View : 6669

       มาถึงบทสุดท้ายแล้วของการโทนสีบ้านให้ถูกโฉลกฉวงจุ้ยของคนธาตุต่างๆ ก็มาถึงบทสุดท้าย หลังจากพูดถึงคนธาตุต่างๆ มาครบทั้งสี่ธาตุแล้ว (น้ำ,ไม้,ไฟ,ทอง) มาบทนี้จะพูดถึงโฉลกสี การแต่งโทนสีบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ของคนเกิดธาตุดิน ก็จะครบทั้งหมดห้าธาตุ หรือที่เรียกว่า “เบญจธาตุ” นั่นเอง และก็จะครบทุกปีเกิดทั้ง ๑๒ ปีเกิด ดังนั้นทุกคนจึงจะได้ความรู้ในการแต่งโทนสีบ้านครบทุกคนอย่างแน่นอน
 
       หลักการหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ก็ยังคงเหมือนที่ผ่านมา คือเน้นในการแต่งด้วยโทนสีตัวบ้านและอาคาร โดยเฉพาะจุดที่เด่นและเห็นได้ชัด เช่น กระเบื้องหลังคา ผนังภายนอก และห้องต่างๆ โดยเฉพาะห้องที่ใช้งานบ่อยๆ หรือห้องรวม เช่น ห้องรับแขก ห้องพักผ่อน และห้องทานอาหาร ก็ควรใช้โทนสีที่เสริมเจ้าบ้านเป็นหลักก่อน และภายในห้องนอนของแต่ละคน ก็สามารถใช้โทนสีที่เสริมพลังธาตุของแต่ละคนได้ กรณีห้องที่เป็นส่วนรวม แนะนำให้พยายามเลือกโทนสีที่เป็นกลาง ที่ไม่ส่งผลเสียต่อคนใดคนหนึ่งก่อน หรือสามารถเสริมใครได้ โดยที่ไม่ทำร้ายคนอื่น ก็ให้ใช้โทนสีนั้นแทน 

หลักการใช้โทนสีภายนอกที่เสริมพลังธาตุของธาตุดิน ซึ่งนอกจากใช้โทนสีแล้ว อาจใช้วัตถุธาตุนั้นมาใช้งานได้ด้วย

       อันดับแรกให้ทำความเข้าใจในตารางของกฎเบญจธาตุของธาตุดิน โทนสีประจำธาตุ เสริมและพิฆาตเราดังนี้

ตารางเบญจธาตุของคนธาตุดิน       

ปีเกิด  ธาตุเรา ธาตุที่เราไปเสริม  ธาตุที่เราไปพิฆาต ธาตุที่เสริมเรา ธาตุที่พิฆาตเรา
ฉลู,มะแม,มะโรง,จอ  ดิน ทอง    น้ำ  ไฟ    ไม้
 
       จากตารางเบญจธาตุ จะเห็นความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนของธาตุต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับธาตุเรา ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบว่าโทนสีของธาตุใดบ้างที่เราสามารถจะใช้ได้ นั่นคือดูปีเกิดก่อนว่าเราเป็นคนธาตุใด มีธาตุใดบ้างที่เสริมเรา ก็ให้ใช้สีของธาตุเรา และสีของธาตุที่เสริมเรา และหลีกเลี่ยงโทนสีของธาตุที่พิฆาตเรา นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงกฏเกณฑ์ที่เป็นจริงว่า ธาตุหนึ่งนั้น ย่อมต้องไปเสริมธาตุหนึ่ง และก็ย่อมจะมีอีกธาตุหนึ่งที่พิฆาตเรา มีธาตุที่เสริมเราก็ย่อมมีธาตุที่พิฆาตเรา มีธาตุที่เราไปเสริมเขา ก็ย่อมมีธาตุที่มาเสริมธาตุเราเช่นกัน
 

ห้องนอนที่ใช้โทนสีน้ำตาลของธาตุดิน ในตำแหน่งที่สำคัญและที่เฟอร์นิเจอร์

ห้องรับแขก ที่ใช้โทนสีของเจ้าบ้านธาตุดินเป็นหลัก

อ.ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ www.modonut.net
คอลัมนิสต์, ที่ปรึกษา และวิทยากรพิเศษด้านฮวงจุ้ย
อาจารย์สอนหลักสูตรฮวงจุ้ยพื้นฐาน ให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ
ได้รับการยอมรับติด 1 ใน 109 หมอดูคนดังของเมืองไทยในปี 2552
และได้รับการยอมรับติด 1 ใน 20 หมอดูคนดังของเมืองไทยปี 2554

ผู้จัดรายการคู่คิดติดบ้าน,เปิดดวงล้วงชะตา และจับกระแสดวงในเครือมีเดียทัช
 

เรื่อง: อ.ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ

การแต่งโทนสีบ้านให้ถูกโฉลก
ฮวงจุ้ยของคนธาตุดิน
(ปีฉลู, มะแม, มะโรง และปีจอ)

ตัวอย่างฮวงจุ้ยห้องนอนในการเลือกใช้ดินเผาหรืออิฐเผาที่ทำมาจากธาตุดิน มาติดไว้ที่หัวนอนเพื่อเสริมพลังของธาตุดิน

ห้องนอนที่ใช้โทนสีที่เสริมธาตุดิน คือสีชมพูของธาตุไฟ ที่เสริมฮวงจุ้ยห้องนอนของคนธาตุดินเช่นกัน

       อย่างธาตุดินไปเสริมธาตุทอง แต่เราก็ไปพิฆาตธาตุน้ำ (ดินสามารถถมทะเลมากลายเป็นพื้นดิน)  และธาตุที่เสริมเราคือธาตุไฟ (ไฟเมื่อเผาผลาญทุกอย่างแล้วก็จะมอดไหม้กลายเป็นธุลีดิน)  และธาตุที่พิฆาตเราคือธาตุไม้ (ไม้ย่อมดูดกินทรัพยากรจากดินเพื่อเติบโตและยึดเหนี่ยว) ทั้งนี้จะพบว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั่นเอง การที่เราทำตัวไม่ฝืนหรือขัดกับกฎของธรรมชาติ จึงเกิดผลดีมากกว่าผลเสียแน่นอน

ตารางสีประจำธาตุดิน

ปีเกิด ธาตุ  สีประจำธาตุ สีเสริม สีพิฆาตธาตุเรา
ฉลู, มะแม, มะโรง, จอ  ดิน เหลือง, น้ำตาล  แดง, ชมพู เขียว
         
       โดยที่เราอาจเน้นหรือให้สีของธาตุเราเป็นหลัก และโทนสีของธาตุดินนั้น คือสีเหลืองและน้ำตาล รวมถึงอาจใช้วัตถุธาตุของตัวเรามาใช้เพื่อเสริมเราได้ด้วย เช่น ดินเผา หรือถ้วย โถ ที่ทำมากจากดินเผา ก็สามารถนำมาตกแต่งผนังภายนอก หรือใช้ตกแต่งในส่วนสำคัญของห้องต่างๆ ที่เราใช้งานประจำ และก็ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ใช้สีเขียวของธาตุไม้ที่จะทำลายธาตุเรา

       ในส่วนฮวงจุ้ยห้องสำคัญ อย่างห้องนอนเจ้าบ้าน ซึ่งในหนึ่งวันเราต้องนอนอย่างน้อยแปดชั่วโมง การใช้โทนสีเราหรือเสริมเราจึงค่อนข้างจำเป็น อาจรวมถึงการใช้ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนต่างๆ ก็สามารถใช้โทนสีธาตุเรา หรืออาจเป็นโทนสีของธาตุไฟที่เสริมเราก็ดี รวมถึงวัตถุธาตุของธาตุดินเอง มาเสริมในจุดที่สำคัญ ก็ยิ่งดี แต่ต้องห้ามใช้โทนสีเขียวของธาตุไม้ที่พิฆาตเราเด็ดขาด ในห้องที่สำคัญและใช้งานประจำ เพราะจะทอนพลังธาตุเรานั่นเอง
           
       ฮวงจุ้ยห้องนอน ที่โดนสอบถามมากในกรณีที่ทั้งสองคนอยู่กันคนละธาตุที่ขัดแย้งกัน เช่นคนหนึ่งธาตุดิน อีกคนธาตุไม้ จะเลือกใช้โทนสีแบบใด ในกรณีนี้ ให้เลือกใช้โทนสีที่เป็นกลางเป็นหลัก เช่นสีของธาตุไฟ เพราะจะพบว่า ธาตุไฟนั้นเสริมธาตุดิน และในขณะเดียวกัน ธาตุไม้ก็เสริมธาตุไฟ ดังนั้นการใช้โทนสีของธาตุที่เป็นกลาง จะถูกนำมาเลือกใช้ได้

       การหาโทนสีของธาตุที่เป็นกลาง ต้องดูตารางธาตุให้ดี จะพบว่าธาตุที่เราไปพิฆาตเขา ก็จะมีธาตุหนึ่งที่ไม่ทำลายทั้งสองธาตุมาให้เลือกใช้ได้เสมอครับ ไม่ต้องคิดมาก หรือแม้แต่ธาตุน้ำ ที่ธาตุดินไปพิฆาต จะพบว่าจะใช้ธาตุไฟไม่ได้ เพราะธาตุน้ำจะไปทำลายไฟ แต่ก็สามารถใช้ธาตุทอง ที่ธาตุดินไปเสริม และธาตุทองก็กลับมาเสริมธาตุน้ำด้วย ก็จะไม่ขัดกัน รวมถึงใช้หลักการนี้กับบ้านทั้งหลังก็ได้ ยกเว้นสีของกระเบื้องหลังคา และผนังภายนอก ให้ใช้โทนสีของเจ้าบ้าน หรือโทนสีที่เสริมเจ้าบ้านเป็นหลักครับ
 
       หวังว่าบทความการเลือกใช้โทนสีเสริมฮวงจุ้ยของทั้งห้าธาตุทุกปีเกิด จะสามารถมีประโยชน์ต่อผู้สนใจ และสามารถให้คำแนะนำหรือข้อเลือกใช้ที่ดีให้กับผู้สนใจได้เป็นอย่างดีครับ

ฮวงจุ้ยห้องนอน เน้นโทนสีเจ้าบ้านเป็นหลัก

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ : www.pinterest.com

เรื่อง: อ.ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ

การแต่งโทนสีบ้านให้ถูกโฉลก
ฮวงจุ้ยของคนธาตุดิน
(ปีฉลู, มะแม, มะโรง และปีจอ)

ตัวอย่างฮวงจุ้ยห้องนอนในการเลือกใช้ดินเผาหรืออิฐเผาที่ทำมาจากธาตุดิน มาติดไว้ที่หัวนอนเพื่อเสริมพลังของธาตุดิน

ห้องนอนที่ใช้โทนสีที่เสริมธาตุดิน คือสีชมพูของธาตุไฟ ที่เสริมฮวงจุ้ยห้องนอนของคนธาตุดินเช่นกัน

       มาถึงบทสุดท้ายแล้วของการโทนสีบ้านให้ถูกโฉลกฉวงจุ้ยของคนธาตุต่างๆ ก็มาถึงบทสุดท้าย หลังจากพูดถึงคนธาตุต่างๆ มาครบทั้งสี่ธาตุแล้ว (น้ำ,ไม้,ไฟ,ทอง) มาบทนี้จะพูดถึงโฉลกสี การแต่งโทนสีบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ของคนเกิดธาตุดิน ก็จะครบทั้งหมดห้าธาตุ หรือที่เรียกว่า “เบญจธาตุ” นั่นเอง และก็จะครบทุกปีเกิดทั้ง ๑๒ ปีเกิด ดังนั้นทุกคนจึงจะได้ความรู้ในการแต่งโทนสีบ้านครบทุกคนอย่างแน่นอน
 
       หลักการหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ก็ยังคงเหมือนที่ผ่านมา คือเน้นในการแต่งด้วยโทนสีตัวบ้านและอาคาร โดยเฉพาะจุดที่เด่นและเห็นได้ชัด เช่น กระเบื้องหลังคา ผนังภายนอก และห้องต่างๆ โดยเฉพาะห้องที่ใช้งานบ่อยๆ หรือห้องรวม เช่น ห้องรับแขก ห้องพักผ่อน และห้องทานอาหาร ก็ควรใช้โทนสีที่เสริมเจ้าบ้านเป็นหลักก่อน และภายในห้องนอนของแต่ละคน ก็สามารถใช้โทนสีที่เสริมพลังธาตุของแต่ละคนได้ กรณีห้องที่เป็นส่วนรวม แนะนำให้พยายามเลือกโทนสีที่เป็นกลาง ที่ไม่ส่งผลเสียต่อคนใดคนหนึ่งก่อน หรือสามารถเสริมใครได้ โดยที่ไม่ทำร้ายคนอื่น ก็ให้ใช้โทนสีนั้นแทน 

หลักการใช้โทนสีภายนอกที่เสริมพลังธาตุของธาตุดิน ซึ่งนอกจากใช้โทนสีแล้ว อาจใช้วัตถุธาตุนั้นมาใช้งานได้ด้วย

       อันดับแรกให้ทำความเข้าใจในตารางของกฎเบญจธาตุของธาตุดิน โทนสีประจำธาตุ เสริมและพิฆาตเราดังนี้

ตารางเบญจธาตุของคนธาตุดิน       

ปีเกิด  ธาตุเรา ธาตุที่เราไปเสริม  ธาตุที่เราไปพิฆาต ธาตุที่เสริมเรา ธาตุที่พิฆาตเรา
ฉลู,มะแม,มะโรง,จอ  ดิน ทอง    น้ำ  ไฟ    ไม้
 
       จากตารางเบญจธาตุ จะเห็นความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนของธาตุต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับธาตุเรา ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบว่าโทนสีของธาตุใดบ้างที่เราสามารถจะใช้ได้ นั่นคือดูปีเกิดก่อนว่าเราเป็นคนธาตุใด มีธาตุใดบ้างที่เสริมเรา ก็ให้ใช้สีของธาตุเรา และสีของธาตุที่เสริมเรา และหลีกเลี่ยงโทนสีของธาตุที่พิฆาตเรา นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงกฏเกณฑ์ที่เป็นจริงว่า ธาตุหนึ่งนั้น ย่อมต้องไปเสริมธาตุหนึ่ง และก็ย่อมจะมีอีกธาตุหนึ่งที่พิฆาตเรา มีธาตุที่เสริมเราก็ย่อมมีธาตุที่พิฆาตเรา มีธาตุที่เราไปเสริมเขา ก็ย่อมมีธาตุที่มาเสริมธาตุเราเช่นกัน
 

ห้องนอนที่ใช้โทนสีน้ำตาลของธาตุดิน ในตำแหน่งที่สำคัญและที่เฟอร์นิเจอร์

ห้องรับแขก ที่ใช้โทนสีของเจ้าบ้านธาตุดินเป็นหลัก

       อย่างธาตุดินไปเสริมธาตุทอง แต่เราก็ไปพิฆาตธาตุน้ำ (ดินสามารถถมทะเลมากลายเป็นพื้นดิน)  และธาตุที่เสริมเราคือธาตุไฟ (ไฟเมื่อเผาผลาญทุกอย่างแล้วก็จะมอดไหม้กลายเป็นธุลีดิน)  และธาตุที่พิฆาตเราคือธาตุไม้ (ไม้ย่อมดูดกินทรัพยากรจากดินเพื่อเติบโตและยึดเหนี่ยว) ทั้งนี้จะพบว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั่นเอง การที่เราทำตัวไม่ฝืนหรือขัดกับกฎของธรรมชาติ จึงเกิดผลดีมากกว่าผลเสียแน่นอน

ตารางสีประจำธาตุดิน

ปีเกิด ธาตุ  สีประจำธาตุ สีเสริม สีพิฆาตธาตุเรา
ฉลู, มะแม, มะโรง, จอ  ดิน เหลือง, น้ำตาล  แดง, ชมพู เขียว
         
       โดยที่เราอาจเน้นหรือให้สีของธาตุเราเป็นหลัก และโทนสีของธาตุดินนั้น คือสีเหลืองและน้ำตาล รวมถึงอาจใช้วัตถุธาตุของตัวเรามาใช้เพื่อเสริมเราได้ด้วย เช่น ดินเผา หรือถ้วย โถ ที่ทำมากจากดินเผา ก็สามารถนำมาตกแต่งผนังภายนอก หรือใช้ตกแต่งในส่วนสำคัญของห้องต่างๆ ที่เราใช้งานประจำ และก็ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ใช้สีเขียวของธาตุไม้ที่จะทำลายธาตุเรา

       ในส่วนฮวงจุ้ยห้องสำคัญ อย่างห้องนอนเจ้าบ้าน ซึ่งในหนึ่งวันเราต้องนอนอย่างน้อยแปดชั่วโมง การใช้โทนสีเราหรือเสริมเราจึงค่อนข้างจำเป็น อาจรวมถึงการใช้ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนต่างๆ ก็สามารถใช้โทนสีธาตุเรา หรืออาจเป็นโทนสีของธาตุไฟที่เสริมเราก็ดี รวมถึงวัตถุธาตุของธาตุดินเอง มาเสริมในจุดที่สำคัญ ก็ยิ่งดี แต่ต้องห้ามใช้โทนสีเขียวของธาตุไม้ที่พิฆาตเราเด็ดขาด ในห้องที่สำคัญและใช้งานประจำ เพราะจะทอนพลังธาตุเรานั่นเอง
           
       ฮวงจุ้ยห้องนอน ที่โดนสอบถามมากในกรณีที่ทั้งสองคนอยู่กันคนละธาตุที่ขัดแย้งกัน เช่นคนหนึ่งธาตุดิน อีกคนธาตุไม้ จะเลือกใช้โทนสีแบบใด ในกรณีนี้ ให้เลือกใช้โทนสีที่เป็นกลางเป็นหลัก เช่นสีของธาตุไฟ เพราะจะพบว่า ธาตุไฟนั้นเสริมธาตุดิน และในขณะเดียวกัน ธาตุไม้ก็เสริมธาตุไฟ ดังนั้นการใช้โทนสีของธาตุที่เป็นกลาง จะถูกนำมาเลือกใช้ได้

       การหาโทนสีของธาตุที่เป็นกลาง ต้องดูตารางธาตุให้ดี จะพบว่าธาตุที่เราไปพิฆาตเขา ก็จะมีธาตุหนึ่งที่ไม่ทำลายทั้งสองธาตุมาให้เลือกใช้ได้เสมอครับ ไม่ต้องคิดมาก หรือแม้แต่ธาตุน้ำ ที่ธาตุดินไปพิฆาต จะพบว่าจะใช้ธาตุไฟไม่ได้ เพราะธาตุน้ำจะไปทำลายไฟ แต่ก็สามารถใช้ธาตุทอง ที่ธาตุดินไปเสริม และธาตุทองก็กลับมาเสริมธาตุน้ำด้วย ก็จะไม่ขัดกัน รวมถึงใช้หลักการนี้กับบ้านทั้งหลังก็ได้ ยกเว้นสีของกระเบื้องหลังคา และผนังภายนอก ให้ใช้โทนสีของเจ้าบ้าน หรือโทนสีที่เสริมเจ้าบ้านเป็นหลักครับ
 
       หวังว่าบทความการเลือกใช้โทนสีเสริมฮวงจุ้ยของทั้งห้าธาตุทุกปีเกิด จะสามารถมีประโยชน์ต่อผู้สนใจ และสามารถให้คำแนะนำหรือข้อเลือกใช้ที่ดีให้กับผู้สนใจได้เป็นอย่างดีครับ

ฮวงจุ้ยห้องนอน เน้นโทนสีเจ้าบ้านเป็นหลัก

อ.ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ www.modonut.net
คอลัมนิสต์, ที่ปรึกษา และวิทยากรพิเศษด้านฮวงจุ้ย
อาจารย์สอนหลักสูตรฮวงจุ้ยพื้นฐาน ให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ
ได้รับการยอมรับติด 1 ใน 109 หมอดูคนดังของเมืองไทยในปี 2552
และได้รับการยอมรับติด 1 ใน 20 หมอดูคนดังของเมืองไทยปี 2554

ผู้จัดรายการคู่คิดติดบ้าน,เปิดดวงล้วงชะตา และจับกระแสดวงในเครือมีเดียทัช
 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ : www.pinterest.com

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ