View : 7223
เรื่อง: SCG Experience

ปัญหาน่ารู้ เรื่องผนังบ้านร้าว รั่ว ซึม

ปัญหารั่วซึมจากรอยร้าวบนผนังเกิดขึ้นได้หลายตำแหน่ง แม้เรื่องรั่วซึมจะแก้ไขได้โดยไม่ยุ่งยาก แต่สิ่งสำคัญคือ เจ้าของบ้านควรพิจารณาด้วยว่ารอยร้าวนั้นแสดงถึงสภาพโครงสร้างที่เป็นอันตรายหรือไม่

       ขึ้นชื่อว่าในฤดูฝนนั้น คงมีเจ้าของบ้านจำนวนไม่น้อยที่ต้องปวดหัวกับเรื่องรั่วๆ  โดยนอกจากปัญหายอดฮิตอย่างหลังคารั่วแล้ว ผนังบ้านก็เป็นอีกส่วนที่อาจเกิดปัญหาน้ำรั่วแทรกซึมผ่านรอยร้าวได้เช่นกัน

       รอยร้าวผนังบ้านเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ แต่ส่วนใหญ่แล้วปัญหาน้ำรั่วซึมตามผนังมักเกิดจากรอยร้าว 3 รูปแบบ คือ รอยร้าวที่มุมวงกบ  รอยร้าวแนวนอนที่ผนังใต้ท้องคาน  และรอยร้าวแนวดิ่งข้างเสา ทั้ง 3 แบบนี้นี้มักมีสาเหตุจากการก่อสร้างที่ไม่ครบขั้นตอน...

ภาพ: ตัวอย่างรอยร้าวผนังบ้านที่มักเกิดปัญหารั่วซึม ได้แก่ รอยร้าวที่มุมวงกบหน้าต่าง (ซ้าย) รอยร้าวแนวนอนที่ผนังใต้ท้องคาน (ขวาบน) และรอยร้าวแนวดิ่งข้างเสา (ขวาล่าง)

       รอยร้าวที่มุมวงกบ... เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ การก่อผนังอิฐโดยปราศจากเสาเอ็น คานเอ็น/ทับหลัง การฉาบปูนที่หนาไม่เท่ากันบริเวณเสาเอ็นและผนังก่ออิฐ รวมถึงแรงสั่นสะเทือนจากการใช้งานประตูและหน้าต่าง

       รอยร้าวแนวนอนที่ผนังใต้ท้องคาน...เกิดจากการยุบตัวของปูนก่อทำให้เกิดรอยแยกระหว่างผนังอิฐกับใต้ท้องคาน (หากก่อผนังชนท้องคานในทีเดียวโดยไม่เว้นช่องว่างเพื่อรอปูนก่อยุบตัวก่อน มักจะเกิดปัญหานี้)

       รอยร้าวแนวดิ่งข้างเสา... มีสาเหตุมาจากการไม่เสียบเหล็กหนวดกุ้งขณะก่อผนังเชื่อมกับเสา เมื่อปูนเกิดการยืดหดตัวตามธรรมชาติของวัสดุ ก็จะเกิดรอยร้าวได้

       และเมื่อดูจากสาเหตุแล้ว จะพบว่าปัญหาผนังร้าวทั้ง 3 แบบนี้ไม่ได้เกิดจากสภาพของโครงสร้างที่เป็นอันตราย เจ้าของบ้านเพียงแค่ซ่อมรอยแตกร้าวผนังบ้านเพื่อปิดช่องทางการรั่วซึมก็จะจบปัญหาได้ โดยวิธีหลักๆ ที่ทำกันทั่วไปคือหากเป็นรอยร้าวกว้างไม่เกิน 1 ซม. ควรสกัดผนังตามแนวรอยร้าวให้เป็นร่องรูปตัว V กว้างและลึกไม่เกิน 1 ซม. ทำความสะอาดแล้วฉาบโป๊วด้วยอะคริลิกฟิลเลอร์ ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ หรืออุดร่องด้วยกาว PU (โพลียูริเทน)  จากนั้นทาสีทับให้เรียบร้อย แต่หากรอยร้าวกว้างเกิน 1 ซม. การซ่อมแซมจะขึ้นอยู่กับลักษณะรอยร้าวและงบประมาณ

       สำหรับผนังบ้านที่มีการต่อเติม โดยที่ผนังส่วนต่อเติมถูกก่อฉาบเชื่อมรอยต่อติดกับตัวบ้าน   เมื่อส่วนต่อเติมทรุดตัว จะเกิดการฉีกขาดเป็นรอยร้าวทำให้น้ำรั่วซึมเข้ามา ปัญหาผนังร้าวตรงส่วนต่อเติมนี้สามารถแก้ไขเบื้องต้นโดยการสกัดและอุดด้วยวัสดุยาแนวได้เช่นเดียวกัน

ภาพ: การยาแนวรอยต่อระหว่างผนังส่วนต่อเติมกับผนังเดิม

       ในทางกลับกัน หากเจ้าของบ้านพบว่ารอยร้าวผนังบ้านมีลักษณะต่างจากที่กล่าวมาข้างต้น แม้จะไม่มีปัญหารั่วซึมก็ตาม ให้พึงระวังว่าสภาพโครงสร้างอาจผิดปกติ ยกตัวอย่างเช่น  รอยร้าวแนวดิ่งกลางผนัง  อาจบ่งบอกว่าคานที่อยู่เหนือผนังจุดนั้นกำลังแอ่นตัวเพราะรับน้ำหนักมากและดันผนังจนเกิดรอยร้าวตามที่เห็น แนะนำให้โยกย้ายของหนักบริเวณดังกล่าวออกไปบ้าง ส่วนรอยร้าวผนังบ้านที่แสดงถึงความบกพร่องของโครงสร้างอย่างรอยร้าวผนังแนวเฉียง ซึ่งมีสาเหตุมาจากโครงสร้างใต้ดินทรุดตัว นับว่าเป็นรอยร้าวอันตราย ควรรีบปรึกษาวิศวกรโครงสร้างเพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขโดยเร็ว

ภาพ: รอยร้าวแนวดิ่งกลางผนัง (อันตราย)

ภาพ: รอยร้าวแนวเฉียงที่ผนัง (อันตราย)

       จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดปัญหาผนังร้าวรั่วซึมขึ้นมา นอกเหนือจากการหาทางซ่อมแซมอุดรอยรั่วแล้ว ควรพิจารณาด้วยว่ารอยร้าวนั้นเป็นอันตรายหรือไม่ รวมถึงหมั่นตรวจสอบรอยร้าวทุกประเภทที่อยู่บนผนังไม่ว่าจะเกิดปัญหารั่วซึมหรือไม่ก็ตาม จะให้ดีควรแนะนำให้สมาชิกทุกคนในบ้านร่วมด้วยช่วยกันสังเกต หากพบความผิดปกติควรรีบปรึกษาวิศวกรโครงสร้างในการหาทางแก้ไขเพื่อความปลอดภัย

เรื่อง: SCG Experience

ปัญหาน่ารู้ เรื่องผนังบ้านร้าว รั่ว ซึม

ปัญหารั่วซึมจากรอยร้าวบนผนังเกิดขึ้นได้หลายตำแหน่ง แม้เรื่องรั่วซึมจะแก้ไขได้โดยไม่ยุ่งยาก แต่สิ่งสำคัญคือ เจ้าของบ้านควรพิจารณาด้วยว่ารอยร้าวนั้นแสดงถึงสภาพโครงสร้างที่เป็นอันตรายหรือไม่

       ขึ้นชื่อว่าในฤดูฝนนั้น คงมีเจ้าของบ้านจำนวนไม่น้อยที่ต้องปวดหัวกับเรื่องรั่วๆ  โดยนอกจากปัญหายอดฮิตอย่างหลังคารั่วแล้ว ผนังบ้านก็เป็นอีกส่วนที่อาจเกิดปัญหาน้ำรั่วแทรกซึมผ่านรอยร้าวได้เช่นกัน

       รอยร้าวผนังบ้านเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ แต่ส่วนใหญ่แล้วปัญหาน้ำรั่วซึมตามผนังมักเกิดจากรอยร้าว 3 รูปแบบ คือ รอยร้าวที่มุมวงกบ  รอยร้าวแนวนอนที่ผนังใต้ท้องคาน  และรอยร้าวแนวดิ่งข้างเสา ทั้ง 3 แบบนี้นี้มักมีสาเหตุจากการก่อสร้างที่ไม่ครบขั้นตอน...

ภาพ: ตัวอย่างรอยร้าวผนังบ้านที่มักเกิดปัญหารั่วซึม ได้แก่ รอยร้าวที่มุมวงกบหน้าต่าง (ซ้าย) รอยร้าวแนวนอนที่ผนังใต้ท้องคาน (ขวาบน) และรอยร้าวแนวดิ่งข้างเสา (ขวาล่าง)

       รอยร้าวที่มุมวงกบ... เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ การก่อผนังอิฐโดยปราศจากเสาเอ็น คานเอ็น/ทับหลัง การฉาบปูนที่หนาไม่เท่ากันบริเวณเสาเอ็นและผนังก่ออิฐ รวมถึงแรงสั่นสะเทือนจากการใช้งานประตูและหน้าต่าง

       รอยร้าวแนวนอนที่ผนังใต้ท้องคาน...เกิดจากการยุบตัวของปูนก่อทำให้เกิดรอยแยกระหว่างผนังอิฐกับใต้ท้องคาน (หากก่อผนังชนท้องคานในทีเดียวโดยไม่เว้นช่องว่างเพื่อรอปูนก่อยุบตัวก่อน มักจะเกิดปัญหานี้)

       รอยร้าวแนวดิ่งข้างเสา... มีสาเหตุมาจากการไม่เสียบเหล็กหนวดกุ้งขณะก่อผนังเชื่อมกับเสา เมื่อปูนเกิดการยืดหดตัวตามธรรมชาติของวัสดุ ก็จะเกิดรอยร้าวได้

       และเมื่อดูจากสาเหตุแล้ว จะพบว่าปัญหาผนังร้าวทั้ง 3 แบบนี้ไม่ได้เกิดจากสภาพของโครงสร้างที่เป็นอันตราย เจ้าของบ้านเพียงแค่ซ่อมรอยแตกร้าวผนังบ้านเพื่อปิดช่องทางการรั่วซึมก็จะจบปัญหาได้ โดยวิธีหลักๆ ที่ทำกันทั่วไปคือหากเป็นรอยร้าวกว้างไม่เกิน 1 ซม. ควรสกัดผนังตามแนวรอยร้าวให้เป็นร่องรูปตัว V กว้างและลึกไม่เกิน 1 ซม. ทำความสะอาดแล้วฉาบโป๊วด้วยอะคริลิกฟิลเลอร์ ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ หรืออุดร่องด้วยกาว PU (โพลียูริเทน)  จากนั้นทาสีทับให้เรียบร้อย แต่หากรอยร้าวกว้างเกิน 1 ซม. การซ่อมแซมจะขึ้นอยู่กับลักษณะรอยร้าวและงบประมาณ

       สำหรับผนังบ้านที่มีการต่อเติม โดยที่ผนังส่วนต่อเติมถูกก่อฉาบเชื่อมรอยต่อติดกับตัวบ้าน   เมื่อส่วนต่อเติมทรุดตัว จะเกิดการฉีกขาดเป็นรอยร้าวทำให้น้ำรั่วซึมเข้ามา ปัญหาผนังร้าวตรงส่วนต่อเติมนี้สามารถแก้ไขเบื้องต้นโดยการสกัดและอุดด้วยวัสดุยาแนวได้เช่นเดียวกัน

ภาพ: การยาแนวรอยต่อระหว่างผนังส่วนต่อเติมกับผนังเดิม

       ในทางกลับกัน หากเจ้าของบ้านพบว่ารอยร้าวผนังบ้านมีลักษณะต่างจากที่กล่าวมาข้างต้น แม้จะไม่มีปัญหารั่วซึมก็ตาม ให้พึงระวังว่าสภาพโครงสร้างอาจผิดปกติ ยกตัวอย่างเช่น  รอยร้าวแนวดิ่งกลางผนัง  อาจบ่งบอกว่าคานที่อยู่เหนือผนังจุดนั้นกำลังแอ่นตัวเพราะรับน้ำหนักมากและดันผนังจนเกิดรอยร้าวตามที่เห็น แนะนำให้โยกย้ายของหนักบริเวณดังกล่าวออกไปบ้าง ส่วนรอยร้าวผนังบ้านที่แสดงถึงความบกพร่องของโครงสร้างอย่างรอยร้าวผนังแนวเฉียง ซึ่งมีสาเหตุมาจากโครงสร้างใต้ดินทรุดตัว นับว่าเป็นรอยร้าวอันตราย ควรรีบปรึกษาวิศวกรโครงสร้างเพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขโดยเร็ว

ภาพ: รอยร้าวแนวดิ่งกลางผนัง (อันตราย)

ภาพ: รอยร้าวแนวเฉียงที่ผนัง (อันตราย)

       จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดปัญหาผนังร้าวรั่วซึมขึ้นมา นอกเหนือจากการหาทางซ่อมแซมอุดรอยรั่วแล้ว ควรพิจารณาด้วยว่ารอยร้าวนั้นเป็นอันตรายหรือไม่ รวมถึงหมั่นตรวจสอบรอยร้าวทุกประเภทที่อยู่บนผนังไม่ว่าจะเกิดปัญหารั่วซึมหรือไม่ก็ตาม จะให้ดีควรแนะนำให้สมาชิกทุกคนในบ้านร่วมด้วยช่วยกันสังเกต หากพบความผิดปกติควรรีบปรึกษาวิศวกรโครงสร้างในการหาทางแก้ไขเพื่อความปลอดภัย

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ