View : 6482
เรื่อง: SCG Experience

​ห้องชั้นบนเป็นพื้นไม้ จะกันเสียงรบกวนจากชั้นล่างได้อย่างไร ?

       บ้านที่พื้นชั้นบนปูพื้นไม้แบบไม่เข้าลิ้น จะมีร่องระหว่างแผ่นพื้นไม้ให้เสียงลอดผ่านได้ง่าย หากชั้นล่างมีการทำกิจกรรมเสียงดัง เช่น ดูโทรทัศน์ เสียงมักจะลอดขึ้นไปรบกวนห้องชั้นบนที่ตำแหน่งตรงกัน เมื่อประสบปัญหาเช่นนี้ เจ้าของบ้านมักอยากคิดหาวิธีปรับปรุงให้ระบบพื้นไม้มีความสามารถในการกันเสียงเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยหลักแล้วจะทำได้ด้วย การอุดปิดระบบพื้นให้มิดชิด การเพิ่มความหนาให้กับวัสดุพื้น และการติดตั้งวัสดุที่มีค่าการกันเสียงสูงเพิ่มอย่างฉนวนกันเสียง

       การปรับปรุงที่ง่ายที่สุดก็คือ ยอมสละพื้นผิวไม้เดิมสวยงามแล้วหาวัสดุอื่นมาปูทับแทน ซึ่งนับว่าช่วยเพิ่มความหนาและอุดปิดร่องให้กับพื้นไม้ ทั้งนี้ การนำวัสดุต่างๆ มาปูทับพื้นไม้จะมีวิธีเตรียมพื้นผิวก่อนปูต่างกัน เช่น หากเลือกปูแผ่นไวนีลลดแรงกระแทก ต้องขัดแลคเกอร์หรือยูริเทนที่เคลือบออก และอุดรอยแตกร้าวให้เรียบร้อยก่อนจึงค่อยติดตั้งด้วยกาวอะคริลิก กรณีเลือกใช้พรมจะต้องปูแผ่นยางรองก่อน  ในขณะที่กระเบื้องยางและลามิเนตจะใช้แผ่นโฟมปูรอง  เป็นต้น  ทั้งนี้ พื้นไม้เดิมควรอยู่ในสภาพดีพอสมควร หากโดนปลวกแทะเสียหายให้รื้อออกและใช้แผ่นพื้น เช่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ ปูแทน หรือกรณีพื้นไม้เดิมมีสภาพดีแต่ระดับไม่เรียบพอ อาจปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทับเพื่อปรับระดับก่อนก็ได้เช่นกัน

ภาพ: พื้นที่ปูด้วยแผ่นไวนีลลดแรงกระแทก ซึ่งเหมาะสำหรับห้องผู้สูงวัย

       วิธีปรับปรุงพื้นไม้ดังที่กล่าวไปข้างต้น แม้ดูจะทำได้ไม่ยาก แต่ก็ป้องกันเสียงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากเจ้าของบ้านต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงอย่างจริงจัง แนะนำให้หันมาปรับปรุงเพดานชั้นล่างแทน โดยใช้ฉนวนกันเสียง ปะกบด้วยแผ่นฝ้ายิปซัมหรือแผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ทั้งด้านบนและด้านล่างติดตั้งไว้ใต้ตงไม้  วิธีนี้อาจทำให้เพดานดูเตี้ยลง แต่ก็ช่วยป้องกันเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยที่พื้นชั้นบนยังคงความสวยงามของผิวไม้ได้ดังเดิม

ภาพ: แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ (ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี) แบบต่างๆ

ภาพ: การนำฉนวนกันเสียงปะกบแผ่นฝ้าทั้งด้านบนและด้านล่าง มาติดตั้งไว้ใต้ตงไม้ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เสียงทะลุผ่านพื้นไม้ขึ้นไปยังห้องชั้นบน

       การปรับปรุงบ้านเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเสียงด้วยวิธีที่เล่าไปทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการปูวัสดุทับพื้นไม้ชั้นบน หรือการปรับปรุงเพดานชั้นล่าง สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามก่อนจะลงมือดำเนินการ คือ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกร ช่วยตรวจสภาพโครงสร้างเดิม ว่าสามารถรองรับน้ำหนักของวัสดุทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ (โดยเฉพาะโครงสร้างที่เป็นไม้ ซึ่งมีโอกาสผุกร่อนจากปลวกและสภาพอากาศได้ง่ายกว่าวัสดุอื่น) ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระยะยาว
เรื่อง: SCG Experience

​ห้องชั้นบนเป็นพื้นไม้ จะกันเสียงรบกวนจากชั้นล่างได้อย่างไร ?

       บ้านที่พื้นชั้นบนปูพื้นไม้แบบไม่เข้าลิ้น จะมีร่องระหว่างแผ่นพื้นไม้ให้เสียงลอดผ่านได้ง่าย หากชั้นล่างมีการทำกิจกรรมเสียงดัง เช่น ดูโทรทัศน์ เสียงมักจะลอดขึ้นไปรบกวนห้องชั้นบนที่ตำแหน่งตรงกัน เมื่อประสบปัญหาเช่นนี้ เจ้าของบ้านมักอยากคิดหาวิธีปรับปรุงให้ระบบพื้นไม้มีความสามารถในการกันเสียงเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยหลักแล้วจะทำได้ด้วย การอุดปิดระบบพื้นให้มิดชิด การเพิ่มความหนาให้กับวัสดุพื้น และการติดตั้งวัสดุที่มีค่าการกันเสียงสูงเพิ่มอย่างฉนวนกันเสียง

       การปรับปรุงที่ง่ายที่สุดก็คือ ยอมสละพื้นผิวไม้เดิมสวยงามแล้วหาวัสดุอื่นมาปูทับแทน ซึ่งนับว่าช่วยเพิ่มความหนาและอุดปิดร่องให้กับพื้นไม้ ทั้งนี้ การนำวัสดุต่างๆ มาปูทับพื้นไม้จะมีวิธีเตรียมพื้นผิวก่อนปูต่างกัน เช่น หากเลือกปูแผ่นไวนีลลดแรงกระแทก ต้องขัดแลคเกอร์หรือยูริเทนที่เคลือบออก และอุดรอยแตกร้าวให้เรียบร้อยก่อนจึงค่อยติดตั้งด้วยกาวอะคริลิก กรณีเลือกใช้พรมจะต้องปูแผ่นยางรองก่อน  ในขณะที่กระเบื้องยางและลามิเนตจะใช้แผ่นโฟมปูรอง  เป็นต้น  ทั้งนี้ พื้นไม้เดิมควรอยู่ในสภาพดีพอสมควร หากโดนปลวกแทะเสียหายให้รื้อออกและใช้แผ่นพื้น เช่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ ปูแทน หรือกรณีพื้นไม้เดิมมีสภาพดีแต่ระดับไม่เรียบพอ อาจปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทับเพื่อปรับระดับก่อนก็ได้เช่นกัน

ภาพ: พื้นที่ปูด้วยแผ่นไวนีลลดแรงกระแทก ซึ่งเหมาะสำหรับห้องผู้สูงวัย

       วิธีปรับปรุงพื้นไม้ดังที่กล่าวไปข้างต้น แม้ดูจะทำได้ไม่ยาก แต่ก็ป้องกันเสียงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากเจ้าของบ้านต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงอย่างจริงจัง แนะนำให้หันมาปรับปรุงเพดานชั้นล่างแทน โดยใช้ฉนวนกันเสียง ปะกบด้วยแผ่นฝ้ายิปซัมหรือแผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ทั้งด้านบนและด้านล่างติดตั้งไว้ใต้ตงไม้  วิธีนี้อาจทำให้เพดานดูเตี้ยลง แต่ก็ช่วยป้องกันเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยที่พื้นชั้นบนยังคงความสวยงามของผิวไม้ได้ดังเดิม

ภาพ: แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ (ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี) แบบต่างๆ

ภาพ: การนำฉนวนกันเสียงปะกบแผ่นฝ้าทั้งด้านบนและด้านล่าง มาติดตั้งไว้ใต้ตงไม้ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เสียงทะลุผ่านพื้นไม้ขึ้นไปยังห้องชั้นบน

       การปรับปรุงบ้านเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเสียงด้วยวิธีที่เล่าไปทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการปูวัสดุทับพื้นไม้ชั้นบน หรือการปรับปรุงเพดานชั้นล่าง สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามก่อนจะลงมือดำเนินการ คือ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกร ช่วยตรวจสภาพโครงสร้างเดิม ว่าสามารถรองรับน้ำหนักของวัสดุทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ (โดยเฉพาะโครงสร้างที่เป็นไม้ ซึ่งมีโอกาสผุกร่อนจากปลวกและสภาพอากาศได้ง่ายกว่าวัสดุอื่น) ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระยะยาว

บทความที่แล้ว
พื้นไม้ในบ้าน ปรับปรุงใหม่อย่างไรดี?
C-hardwood-floor-renovation.jpgบทความถัดไป
แก้ปัญหาพื้นชั้นล่างชื้นจนไม่สามารถติดตั้งวัสดุปูพื้นได้อย่างไร
032-แก้ปัญหาพื้นชั้นล่างชื้นจนไม่สามารถติดตั้งวัสดุปูพื้นได้อย่างไร.jpg


 

 
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ