View : 16242

       รอยร้าวแนวดิ่งข้างเสาจัดอยู่ในรอยร้าวประเภทไม่เป็นอันตราย มีลักษณะการร้าวในแนวดิ่งริมผนังลึกขนานใกล้กับแนวเสา โดยจะมีความลึกประมาณความหนาของบัตรเครดิต มีสาเหตุมาจากการไม่เสียบเหล็กหนวดกุ้งในการเชื่อมผนังเข้ากับเสา เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ปูนจะเกิดการยืดหดตัว จึงทำให้เกิดรอยร้าวตามแนวรอยต่อขึ้น

       สำหรับกรณีที่รอยร้าวไม่รุนแรงนัก สามารถแก้ไขได้โดยใช้ กาว PU ยาแนวปิดรอยร้าวดังกล่าวและทาสีทับให้เรียบร้อย แต่สำหรับกรณีรอยร้าวที่มีความลึกและกว้าง จำเป็นต้องทุบผนังเก่าทิ้งและก่อผนังใหม่โดยเสียบหนวดกุ้งที่เสาทุกระยะประมาณ 30 เซนติเมตร และยื่นมาเกาะยึดกับผนังยาว 30 เซนติเมตร (ดังรูปตัวอย่าง) โดยเจาะรูในเสาให้พอดีกับขนาดเหล็กหนวดกุ้ง แล้วเสียบเหล็กเข้าไปในรูโดยใช้กาวอีพ๊อกซี่เป็นตัวประสาน จากนั้นก่อผนังให้ยึดกับเหล็กหนวดกุ้งและฉาบปูนให้เรียบเนียน 

เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวแนวดิ่งข้างเสา

ภาพ: วิธีซ่อมรอยร้าวแนวดิ่งข้างเสา

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Home Solution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ 

เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวแนวดิ่งข้างเสา

ภาพ: วิธีซ่อมรอยร้าวแนวดิ่งข้างเสา

       รอยร้าวแนวดิ่งข้างเสาจัดอยู่ในรอยร้าวประเภทไม่เป็นอันตราย มีลักษณะการร้าวในแนวดิ่งริมผนังลึกขนานใกล้กับแนวเสา โดยจะมีความลึกประมาณความหนาของบัตรเครดิต มีสาเหตุมาจากการไม่เสียบเหล็กหนวดกุ้งในการเชื่อมผนังเข้ากับเสา เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ปูนจะเกิดการยืดหดตัว จึงทำให้เกิดรอยร้าวตามแนวรอยต่อขึ้น

       สำหรับกรณีที่รอยร้าวไม่รุนแรงนัก สามารถแก้ไขได้โดยใช้ กาว PU ยาแนวปิดรอยร้าวดังกล่าวและทาสีทับให้เรียบร้อย แต่สำหรับกรณีรอยร้าวที่มีความลึกและกว้าง จำเป็นต้องทุบผนังเก่าทิ้งและก่อผนังใหม่โดยเสียบหนวดกุ้งที่เสาทุกระยะประมาณ 30 เซนติเมตร และยื่นมาเกาะยึดกับผนังยาว 30 เซนติเมตร (ดังรูปตัวอย่าง) โดยเจาะรูในเสาให้พอดีกับขนาดเหล็กหนวดกุ้ง แล้วเสียบเหล็กเข้าไปในรูโดยใช้กาวอีพ๊อกซี่เป็นตัวประสาน จากนั้นก่อผนังให้ยึดกับเหล็กหนวดกุ้งและฉาบปูนให้เรียบเนียน 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Home Solution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ 
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ