View : 644

เศษไม้เก่าใครว่าไม่มีค่า วันนี้จะพาทุกท่านไปทำงาน DIY ง่ายๆ แต่มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะกับเหล่าหนอนหนังสือทั้งหลาย ให้มีเฟอร์นิเจอร์ง่ายๆ เก๋ๆ ไว้ตกแต่งบ้านกัน ซึ่ง DIY ของเราวันนี้คือ  “เปลี่ยนบันไดมาวางหนังสือ”

 
วิธีทำ

1. ทำความสะอาดเศษไม้แล้วตัดให้ได้ขนาด 0.15x1.15 ม.หรือใกล้เคียงและขัดด้วยกระดาษทรายเตรียมไว้เพื่อทำเป็นโครง จากนั้นตัดไม้อัดครึ่งนิ้วที่เหลือใช้ให้ได้ขนาด 0.15x0.60 ม.จำนวน 3 แผ่น เพื่อทำเป็นชั้นวาง ถัดมาตัดไม้ระแนงยาว 0.15 ม. 10 ชิ้นเพื่อเตรียมเป็นคานรองชั้น เสริมหลังเพื่อกันหนังสือตก และฐานรองชั้นระหว่างตัวชั้นกับผนังกันการลื่นหล่นของชั้น
 
2.  เริ่มประกอบส่วนต่างๆของชั้น โดยเริ่มจาก
           -  ประกอบโครงชั้นวางเข้ากับไม้รองชั้น
           -  ประกอบชั้นวางเข้ากับโครง
           -  ประกอบไม้กันหนังสือตกเข้ากับโครงและชั้นที่ประกอบเสร็จแล้ว
 
3. ขั้นตอนสุดท้าย ทาสีเก็บรายละเอียด เมื่อทาสีเสร็จก็หาทำเลสวยๆ ไปวางตั้ง จัดหนังสือ ต้นไม้ และวางประดับตกแต่งบ้านให้สวยงาม


เรื่อง: รตี งามนิยม

DIY เปลี่ยนไม้เก่าเป็นชั้นวางหนังสือ

ไม้สำหรับทำโครงชั้นขนาด 0.15x1.15 ม.

ซ้าย : ไม้สำหรับทำชั้นวาง
ขวา : ไม้เสริมหลังกันหนังสือตก

ไม้เสริมหลังเพื่อพิงกับผนัง โดยปรับองศาการเอนเล็กน้อยให้พอดีกับการวาง

ซ้าย : ประกอบโครงชั้นวางเข้ากับไม้รองชั้น
กลาง : ประกอบชั้นวางเข้ากับโครง
ขวา : ประกอบไม้กันหนังสือตกเข้ากับโครงและชั้นที่ประกอบเสร็จแล้ว

เรื่อง: รตี งามนิยม

DIY เปลี่ยนไม้เก่าเป็นชั้นวางหนังสือ

ไม้สำหรับทำโครงชั้นขนาด 0.15x1.15 ม.

ซ้าย : ไม้สำหรับทำชั้นวาง
ขวา : ไม้เสริมหลังกันหนังสือตก

เศษไม้เก่าใครว่าไม่มีค่า วันนี้จะพาทุกท่านไปทำงาน DIY ง่ายๆ แต่มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะกับเหล่าหนอนหนังสือทั้งหลาย ให้มีเฟอร์นิเจอร์ง่ายๆ เก๋ๆ ไว้ตกแต่งบ้านกัน ซึ่ง DIY ของเราวันนี้คือ  “เปลี่ยนบันไดมาวางหนังสือ”

 
วิธีทำ

1. ทำความสะอาดเศษไม้แล้วตัดให้ได้ขนาด 0.15x1.15 ม.หรือใกล้เคียงและขัดด้วยกระดาษทรายเตรียมไว้เพื่อทำเป็นโครง จากนั้นตัดไม้อัดครึ่งนิ้วที่เหลือใช้ให้ได้ขนาด 0.15x0.60 ม.จำนวน 3 แผ่น เพื่อทำเป็นชั้นวาง ถัดมาตัดไม้ระแนงยาว 0.15 ม. 10 ชิ้นเพื่อเตรียมเป็นคานรองชั้น เสริมหลังเพื่อกันหนังสือตก และฐานรองชั้นระหว่างตัวชั้นกับผนังกันการลื่นหล่นของชั้น
 
2.  เริ่มประกอบส่วนต่างๆของชั้น โดยเริ่มจาก
           -  ประกอบโครงชั้นวางเข้ากับไม้รองชั้น
           -  ประกอบชั้นวางเข้ากับโครง
           -  ประกอบไม้กันหนังสือตกเข้ากับโครงและชั้นที่ประกอบเสร็จแล้ว
 
3. ขั้นตอนสุดท้าย ทาสีเก็บรายละเอียด เมื่อทาสีเสร็จก็หาทำเลสวยๆ ไปวางตั้ง จัดหนังสือ ต้นไม้ และวางประดับตกแต่งบ้านให้สวยงาม


ไม้เสริมหลังเพื่อพิงกับผนัง โดยปรับองศาการเอนเล็กน้อยให้พอดีกับการวาง

ซ้าย : ประกอบโครงชั้นวางเข้ากับไม้รองชั้น
กลาง : ประกอบชั้นวางเข้ากับโครง
ขวา : ประกอบไม้กันหนังสือตกเข้ากับโครงและชั้นที่ประกอบเสร็จแล้ว

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ