดภัยในอาคาร
(Design for Building Safety) สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552.
www.archdaily.com
www.daytonaelevator.com
www.youtube.com
robot.watch.impress.co.jp
en.wikipedia.org

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ