View : 842

เนื่องจากแผ่นพื้นสำเร็จรูปจัดเป็นระบบพื้นทางเดียว (One Way Slab) ซึ่งคานบริเวณปลายพื้นทั้งสองจะรับน้ำหนักมากกว่าคานอีกสองตัว ในขณะที่ระบบพื้นคอนกรีตหล่อในที่ส่วนใหญ่จะเป็นระบบพื้นสองทาง (Two Way Slab) ซึ่งมีการกระจายน้ำหนักอย่างเฉลี่ยเท่าๆ กันไปยังคานโดยรอบทั้งสี่ด้าน ซึ่งวิศวกรจะคำนวณขนาดคานและการรับน้ำหนักของพื้นทั้งสองระบบแตกต่างกัน การเปลี่ยนระบบพื้นในระหว่างงานก่อสร้างโดยที่ไม่มีวิศวกรรับรองความปลอดภัย อาจทำให้เกิดอันตรายกับโครงสร้างได้
 
หากจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบพื้นจริงๆ เนื่องจากเหตุผลบางประการ เช่น ไม่สามารถหาแผ่นพื้นสำเร็จรูปตามที่วิศวกรระบุไว้ในแบบได้ ทางที่ดีควรปรึกษากับวิศวกรว่าเป็นไปได้หรือไม่ และควรให้วิศวกรแก้ไขคำนวณโครงสร้างใหม่อีกครั้งก่อนการก่อสร้าง เพื่อให้ได้พื้นบ้านที่ถูกใจและคานสามารถรับน้ำหนักได้อย่างเต็มกำลัง


เรื่อง: SCG Experience

ต้องการเปลี่ยนระบบพื้น
ระหว่างก่อสร้าง ทำได้หรือไม่

เรื่องงานพื้นในการสร้างบ้านนั้น อาจไม่ใช่เรื่องพื้นๆ อย่างที่ใครหลายคนคิด หากเกิดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงประเภทพื้นที่หน้างานของผู้รับเหมาหรือแม้กระทั่งเจ้าของบ้านเอง ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนใจอยากใช้พื้นสำเร็จรูปแทนพื้นหล่อในที่ หรือในทางกลับกันคือ เปลี่ยนจากการใช้พื้นหล่อในที่เป็นพื้นสำเร็จรูป

เรื่อง: SCG Experience

ต้องการเปลี่ยนระบบพื้น
ระหว่างก่อสร้าง ทำได้หรือไม่

เรื่องงานพื้นในการสร้างบ้านนั้น อาจไม่ใช่เรื่องพื้นๆ อย่างที่ใครหลายคนคิด หากเกิดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงประเภทพื้นที่หน้างานของผู้รับเหมาหรือแม้กระทั่งเจ้าของบ้านเอง ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนใจอยากใช้พื้นสำเร็จรูปแทนพื้นหล่อในที่ หรือในทางกลับกันคือ เปลี่ยนจากการใช้พื้นหล่อในที่เป็นพื้นสำเร็จรูป

เนื่องจากแผ่นพื้นสำเร็จรูปจัดเป็นระบบพื้นทางเดียว (One Way Slab) ซึ่งคานบริเวณปลายพื้นทั้งสองจะรับน้ำหนักมากกว่าคานอีกสองตัว ในขณะที่ระบบพื้นคอนกรีตหล่อในที่ส่วนใหญ่จะเป็นระบบพื้นสองทาง (Two Way Slab) ซึ่งมีการกระจายน้ำหนักอย่างเฉลี่ยเท่าๆ กันไปยังคานโดยรอบทั้งสี่ด้าน ซึ่งวิศวกรจะคำนวณขนาดคานและการรับน้ำหนักของพื้นทั้งสองระบบแตกต่างกัน การเปลี่ยนระบบพื้นในระหว่างงานก่อสร้างโดยที่ไม่มีวิศวกรรับรองความปลอดภัย อาจทำให้เกิดอันตรายกับโครงสร้างได้
 
หากจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบพื้นจริงๆ เนื่องจากเหตุผลบางประการ เช่น ไม่สามารถหาแผ่นพื้นสำเร็จรูปตามที่วิศวกรระบุไว้ในแบบได้ ทางที่ดีควรปรึกษากับวิศวกรว่าเป็นไปได้หรือไม่ และควรให้วิศวกรแก้ไขคำนวณโครงสร้างใหม่อีกครั้งก่อนการก่อสร้าง เพื่อให้ได้พื้นบ้านที่ถูกใจและคานสามารถรับน้ำหนักได้อย่างเต็มกำลัง


ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ