View : 12218
เรื่อง: SCG Experience

​ปูพื้นภายในบ้านด้วย ไม้พื้น เอสซีจี ได้หรือไม่

ไม้พื้น เอสซีจี เป็นวัสดุที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ไม้จริง นิยมนำมาใช้งานภายนอกมากกว่า ด้วยผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติ แข็งแรง ทนต่อสภาวะอากาศต่างๆ แต่หากต้องการนำมาติดตั้งเป็นพื้นภายในบ้าน ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่มีสิ่งต่างๆ ที่ต้องคำนึงและระวังก่อนการตัดสินใจ

       ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี เป็นวัสดุที่ถูกผลิตขึ้นสำหรับใช้งานเป็นวัสดุตกแต่งพื้นทดแทนการใช้ไม้จริง ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนต่อสภาวะอากาศ และการกัดกินของปลวก ซึ่งนิยมนำมาใช้เป็นพื้นภายนอกมากกว่า สำหรับใครที่ชอบผิวสัมผัสไม้พื้น เอสซีจี และต้องการนำมาติดตั้งเป็นพื้นภายในบ้าน (รวมถึงพื้นห้องน้ำโซนแห้ง) ก็สามารถทำได้แต่มีข้อควรคำนึงก่อนตัดสินใจเลือกใช้
 
       เรื่องที่ควรคำนึงเป็นเรื่องแรกคือผิวสัมผัสของไม้พื้น เอสซีจี จะมีความหยาบและมีลายเสี้ยนเลียนแบบพื้นผิวของไม้จริงตามธรรมชาติ สิ่งสกปรกอาจสะสมได้ง่าย จึงควรหมั่นทำความสะอาดทุกวัน เพื่อลดคราบสะสมที่อาจฝังแน่น
 
       เรื่องต่อมาที่ควรคำนึงเป็นประเด็นสำคัญคือการติดตั้งไม้พื้นเอสซีจีภายในบ้าน จะต้องมีการเตรียมโครงสร้างพื้นรองรับที่เหมาะสมและติดตั้งแบบชนชิดเพื่อให้มีร่องระหว่างแผ่นน้อยที่สุด (หากติดตั้งแบบเว้นร่องเหมือนไม้จริง น้ำและสิ่งสกปรกจะสามารถลงไปสะสมใต้แผ่นไม้ได้) โดยในกรณีพื้นชั้นล่างที่อยู่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 50 ซม. สามารถเตรียมพื้นโครงสร้างตง (ด้านล่างโล่ง) เพื่อรองรับการติดตั้งไม้พื้น เอสซีจีได้ทุกรุ่น กรณีพื้นที่อยู่สูงจากระดับพื้นดินเกิน 50 ซม. หรือพื้นชั้นสอง จะต้องติดตั้งไม้พื้น เอสซีจีบนโครงสร้างพื้นคอนกรีต หรือ ติดตั้งบนระบบพื้นโครงเบาเพื่อความปลอดภัย

ภาพ: ไม้พื้นเอสซีจีติดตั้งบนตงลอยจากพื้นโดยที่ไม่มีโครงสร้างพื้นรองรับ จะสูงจากระดับดินได้ไม่เกิน 50 ซม.

       สำหรับการติดตั้งบนโครงสร้างพื้นคอนกรีตจะสามารถติดตั้งวัสดุไม้พื้น เอสซีจีได้เลย โดยหากเป็นไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิคและรุ่นสมาร์ท จะเลือกติดตั้งได้สองวิธี วิธีแรกคือติดตั้งบนตงเหล็กหรือตงไม้ โดยยึดแผ่นไม้เข้ากับตงด้วยสกรู อีกวิธีคือติดตั้งบนพื้นคอนกรีตด้วยกาวซีเมนต์ (เช่นเดียวกับการปูกระเบื้อง) และใช้สกรูกับพุกพลาสติกยึดเพื่อความแน่นหนา หากเป็นไม้พื้นรุ่นที-คลิป จะต้องติดตั้งบนโครงสร้างตงที่วางอยู่บนพื้นคอนกรีตอีกที

ภาพ : การติดตั้งไม้พื้นเอสซีจีบนพื้นคอนกรีต สามารถเลือกติดตั้งบนตง (ทุกรุ่น) หรือติดตั้งด้วยกาวซีเมนต์ (เฉพาะรุ่นเบสิคและรุ่นสมาร์ท)

       ส่วนการติดตั้งบนระบบพื้นโครงเบา จะประกอบไปด้วยโครงสร้างตงและแผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจีที่ความหนา 16, 18 หรือ 20 มม. แล้วจึงติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิคและรุ่นสมาร์ท บนพื้นสมาร์ทบอร์ดด้วยสกรู

*การติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี บนระบบพื้นโครงเบา แนะนำให้วิศวกรคำนวณโครงสร้างตงที่จะรองรับแผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ดและไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อความปลอดภัย

ภาพ: การติดตั้งไม้พื้น เอสซีจีบนระบบพื้นโครงเบา (เหมาะกับไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิคและรุ่นสมาร์ท)

       อีกเรื่องที่ควรคำนึงคือการเตรียมระดับพื้นหน้างาน ต้องเผื่อระยะความสูงสำหรับปูไม้พื้น เอสซีจีโดยเฉพาะ เพราะวัสดุตัวนี้มีความหนามากกว่าวัสดุตกแต่งพื้นภายในบ้านทั่วไป ซึ่งมีให้เลือก 2 ความหนาคือ 2.5 และ 3.5 ซม. (หากเป็นการรีโนเวทที่เปลี่ยนวัสดุตกแต่งพื้นมาใช้เป็นไม้พื้น เอสซีจี จะทำให้ระดับพื้นสูงขึ้นที่จะกระทบกับระดับความสูงของประตู หน้าต่าง และบันได เป็นต้น) นอกจากจะต้องเผื่อความหนาของตัววัสดุไม้พื้นเองแล้ว หากเป็นการติดตั้งบนโครงสร้างตงจะต้องเผื่อระยะความสูงของตงอีกด้วย

ภาพ: ไม้พื้น เอสซีจี กับงานพื้นภายนอก

ภาพ: การติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี เป็นพื้นภายในบ้าน ควรติดตั้งแบบชนชิดเพื่อให้มีร่องระหว่างแผ่นน้อยที่สุด

       ทั้งนี้ เมื่อติดตั้งไม้พื้น เอสซีจีแล้วพบว่าพื้นผิวไม่เรียบเนียนสม่ำเสมอกัน จะไม่สามารถขัดเปิดผิวหน้าให้เรียบเสมอกันได้เหมือนไม้จริง
 เรื่อง: SCG Experience

​ปูพื้นภายในบ้านด้วย ไม้พื้น เอสซีจี ได้หรือไม่

ไม้พื้น เอสซีจี เป็นวัสดุที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ไม้จริง นิยมนำมาใช้งานภายนอกมากกว่า ด้วยผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติ แข็งแรง ทนต่อสภาวะอากาศต่างๆ แต่หากต้องการนำมาติดตั้งเป็นพื้นภายในบ้าน ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่มีสิ่งต่างๆ ที่ต้องคำนึงและระวังก่อนการตัดสินใจ

       ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี เป็นวัสดุที่ถูกผลิตขึ้นสำหรับใช้งานเป็นวัสดุตกแต่งพื้นทดแทนการใช้ไม้จริง ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนต่อสภาวะอากาศ และการกัดกินของปลวก ซึ่งนิยมนำมาใช้เป็นพื้นภายนอกมากกว่า สำหรับใครที่ชอบผิวสัมผัสไม้พื้น เอสซีจี และต้องการนำมาติดตั้งเป็นพื้นภายในบ้าน (รวมถึงพื้นห้องน้ำโซนแห้ง) ก็สามารถทำได้แต่มีข้อควรคำนึงก่อนตัดสินใจเลือกใช้
 
       เรื่องที่ควรคำนึงเป็นเรื่องแรกคือผิวสัมผัสของไม้พื้น เอสซีจี จะมีความหยาบและมีลายเสี้ยนเลียนแบบพื้นผิวของไม้จริงตามธรรมชาติ สิ่งสกปรกอาจสะสมได้ง่าย จึงควรหมั่นทำความสะอาดทุกวัน เพื่อลดคราบสะสมที่อาจฝังแน่น
 
       เรื่องต่อมาที่ควรคำนึงเป็นประเด็นสำคัญคือการติดตั้งไม้พื้นเอสซีจีภายในบ้าน จะต้องมีการเตรียมโครงสร้างพื้นรองรับที่เหมาะสมและติดตั้งแบบชนชิดเพื่อให้มีร่องระหว่างแผ่นน้อยที่สุด (หากติดตั้งแบบเว้นร่องเหมือนไม้จริง น้ำและสิ่งสกปรกจะสามารถลงไปสะสมใต้แผ่นไม้ได้) โดยในกรณีพื้นชั้นล่างที่อยู่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 50 ซม. สามารถเตรียมพื้นโครงสร้างตง (ด้านล่างโล่ง) เพื่อรองรับการติดตั้งไม้พื้น เอสซีจีได้ทุกรุ่น กรณีพื้นที่อยู่สูงจากระดับพื้นดินเกิน 50 ซม. หรือพื้นชั้นสอง จะต้องติดตั้งไม้พื้น เอสซีจีบนโครงสร้างพื้นคอนกรีต หรือ ติดตั้งบนระบบพื้นโครงเบาเพื่อความปลอดภัย

ภาพ: ไม้พื้นเอสซีจีติดตั้งบนตงลอยจากพื้นโดยที่ไม่มีโครงสร้างพื้นรองรับ จะสูงจากระดับดินได้ไม่เกิน 50 ซม.

       สำหรับการติดตั้งบนโครงสร้างพื้นคอนกรีตจะสามารถติดตั้งวัสดุไม้พื้น เอสซีจีได้เลย โดยหากเป็นไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิคและรุ่นสมาร์ท จะเลือกติดตั้งได้สองวิธี วิธีแรกคือติดตั้งบนตงเหล็กหรือตงไม้ โดยยึดแผ่นไม้เข้ากับตงด้วยสกรู อีกวิธีคือติดตั้งบนพื้นคอนกรีตด้วยกาวซีเมนต์ (เช่นเดียวกับการปูกระเบื้อง) และใช้สกรูกับพุกพลาสติกยึดเพื่อความแน่นหนา หากเป็นไม้พื้นรุ่นที-คลิป จะต้องติดตั้งบนโครงสร้างตงที่วางอยู่บนพื้นคอนกรีตอีกที

ภาพ : การติดตั้งไม้พื้นเอสซีจีบนพื้นคอนกรีต สามารถเลือกติดตั้งบนตง (ทุกรุ่น) หรือติดตั้งด้วยกาวซีเมนต์ (เฉพาะรุ่นเบสิคและรุ่นสมาร์ท)

       ส่วนการติดตั้งบนระบบพื้นโครงเบา จะประกอบไปด้วยโครงสร้างตงและแผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจีที่ความหนา 16, 18 หรือ 20 มม. แล้วจึงติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิคและรุ่นสมาร์ท บนพื้นสมาร์ทบอร์ดด้วยสกรู

*การติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี บนระบบพื้นโครงเบา แนะนำให้วิศวกรคำนวณโครงสร้างตงที่จะรองรับแผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ดและไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อความปลอดภัย

ภาพ: การติดตั้งไม้พื้น เอสซีจีบนระบบพื้นโครงเบา (เหมาะกับไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิคและรุ่นสมาร์ท)

       อีกเรื่องที่ควรคำนึงคือการเตรียมระดับพื้นหน้างาน ต้องเผื่อระยะความสูงสำหรับปูไม้พื้น เอสซีจีโดยเฉพาะ เพราะวัสดุตัวนี้มีความหนามากกว่าวัสดุตกแต่งพื้นภายในบ้านทั่วไป ซึ่งมีให้เลือก 2 ความหนาคือ 2.5 และ 3.5 ซม. (หากเป็นการรีโนเวทที่เปลี่ยนวัสดุตกแต่งพื้นมาใช้เป็นไม้พื้น เอสซีจี จะทำให้ระดับพื้นสูงขึ้นที่จะกระทบกับระดับความสูงของประตู หน้าต่าง และบันได เป็นต้น) นอกจากจะต้องเผื่อความหนาของตัววัสดุไม้พื้นเองแล้ว หากเป็นการติดตั้งบนโครงสร้างตงจะต้องเผื่อระยะความสูงของตงอีกด้วย

ภาพ: ไม้พื้น เอสซีจี กับงานพื้นภายนอก

ภาพ: การติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี เป็นพื้นภายในบ้าน ควรติดตั้งแบบชนชิดเพื่อให้มีร่องระหว่างแผ่นน้อยที่สุด

       ทั้งนี้ เมื่อติดตั้งไม้พื้น เอสซีจีแล้วพบว่าพื้นผิวไม่เรียบเนียนสม่ำเสมอกัน จะไม่สามารถขัดเปิดผิวหน้าให้เรียบเสมอกันได้เหมือนไม้จริง
 ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ