View : 6777

รอยร้าวแตกลายงาเป็นรอยแตกร้าวชนิดที่พบบ่อย แต่ไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างและผู้อยู่อาศัย เนื่องจากรอยร้าวชนิดนี้จะเกิดที่ชั้นผิวปูนฉาบคล้ายลายเครื่องสังคโลก ซึ่งมีความลึกไม่เกิน 2 - 2.5 เซนติเมตร (ชั้นผิวปูนฉาบ) สามารถตรวจสอบได้โดยใช้ไส้ดินสอเสียบลงไปในรอยร้าวเพื่อวัดความลึก
 
สาเหตุเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ซึ่งเหตุสำคัญมักจะมาจากฝีมือและความชำนาญของช่าง รวมถึงขั้นตอนและคุณภาพของส่วนผสม โดยก่อนจะก่อผนังนั้น ควรนำอิฐไปแช่น้ำสะอาดอย่างน้อย 1 คืน เพื่อไม่ให้อิฐดูดซึมน้ำจากปูนฉาบ เมื่อก่อผนังอิฐเสร็จเรียบร้อยควรบ่มน้ำให้ผนังอย่างน้อย 7 วันก่อนลงมือฉาบ สำหรับขั้นตอนการฉาบปูน ควรผสมปูนฉาบที่มีคุณภาพกับน้ำปูนขาว ในอัตราที่เหมาะสมจึงทำการฉาบปูนให้เรียบร้อย (น้ำปูนขาวช่วยทำให้ปูนฉาบยึดเกาะกันได้ดีกว่าน้ำสะอาดธรรมดา)
 
ในกรณีที่เกิดรอยร้าวชนิดนี้ขึ้น ขั้นตอนแรกควรตรวจสอบความรุนแรงของรอยร้าวโดยการเคาะผนัง หากมีเสียงโปร่ง แสดงว่าปูนฉาบไม่เกาะกับผนังแล้ว ควรสกัดชั้นปูนฉาบออกแล้วฉาบใหม่ให้เรียบร้อย แต่ในกรณีเคาะผนังแล้วเสียงยังแน่นอยู่สามารถทำการปกปิดรอยแตกร้าวได้โดยกรีดบริเวณรอยแตกร้าวให้กว้างประมาณความหนาไส้ดินสอ ใช้ปูนกาวปาดเก็บบริเวณรอยร้าว ขัดให้เรียบและทาสี ก็จะได้ผนังสวยไม่มีรอยแตกร้าวมากวนใจ


 

เรื่อง: SCG Experience

รอยร้าวแตกลายงา

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ 

เรื่อง: SCG Experience

รอยร้าวแตกลายงา

รอยร้าวแตกลายงาเป็นรอยแตกร้าวชนิดที่พบบ่อย แต่ไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างและผู้อยู่อาศัย เนื่องจากรอยร้าวชนิดนี้จะเกิดที่ชั้นผิวปูนฉาบคล้ายลายเครื่องสังคโลก ซึ่งมีความลึกไม่เกิน 2 - 2.5 เซนติเมตร (ชั้นผิวปูนฉาบ) สามารถตรวจสอบได้โดยใช้ไส้ดินสอเสียบลงไปในรอยร้าวเพื่อวัดความลึก
 
สาเหตุเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ซึ่งเหตุสำคัญมักจะมาจากฝีมือและความชำนาญของช่าง รวมถึงขั้นตอนและคุณภาพของส่วนผสม โดยก่อนจะก่อผนังนั้น ควรนำอิฐไปแช่น้ำสะอาดอย่างน้อย 1 คืน เพื่อไม่ให้อิฐดูดซึมน้ำจากปูนฉาบ เมื่อก่อผนังอิฐเสร็จเรียบร้อยควรบ่มน้ำให้ผนังอย่างน้อย 7 วันก่อนลงมือฉาบ สำหรับขั้นตอนการฉาบปูน ควรผสมปูนฉาบที่มีคุณภาพกับน้ำปูนขาว ในอัตราที่เหมาะสมจึงทำการฉาบปูนให้เรียบร้อย (น้ำปูนขาวช่วยทำให้ปูนฉาบยึดเกาะกันได้ดีกว่าน้ำสะอาดธรรมดา)
 
ในกรณีที่เกิดรอยร้าวชนิดนี้ขึ้น ขั้นตอนแรกควรตรวจสอบความรุนแรงของรอยร้าวโดยการเคาะผนัง หากมีเสียงโปร่ง แสดงว่าปูนฉาบไม่เกาะกับผนังแล้ว ควรสกัดชั้นปูนฉาบออกแล้วฉาบใหม่ให้เรียบร้อย แต่ในกรณีเคาะผนังแล้วเสียงยังแน่นอยู่สามารถทำการปกปิดรอยแตกร้าวได้โดยกรีดบริเวณรอยแตกร้าวให้กว้างประมาณความหนาไส้ดินสอ ใช้ปูนกาวปาดเก็บบริเวณรอยร้าว ขัดให้เรียบและทาสี ก็จะได้ผนังสวยไม่มีรอยแตกร้าวมากวนใจ


 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ 
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ