View : 3647

หากเกิดรอยแตกร้าวที่เสา คาน หรือพื้นในลักษณะที่คอนกรีตกะเทาะออกมาจนมองเห็นเหล็กเสริมภายใน มักมีสาเหตุมาจากโครงสร้างดังกล่าวเสื่อมสภาพเกิดการแตกร้าว เป็นเหตุให้ความชื้นสะสมในคอนกรีตและเหล็กเสริมขึ้นสนิม ส่งผลให้สนิมดันคอนกรีตที่หุ้มอยู่แตกกะเทาะออกมา จัดเป็นรอยร้าวชนิดที่เป็นอันตราย ซึ่งสามารถทำการแก้ไขได้โดยสกัดคอนกรีตที่หลุดร่อนบริเวณรอยแตกร้าวออกและขัดสนิมเหล็กออกให้หมด จากนั้นปิดผิวด้วยปูนเกราท์ชนิดไม่หดตัว (Non Shrink Grout) หรือหากรอยแตกกระเทาะมีสภาพที่รุนแรง ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างเพื่อทำการตรวจสอบแก้ไขเพื่อความปลอดภัย


 

เรื่อง: SCG Experience

รอยแตกร้าวแบบกะเทาะที่โครงสร้าง

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

เรื่อง: SCG Experience

รอยแตกร้าวแบบกะเทาะที่โครงสร้าง

หากเกิดรอยแตกร้าวที่เสา คาน หรือพื้นในลักษณะที่คอนกรีตกะเทาะออกมาจนมองเห็นเหล็กเสริมภายใน มักมีสาเหตุมาจากโครงสร้างดังกล่าวเสื่อมสภาพเกิดการแตกร้าว เป็นเหตุให้ความชื้นสะสมในคอนกรีตและเหล็กเสริมขึ้นสนิม ส่งผลให้สนิมดันคอนกรีตที่หุ้มอยู่แตกกะเทาะออกมา จัดเป็นรอยร้าวชนิดที่เป็นอันตราย ซึ่งสามารถทำการแก้ไขได้โดยสกัดคอนกรีตที่หลุดร่อนบริเวณรอยแตกร้าวออกและขัดสนิมเหล็กออกให้หมด จากนั้นปิดผิวด้วยปูนเกราท์ชนิดไม่หดตัว (Non Shrink Grout) หรือหากรอยแตกกระเทาะมีสภาพที่รุนแรง ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างเพื่อทำการตรวจสอบแก้ไขเพื่อความปลอดภัย


 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ