View : 43109
เรื่อง: SCG Experience

ปูนฉาบผนังเป็นขุยเกิดจากอะไร และจะแก้ไขอย่างไร

เข้าใจถึงสาเหตุของผิวปูนฉาบที่หลุดร่วงเป็นขุยผง รวมถึงวิธีการแก้ไขอย่างถูกต้อง

       ผนังก่ออิฐฉาบปูนที่อยู่คู่บ้านของเรามานานไม่ต่ำกว่า 15 ปี อาจจะเริ่มพบกับปัญหาปูนฉาบหลุดร่วงเป็นขุย หรือล่อนออกมาเป็นผง โดยเฉพาะบริเวณที่สัมผัสกับความเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลา เช่น ผนังที่อยู่ใกล้พื้นดินชั้นล่าง หรือผนังที่อยู่ติดกับห้องน้ำ ฯลฯ ซึ่งปูนฉาบจะหลุดเป็นขุยง่ายกว่าปูนฉาบผนังในส่วนอื่น สาเหตุนั้นเกิดจากปูนฉาบหมดอายุหรือเสื่อมสภาพแล้วนั่นเอง

       การแก้ไขนั้น ควรทำการสกัดผิวปูนฉาบที่เสื่อมสภาพออกจนถึงผิวอิฐก่อ แล้วฉาบใหม่ตามขั้นตอนโดยเลือกใช้ปูนฉาบที่เหมาะสมกับอิฐแต่ละชนิด จากนั้นจึงทาสีหรือปิดผิวด้วยวัสดุตกแต่งตามต้องการ 

สกัดผิวปูนฉาบจนถึงผิวอิฐก่อ แล้วฉาบใหม่ตามขั้นตอน

       ทั้งนี้หากก่อนหน้านี้เคยพบปัญหาสีพองหลุดล่อนเป็นแผ่นๆ แนะนำให้ทาสีทับหน้าใหม่ด้วยสีชนิดที่ยอมให้ความชื้นสะสมในผนังระเหยผ่านออกไปได้ (สำหรับภายในบ้านควรมีการะบายอากาศที่ดีด้วย) หรือหากเป็นผนังภายนอกอาจตกแต่งพื้นผิวด้วยกรวดล้างหรือทรายล้าง แล้วเคลือบผิวด้วยน้ำยากันตะไคร่ประเภทซิลิโคนหรือไซลอกเซน (พื้นผิวที่ได้จะไม่มันเงา) หรือติดตั้งระแนงไม้เทียมตีเว้นร่องบนโครงคร่าวปิดทับผนังก่ออิฐเปลือยโดยไม่ต้องฉาบปูน ก็จะช่วยลดการสะสมความชื้นในผนังได้

เรื่อง: SCG Experience

ปูนฉาบผนังเป็นขุยเกิดจากอะไร และจะแก้ไขอย่างไร

เข้าใจถึงสาเหตุของผิวปูนฉาบที่หลุดร่วงเป็นขุยผง รวมถึงวิธีการแก้ไขอย่างถูกต้อง

       ผนังก่ออิฐฉาบปูนที่อยู่คู่บ้านของเรามานานไม่ต่ำกว่า 15 ปี อาจจะเริ่มพบกับปัญหาปูนฉาบหลุดร่วงเป็นขุย หรือล่อนออกมาเป็นผง โดยเฉพาะบริเวณที่สัมผัสกับความเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลา เช่น ผนังที่อยู่ใกล้พื้นดินชั้นล่าง หรือผนังที่อยู่ติดกับห้องน้ำ ฯลฯ ซึ่งปูนฉาบจะหลุดเป็นขุยง่ายกว่าปูนฉาบผนังในส่วนอื่น สาเหตุนั้นเกิดจากปูนฉาบหมดอายุหรือเสื่อมสภาพแล้วนั่นเอง

       การแก้ไขนั้น ควรทำการสกัดผิวปูนฉาบที่เสื่อมสภาพออกจนถึงผิวอิฐก่อ แล้วฉาบใหม่ตามขั้นตอนโดยเลือกใช้ปูนฉาบที่เหมาะสมกับอิฐแต่ละชนิด จากนั้นจึงทาสีหรือปิดผิวด้วยวัสดุตกแต่งตามต้องการ 

สกัดผิวปูนฉาบจนถึงผิวอิฐก่อ แล้วฉาบใหม่ตามขั้นตอน

       ทั้งนี้หากก่อนหน้านี้เคยพบปัญหาสีพองหลุดล่อนเป็นแผ่นๆ แนะนำให้ทาสีทับหน้าใหม่ด้วยสีชนิดที่ยอมให้ความชื้นสะสมในผนังระเหยผ่านออกไปได้ (สำหรับภายในบ้านควรมีการะบายอากาศที่ดีด้วย) หรือหากเป็นผนังภายนอกอาจตกแต่งพื้นผิวด้วยกรวดล้างหรือทรายล้าง แล้วเคลือบผิวด้วยน้ำยากันตะไคร่ประเภทซิลิโคนหรือไซลอกเซน (พื้นผิวที่ได้จะไม่มันเงา) หรือติดตั้งระแนงไม้เทียมตีเว้นร่องบนโครงคร่าวปิดทับผนังก่ออิฐเปลือยโดยไม่ต้องฉาบปูน ก็จะช่วยลดการสะสมความชื้นในผนังได้

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ