View : 6786
เรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน : ปรับปรุงห้องน้ำผู้สูงอายุ

หากพูดถึงเรื่องการออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ “ห้องน้ำ” นับเป็นพื้นที่อันดับต้นๆ ที่ควรให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรขนาดพื้นที่ การเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น พื้นกระเบื้อง ชักโครก โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ อ่างล้างหน้า มือจับ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงการเกิดอันตราย ที่เกิดจากการใช้งานของผู้สูงอายุ

เรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน : ปรับปรุงห้องน้ำผู้สูงอายุ

หากพูดถึงเรื่องการออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ “ห้องน้ำ” นับเป็นพื้นที่อันดับต้นๆ ที่ควรให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรขนาดพื้นที่ การเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น พื้นกระเบื้อง ชักโครก โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ อ่างล้างหน้า มือจับ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงการเกิดอันตราย ที่เกิดจากการใช้งานของผู้สูงอายุ

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ