View : 3498
เรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน: ​6 ช่องป้องกัน สัตว์รบกวนเข้าบ้าน

บ้านที่เราอาศัยทุกวันนี้ อาจมีช่องเล็กช่องน้อยให้สัตว์ต่างๆ มุดเข้ามารบกวนหรือทำอันตรายต่อสมาชิกในบ้านได้ ไม่ว่าจะเป็น นก หนู กระรอก ที่มุดเข้าทางเชิงชายและปีกนก ค.ส.ล. หรือจะเป็นแมลงที่มุดช่องระบายอากาศใต้ชายคา นอกจากนี้ บริเวณพื้นรอบบ้านที่มีการทรุดตัว มักเกิดโพรงใต้บ้านให้สัตว์ต่างๆ เข้าไปอาศัยหรือทำรัง รวมถึงระบบระบายน้ำเสียนอกบ้านก็อาจมีช่องทางให้งูมุดเข้าไปโผล่ถึงโถสุขภัณฑ์ในบ้านได้ด้วย สำหรับที่อยู่อาศัยประเภทคอนโด ตึกแถว แม้จะมีโอกาสที่สัตว์เข้าบ้านได้น้อยกว่า แต่ก็อาจถูกรบกวนโดยหนู ที่ลอดมาตามฝ้าเพดานของเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ติดกันได้เช่นกันเรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน: ​6 ช่องป้องกัน สัตว์รบกวนเข้าบ้าน

บ้านที่เราอาศัยทุกวันนี้ อาจมีช่องเล็กช่องน้อยให้สัตว์ต่างๆ มุดเข้ามารบกวนหรือทำอันตรายต่อสมาชิกในบ้านได้ ไม่ว่าจะเป็น นก หนู กระรอก ที่มุดเข้าทางเชิงชายและปีกนก ค.ส.ล. หรือจะเป็นแมลงที่มุดช่องระบายอากาศใต้ชายคา นอกจากนี้ บริเวณพื้นรอบบ้านที่มีการทรุดตัว มักเกิดโพรงใต้บ้านให้สัตว์ต่างๆ เข้าไปอาศัยหรือทำรัง รวมถึงระบบระบายน้ำเสียนอกบ้านก็อาจมีช่องทางให้งูมุดเข้าไปโผล่ถึงโถสุขภัณฑ์ในบ้านได้ด้วย สำหรับที่อยู่อาศัยประเภทคอนโด ตึกแถว แม้จะมีโอกาสที่สัตว์เข้าบ้านได้น้อยกว่า แต่ก็อาจถูกรบกวนโดยหนู ที่ลอดมาตามฝ้าเพดานของเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ติดกันได้เช่นกันขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ