View : 7813

       คนแก่ หรือผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักต้องการการดูแลเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการเสื่อมถอยของร่างกาย และด้วยวิทยาการทางการแพทย์ทำให้มนุษย์ยุคปัจจุบันมีอายุขัยยืนยาว ผนวกกับอัตราการเกิดที่ลดลงทำให้จำนวนผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุจะต้องใช้ชีวิตตามลำพังมากขึ้น เพราะแม้จะอาศัยร่วมกับลูกหลาน แต่สมาชิกในบ้านที่เป็นวัยหนุ่มสาวก็มักต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ออกไปทำงานนอกบ้าน

       ดังนั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ตามสมควร พื้นที่ส่วนต่างๆ ของบ้านจึงควรมีการหลักออกแบบโดยเฉพาะให้เหมาะสมและปลอดภัยตอบสนองกับผู้สูงอายุมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การใช้ทางลาดแทนพื้นต่างระดับเพื่อป้องกันการสะดุด จัดแสงสว่างที่เพียงพอและเลือกใช้สีสันตัดกันให้เห็นชัดเจน ระดับของการใช้งานที่ทำให้ไม่ต้องก้มลุกเงยมาก พื้นที่ใช้งานที่กว้างขวางพอสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ (Wheelchair)


       นอกจากนี้ การใช้งานในห้องต่างๆ เช่น ห้องนอน  ห้องนั่งเล่น  ห้องครัว ควรได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้องน้ำ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอันตรายได้มากที่สุด โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ดังต่อไปนี้
 
 

ระยะที่ว่างในห้องน้ำสำหรับผู้สูงวัยที่เหมาะกับการใช้รถเข็นวีลแชร์ (Wheelchair)

       นอกจากห้องน้ำแล้ว ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ต้องคำนึงอย่างมาก คือ บันไดและทางลาด ควรมีสีที่แตกต่างจากบริเวณอื่นอย่างชัดเจน พร้อมโคมไฟที่ให้แสงสว่างเพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน ลูกนอนบันไดมีผิวสัมผัสไม่ลื่น มีระยะลูกตั้ง/ลูกนอน หรืออัตราส่วนทางลาดที่เหมาะสมพร้อมราวจับตลอดช่วง

       การออกแบบพื้นที่ส่วนต่างๆ ในบ้านให้รองรับกับการใช้งานของผู้สูงอายุ นั้น นอกจากจะอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแล้ว ยังทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบายใจที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงนับเป็นการส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุในเวลาเดียวกัน


       สำหรับผู้สนใจข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของคนแก่ หรือ ผู้สูงอายุ พร้อมแนวทางการออกแบบและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่รองรับความแตกต่างของผู้สูงวัยแต่ละบุคคล สามารถเข้ามารับชมพร้อมร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้ที่ SCG Eldercare Solution ชั้น 1 SCG Experience ถ. เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา
 

เรื่อง: SCG Experience

ไอเดียการออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ
SCG Eldercare Solution

เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ตามสมควร พื้นที่ส่วนต่างๆ ของบ้านจึงควรมีการหลักออกแบบโดยเฉพาะ  ให้เหมาะสมและปลอดภัยตอบสนองกับผู้สูงอายุมากที่สุด

ตัวอย่างการติดตั้งราวจับพยุงตัวในห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ
ขอบคุณภาพ : www.wheelgoround.in.th

       เรื่องความปลอดภัย ออกแบบพื้นห้องน้ำให้เรียบต่อเนื่องกัน ไม่ใช้พื้นต่างระดับ กระเบื้องพื้นต้องไม่ลื่น มีที่นั่งอาบน้ำเพื่อลดโอกาสการพลัดตกหกล้ม มีราวจับทรงตัวในจุดต่างๆ ให้เพียงพอ โดยอย่างน้อยควรมีติดตั้งไว้บริเวณโถสุขภัณฑ์และบริเวณที่นั่งอาบน้ำเพื่อใช้พยุงตัวขณะลุกนั่ง 

       เรื่องความสะดวกสบาย สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ และเฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำ ต้องอยู่ในระดับความสูงที่ใช้งานได้สะดวก รวมถึงปุ่มกด ก๊อกน้ำ หรืออุปกรณ์ควบคุมกลไกต่างๆ ให้มีรูปแบบและตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสม ใช้งานง่ายสำหรับผู้สูงอายุ ส่วนระยะของประตู และพื้นที่ว่างในห้องน้ำจะต้องกว้างเพียงพอสำหรับการใช้ Wheelchair นอกจากนี้ บริเวณที่ตั้งห้องน้ำควรอยู่ไม่ไกลจากห้องนอนของผู้สูงอายุด้วย 
 

หนึ่งอิริยาบทของผู้สูงวัยขณะลงบันไดโดยปราศจากไม้เท้า

ระยะบันไดและราวจับสำหรับผู้สูงอายุ

เรื่อง: SCG Experience

ไอเดียการออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ
SCG Eldercare Solution

เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ตามสมควร พื้นที่ส่วนต่างๆ ของบ้านจึงควรมีการหลักออกแบบโดยเฉพาะ  ให้เหมาะสมและปลอดภัยตอบสนองกับผู้สูงอายุมากที่สุด

ตัวอย่างการติดตั้งราวจับพยุงตัวในห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ
ขอบคุณภาพ : www.wheelgoround.in.th

       คนแก่ หรือผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักต้องการการดูแลเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการเสื่อมถอยของร่างกาย และด้วยวิทยาการทางการแพทย์ทำให้มนุษย์ยุคปัจจุบันมีอายุขัยยืนยาว ผนวกกับอัตราการเกิดที่ลดลงทำให้จำนวนผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุจะต้องใช้ชีวิตตามลำพังมากขึ้น เพราะแม้จะอาศัยร่วมกับลูกหลาน แต่สมาชิกในบ้านที่เป็นวัยหนุ่มสาวก็มักต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ออกไปทำงานนอกบ้าน

       ดังนั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ตามสมควร พื้นที่ส่วนต่างๆ ของบ้านจึงควรมีการหลักออกแบบโดยเฉพาะให้เหมาะสมและปลอดภัยตอบสนองกับผู้สูงอายุมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การใช้ทางลาดแทนพื้นต่างระดับเพื่อป้องกันการสะดุด จัดแสงสว่างที่เพียงพอและเลือกใช้สีสันตัดกันให้เห็นชัดเจน ระดับของการใช้งานที่ทำให้ไม่ต้องก้มลุกเงยมาก พื้นที่ใช้งานที่กว้างขวางพอสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ (Wheelchair)


       นอกจากนี้ การใช้งานในห้องต่างๆ เช่น ห้องนอน  ห้องนั่งเล่น  ห้องครัว ควรได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้องน้ำ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอันตรายได้มากที่สุด โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ดังต่อไปนี้
 
 

ระยะที่ว่างในห้องน้ำสำหรับผู้สูงวัยที่เหมาะกับการใช้รถเข็นวีลแชร์ (Wheelchair)

       นอกจากห้องน้ำแล้ว ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ต้องคำนึงอย่างมาก คือ บันไดและทางลาด ควรมีสีที่แตกต่างจากบริเวณอื่นอย่างชัดเจน พร้อมโคมไฟที่ให้แสงสว่างเพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน ลูกนอนบันไดมีผิวสัมผัสไม่ลื่น มีระยะลูกตั้ง/ลูกนอน หรืออัตราส่วนทางลาดที่เหมาะสมพร้อมราวจับตลอดช่วง

       การออกแบบพื้นที่ส่วนต่างๆ ในบ้านให้รองรับกับการใช้งานของผู้สูงอายุ นั้น นอกจากจะอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแล้ว ยังทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบายใจที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงนับเป็นการส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุในเวลาเดียวกัน


       สำหรับผู้สนใจข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของคนแก่ หรือ ผู้สูงอายุ พร้อมแนวทางการออกแบบและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่รองรับความแตกต่างของผู้สูงวัยแต่ละบุคคล สามารถเข้ามารับชมพร้อมร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้ที่ SCG Eldercare Solution ชั้น 1 SCG Experience ถ. เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา
 

       เรื่องความปลอดภัย ออกแบบพื้นห้องน้ำให้เรียบต่อเนื่องกัน ไม่ใช้พื้นต่างระดับ กระเบื้องพื้นต้องไม่ลื่น มีที่นั่งอาบน้ำเพื่อลดโอกาสการพลัดตกหกล้ม มีราวจับทรงตัวในจุดต่างๆ ให้เพียงพอ โดยอย่างน้อยควรมีติดตั้งไว้บริเวณโถสุขภัณฑ์และบริเวณที่นั่งอาบน้ำเพื่อใช้พยุงตัวขณะลุกนั่ง 

       เรื่องความสะดวกสบาย สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ และเฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำ ต้องอยู่ในระดับความสูงที่ใช้งานได้สะดวก รวมถึงปุ่มกด ก๊อกน้ำ หรืออุปกรณ์ควบคุมกลไกต่างๆ ให้มีรูปแบบและตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสม ใช้งานง่ายสำหรับผู้สูงอายุ ส่วนระยะของประตู และพื้นที่ว่างในห้องน้ำจะต้องกว้างเพียงพอสำหรับการใช้ Wheelchair นอกจากนี้ บริเวณที่ตั้งห้องน้ำควรอยู่ไม่ไกลจากห้องนอนของผู้สูงอายุด้วย 
 

หนึ่งอิริยาบทของผู้สูงวัยขณะลงบันไดโดยปราศจากไม้เท้า

ระยะบันไดและราวจับสำหรับผู้สูงอายุ

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ