View : 2700

รอยร้าวแตกลึกที่เสา ถือเป็นรอยร้าวชนิดเป็นอันตราย โดยเสาจะเสียรูปทรงจากรอยแตกร้าวตามเหลี่ยมมุม ซึ่งจะมีเนื้อคอนกรีตกะเทาะออกมา จนเห็นเหล็กเสริมภายในได้ชัดเจน 
มีสองสาเหตุคือ เสารับน้ำหนักมากเกินกว่าที่วิศวกรคำนวณไว้ หรืออาจเกิดจากการใช้งานอาคารผิดประเภท เช่น ใช้บ้านเป็นห้องเก็บของ หรือวางเครื่องจักรหนักเกินไป และอีกสาเหตุอาจมาจากความผิดพลาดของการก่อสร้าง หรือมีการคำนวนโครงสร้างผิดพลาด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เจ้าของบ้านควรย้ายของที่มีน้ำหนักมากออกจากพื้นที่ หากรอยแตกร้าวไม่ร้ายแรงมาก สามารถซ่อมได้ด้วยปูนชนิดไม่ยืดหดตัว (Non-Shrink Grout) อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาวิศวกรให้เข้ามาตรวจสอบโครงสร้างและทำการแก้ไขโดยเร็ว

 

เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวแตกลึกที่เสา

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวแตกลึกที่เสา

รอยร้าวแตกลึกที่เสา ถือเป็นรอยร้าวชนิดเป็นอันตราย โดยเสาจะเสียรูปทรงจากรอยแตกร้าวตามเหลี่ยมมุม ซึ่งจะมีเนื้อคอนกรีตกะเทาะออกมา จนเห็นเหล็กเสริมภายในได้ชัดเจน 
มีสองสาเหตุคือ เสารับน้ำหนักมากเกินกว่าที่วิศวกรคำนวณไว้ หรืออาจเกิดจากการใช้งานอาคารผิดประเภท เช่น ใช้บ้านเป็นห้องเก็บของ หรือวางเครื่องจักรหนักเกินไป และอีกสาเหตุอาจมาจากความผิดพลาดของการก่อสร้าง หรือมีการคำนวนโครงสร้างผิดพลาด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เจ้าของบ้านควรย้ายของที่มีน้ำหนักมากออกจากพื้นที่ หากรอยแตกร้าวไม่ร้ายแรงมาก สามารถซ่อมได้ด้วยปูนชนิดไม่ยืดหดตัว (Non-Shrink Grout) อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาวิศวกรให้เข้ามาตรวจสอบโครงสร้างและทำการแก้ไขโดยเร็ว

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ