View : 2158
เรื่อง: SCG Experience

ยาแนวที่ขอบอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังหลุดล่อน จะทำให้อ่างพังลงมาหรือไม่

เข้าใจถึงหน้าที่ของยาแนวบริเวณขอบอ่างล้างหน้าและการซ่อมแซมแก้ไขหากเสื่อมสภาพ

       หลายบ้านที่ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง และใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้ว ยาแนวบริเวณขอบอ่างกับผนังเกิดหลุดล่อนหรือแตกร้าว รวมถึงบางครั้งอ่างอาจขยับตัวได้เล็กน้อย จนหลายคนอาจสงสัยว่ายาแนวเป็นตัวยึดอ่างล้างหน้าเข้ากับผนังใช่หรือไม่ หรือมีความกังวลว่าอ่างล้างหน้าจะหลุดออกจากผนังหรือพังลงมาไหม

       อันที่จริงแล้วยาแนวรอบอ่างล้างหน้าเป็นเพียงตัวเก็บความเรียบร้อยในการติดตั้งเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อการรับน้ำหนักแต่อย่างใด แต่สิ่งที่เป็นตัวรับน้ำหนักอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังคือชุดอุปกรณ์เฉพาะสำหรับการยึดแขวนอ่างล้างหน้าเข้ากับผนัง ดังนั้น หากยาแนวเริ่มเสื่อมสภาพหลุดล่อนออกมาจึงไม่ใช่เรื่องน่ากังวล และสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก โดยเลาะหรือสกัดยาแนวเดิมออกให้หมด ทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วจึงยาแนวใหม่โดยจะเลือกใช้กาวยาแนว หรือซิลิโคนคุณภาพสูงก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากอ่างล้างหน้ามีการขยับตัวร่วมด้วยจะต้องตรวจสอบบริเวณจุดยึดของอุปกรณ์แขวน เช่น น็อตและสกรูที่ยึดอุปกรณ์กับผนังนั้นอาจคลายตัว ซึ่งจะต้องขันให้แน่นสนิทพอดี (ไม่ขันแน่นจนเกินไป) หรือรูที่ถูกเจาะบนผนังอาจใหญ่กว่าขนาดพุก จึงทำให้หลวม หากเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนควรเอาพุกเดิมออกก่อนแล้วซ่อมแซมผนังด้วยปูนสำหรับงานซ่อมให้เรียบร้อยจึงเจาะยึดชุดอุปกรณ์แขวนใหม่ แต่หากเป็นผนังโครงเบา อาจพิจารณาย้ายจุดยึดแขวนใหม่ และอุดปิดรูเดิมให้เรียบร้อย เป็นต้น

ภาพ: วิธีแก้ไขยาแนวที่เริ่มเสื่อมสภาพหรือหลุดล่อน

       นอกจากนี้ สำหรับอ่างล้างหน้าแบบแขวนรุ่นที่มีขาตั้งพื้นมาด้วย ตัวขาตั้งเองใช้สำหรับวางใต้อ่างล้างหน้าเพื่อปิดบังท่อน้ำทิ้งให้สวยงามเท่านั้น ไม่มีหน้าที่รับน้ำหนักอ่างเช่นกัน หากล้มเอียง หรือมียาแนวหลุดล่อน จึงไม่ได้ทำให้อ่างล้างหน้าพังลงมา และสามารถซ่อมแซมหรือติดตั้งใหม่ให้ตั้งตรงสวยงามได้ดังเดิม

ภาพ: อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังรุ่นโชว์ท่อน้ำทิ้ง (ซ้าย) รุ่นมีขาอ่างแบบสั้น (กลาง) และรุ่นมีขาตั้งพื้น (ขวา)

ภาพ: ตัวอย่างการติดตั้งอ่างล้างหน้าแขวนผนังรุ่นที่โชว์ท่อน้ำทิ้ง แบบที่มีขาเหล็กยึดอ่างล้างหน้า 

ภาพ: ตัวอย่างการติดตั้งอ่างล้างหน้าแขวนผนังพร้อมชุดน็อตแขวนผนัง

       ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยควรใช้อ่างล้างหน้าสำหรับล้างหน้าหรือล่างมือเท่านั้น ไม่ควรใช้แรงกด ปีน ห้อยโหน เหยียบ ยืน นั่งบนอ่างล้างหน้า หรือนำวัสดุที่แข็งมากระทบกระแทก เพราะอาจทำให้เสียหาย (เช่น แตก ร้าว บิ่นที่มีความคม หรือทำให้น้ำรั่วซึมขณะใช้งาน) และเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้ 

เรื่อง: SCG Experience

ยาแนวที่ขอบอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังหลุดล่อน จะทำให้อ่างพังลงมาหรือไม่

เข้าใจถึงหน้าที่ของยาแนวบริเวณขอบอ่างล้างหน้าและการซ่อมแซมแก้ไขหากเสื่อมสภาพ

       หลายบ้านที่ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง และใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้ว ยาแนวบริเวณขอบอ่างกับผนังเกิดหลุดล่อนหรือแตกร้าว รวมถึงบางครั้งอ่างอาจขยับตัวได้เล็กน้อย จนหลายคนอาจสงสัยว่ายาแนวเป็นตัวยึดอ่างล้างหน้าเข้ากับผนังใช่หรือไม่ หรือมีความกังวลว่าอ่างล้างหน้าจะหลุดออกจากผนังหรือพังลงมาไหม

       อันที่จริงแล้วยาแนวรอบอ่างล้างหน้าเป็นเพียงตัวเก็บความเรียบร้อยในการติดตั้งเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อการรับน้ำหนักแต่อย่างใด แต่สิ่งที่เป็นตัวรับน้ำหนักอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังคือชุดอุปกรณ์เฉพาะสำหรับการยึดแขวนอ่างล้างหน้าเข้ากับผนัง ดังนั้น หากยาแนวเริ่มเสื่อมสภาพหลุดล่อนออกมาจึงไม่ใช่เรื่องน่ากังวล และสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก โดยเลาะหรือสกัดยาแนวเดิมออกให้หมด ทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วจึงยาแนวใหม่โดยจะเลือกใช้กาวยาแนว หรือซิลิโคนคุณภาพสูงก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากอ่างล้างหน้ามีการขยับตัวร่วมด้วยจะต้องตรวจสอบบริเวณจุดยึดของอุปกรณ์แขวน เช่น น็อตและสกรูที่ยึดอุปกรณ์กับผนังนั้นอาจคลายตัว ซึ่งจะต้องขันให้แน่นสนิทพอดี (ไม่ขันแน่นจนเกินไป) หรือรูที่ถูกเจาะบนผนังอาจใหญ่กว่าขนาดพุก จึงทำให้หลวม หากเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนควรเอาพุกเดิมออกก่อนแล้วซ่อมแซมผนังด้วยปูนสำหรับงานซ่อมให้เรียบร้อยจึงเจาะยึดชุดอุปกรณ์แขวนใหม่ แต่หากเป็นผนังโครงเบา อาจพิจารณาย้ายจุดยึดแขวนใหม่ และอุดปิดรูเดิมให้เรียบร้อย เป็นต้น

ภาพ: วิธีแก้ไขยาแนวที่เริ่มเสื่อมสภาพหรือหลุดล่อน

       นอกจากนี้ สำหรับอ่างล้างหน้าแบบแขวนรุ่นที่มีขาตั้งพื้นมาด้วย ตัวขาตั้งเองใช้สำหรับวางใต้อ่างล้างหน้าเพื่อปิดบังท่อน้ำทิ้งให้สวยงามเท่านั้น ไม่มีหน้าที่รับน้ำหนักอ่างเช่นกัน หากล้มเอียง หรือมียาแนวหลุดล่อน จึงไม่ได้ทำให้อ่างล้างหน้าพังลงมา และสามารถซ่อมแซมหรือติดตั้งใหม่ให้ตั้งตรงสวยงามได้ดังเดิม

ภาพ: อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังรุ่นโชว์ท่อน้ำทิ้ง (ซ้าย) รุ่นมีขาอ่างแบบสั้น (กลาง) และรุ่นมีขาตั้งพื้น (ขวา)

ภาพ: ตัวอย่างการติดตั้งอ่างล้างหน้าแขวนผนังรุ่นที่โชว์ท่อน้ำทิ้ง แบบที่มีขาเหล็กยึดอ่างล้างหน้า 

ภาพ: ตัวอย่างการติดตั้งอ่างล้างหน้าแขวนผนังพร้อมชุดน็อตแขวนผนัง

       ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยควรใช้อ่างล้างหน้าสำหรับล้างหน้าหรือล่างมือเท่านั้น ไม่ควรใช้แรงกด ปีน ห้อยโหน เหยียบ ยืน นั่งบนอ่างล้างหน้า หรือนำวัสดุที่แข็งมากระทบกระแทก เพราะอาจทำให้เสียหาย (เช่น แตก ร้าว บิ่นที่มีความคม หรือทำให้น้ำรั่วซึมขณะใช้งาน) และเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้ 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ