View : 31272
เรื่อง: SCG Experience

Q&A จะป้องกันปัญหาเสียงดังจากข้างบ้านที่อยู่คอนโดหรือทาวน์โฮมติดกัน ได้อย่างไร ?

Q: จะป้องกันปัญหาเสียงดังจากข้างบ้านที่อยู่คอนโดหรือทาวน์โฮมติดกัน ได้อย่างไร ?

A: สำหรับผู้ที่อาศัยในทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม หรือตึกแถว ซึ่งต้องใช้ผนังร่วมกับยูนิตที่อยู่ติดกัน ก็มีโอกาสเผชิญปัญหาเสียงดังจากข้างบ้านได้ง่าย  วิธีแก้ไขอันดับแรกให้ลองตรวจสอบช่องทางต่างๆ ที่เสียงสามารถลอดถึงกันง่าย ได้แก่ ช่องว่างระหว่างผนังกับใต้ท้องพื้น รวมถึงช่องรอยต่อปลั๊กไฟที่ตรงกัน

ช่องว่างระหว่างผนังกับใต้ท้องพื้น กรณีที่ผนังไม่ชนกับใต้ท้องพื้น เสียงจากห้องหนึ่งจะลอดไปยังอีกห้องหนึ่งผ่านช่องเหนือผนังและฝ้าเพดานได้ง่าย ควรแก้ไขโดยต่อผนังขึ้นไปให้ชนติดใต้ท้องพื้นเพื่อป้องกันมิให้เสียงลอดถึงกัน
 

ภาพ: ช่องว่างระหว่างผนังกับใต้ท้องพื้น ควรปิดให้มิดชิดเพื่อป้องกันเสียงลอดผ่าน

ตำแหน่งติดตั้งปลั๊กไฟที่ตรงกัน หากห้องที่ใช้ผนังร่วมกันติดตั้งปลั๊กไฟตรงกัน เสียงจะลอดผ่านถึงกันได้ง่าย ปัญหานี้แก้ได้ด้วยการอุดปิดช่องปลั๊กไฟเดิม และย้ายไปติดตั้งตำแหน่งอื่น (ข้อควรระวังคือ หากเป็นผนังชนิด Precast ไม่ควรเจาะผนังเพื่อติดตั้งปลั๊กไฟใหม่ แต่ให้ใช้วิธีสร้างผนังเบาเพิ่มอีกชั้นแทน)

ภาพ: การเจาะช่องปลั๊กไฟตรงกัน อาจทำให้เสียงเล็ดลอดได้ ควรอุดช่องเดิมแล้วย้ายไปติดตั้งตำแหน่งใหม่แทน

ภาพ: การเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งปลั๊กไฟบนผนัง

ทั้งนี้ หากปิดช่องทางดังกล่าวเรียบร้อย แล้วพบว่าเสียงยังคงดังรบกวนอยู่มาก อาจติดตั้งฉนวนกันเสียงเพิ่มที่ผนังหรือฝ้าเพดาน โดยขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางเลือกตามความเหมาะสม

ภาพ: การติดตั้งฉนวนกันเสียงที่ผนัง ปิดทับด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

ภาพ: การติดตั้งฉนวนกันเสียงที่ฝ้าเพดาน

 

041-จะลดเสียงสะท้อนภายในห้องได้อย่างไร.jpg


บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รีโนเวทบ้านส่วนไหน ต้องคำนึงอะไรบ้าง
001-รีโนเวทบ้านส่วนไหน-ต้องคำนึงอะไรบ้างน-TemplateS.jpgข้อควรคิดพิจารณาก่อนต่อเติมบ้าน
001ข้อควรคิดพิจารณาก่อนต่อเติมบ้าน-TemplateS.jpgสนใจรับคำปรึกษากับทีมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ คลิกที่นี่
DreamDriver-Consult.jpg


AW-ZANDERA-CTA-Size-450x250-pixels-(1).jpg

เรื่อง: SCG Experience

Q&A จะป้องกันปัญหาเสียงดังจากข้างบ้านที่อยู่คอนโดหรือทาวน์โฮมติดกัน ได้อย่างไร ?

Q: จะป้องกันปัญหาเสียงดังจากข้างบ้านที่อยู่คอนโดหรือทาวน์โฮมติดกัน ได้อย่างไร ?

A: สำหรับผู้ที่อาศัยในทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม หรือตึกแถว ซึ่งต้องใช้ผนังร่วมกับยูนิตที่อยู่ติดกัน ก็มีโอกาสเผชิญปัญหาเสียงดังจากข้างบ้านได้ง่าย  วิธีแก้ไขอันดับแรกให้ลองตรวจสอบช่องทางต่างๆ ที่เสียงสามารถลอดถึงกันง่าย ได้แก่ ช่องว่างระหว่างผนังกับใต้ท้องพื้น รวมถึงช่องรอยต่อปลั๊กไฟที่ตรงกัน

ช่องว่างระหว่างผนังกับใต้ท้องพื้น กรณีที่ผนังไม่ชนกับใต้ท้องพื้น เสียงจากห้องหนึ่งจะลอดไปยังอีกห้องหนึ่งผ่านช่องเหนือผนังและฝ้าเพดานได้ง่าย ควรแก้ไขโดยต่อผนังขึ้นไปให้ชนติดใต้ท้องพื้นเพื่อป้องกันมิให้เสียงลอดถึงกัน
 

ภาพ: ช่องว่างระหว่างผนังกับใต้ท้องพื้น ควรปิดให้มิดชิดเพื่อป้องกันเสียงลอดผ่าน

ตำแหน่งติดตั้งปลั๊กไฟที่ตรงกัน หากห้องที่ใช้ผนังร่วมกันติดตั้งปลั๊กไฟตรงกัน เสียงจะลอดผ่านถึงกันได้ง่าย ปัญหานี้แก้ได้ด้วยการอุดปิดช่องปลั๊กไฟเดิม และย้ายไปติดตั้งตำแหน่งอื่น (ข้อควรระวังคือ หากเป็นผนังชนิด Precast ไม่ควรเจาะผนังเพื่อติดตั้งปลั๊กไฟใหม่ แต่ให้ใช้วิธีสร้างผนังเบาเพิ่มอีกชั้นแทน)

ภาพ: การเจาะช่องปลั๊กไฟตรงกัน อาจทำให้เสียงเล็ดลอดได้ ควรอุดช่องเดิมแล้วย้ายไปติดตั้งตำแหน่งใหม่แทน

ภาพ: การเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งปลั๊กไฟบนผนัง

ทั้งนี้ หากปิดช่องทางดังกล่าวเรียบร้อย แล้วพบว่าเสียงยังคงดังรบกวนอยู่มาก อาจติดตั้งฉนวนกันเสียงเพิ่มที่ผนังหรือฝ้าเพดาน โดยขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางเลือกตามความเหมาะสม

ภาพ: การติดตั้งฉนวนกันเสียงที่ผนัง ปิดทับด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

ภาพ: การติดตั้งฉนวนกันเสียงที่ฝ้าเพดาน

 

บทความที่แล้ว
หน้าต่างวงกบและบานกรอบไม้ไม่เก็บเสียง แก้ไขอย่างไร ?
039-หน้าต่างวงกบและบานกรอบไม้ไม่เก็บเสียง-แก้ไขอย่างไร.jpg


บทความถัดไป
จะลดเสียงสะท้อนภายในห้องได้อย่างไร ?
041-จะลดเสียงสะท้อนภายในห้องได้อย่างไร.jpg


บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รีโนเวทบ้านส่วนไหน ต้องคำนึงอะไรบ้าง
001-รีโนเวทบ้านส่วนไหน-ต้องคำนึงอะไรบ้างน-TemplateS.jpgข้อควรคิดพิจารณาก่อนต่อเติมบ้าน
001ข้อควรคิดพิจารณาก่อนต่อเติมบ้าน-TemplateS.jpgสนใจรับคำปรึกษากับทีมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ คลิกที่นี่
DreamDriver-Consult.jpg


AW-ZANDERA-CTA-Size-450x250-pixels-(1).jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ