View : 1545

​รอยแตกร้าวใต้ท้องพื้นที่มีสาเหตุจากการรับน้ำหนักมากเกินไป แบ่งได้เป็นหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นคอนกรีต


สำหรับพื้นคอนกรีตแบบหล่อในที่ จะมีรอยแตกร้าวสามลักษณะคือ รอยร้าวตัว X  รอยร้าวแนวยาว และรอยร้าวคอนกรีตแบบแตกกะเทาะจนเห็นเหล็กเสริมภายในใต้ท้องพื้น โดยรอยร้าวตัว X และรอยร้าวแนวยาวมีสาเหตุมาจากการที่พื้นรับน้ำหนักมากเกินไป การแก้ไขเบื้องต้นจึงควรหลีกเลี่ยงการวางของที่มีน้ำหนักมาก หรือถ้าเป็นไปได้ควรย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่เกิดรอยแตกร้าว
 
สำหรับรอยร้าวแบบแตกกะเทาะของปูนหรือคอนกรีตจนเห็นเหล็กเสริมในพื้น มักเกิดขึ้นกับพื้นดาดฟ้าเนื่องจากพื้นด้านบนเกิดการแตกร้าว เพราะต้องสัมผัสกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นแดดที่ร้อนจัด ฝนตก หรืออากาศหนาว รวมถึงพื้นห้องน้ำที่ต้องสัมผัสกับความชื้นเป็นประจำ ถึงแม้จะมีการผสมน้ำยากันซึมในคอนกรีตแล้วก็ตาม แต่น้ำยากันซึมก็มีการเสื่อมสภาพได้ตามอายุการใช้งาน
 
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่รับน้ำหนักมากเกินไป ก็สามารถเกิดรอยแตกร้าวได้เช่นกัน โดยรอยร้าวจะมีลักษณะเป็นเส้นยาวตามขวางของแผ่นแต่ละแผ่น
 
เมื่อเกิดรอยร้าวดังกล่าวควรปรึกษาวิศวกรเพื่อมาตรวจสอบโครงสร้างและแก้ไขตามหลักวิศวกรรม โดยสำหรับพื้นดาดฟ้าและพื้นห้องน้ำควรทำระบบกันซึมเพิ่มเติม และข้อห้ามที่สำคัญคือไม่ควรเทคอนกรีตทับลงไปอีกชั้นหนึ่งที่พื้นดาดฟ้าหรือพื้นห้องน้ำเพราะจะเกิดปรากฏการณ์ "ขนมชั้น" ซึ่งเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้โครงสร้างโดยไม่จำเป็น และไม่ได้ช่วยปกปิดรอยแตกร้าวเดิมเพราะคอนกรีตเก่าและใหม่จะไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน แต่จะแยกชั้นกันอย่างชัดเจน
 

เรื่อง: SCG Experience

รอยแตกร้าวใต้ท้องพื้น

รอยแตกร้าวพื้นในลักษณะตัว X

รอยแตกร้าวพื้นแนวยาว

รอยร้าวพื้นคอนกรีตแบบแตกกะเทาะ

เรื่อง: SCG Experience

รอยแตกร้าวใต้ท้องพื้น

รอยแตกร้าวพื้นในลักษณะตัว X

รอยแตกร้าวพื้นแนวยาว

​รอยแตกร้าวใต้ท้องพื้นที่มีสาเหตุจากการรับน้ำหนักมากเกินไป แบ่งได้เป็นหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นคอนกรีต


สำหรับพื้นคอนกรีตแบบหล่อในที่ จะมีรอยแตกร้าวสามลักษณะคือ รอยร้าวตัว X  รอยร้าวแนวยาว และรอยร้าวคอนกรีตแบบแตกกะเทาะจนเห็นเหล็กเสริมภายในใต้ท้องพื้น โดยรอยร้าวตัว X และรอยร้าวแนวยาวมีสาเหตุมาจากการที่พื้นรับน้ำหนักมากเกินไป การแก้ไขเบื้องต้นจึงควรหลีกเลี่ยงการวางของที่มีน้ำหนักมาก หรือถ้าเป็นไปได้ควรย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่เกิดรอยแตกร้าว
 
สำหรับรอยร้าวแบบแตกกะเทาะของปูนหรือคอนกรีตจนเห็นเหล็กเสริมในพื้น มักเกิดขึ้นกับพื้นดาดฟ้าเนื่องจากพื้นด้านบนเกิดการแตกร้าว เพราะต้องสัมผัสกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นแดดที่ร้อนจัด ฝนตก หรืออากาศหนาว รวมถึงพื้นห้องน้ำที่ต้องสัมผัสกับความชื้นเป็นประจำ ถึงแม้จะมีการผสมน้ำยากันซึมในคอนกรีตแล้วก็ตาม แต่น้ำยากันซึมก็มีการเสื่อมสภาพได้ตามอายุการใช้งาน
 
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่รับน้ำหนักมากเกินไป ก็สามารถเกิดรอยแตกร้าวได้เช่นกัน โดยรอยร้าวจะมีลักษณะเป็นเส้นยาวตามขวางของแผ่นแต่ละแผ่น
 
เมื่อเกิดรอยร้าวดังกล่าวควรปรึกษาวิศวกรเพื่อมาตรวจสอบโครงสร้างและแก้ไขตามหลักวิศวกรรม โดยสำหรับพื้นดาดฟ้าและพื้นห้องน้ำควรทำระบบกันซึมเพิ่มเติม และข้อห้ามที่สำคัญคือไม่ควรเทคอนกรีตทับลงไปอีกชั้นหนึ่งที่พื้นดาดฟ้าหรือพื้นห้องน้ำเพราะจะเกิดปรากฏการณ์ "ขนมชั้น" ซึ่งเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้โครงสร้างโดยไม่จำเป็น และไม่ได้ช่วยปกปิดรอยแตกร้าวเดิมเพราะคอนกรีตเก่าและใหม่จะไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน แต่จะแยกชั้นกันอย่างชัดเจน
 

รอยร้าวพื้นคอนกรีตแบบแตกกะเทาะ

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ