View : 8046
เรื่อง: SCG Experience

หลังคารั่วตรงจุดยึดสกรู ใช้อะไรอุดดี?

       ปัญหาหลังคารั่วตรงจุดยึดสกรู มักเกิดในตำแหน่งที่หัวสกรูไม่ได้ถูกซ่อนภายใต้วัสดุมุง ซึ่งพบได้ทั่วไปในวัสดุมุงที่มีขนาดใหญ่ อย่างเช่น กระเบื้องลอนคู่ เมทัลชีท ไฟเบอร์กลาส UPVC ฯลฯ การติดตั้งวัสดุลักษณะนี้ สกรู (ตะปูเกลียว)ที่ใช้ยึดวัสดุมุงเข้ากับแป ควรจะมีแหวนยางรองใต้สกรูเพื่อกันน้ำรั่วซึม ซึ่งเมื่อใช้งานไปนานๆ ก็มีโอกาสที่แหวนยางจะเสื่อมจนเกิดปัญหาน้ำรั่วซึมตามรอยสกรูได้ วิธีแก้ไขคือซื้อแหวนยางรองมาเปลี่ยนใหม่  หรือหากสกรูที่ใช้อยู่ไม่มีแหวนยาง ให้เปลี่ยนมาใช้สกรูชุดใหม่ที่มีแหวนยางแทน (ควรเลือกชนิดที่เหมาะสมกับแปที่ใช้ หากเป็นแปไม้จะใช้สกรูปลายแหลม ส่วนแปโลหะจะเหมาะกับสกรูปลายดอกสว่าน)  นอกจากนี้ปัญหาหลังคารั่วตามรอยสกรูและบริเวณใกล้เคียง อาจเกิดจากการขันสกรูแน่นเกินไปจนกระเบื้องแตกร้าว หากเป็นกรณีนี้ ควรนำกระเบื้องที่มีปัญหาออกและเปลี่ยนกระเบื้องแผ่นใหม่แทน

ภาพ: ตัวอย่างแหวนยางรองกันรั่วใต้สกรูเรื่อง: SCG Experience

หลังคารั่วตรงจุดยึดสกรู ใช้อะไรอุดดี?

       ปัญหาหลังคารั่วตรงจุดยึดสกรู มักเกิดในตำแหน่งที่หัวสกรูไม่ได้ถูกซ่อนภายใต้วัสดุมุง ซึ่งพบได้ทั่วไปในวัสดุมุงที่มีขนาดใหญ่ อย่างเช่น กระเบื้องลอนคู่ เมทัลชีท ไฟเบอร์กลาส UPVC ฯลฯ การติดตั้งวัสดุลักษณะนี้ สกรู (ตะปูเกลียว)ที่ใช้ยึดวัสดุมุงเข้ากับแป ควรจะมีแหวนยางรองใต้สกรูเพื่อกันน้ำรั่วซึม ซึ่งเมื่อใช้งานไปนานๆ ก็มีโอกาสที่แหวนยางจะเสื่อมจนเกิดปัญหาน้ำรั่วซึมตามรอยสกรูได้ วิธีแก้ไขคือซื้อแหวนยางรองมาเปลี่ยนใหม่  หรือหากสกรูที่ใช้อยู่ไม่มีแหวนยาง ให้เปลี่ยนมาใช้สกรูชุดใหม่ที่มีแหวนยางแทน (ควรเลือกชนิดที่เหมาะสมกับแปที่ใช้ หากเป็นแปไม้จะใช้สกรูปลายแหลม ส่วนแปโลหะจะเหมาะกับสกรูปลายดอกสว่าน)  นอกจากนี้ปัญหาหลังคารั่วตามรอยสกรูและบริเวณใกล้เคียง อาจเกิดจากการขันสกรูแน่นเกินไปจนกระเบื้องแตกร้าว หากเป็นกรณีนี้ ควรนำกระเบื้องที่มีปัญหาออกและเปลี่ยนกระเบื้องแผ่นใหม่แทน

ภาพ: ตัวอย่างแหวนยางรองกันรั่วใต้สกรูขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ