View : 2857
เรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน : เมื่อถนนสูงกว่าพื้นบ้าน

บ้านริมถนนที่สร้างมานาน หากมีการทำถนนใหม่ หรือเพิ่มความสูงของถนนจนมีระดับสูงกว่าพื้นบ้าน ซึ่งการที่พื้นถนนสูงกว่าบ้านนั้น เมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ำระบายลงท่อสาธารณะไม่ทันก็จะเอ่อไหลเข้าท่วมพื้นบ้านชั้นล่าง ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยอาจเลือกปรับปรุงที่ตัวบ้าน หรือปรับปรุงพื้นที่รอบบ้าน ตามความเหมาะสมด้านปัจจัยและข้อจำกัดทางกายภาพของแต่ละบ้านเรื่อง: SCG Experience

สนุกกับเรื่องบ้าน : เมื่อถนนสูงกว่าพื้นบ้าน

บ้านริมถนนที่สร้างมานาน หากมีการทำถนนใหม่ หรือเพิ่มความสูงของถนนจนมีระดับสูงกว่าพื้นบ้าน ซึ่งการที่พื้นถนนสูงกว่าบ้านนั้น เมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ำระบายลงท่อสาธารณะไม่ทันก็จะเอ่อไหลเข้าท่วมพื้นบ้านชั้นล่าง ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยอาจเลือกปรับปรุงที่ตัวบ้าน หรือปรับปรุงพื้นที่รอบบ้าน ตามความเหมาะสมด้านปัจจัยและข้อจำกัดทางกายภาพของแต่ละบ้านขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ