เรื่อง: SCG Experience

ปรับปรุงฝ้าเพดานลดปัญหาบ้านร้อน

การปรับปรุงฝ้าเพดานชั้นบนและฝ้าชายคาเพื่อลดความร้อนในบ้านนั้น อาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันความร้อนจากหลังคา ซึ่งนับเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาบ้านร้อนที่ตรงจุด

       ฝ้าเพดานเป็นอีกส่วนที่สามารถปรับปรุงเพื่อช่วยลดความร้อนในบ้านได้ โดยเน้นที่ฝ้าชายคาและฝ้าเพดานชั้นบนสุด เนื่องจากเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับหลังคาซึ่งเป็นช่องทางหลักในการนำความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน (70% ของความร้อนในบ้านมาจากทางหลังคา) 

เปลี่ยนฝ้าชายคา เพิ่มอัตราระบายอากาศ
       การทำช่องระบายอากาศบริเวณชายคา นับเป็นการเพิ่มช่องทางการไหลเวียนเข้าออกของอากาศในโถงหลังคา ซึ่งจะช่วยให้ความร้อนระบายออกไปได้ สำหรับบ้านที่มีฝ้าชายคาเป็นแบบทึบ เราสามารถรื้อของเดิมออก แล้วเปลี่ยนมาใช้ฝ้าชายคาระบายอากาศ หรือติดตั้งไม้ระแนงโดยเว้นช่องระบายอากาศแทน ทั้งนี้ ฝ้าชายคาระบายอากาศจะมีหลายรุ่นให้เลือก พร้อมรูปแบบแพทเทิร์นและปริมาณช่องระบายอากาศต่างกันไป บางรุ่นจะออกแบบช่องระบายอากาศให้มีลักษณะป้องกันแมลงเข้าไม่ให้ไปสร้างความรบกวนในบ้าน บางรุ่นมีมุ้งลวดกันแมลงติดตั้งในตัว ซึ่งนับว่าช่วยอำนวยความสะดวกได้มาก ในขณะที่รุ่นทั่วไปจะต้องนำมุ้งลวดกันแมลงมาติดตั้งก่อนนำไปใช้งาน

ภาพ: การทำช่องทางระบายอากาศใต้ชายคา โดยการติดตั้งฝ้าชายคาระบายอากาศ (ซ้าย) และ การติดตั้งไม้ระแนงใต้ชายคาโดยเว้นช่องระบายอากาศ (ขวา)

ภาพ: ฝ้าชายคาระบายอากาศรุ่นที่มีมุ้งลวดในตัว (ซ้าย) และ รุ่นที่ออกแบบช่องระบายอากาศให้สามารถกันแมลงเข้าได้โดยไม่ต้องติดตั้งมุ้งลวด (ขวา)


 

ติดฉนวนเพิ่มเหนือฝ้า กันความร้อนจากหลังคาสู่ตัวบ้าน
       ฝ้าเพดานชั้นบนสุดนับเป็นองค์ประกอบที่กั้นระหว่างห้องชั้นบนกับโถงหลังคา ซึ่งหากนำฉนวนกันความร้อนมาติดตั้งเพิ่ม ความร้อนจากโถงหลังคาจะถูกฉนวนหน่วงไว้ ทำให้เข้าสู่ตัวบ้านได้น้อยลง หนึ่งในฉนวนกันความร้อนที่นิยมติดตั้งกับฝ้าเพดานในบ้านก็คือ ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว ซึ่งมีคุณสมบัติคือ ไม่ลามไฟ (ติดไฟได้แต่จะไม่ลุกลาม) และไม่เป็นสารก่อมะเร็ง 

ภาพ: ฉนวนกันความร้อนใยแก้วหุ้มแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์

       หากเป็นฝ้าเพดานที่ติดตั้งในแนวนอนขนานกับพื้น ให้เปิดหรือเจาะฝ้าเพดานเป็นช่องขนาดกว้างพอที่จะช่างจะนำฉนวนกันความร้อนใยแก้วเข้าไปติดตั้งได้ หากมีโคมไฟดาวน์ไลท์ หรือโคมไฟฝังใดๆ ติดตั้งอยู่ จะต้องตัดหรือเจาะฉนวนเพื่อเลี่ยงตำแหน่งที่เป็นโคมไฟ (โดยเว้นระยะห่างจากโคมไฟประมาณ 3 นิ้ว) ไม่แนะนำให้ติดตั้งฉนวนทับโคมไฟดาวน์ไลท์ เพราะอาจเกิดความร้อนสะสมจนอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย เช่น หลอดขาด เป็นต้น

ภาพ: ขั้นตอนการเจาะช่องดาวน์ไลท์บนฉนวนกันความร้อนใยแก้ว

       แต่สำหรับกรณีเป็นฝ้าเพดานที่ลาดเอียงตามหลังคา การติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้วเหนือฝ้าเพดานจะค่อนข้างยากลำบาก ส่วนใหญ่มักต้องมีการรื้อฝ้าทั้งหมด หรือรื้อกระเบื้องหลังคาบางส่วนออก ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ  เช่น ระยะระหว่างฝ้ากับจันทัน ระยะแป เป็นต้น โดยจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมตามลักษณะหน้างาน ซึ่งบางครั้งอาจเหมาะกับกรณีที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนฝ้าเพดานหรือกระเบื้องหลังคาอยู่แล้วหากพิจารณาในภาพรวม

       การปรับปรุงฝ้าเพดานชั้นบนสุดเพื่อลดความร้อน นับเป็นช่องทางที่น่าพิจารณาเนื่องจากเป็นตำแหน่งซึ่งติดกับหลังคาโดยตรง การปรับปรุงชายคาให้สามารถระบายอากาศได้จะช่วยถ่ายเทความร้อนออกจากโถงหลังคา ในขณะที่การติดตั้งฉนวนเพิ่มเหนือฝ้าเพดานจะช่วยป้องกันความร้อนจากโถงหลังคาเข้าสู่ห้องชั้นบนสุด ทั้งนี้ ในการปรับปรุงฝ้าเพดาน นอกจากจะต้องพิจารณาปัจจัยหรือข้อจำกัดตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ควรตรวจสอบความสภาพโครงคร่าวฝ้าเพดานว่ามีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะกับการติดตั้งฝ้าชุดใหม่หรือวัสดุฉนวนกันความร้อนที่จะนำมาติดตั้งเพิ่มหรือไม่ด้วย
เรื่อง: SCG Experience

ปรับปรุงฝ้าเพดานลดปัญหาบ้านร้อน

การปรับปรุงฝ้าเพดานชั้นบนและฝ้าชายคาเพื่อลดความร้อนในบ้านนั้น อาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันความร้อนจากหลังคา ซึ่งนับเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาบ้านร้อนที่ตรงจุด

       ฝ้าเพดานเป็นอีกส่วนที่สามารถปรับปรุงเพื่อช่วยลดความร้อนในบ้านได้ โดยเน้นที่ฝ้าชายคาและฝ้าเพดานชั้นบนสุด เนื่องจากเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับหลังคาซึ่งเป็นช่องทางหลักในการนำความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน (70% ของความร้อนในบ้านมาจากทางหลังคา) 

เปลี่ยนฝ้าชายคา เพิ่มอัตราระบายอากาศ
       การทำช่องระบายอากาศบริเวณชายคา นับเป็นการเพิ่มช่องทางการไหลเวียนเข้าออกของอากาศในโถงหลังคา ซึ่งจะช่วยให้ความร้อนระบายออกไปได้ สำหรับบ้านที่มีฝ้าชายคาเป็นแบบทึบ เราสามารถรื้อของเดิมออก แล้วเปลี่ยนมาใช้ฝ้าชายคาระบายอากาศ หรือติดตั้งไม้ระแนงโดยเว้นช่องระบายอากาศแทน ทั้งนี้ ฝ้าชายคาระบายอากาศจะมีหลายรุ่นให้เลือก พร้อมรูปแบบแพทเทิร์นและปริมาณช่องระบายอากาศต่างกันไป บางรุ่นจะออกแบบช่องระบายอากาศให้มีลักษณะป้องกันแมลงเข้าไม่ให้ไปสร้างความรบกวนในบ้าน บางรุ่นมีมุ้งลวดกันแมลงติดตั้งในตัว ซึ่งนับว่าช่วยอำนวยความสะดวกได้มาก ในขณะที่รุ่นทั่วไปจะต้องนำมุ้งลวดกันแมลงมาติดตั้งก่อนนำไปใช้งาน

ภาพ: การทำช่องทางระบายอากาศใต้ชายคา โดยการติดตั้งฝ้าชายคาระบายอากาศ (ซ้าย) และ การติดตั้งไม้ระแนงใต้ชายคาโดยเว้นช่องระบายอากาศ (ขวา)

ภาพ: ฝ้าชายคาระบายอากาศรุ่นที่มีมุ้งลวดในตัว (ซ้าย) และ รุ่นที่ออกแบบช่องระบายอากาศให้สามารถกันแมลงเข้าได้โดยไม่ต้องติดตั้งมุ้งลวด (ขวา)


 

ติดฉนวนเพิ่มเหนือฝ้า กันความร้อนจากหลังคาสู่ตัวบ้าน
       ฝ้าเพดานชั้นบนสุดนับเป็นองค์ประกอบที่กั้นระหว่างห้องชั้นบนกับโถงหลังคา ซึ่งหากนำฉนวนกันความร้อนมาติดตั้งเพิ่ม ความร้อนจากโถงหลังคาจะถูกฉนวนหน่วงไว้ ทำให้เข้าสู่ตัวบ้านได้น้อยลง หนึ่งในฉนวนกันความร้อนที่นิยมติดตั้งกับฝ้าเพดานในบ้านก็คือ ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว ซึ่งมีคุณสมบัติคือ ไม่ลามไฟ (ติดไฟได้แต่จะไม่ลุกลาม) และไม่เป็นสารก่อมะเร็ง 

ภาพ: ฉนวนกันความร้อนใยแก้วหุ้มแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์

       หากเป็นฝ้าเพดานที่ติดตั้งในแนวนอนขนานกับพื้น ให้เปิดหรือเจาะฝ้าเพดานเป็นช่องขนาดกว้างพอที่จะช่างจะนำฉนวนกันความร้อนใยแก้วเข้าไปติดตั้งได้ หากมีโคมไฟดาวน์ไลท์ หรือโคมไฟฝังใดๆ ติดตั้งอยู่ จะต้องตัดหรือเจาะฉนวนเพื่อเลี่ยงตำแหน่งที่เป็นโคมไฟ (โดยเว้นระยะห่างจากโคมไฟประมาณ 3 นิ้ว) ไม่แนะนำให้ติดตั้งฉนวนทับโคมไฟดาวน์ไลท์ เพราะอาจเกิดความร้อนสะสมจนอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย เช่น หลอดขาด เป็นต้น

ภาพ: ขั้นตอนการเจาะช่องดาวน์ไลท์บนฉนวนกันความร้อนใยแก้ว

       แต่สำหรับกรณีเป็นฝ้าเพดานที่ลาดเอียงตามหลังคา การติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้วเหนือฝ้าเพดานจะค่อนข้างยากลำบาก ส่วนใหญ่มักต้องมีการรื้อฝ้าทั้งหมด หรือรื้อกระเบื้องหลังคาบางส่วนออก ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ  เช่น ระยะระหว่างฝ้ากับจันทัน ระยะแป เป็นต้น โดยจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมตามลักษณะหน้างาน ซึ่งบางครั้งอาจเหมาะกับกรณีที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนฝ้าเพดานหรือกระเบื้องหลังคาอยู่แล้วหากพิจารณาในภาพรวม

       การปรับปรุงฝ้าเพดานชั้นบนสุดเพื่อลดความร้อน นับเป็นช่องทางที่น่าพิจารณาเนื่องจากเป็นตำแหน่งซึ่งติดกับหลังคาโดยตรง การปรับปรุงชายคาให้สามารถระบายอากาศได้จะช่วยถ่ายเทความร้อนออกจากโถงหลังคา ในขณะที่การติดตั้งฉนวนเพิ่มเหนือฝ้าเพดานจะช่วยป้องกันความร้อนจากโถงหลังคาเข้าสู่ห้องชั้นบนสุด ทั้งนี้ ในการปรับปรุงฝ้าเพดาน นอกจากจะต้องพิจารณาปัจจัยหรือข้อจำกัดตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ควรตรวจสอบความสภาพโครงคร่าวฝ้าเพดานว่ามีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะกับการติดตั้งฝ้าชุดใหม่หรือวัสดุฉนวนกันความร้อนที่จะนำมาติดตั้งเพิ่มหรือไม่ด้วยบทความที่แล้ว
FYI: ลดความร้อนให้หลังคาดาดฟ้า
030-FYIลดความร้อนให้หลังคาดาดฟ้า.jpg


บทความถัดไป
ลดความร้อนที่ผนังก่ออิฐฉาบปูนได้อย่างไรบ้าง 
032-ลดความร้อนที่ผนังก่ออิฐฉาบปูนได้อย่างไรบ้าง.jpg


บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รีโนเวทบ้านส่วนไหน ต้องคำนึงอะไรบ้าง
001-รีโนเวทบ้านส่วนไหน-ต้องคำนึงอะไรบ้างน-TemplateS.jpgข้อควรคิดพิจารณาก่อนต่อเติมบ้าน
001ข้อควรคิดพิจารณาก่อนต่อเติมบ้าน-TemplateS.jpg 
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ