View : 1552
เรื่อง: SCG Experience

รับมือปัญหา ขอบหน้าต่างประตูรั่วซึม

ประตูหน้าต่าง อาจเป็นอีกช่องทางให้น้ำรั่วซึมผ่านทางรอยผุพัง หรือตามยาแนวขอบวงกบที่เริ่มเสื่อม ซึ่งการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วนี้จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบและลักษณะของรอยรั่ว

       ปัญหาเรื่องบ้านที่ยกมาพูดถึงกันบ่อยๆ ในฤดูฝน อาจไม่ใช่แค่หลังคารั่วเท่านั้น แต่ผนังเองก็เกิดปัญหาน้ำฝนรั่วซึมได้เช่นกัน หนึ่งในเรื่องที่พบได้บ่อย คือน้ำรั่วซึมประตูหน้าต่างบริเวณวงกบ ไม่ว่าจะเป็นวงกบไม้ วงกบอะลูมิเนียม วงกบเหล็ก หากใช้งานมานานก็อาจเกิดรอยรั่วหรือรอยผุจนทำให้น้ำไหลเข้าบ้านได้ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ “ยาแนวรอบวงกบเสื่อม” กับอีกสาเหตุคือ “วงกบและบานประตูหน้าต่างผุพัง”

ภาพ: (ซ้าย) ตัวอย่าง วงกบอะลูมิเนียมยาแนวด้วยซิลิโคน และ (ขวา) วงกบไวนิลยาแนวด้วยโพลียูริเทน 

ภาพ: ตัวอย่างประตูหน้าต่างที่มีวงกบและบานกรอบเป็นไม้

วัสดุยาแนวรอบวงกบเสื่อม
       สำหรับวงกบอะลูมิเนียม ไวนิล และวงกบเหล็ก ซึ่งต้องใช้วัสดุยาแนวอย่างซิลิโคนหรือโพลียูริเทนในการติดตั้งนั้น เมื่อใช้งานไปสักพัก วัสดุยาแนวรอบวงกบอาจเริ่มเสื่อมจนเกิดรอยแยกและเกิดรอยแตกทำให้เกิดปัญหาน้ำฝนรั่วซึมได้ วิธีแก้ไขคือให้กรีดเอาวัสดุยาแนวบริเวณที่เสื่อมสภาพทิ้งไป แล้วยาแนวใหม่ด้วยวัสดุยาแนว (ซิลิโคน หรือโพลียูริเทน) จากนั้นจึงตกแต่งเก็บงานให้เรียบร้อย
 
วงกบและบานประตูหน้าต่างผุพัง
       กรณีนี้พบได้บ่อยในประตูหน้าต่างเหล็กและไม้  (ซึ่งผุพังได้ง่ายกว่าประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมและไวนิล) หากมีรอยผุพังเพียงเล็กน้อยก็อาจซ่อมแซมได้  สำหรับวงกบหรือบานกรอบที่เป็นเหล็ก ให้ขัดเอาส่วนที่ผุพังหรือเป็นสนิมออกจากนั้นใช้สีโป๊วเหล็กซ่อมแซมบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อย ส่วนกรณีเป็นวงกบหรือบานกรอบไม้ ให้ใช้ผงไม้ผสมกาวลาเท็กซ์หรือวัสดุซ่อมแซมสำเร็จรูปอุดโป๊ว ขัดและทาสีตกแต่งให้ดูเรียบร้อยกลมกลืน สำหรับวงกบ บานกรอบ หรือบานประตูหน้าต่างที่มีรอยผุพังเสียหายมาก ไม่เหมาะกับการซ่อมแซม หากเปลี่ยนใหม่ไปเลยจะดูคุ้มค่าและสะดวกกว่า แต่บางครั้งก็มีเรื่องต้องพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนวงกบไม้บนผนังก่ออิฐฉาบปูน

ภาพ: (ซ้าย) ยาแนววงกบเสื่อมทำให้น้ำรั่วขอบหน้าต่างจนผนังชื้น สีบวม และ (ขวา) วงกบบานหน้าต่างไม้ที่ใช้งานมานานอาจเกิดปัญหาน้ำรั่วขอบหน้าต่างได้ง่าย

วงกบไม้กับผนังก่ออิฐฉาบปูน
       สำหรับบ้านผนังก่ออิฐฉาบปูนที่มีประตูหน้าต่างไม้ โดยธรรมชาติของวัสดุปูนจะยึดกับวงกบไม้แน่นมาก การรื้อถอนวงกบจึงทำได้ยากและมักทำให้ผนังเสียหายจนต้องใช้ปูนตกแต่งซ่อมแซม ซึ่งจะต้องรอให้ปูนแห้ง 1 วันเป็นอย่างน้อยจึงค่อยติดตั้งวงกบใหม่ได้ นับว่าต้องอาศัยการทำงานหลายขั้นตอน ฝีมือช่างหลายแขนง และระยะเวลาพอสมควร

       ดังนั้น ก่อนจะเปลี่ยนวงกบประตูหน้าต่าง ควรคำนึงเรื่องความคุ้มค่าและความต้องการให้ครบถ้วน  เช่น ถือโอกาสเปลี่ยนประตูหน้าต่างบานอื่นๆ ที่เริ่มเสื่อมสภาพไปพร้อมกัน  อาจหันมาเลือกใช้วัสดุที่ทนทานขึ้น เช่น อะลูมิเนียม ไวนิล เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา หรือหากต้องการกันเสียงรบกวนจากภายนอกอาจเลือกใช้ประตูหน้าต่างไวนิลซึ่งปิดรอยต่อได้มิดชิด (ปัจจุบัน มีบริการติดตั้งประตูหน้าต่างไวนิลบานใหม่ทับวงกบไม้เดิมได้โดยไม่ต้องรื้อออก เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้)

ภาพ: หน้าต่างไวนิลที่มีรอยต่อมิดชิด พร้อมรายละเอียดในวงกบและบานกรอบซึ่งช่วยป้องกัน เสียง น้ำ และอากาศรั่วซึม

ภาพ: ตัวอย่างการเปลี่ยนประตูหน้าต่างวงกบไม้ (ซ้าย) เป็นวงกบไวนิล (ขวา) โดยใช้สินค้าที่ขายพร้อมบริการติดตั้ง (ขอบคุณสถานที่: บริษัท อีเอสดี เทคโนโลยี จำกัด)

       จะเห็นได้ว่า การแก้ปัญหาน้ำฝนรั่วซึมบริเวณขอบประตูหน้าต่างนั้น หากเป็นรอยผุเพียงเล็กน้อย สามารถทำได้ง่ายด้วยการใช้วัสดุอุดโป๊วโดยเฉพาะ และอาจใช้สีตกแต่งเพื่อเก็บงานบริเวณวงกบหรือบานประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย แต่หากวงกบ บานกรอบหรือบานประตูหน้าต่างชำรุดเสียหายมาก ควรเปลี่ยนใหม่โดยเลือกใช้บริการทีมช่างผู้ชำนาญที่มีความประณีตในการรื้อถอนติดตั้ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ต้องรื้อวงกบไม้ออกจากผนังก่ออิฐฉาบปูน) รวมถึงสามารถวัด ตัด ประกอบ ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ได้งานที่เรียบร้อยและลดปัญหาระหว่างการดำเนินงาน

 
เรื่อง: SCG Experience

รับมือปัญหา ขอบหน้าต่างประตูรั่วซึม

ประตูหน้าต่าง อาจเป็นอีกช่องทางให้น้ำรั่วซึมผ่านทางรอยผุพัง หรือตามยาแนวขอบวงกบที่เริ่มเสื่อม ซึ่งการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วนี้จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบและลักษณะของรอยรั่ว

       ปัญหาเรื่องบ้านที่ยกมาพูดถึงกันบ่อยๆ ในฤดูฝน อาจไม่ใช่แค่หลังคารั่วเท่านั้น แต่ผนังเองก็เกิดปัญหาน้ำฝนรั่วซึมได้เช่นกัน หนึ่งในเรื่องที่พบได้บ่อย คือน้ำรั่วซึมประตูหน้าต่างบริเวณวงกบ ไม่ว่าจะเป็นวงกบไม้ วงกบอะลูมิเนียม วงกบเหล็ก หากใช้งานมานานก็อาจเกิดรอยรั่วหรือรอยผุจนทำให้น้ำไหลเข้าบ้านได้ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ “ยาแนวรอบวงกบเสื่อม” กับอีกสาเหตุคือ “วงกบและบานประตูหน้าต่างผุพัง”

ภาพ: (ซ้าย) ตัวอย่าง วงกบอะลูมิเนียมยาแนวด้วยซิลิโคน และ (ขวา) วงกบไวนิลยาแนวด้วยโพลียูริเทน 

ภาพ: ตัวอย่างประตูหน้าต่างที่มีวงกบและบานกรอบเป็นไม้

วัสดุยาแนวรอบวงกบเสื่อม
       สำหรับวงกบอะลูมิเนียม ไวนิล และวงกบเหล็ก ซึ่งต้องใช้วัสดุยาแนวอย่างซิลิโคนหรือโพลียูริเทนในการติดตั้งนั้น เมื่อใช้งานไปสักพัก วัสดุยาแนวรอบวงกบอาจเริ่มเสื่อมจนเกิดรอยแยกและเกิดรอยแตกทำให้เกิดปัญหาน้ำฝนรั่วซึมได้ วิธีแก้ไขคือให้กรีดเอาวัสดุยาแนวบริเวณที่เสื่อมสภาพทิ้งไป แล้วยาแนวใหม่ด้วยวัสดุยาแนว (ซิลิโคน หรือโพลียูริเทน) จากนั้นจึงตกแต่งเก็บงานให้เรียบร้อย
 
วงกบและบานประตูหน้าต่างผุพัง
       กรณีนี้พบได้บ่อยในประตูหน้าต่างเหล็กและไม้  (ซึ่งผุพังได้ง่ายกว่าประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมและไวนิล) หากมีรอยผุพังเพียงเล็กน้อยก็อาจซ่อมแซมได้  สำหรับวงกบหรือบานกรอบที่เป็นเหล็ก ให้ขัดเอาส่วนที่ผุพังหรือเป็นสนิมออกจากนั้นใช้สีโป๊วเหล็กซ่อมแซมบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อย ส่วนกรณีเป็นวงกบหรือบานกรอบไม้ ให้ใช้ผงไม้ผสมกาวลาเท็กซ์หรือวัสดุซ่อมแซมสำเร็จรูปอุดโป๊ว ขัดและทาสีตกแต่งให้ดูเรียบร้อยกลมกลืน สำหรับวงกบ บานกรอบ หรือบานประตูหน้าต่างที่มีรอยผุพังเสียหายมาก ไม่เหมาะกับการซ่อมแซม หากเปลี่ยนใหม่ไปเลยจะดูคุ้มค่าและสะดวกกว่า แต่บางครั้งก็มีเรื่องต้องพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนวงกบไม้บนผนังก่ออิฐฉาบปูน

ภาพ: (ซ้าย) ยาแนววงกบเสื่อมทำให้น้ำรั่วขอบหน้าต่างจนผนังชื้น สีบวม และ (ขวา) วงกบบานหน้าต่างไม้ที่ใช้งานมานานอาจเกิดปัญหาน้ำรั่วขอบหน้าต่างได้ง่าย

วงกบไม้กับผนังก่ออิฐฉาบปูน
       สำหรับบ้านผนังก่ออิฐฉาบปูนที่มีประตูหน้าต่างไม้ โดยธรรมชาติของวัสดุปูนจะยึดกับวงกบไม้แน่นมาก การรื้อถอนวงกบจึงทำได้ยากและมักทำให้ผนังเสียหายจนต้องใช้ปูนตกแต่งซ่อมแซม ซึ่งจะต้องรอให้ปูนแห้ง 1 วันเป็นอย่างน้อยจึงค่อยติดตั้งวงกบใหม่ได้ นับว่าต้องอาศัยการทำงานหลายขั้นตอน ฝีมือช่างหลายแขนง และระยะเวลาพอสมควร

       ดังนั้น ก่อนจะเปลี่ยนวงกบประตูหน้าต่าง ควรคำนึงเรื่องความคุ้มค่าและความต้องการให้ครบถ้วน  เช่น ถือโอกาสเปลี่ยนประตูหน้าต่างบานอื่นๆ ที่เริ่มเสื่อมสภาพไปพร้อมกัน  อาจหันมาเลือกใช้วัสดุที่ทนทานขึ้น เช่น อะลูมิเนียม ไวนิล เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา หรือหากต้องการกันเสียงรบกวนจากภายนอกอาจเลือกใช้ประตูหน้าต่างไวนิลซึ่งปิดรอยต่อได้มิดชิด (ปัจจุบัน มีบริการติดตั้งประตูหน้าต่างไวนิลบานใหม่ทับวงกบไม้เดิมได้โดยไม่ต้องรื้อออก เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้)

ภาพ: หน้าต่างไวนิลที่มีรอยต่อมิดชิด พร้อมรายละเอียดในวงกบและบานกรอบซึ่งช่วยป้องกัน เสียง น้ำ และอากาศรั่วซึม

ภาพ: ตัวอย่างการเปลี่ยนประตูหน้าต่างวงกบไม้ (ซ้าย) เป็นวงกบไวนิล (ขวา) โดยใช้สินค้าที่ขายพร้อมบริการติดตั้ง (ขอบคุณสถานที่: บริษัท อีเอสดี เทคโนโลยี จำกัด)

       จะเห็นได้ว่า การแก้ปัญหาน้ำฝนรั่วซึมบริเวณขอบประตูหน้าต่างนั้น หากเป็นรอยผุเพียงเล็กน้อย สามารถทำได้ง่ายด้วยการใช้วัสดุอุดโป๊วโดยเฉพาะ และอาจใช้สีตกแต่งเพื่อเก็บงานบริเวณวงกบหรือบานประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย แต่หากวงกบ บานกรอบหรือบานประตูหน้าต่างชำรุดเสียหายมาก ควรเปลี่ยนใหม่โดยเลือกใช้บริการทีมช่างผู้ชำนาญที่มีความประณีตในการรื้อถอนติดตั้ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ต้องรื้อวงกบไม้ออกจากผนังก่ออิฐฉาบปูน) รวมถึงสามารถวัด ตัด ประกอบ ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ได้งานที่เรียบร้อยและลดปัญหาระหว่างการดำเนินงาน

 
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ