View : 10523
เรื่อง: SCG Experience

ฉาบปูนทับพื้นคอนกรีต เพื่อทำพื้นขัดมันได้หรือไม่?

       สำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการเปลี่ยนพื้นคอนกรีตหยาบให้กลายเป็นผิวพื้นขัดมัน หรืออยากทำพื้นขัดมันใหม่อีกรอบเนื่องจากของเดิมที่ช่างทำไว้ดูไม่สวยงามนั้น อาจเข้าใจว่าเราสามารถฉาบปูนทับบนพื้นผิวเดิมและทำการขัดมันได้เลย แต่ในความเป็นจริงแล้ว วิธีที่ถูกต้องคือ ควรสกัดพื้นผิวออกประมาณ 3 ซม. จากนั้นผสมปูนซีเมนต์ (สำหรับเทพื้น) ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อนำมาเทปรับระดับพื้นให้เรียบร้อยก่อนจะทำการขัดพื้นผิวอีกครั้งโดยใช้ฝีมือช่างที่มีความชำนาญ 

ภาพ: ตัวอย่างการทำพื้นขัดมัน ที่ตำแหน่งต่างๆ ของบ้าน

       ทั้งนี้ ไม่แนะนำปูนมาฉาบพื้นผิวเดิมทันที  ถึงแม้จะเป็นปูนสำหรับงานฉาบผนังและเทพื้นก็ตาม เพราะหากไม่กะเทาะพื้นผิวเดิมออกในระดับความหนาที่เหมาะสม แรงยึดเกาะระหว่างปูนใหม่และปูนเก่าจะไม่แข็งแรง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่พื้นเดิมเป็นผิวขัดมัน) และอาจหลุดล่อนขณะทำการขัดผิวใหม่อีกครั้ง ส่วนปูนฉาบแต่งผิวบาง (Skim Coat) นั้นไม่เหมาะอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นปูนสำหรับฉาบแต่งผิวผนังที่ความหนาเพียง 1-3 ม. ซึ่งเปราะบางเกินกว่าจะนำมาตกแต่งพื้นเพื่อรับน้ำหนักแรงเหยียบ แรงกด และแรงกระแทกจากการใช้งานตามปกติ

ภาพ: ตัวอย่างปูนซีเมนต์ที่ใช้ได้ทั้งงานฉาบผนัง และงานเทพื้นในชั้นปรับระดับ

เรื่อง: SCG Experience

ฉาบปูนทับพื้นคอนกรีต เพื่อทำพื้นขัดมันได้หรือไม่?

       สำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการเปลี่ยนพื้นคอนกรีตหยาบให้กลายเป็นผิวพื้นขัดมัน หรืออยากทำพื้นขัดมันใหม่อีกรอบเนื่องจากของเดิมที่ช่างทำไว้ดูไม่สวยงามนั้น อาจเข้าใจว่าเราสามารถฉาบปูนทับบนพื้นผิวเดิมและทำการขัดมันได้เลย แต่ในความเป็นจริงแล้ว วิธีที่ถูกต้องคือ ควรสกัดพื้นผิวออกประมาณ 3 ซม. จากนั้นผสมปูนซีเมนต์ (สำหรับเทพื้น) ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อนำมาเทปรับระดับพื้นให้เรียบร้อยก่อนจะทำการขัดพื้นผิวอีกครั้งโดยใช้ฝีมือช่างที่มีความชำนาญ 

ภาพ: ตัวอย่างการทำพื้นขัดมัน ที่ตำแหน่งต่างๆ ของบ้าน

       ทั้งนี้ ไม่แนะนำปูนมาฉาบพื้นผิวเดิมทันที  ถึงแม้จะเป็นปูนสำหรับงานฉาบผนังและเทพื้นก็ตาม เพราะหากไม่กะเทาะพื้นผิวเดิมออกในระดับความหนาที่เหมาะสม แรงยึดเกาะระหว่างปูนใหม่และปูนเก่าจะไม่แข็งแรง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่พื้นเดิมเป็นผิวขัดมัน) และอาจหลุดล่อนขณะทำการขัดผิวใหม่อีกครั้ง ส่วนปูนฉาบแต่งผิวบาง (Skim Coat) นั้นไม่เหมาะอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นปูนสำหรับฉาบแต่งผิวผนังที่ความหนาเพียง 1-3 ม. ซึ่งเปราะบางเกินกว่าจะนำมาตกแต่งพื้นเพื่อรับน้ำหนักแรงเหยียบ แรงกด และแรงกระแทกจากการใช้งานตามปกติ

ภาพ: ตัวอย่างปูนซีเมนต์ที่ใช้ได้ทั้งงานฉาบผนัง และงานเทพื้นในชั้นปรับระดับ

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ