View : 907

รอยร้าวแนวเฉียงที่ปลายคานไปยังหัวเสา ถือเป็นชนิดที่อันตรายร้ายแรงเป็นอันดับต้นๆของรอยร้าวทั้งหมด อาจเกิดได้เพียงด้านเดียวหรือทั้งสองด้านของปลายคาน 
มีสาเหตุมาจากคานตัวนั้นรับน้ำหนักมากเกินไป จึงเสี่ยงต่อการถล่มลงมา หรือที่เรียกว่า "อาคารวิบัติสมบูรณ์" 

การแก้ไขเบื้องต้นคือควรย้ายสิ่งของออกจากพื้นชั้นบนให้มากที่สุด รวมถึงผู้อยู่อาศัยควรอพยพออกจากพื้นที่ใต้คานด้วย เพราะโครงสร้างสามารถถล่มลงมาได้ทุกเมื่อ และควรรีบไปปรึกษาวิศวกรให้มาตรวจสอบโครงสร้างโดยเร็ว

 

เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวแนวเฉียงที่ปลายคานไปหัวเสา

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวแนวเฉียงที่ปลายคานไปหัวเสา

รอยร้าวแนวเฉียงที่ปลายคานไปยังหัวเสา ถือเป็นชนิดที่อันตรายร้ายแรงเป็นอันดับต้นๆของรอยร้าวทั้งหมด อาจเกิดได้เพียงด้านเดียวหรือทั้งสองด้านของปลายคาน 
มีสาเหตุมาจากคานตัวนั้นรับน้ำหนักมากเกินไป จึงเสี่ยงต่อการถล่มลงมา หรือที่เรียกว่า "อาคารวิบัติสมบูรณ์" 

การแก้ไขเบื้องต้นคือควรย้ายสิ่งของออกจากพื้นชั้นบนให้มากที่สุด รวมถึงผู้อยู่อาศัยควรอพยพออกจากพื้นที่ใต้คานด้วย เพราะโครงสร้างสามารถถล่มลงมาได้ทุกเมื่อ และควรรีบไปปรึกษาวิศวกรให้มาตรวจสอบโครงสร้างโดยเร็ว

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ