View : 1830

ใต้บันไดเป็นพื้นที่ที่หลายบ้านไม่ได้ให้ความสนใจอะไรนัก จนกลายเป็นพื้นที่ไร้ประโยชน์ไปโดยปริยาย  เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงยินดีนำเสนอ “ตู้เก็บของใต้บันได” ขนาดกว้างยาวสูงประมาณ  80 x 110 x 80 ซม. (ขนาดปรับเปลี่ยนได้ตามสถานที่จริง) เป็นไอเดียง่ายๆ ในการ DIY ของตกแต่งบ้าน เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ไร้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ในพริบตา โดยก่อนอื่นคัดเลือกไม้สวยๆ ที่ตรงไม่บิดงอ แล้วขัดถูด้วยกระดาษทรายเพื่อเตรียมใช้งานกันก่อน

 
วัสดุและอุปกรณ์
 -      ค้อน
 -      เลื่อย
 -      คีม
 -      ตลับเมตร
 -      ดินสอ
 -      ตะปู  1 นิ้ว
 -      สีน้ำมันสีขาวกระป๋องเล็กพร้อมแปรงทาสี
 -      กระดาษทรายเบอร์ 1 หรือ 2
 -      ถุงมือ
 -      เหล็กฉาก(ถ้ามี)
 
วิธีทำ
1. เลื่อยไม้ที่คัดไว้แล้วตัดตามขนาดของสถานที่จริง  โดยแยกเป็นโครงหลักสำหรับชั้นวางของและตัวชั้นวางของในแต่ละชั้น
 
2. ทำโครงหลักสำหรับตู้เก็บของ โดยเลื่อยไม้ที่ทำโครงชั้นวางของได้แล้วให้นำมาประกอบดังรูป  เสร็จแล้วจะได้เป็นโครงสามเหลี่ยมสามชั้นตามขนาดตามพื้นที่ที่วัดไว้
 
3. ทำชั้นวางของในแต่ละชั้นโดยประกอบกันดังรูป
 
4. ผสมสีขาวกับน้ำมันสนให้พอดีไม่เหนียวไม่ใสจนเกินไปแล้วทาสีทั้งโครงไม้และทั้งชั้นวางได้เลยเพื่อการทำงานที่สะดวกขึ้นเพราะสีจะได้เข้าไปทุกซอกมุม
 
5. เคลียร์พื้นที่ใต้ท้องบันไดแล้วเริ่มประกอบโครงตู้วางของเข้าใต้ท้องบันได ยึดติดด้วยตะปู 1 ½ นิ้วกับตัวบันได ด้านขวาพิงติดกับเสาบ้านพอดี ส่วนชั้นวางติดทีหลังเพื่อไม่ให้ตัวชั้นมีน้ำหนักมากเกินไปตอนยก และยังถอดออกมาทำความสะอาดได้
 
ในที่สุดก็จะได้ชั้นวางของสามเหลี่ยมใต้บันไดเช่นนี้ ซึ่งเป็นนำของที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ ได้พัฒนาความคิด ได้ออกกำลังและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แถมยังได้ของแต่งบ้านเก๋ๆ จากฝีมือของท่านเอง


เรื่อง: อภิชาติ งามนิยม

DIY ตู้เก็บของใต้บันได

ทำโครงหลักสำหรับชั้นวางของ

ทำชั้นวางในแต่ละชั้น

ผสมสีขาวกับน้ำมันสนให้พอดี แล้วทาสีทั้งโครงไม้และทั้งชั้น

เคลียร์พื้นที่ใต้ท้องบันไดแล้วเริ่มประกอบโครงตู้วางของเข้าใต้ท้องบันได 

เรื่อง: อภิชาติ งามนิยม

DIY ตู้เก็บของใต้บันได

ทำโครงหลักสำหรับชั้นวางของ

ทำชั้นวางในแต่ละชั้น

ใต้บันไดเป็นพื้นที่ที่หลายบ้านไม่ได้ให้ความสนใจอะไรนัก จนกลายเป็นพื้นที่ไร้ประโยชน์ไปโดยปริยาย  เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงยินดีนำเสนอ “ตู้เก็บของใต้บันได” ขนาดกว้างยาวสูงประมาณ  80 x 110 x 80 ซม. (ขนาดปรับเปลี่ยนได้ตามสถานที่จริง) เป็นไอเดียง่ายๆ ในการ DIY ของตกแต่งบ้าน เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ไร้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ในพริบตา โดยก่อนอื่นคัดเลือกไม้สวยๆ ที่ตรงไม่บิดงอ แล้วขัดถูด้วยกระดาษทรายเพื่อเตรียมใช้งานกันก่อน

 
วัสดุและอุปกรณ์
 -      ค้อน
 -      เลื่อย
 -      คีม
 -      ตลับเมตร
 -      ดินสอ
 -      ตะปู  1 นิ้ว
 -      สีน้ำมันสีขาวกระป๋องเล็กพร้อมแปรงทาสี
 -      กระดาษทรายเบอร์ 1 หรือ 2
 -      ถุงมือ
 -      เหล็กฉาก(ถ้ามี)
 
วิธีทำ
1. เลื่อยไม้ที่คัดไว้แล้วตัดตามขนาดของสถานที่จริง  โดยแยกเป็นโครงหลักสำหรับชั้นวางของและตัวชั้นวางของในแต่ละชั้น
 
2. ทำโครงหลักสำหรับตู้เก็บของ โดยเลื่อยไม้ที่ทำโครงชั้นวางของได้แล้วให้นำมาประกอบดังรูป  เสร็จแล้วจะได้เป็นโครงสามเหลี่ยมสามชั้นตามขนาดตามพื้นที่ที่วัดไว้
 
3. ทำชั้นวางของในแต่ละชั้นโดยประกอบกันดังรูป
 
4. ผสมสีขาวกับน้ำมันสนให้พอดีไม่เหนียวไม่ใสจนเกินไปแล้วทาสีทั้งโครงไม้และทั้งชั้นวางได้เลยเพื่อการทำงานที่สะดวกขึ้นเพราะสีจะได้เข้าไปทุกซอกมุม
 
5. เคลียร์พื้นที่ใต้ท้องบันไดแล้วเริ่มประกอบโครงตู้วางของเข้าใต้ท้องบันได ยึดติดด้วยตะปู 1 ½ นิ้วกับตัวบันได ด้านขวาพิงติดกับเสาบ้านพอดี ส่วนชั้นวางติดทีหลังเพื่อไม่ให้ตัวชั้นมีน้ำหนักมากเกินไปตอนยก และยังถอดออกมาทำความสะอาดได้
 
ในที่สุดก็จะได้ชั้นวางของสามเหลี่ยมใต้บันไดเช่นนี้ ซึ่งเป็นนำของที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ ได้พัฒนาความคิด ได้ออกกำลังและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แถมยังได้ของแต่งบ้านเก๋ๆ จากฝีมือของท่านเอง


ผสมสีขาวกับน้ำมันสนให้พอดี แล้วทาสีทั้งโครงไม้และทั้งชั้น

เคลียร์พื้นที่ใต้ท้องบันไดแล้วเริ่มประกอบโครงตู้วางของเข้าใต้ท้องบันได 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ