View : 15574

รอยแตกร้าวชนิดนี้มักเกิดขึ้นตรงกึ่งกลางผนังจากด้านบนเป็นแนวดิ่งลงมา จัดอยู่ในประเภทรอยแตกร้าวที่ไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง เกิดได้จากสองสาเหตุคือ คานรับน้ำหนักจากชั้นบนมากเกินไป จึงทำให้คานเกิดการแอ่นตัวคล้ายตัว U และกดลงมาที่ผนัง ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งมาจากการถอดแบบคานเร็วกว่ากำหนด ทำให้คานเสียประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักโครงสร้าง
 
สามารถทำการแก้ไขได้โดยเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากที่ชั้นบนออกก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้คานแอ่นตัวลงมาเพิ่ม จากนั้นสกัดผนังบริเวณที่ติดกับท้องคานออกเพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่างท้องคานและผนัง แล้วฉีดอุดด้วย PU โฟม ตัดแต่งด้วยคัตเตอร์และทาสีให้เรียบร้อย  ส่วนรอยแตกร้าวแนวดิ่งที่เกิดขึ้น สามารถซ่อมแซมรอยแตกร้าวโดยสกัดรอยร้าวประมาณ 3-5 ซม. ลึก 1-2 ซม และอุดด้วยปูนสำหรับซ่อม (ชนิดไม่ยืดหดตัว) ปาดให้เรียบ รอให้ปูนเซตตัว และทาสีทับ
 
สำหรับบ้านใหม่หรือบ้านที่อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง ควรให้ความสำคัญในเรื่องระยะเวลาในการถอดแบบงานหล่อโครงสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้าง
 

เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวแนวดิ่งกลางผนัง

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวแนวดิ่งกลางผนัง

รอยแตกร้าวชนิดนี้มักเกิดขึ้นตรงกึ่งกลางผนังจากด้านบนเป็นแนวดิ่งลงมา จัดอยู่ในประเภทรอยแตกร้าวที่ไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง เกิดได้จากสองสาเหตุคือ คานรับน้ำหนักจากชั้นบนมากเกินไป จึงทำให้คานเกิดการแอ่นตัวคล้ายตัว U และกดลงมาที่ผนัง ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งมาจากการถอดแบบคานเร็วกว่ากำหนด ทำให้คานเสียประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักโครงสร้าง
 
สามารถทำการแก้ไขได้โดยเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากที่ชั้นบนออกก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้คานแอ่นตัวลงมาเพิ่ม จากนั้นสกัดผนังบริเวณที่ติดกับท้องคานออกเพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่างท้องคานและผนัง แล้วฉีดอุดด้วย PU โฟม ตัดแต่งด้วยคัตเตอร์และทาสีให้เรียบร้อย  ส่วนรอยแตกร้าวแนวดิ่งที่เกิดขึ้น สามารถซ่อมแซมรอยแตกร้าวโดยสกัดรอยร้าวประมาณ 3-5 ซม. ลึก 1-2 ซม และอุดด้วยปูนสำหรับซ่อม (ชนิดไม่ยืดหดตัว) ปาดให้เรียบ รอให้ปูนเซตตัว และทาสีทับ
 
สำหรับบ้านใหม่หรือบ้านที่อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง ควรให้ความสำคัญในเรื่องระยะเวลาในการถอดแบบงานหล่อโครงสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้าง
 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ