View : 10898
เรื่อง: SCG Experience

ตรวจสอบหาสาเหตุหลังคารั่วด้วยตัวเอง

       หลังคาเป็นองค์ประกอบสำคัญของบ้านที่ช่วยกันแดด ลม และฝน จึงควรดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ สำหรับบ้านเก่า หรือบ้านที่อยู่อาศัยมาได้สักระยะ อาจพบปัญหาหลังคารั่วในช่วงฤดูฝนหรือมีพายุเข้าได้ โดยมักจะเกิดรอยคราบน้ำหรือราดำ และสีพองลอกล่อนบนฝ้าเพดานหรือผนังบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาหลังคารั่วดังกล่าว เจ้าของบ้านทุกคนสามารถตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาหลังคารั่วได้ด้วยตัวเอง ทั้งจากการสังเกตจากภายนอก และตรวจสอบจากภายใน

ภาพ: น้ำฝนรั่วลงมายังฝ้าเพดานจนเกิดคราบ แผ่นฝ้าหลุดลอกล่อน

       สังเกตจากภายนอกบ้าน 
       จากภายนอกบ้าน ลองสังเกตรูปทรงหลังคาว่าได้ระดับ มีความสมมาตรดี สวยงาม ไม่เอียงหรือบิดเบี้ยว กระเบื้องมุงหลังคาติดตั้งได้แนว ไม่เผยอ หรือมีรอยร้าว ครอบหลังคาปิดมิดชิดหรือไม่ รวมไปถึงมีอุปกรณ์ยึดหลังคาติดตั้งได้ครบถ้วน และยังอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ขึ้นสนิม หากพบจุดไหนผิดสังเกตโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้เคียงตำแหน่งที่รั่ว เช่น กระเบื้องเผยอไม่แนบกับแผ่นใกล้เคียง ก็สามารถสันนิษฐานได้ว่าเกิดจากสาเหตุนี้ เป็นต้น

ภาพ: หลังคาควรมุงได้ระดับ เห็นเป็นเส้นตรง

ภาพ: กระเบื้องมุงหลังคาติดตั้งแนบสนิทกัน ไม่เผยอ หรือมีรอยร้าว

ภาพ: รางน้ำสอดใต้ตะเข้รางอย่างสม่ำเสมอ และตะเข้สันติดตั้งอยู่ในแนวที่ได้ระดับ

ภาพ: ครอบข้าง เชิงชาย ฝ้าชายคา และรางน้ำฝน ที่ติดตั้งเรียบร้อยได้ระดับ

       ตรวจจากภายในบ้าน
       ภายในบ้าน สังเกตรอยคราบน้ำที่ฝ้าเพดานและผนัง หากพบคราบน้ำที่ฝ้าเพดาน ควรเปิดช่องเซอร์วิส หรือเจาะฝ้าเป็นช่องพอดีตัวเพื่อหาสาเหตุหรือจุดที่รั่วซึม โดยมองหาช่องที่แสงที่สามารถส่องเข้ามาภายในได้ (ควรตรวจสอบช่วงกลางวัน) หรือมองหาคราบน้ำที่โครงหลังคา เพราะบางครั้งน้ำฝนอาจจะไหลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ เช่น ในกรณีบ้านทาวท์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม หรือบ้านแฝด จุดที่น้ำฝนรั่วอาจอยู่ที่บ้านข้างๆ แต่น้ำฝนก็สามารถไหลมาตามโครงหลังคามาถึงบ้านของเราได้เช่นกัน 

ภาพ: เปิดฝ้ามองหาแสงสว่างที่เล็ดลอดเข้ามาภายใน ที่อาจเป็นหนึ่งในปัญหาน้ำฝนรั่ว

ภาพ: เปิดฝ้าเพดานหาทิศทางคราบน้ำรั่วจากโครงหลังคา

ภาพ: ต้นเหตุน้ำฝนรั่วจากรอยร้าวที่กระเบื้องหลังคา

       จะเห็นได้ว่าการตรวจสอบหาสาเหตุของหลังคารั่วนั้นไม่ยากเกินความสามารถของเจ้าของบ้านเท่าใดนัก สามารถนำไปใช้ตรวจบ้านได้ทั้งก่อนเข้าอยู่ หรือตรวจสอบเป็นประจำทุกๆ ปี ที่สำคัญคือควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์มุงหลังคาที่มีคุณภาพ พร้อมบริการช่างติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญ และมีการรับประกันคุณภาพงานมุงหลังคาครบวงจร เพื่อความสบายใจหากเกิดปัญหาที่ต้องซ่อมแซมในภายหลัง

เรื่อง: SCG Experience

ตรวจสอบหาสาเหตุหลังคารั่วด้วยตัวเอง

       หลังคาเป็นองค์ประกอบสำคัญของบ้านที่ช่วยกันแดด ลม และฝน จึงควรดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ สำหรับบ้านเก่า หรือบ้านที่อยู่อาศัยมาได้สักระยะ อาจพบปัญหาหลังคารั่วในช่วงฤดูฝนหรือมีพายุเข้าได้ โดยมักจะเกิดรอยคราบน้ำหรือราดำ และสีพองลอกล่อนบนฝ้าเพดานหรือผนังบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาหลังคารั่วดังกล่าว เจ้าของบ้านทุกคนสามารถตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาหลังคารั่วได้ด้วยตัวเอง ทั้งจากการสังเกตจากภายนอก และตรวจสอบจากภายใน

ภาพ: น้ำฝนรั่วลงมายังฝ้าเพดานจนเกิดคราบ แผ่นฝ้าหลุดลอกล่อน

       สังเกตจากภายนอกบ้าน 
       จากภายนอกบ้าน ลองสังเกตรูปทรงหลังคาว่าได้ระดับ มีความสมมาตรดี สวยงาม ไม่เอียงหรือบิดเบี้ยว กระเบื้องมุงหลังคาติดตั้งได้แนว ไม่เผยอ หรือมีรอยร้าว ครอบหลังคาปิดมิดชิดหรือไม่ รวมไปถึงมีอุปกรณ์ยึดหลังคาติดตั้งได้ครบถ้วน และยังอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ขึ้นสนิม หากพบจุดไหนผิดสังเกตโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้เคียงตำแหน่งที่รั่ว เช่น กระเบื้องเผยอไม่แนบกับแผ่นใกล้เคียง ก็สามารถสันนิษฐานได้ว่าเกิดจากสาเหตุนี้ เป็นต้น

ภาพ: หลังคาควรมุงได้ระดับ เห็นเป็นเส้นตรง

ภาพ: กระเบื้องมุงหลังคาติดตั้งแนบสนิทกัน ไม่เผยอ หรือมีรอยร้าว

ภาพ: รางน้ำสอดใต้ตะเข้รางอย่างสม่ำเสมอ และตะเข้สันติดตั้งอยู่ในแนวที่ได้ระดับ

ภาพ: ครอบข้าง เชิงชาย ฝ้าชายคา และรางน้ำฝน ที่ติดตั้งเรียบร้อยได้ระดับ

       ตรวจจากภายในบ้าน
       ภายในบ้าน สังเกตรอยคราบน้ำที่ฝ้าเพดานและผนัง หากพบคราบน้ำที่ฝ้าเพดาน ควรเปิดช่องเซอร์วิส หรือเจาะฝ้าเป็นช่องพอดีตัวเพื่อหาสาเหตุหรือจุดที่รั่วซึม โดยมองหาช่องที่แสงที่สามารถส่องเข้ามาภายในได้ (ควรตรวจสอบช่วงกลางวัน) หรือมองหาคราบน้ำที่โครงหลังคา เพราะบางครั้งน้ำฝนอาจจะไหลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ เช่น ในกรณีบ้านทาวท์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม หรือบ้านแฝด จุดที่น้ำฝนรั่วอาจอยู่ที่บ้านข้างๆ แต่น้ำฝนก็สามารถไหลมาตามโครงหลังคามาถึงบ้านของเราได้เช่นกัน 

ภาพ: เปิดฝ้ามองหาแสงสว่างที่เล็ดลอดเข้ามาภายใน ที่อาจเป็นหนึ่งในปัญหาน้ำฝนรั่ว

ภาพ: เปิดฝ้าเพดานหาทิศทางคราบน้ำรั่วจากโครงหลังคา

ภาพ: ต้นเหตุน้ำฝนรั่วจากรอยร้าวที่กระเบื้องหลังคา

       จะเห็นได้ว่าการตรวจสอบหาสาเหตุของหลังคารั่วนั้นไม่ยากเกินความสามารถของเจ้าของบ้านเท่าใดนัก สามารถนำไปใช้ตรวจบ้านได้ทั้งก่อนเข้าอยู่ หรือตรวจสอบเป็นประจำทุกๆ ปี ที่สำคัญคือควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์มุงหลังคาที่มีคุณภาพ พร้อมบริการช่างติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญ และมีการรับประกันคุณภาพงานมุงหลังคาครบวงจร เพื่อความสบายใจหากเกิดปัญหาที่ต้องซ่อมแซมในภายหลัง

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ