View : 6291

รอยแตกร้าวผนังในแนวเฉียงทแยงมุมจากบนลงล่าง จัดเป็นรอยแตกร้าวชนิดอันตรายเพราะบ่งบอกถึงการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของฐานราก โดยมักมีสาเหตุมาจากเสาเข็มเยื้องออกจากศูนย์  เสาเข็มหลุดจากฐานราก รวมถึงการเคลื่อนตัวของชั้นดินที่อยู่ลึกลงไปในปริมาณมากทำให้เสาเข็มเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม และอีกสาเหตุที่พบมากคือการต่อเติมอาคารผิดหลักการ โดยเชื่อมโครงสร้างส่วนต่อเติมเข้ากับอาคารเดิม ซึ่งเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับอาคารเดิมจนเกินความสามารถในการรับน้ำหนัก เพราะอาคารเดิมถูกออกแบบโครงสร้างให้รับน้ำหนักเฉพาะตัวอาคารเดิมเท่านั้น นอกจากนี้ ระบบฐานรากของส่วนต่อเติมยังมีโอกาสทรุดตัวหลังจากก่อสร้าง การเชื่อมโครงสร้างทั้ง 2 เข้าด้วยกันจึงเป็นการฉุดดึงโครงสร้างอาคารเดิม จนเป็นเหตุให้เกิดรอยแตกร้าวในลักษณะทแยงมุมนี้
 
เมื่อเริ่มเกิดรอยแตกร้าวในลักษณะนี้ ควรหมั่นสังเกตว่ารอยร้าวยาวขึ้นหรือไม่ โดยใช้ปากกาหรือดินสอขีดกั้นที่ปลายของรอยร้าว พร้อมเขียนวันที่กำกับไว้ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน และปรึกษาวิศวกรโครงสร้างสำหรับแนวทางการแก้ไขโดยเร็ว 


 

เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวผนังแนวเฉียง

ใช้ปากกาหรือดินสอขีดกั้นที่ปลายของรอยร้าว พร้อมบันทึกวันที่ที่ทำเครื่องหมายไว้ด้วย หากแตกร้าวเพิ่มขึ้นรอยร้าวจะยาวเกินเส้นที่ขีดคั่นไว้

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
และ http://eitprblog.blogspot.com/2014/06/blog-post_13.html
 

เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวผนังแนวเฉียง

รอยแตกร้าวผนังในแนวเฉียงทแยงมุมจากบนลงล่าง จัดเป็นรอยแตกร้าวชนิดอันตรายเพราะบ่งบอกถึงการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของฐานราก โดยมักมีสาเหตุมาจากเสาเข็มเยื้องออกจากศูนย์  เสาเข็มหลุดจากฐานราก รวมถึงการเคลื่อนตัวของชั้นดินที่อยู่ลึกลงไปในปริมาณมากทำให้เสาเข็มเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม และอีกสาเหตุที่พบมากคือการต่อเติมอาคารผิดหลักการ โดยเชื่อมโครงสร้างส่วนต่อเติมเข้ากับอาคารเดิม ซึ่งเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับอาคารเดิมจนเกินความสามารถในการรับน้ำหนัก เพราะอาคารเดิมถูกออกแบบโครงสร้างให้รับน้ำหนักเฉพาะตัวอาคารเดิมเท่านั้น นอกจากนี้ ระบบฐานรากของส่วนต่อเติมยังมีโอกาสทรุดตัวหลังจากก่อสร้าง การเชื่อมโครงสร้างทั้ง 2 เข้าด้วยกันจึงเป็นการฉุดดึงโครงสร้างอาคารเดิม จนเป็นเหตุให้เกิดรอยแตกร้าวในลักษณะทแยงมุมนี้
 
เมื่อเริ่มเกิดรอยแตกร้าวในลักษณะนี้ ควรหมั่นสังเกตว่ารอยร้าวยาวขึ้นหรือไม่ โดยใช้ปากกาหรือดินสอขีดกั้นที่ปลายของรอยร้าว พร้อมเขียนวันที่กำกับไว้ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน และปรึกษาวิศวกรโครงสร้างสำหรับแนวทางการแก้ไขโดยเร็ว 


 

ใช้ปากกาหรือดินสอขีดกั้นที่ปลายของรอยร้าว พร้อมบันทึกวันที่ที่ทำเครื่องหมายไว้ด้วย หากแตกร้าวเพิ่มขึ้นรอยร้าวจะยาวเกินเส้นที่ขีดคั่นไว้

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
และ http://eitprblog.blogspot.com/2014/06/blog-post_13.html
 
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ