View : 2652
เรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน : ปรับปรุงบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้

บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ เมื่อใช้อยู่อาศัยไปนานๆ ย่อมทรุดโทรมลงตามกาลเวลา โดยอย่างยิ่งเฉพาะส่วนที่เป็นไม้ ในการปรับปรุงบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นั้น เรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงอันดับแรกคือ “น้ำหนักที่โครงสร้างจะต้องรองรับ”  โดยหลักการคือ ไม่ควรทำให้เกิดน้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากนัก โดยเลือกใช้วัสดุน้ำหนักเบา กรณีต้องการตัดปัญหาเรื่องปลวกในระยะยาว สามารถเลือกวัสดุทดแทนไม้ เช่น กรุผนังด้วยไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ ซึ่งให้อารมณ์ความสวยงามใกล้เคียงกับไม้จริงได้ 
เรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน : ปรับปรุงบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้

บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ เมื่อใช้อยู่อาศัยไปนานๆ ย่อมทรุดโทรมลงตามกาลเวลา โดยอย่างยิ่งเฉพาะส่วนที่เป็นไม้ ในการปรับปรุงบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นั้น เรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงอันดับแรกคือ “น้ำหนักที่โครงสร้างจะต้องรองรับ”  โดยหลักการคือ ไม่ควรทำให้เกิดน้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากนัก โดยเลือกใช้วัสดุน้ำหนักเบา กรณีต้องการตัดปัญหาเรื่องปลวกในระยะยาว สามารถเลือกวัสดุทดแทนไม้ เช่น กรุผนังด้วยไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ ซึ่งให้อารมณ์ความสวยงามใกล้เคียงกับไม้จริงได้ 
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ