View : 4562

รอยลักษณะนี้จัดเป็นรอยร้าวชนิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง มีสาเหตุมาจากการก่อผนังในครั้งเดียวจากพื้นจนถึงท้องคาน ซึ่งเมื่อปูนก่อเกิดการยุบตัวตามธรรมชาติ จึงส่งผลให้เกิดรอยร้าวที่ผนังในลักษณะแนวนอนขนานกับคาน โดยตามปกติแล้วการก่อผนังอิฐที่ถูกวิธีควรก่อให้สูงไม่ถึงท้องคาน โดยเว้นระยะไว้ประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อรอให้ปูนก่อยุบตัว ประมาณ 1-2 วัน แล้วจึงก่อปิดช่องว่างที่เหลือด้วยวิธี "ยัดหัวปลาสร้อย" (การก่ออิฐเรียงในลักษณะเฉียง 45 องศา) จากนั้นควรบ่มผนังอิฐโดยรดน้ำที่ผนังจนครบ 7 วันเพื่อให้ผนังเซทตัวและทำการฉาบปูน

ภาพ: วิธีซ่อมรอยร้าวแนวนอนใต้ผนังหรือท้องคาน กรณีรอยร้าวกว้างไม่เกิน 1 ซม.

สำหรับการแก้ไข กรณีรอยร้าวกว้างไม่เกิน 1 ซม. ให้สกัดรอยร้าวแล้วอุดด้วยกาว PU (กาวโพลียูรีเทน) รอให้แห้งแล้วจึงทาสีทับ แต่หากรอยร้าวกว้างเกิน 1 ซม. ให้ใช้ PU โฟม (โฟมโพลียูรีเทน) ฉีดอุดรอยร้าว โดยแนะนำให้ฉีดเพียง 1 ใน 3 ของรอยแตกร้าว เพราะ PU โฟมจะขยายตัวอีก 3 เท่า เมื่อโฟมขยายตัวปิดรอยแตกร้าวเต็มที่แล้ว ให้ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งโฟมและทาสีทับให้เรียบร้อย
 

เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวแนวนอนที่ผนังใต้ท้องคาน

ภาพ: วิธีก่ออิฐแบบยัดหัวปลาสร้อย

ภาพ: วิธีซ่อมรอยร้าวแนวนอนใต้ผนังหรือท้องคาน กรณีรอยร้าวกว้างเกิน 1 ซม.

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวแนวนอนที่ผนังใต้ท้องคาน

ภาพ: วิธีก่ออิฐแบบยัดหัวปลาสร้อย

รอยลักษณะนี้จัดเป็นรอยร้าวชนิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง มีสาเหตุมาจากการก่อผนังในครั้งเดียวจากพื้นจนถึงท้องคาน ซึ่งเมื่อปูนก่อเกิดการยุบตัวตามธรรมชาติ จึงส่งผลให้เกิดรอยร้าวที่ผนังในลักษณะแนวนอนขนานกับคาน โดยตามปกติแล้วการก่อผนังอิฐที่ถูกวิธีควรก่อให้สูงไม่ถึงท้องคาน โดยเว้นระยะไว้ประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อรอให้ปูนก่อยุบตัว ประมาณ 1-2 วัน แล้วจึงก่อปิดช่องว่างที่เหลือด้วยวิธี "ยัดหัวปลาสร้อย" (การก่ออิฐเรียงในลักษณะเฉียง 45 องศา) จากนั้นควรบ่มผนังอิฐโดยรดน้ำที่ผนังจนครบ 7 วันเพื่อให้ผนังเซทตัวและทำการฉาบปูน

ภาพ: วิธีซ่อมรอยร้าวแนวนอนใต้ผนังหรือท้องคาน กรณีรอยร้าวกว้างไม่เกิน 1 ซม.

สำหรับการแก้ไข กรณีรอยร้าวกว้างไม่เกิน 1 ซม. ให้สกัดรอยร้าวแล้วอุดด้วยกาว PU (กาวโพลียูรีเทน) รอให้แห้งแล้วจึงทาสีทับ แต่หากรอยร้าวกว้างเกิน 1 ซม. ให้ใช้ PU โฟม (โฟมโพลียูรีเทน) ฉีดอุดรอยร้าว โดยแนะนำให้ฉีดเพียง 1 ใน 3 ของรอยแตกร้าว เพราะ PU โฟมจะขยายตัวอีก 3 เท่า เมื่อโฟมขยายตัวปิดรอยแตกร้าวเต็มที่แล้ว ให้ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งโฟมและทาสีทับให้เรียบร้อย
 

ภาพ: วิธีซ่อมรอยร้าวแนวนอนใต้ผนังหรือท้องคาน กรณีรอยร้าวกว้างเกิน 1 ซม.

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ