View : 77227
เรื่อง: SCG Experience

ขนาดลูกตั้งลูกนอนของบันไดที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

บันไดจะสวยหรือไม่ ก็ไม่สำคัญเท่าการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และปลอดภัย 

       บันไดเป็นอีกส่วนประกอบสำคัญของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบันไดภายในบ้านที่มีหน้าที่เชื่อมระหว่างชั้น  หรือบันไดภายนอกบ้านที่เป็นทางเชื่อมต่างระดับระหว่างภายนอกบ้านและภายในบ้าน ทั้งนี้ นี้บันไดเองก็มีรูปแบบหลากหลายทั้งสไตล์ และวัสดุ แต่สิ่งที่สำคัญคือ บันไดนั้นสามารถตอบโจทย์การใช้งานของสมาชิกในบ้านได้หรือไม่ โดยเฉพาะบันใดในบ้านพักอาศัยที่ต้องมีการใช้งานทุกวัน  โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือขนาดลูกตั้งและลูกนอนที่เหมาะสม

ภาพ: บันไดภายในบ้าน

 

ภาพ: บันไดภายนอกบ้าน

       ลูกตั้งลูกนอน เป็นส่วนประกอบของบันไดที่ส่งผลต่อการใช้งานโดยตรง เคยสังเกตไหมว่า บันไดบางที่ทำไมถึงสูงชัน ก้าวยาก แต่บางที่ก็สามารถก้าวได้ง่าย เป็นเพราะขนาดของลูกตั้งลูกนอนที่ต่างกัน ซึ่งจะมีขนาดเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นชั้นล่างถึงพื้นชั้นบน และขนาดที่จำกัดของพื้นที่ บ้างจำเป็นต้องสร้างบันไดที่มีลูกตั้งสูง ลูกนอนแคบ จึงเหยียบได้ไม่เต็มเท้า ก้าวลำบาก แต่หากบ้านมีเนื้อที่มาก ก็สามารถกำหนดขนาดลูกตั้ง และลูกนอนตามความต้องการได้ ทำให้เดินได้สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตาม ลักษณะและขนาดของบันไดก็มีข้อกำหนดตามตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 23 ดังนี้


       “บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบันไดที่มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน 3 เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และต้องมีพื้นหน้าบันไดมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได”

ภาพ: ขนาดลูกตั้ง – ลูกนอนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

 

ภาพ: ลูกตั้ง ลูกนอน

บันไดภายในบ้าน

       การพิจารณากำหนดขนาดลูกตั้งลูกนอนภายในบ้าน  สถาปนิกจะคำนวณจากขนาดพื้นที่สำหรับสร้างบันได ระดับความสูงระหว่างชั้น และวัสดุบันไดเพื่อหาขนาดลูกตั้งลูกนอนตามสมควร ทั้งนี้เจ้าของบ้านควรบอกแก่สถาปนิกหากมีสมาชิกผู้ใช้งาน โดยเฉพาะหากมีผู้สูงอายุที่เดินลำบาก ควรกำหนดระยะลูกนอนให้กว้างและ ลูกตั้งไม่สูงมาก โดยระยะแนะนำที่เดินสบาย คือ ลูกตั้ง 17-18 เซนติเมตร และ ลูกนอน 27 – 28 เซนติเมตร

ภาพ: บันไดภายในบ้าน

บันไดภายนอกบ้าน 

       สำหรับบันไดภายนอกบ้านมักจะมีลูกนอนที่กว้าง และมีลูกตั้งที่เตี้ยกว่าบันไดภายในบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะเวลาก้าวขึ้นลงซึ่งต้องเผื่อขนาดใส่รองเท้าด้วย การเดินสวนกัน การก้าวขึ้นลงขณะยกของก็ออกแรงไม่มากนัก หรือแม้แต่จะใช้นั่งเล่นกึ่งระเบียงภายนอกก็สามารถทำได้ ดังนั้น ขนาดของลูกตั้งควรอยู่ที่ระหว่าง 15 – 17 เซนติเมตร และมีขนาดความกว้างของลูกนอนตั้งแต่ 28 เซนติเมตรขึ้นไป บันไดที่ได้ก็จะเดินสบาย ปลอดภัยต่อการใช้งาน นอกจากนี้ บันไดภายนอกบ้านอาจโดนทั้งแดด ฝน อย่าลืมคำนึงถึงวัสดุปูพื้นบันไดซึ่งควรมีค่าการกันลื่น (ค่า R=Slip Resistance) อย่างน้อย R 11 เพื่อป้องกันการลื่นล้ม

ภาพ: บันไดภายนอกบ้าน

ภาพ: บันไดภายนอกบ้าน

เรื่อง: SCG Experience

ขนาดลูกตั้งลูกนอนของบันไดที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

บันไดจะสวยหรือไม่ ก็ไม่สำคัญเท่าการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และปลอดภัย 

       บันไดเป็นอีกส่วนประกอบสำคัญของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบันไดภายในบ้านที่มีหน้าที่เชื่อมระหว่างชั้น  หรือบันไดภายนอกบ้านที่เป็นทางเชื่อมต่างระดับระหว่างภายนอกบ้านและภายในบ้าน ทั้งนี้ นี้บันไดเองก็มีรูปแบบหลากหลายทั้งสไตล์ และวัสดุ แต่สิ่งที่สำคัญคือ บันไดนั้นสามารถตอบโจทย์การใช้งานของสมาชิกในบ้านได้หรือไม่ โดยเฉพาะบันใดในบ้านพักอาศัยที่ต้องมีการใช้งานทุกวัน  โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือขนาดลูกตั้งและลูกนอนที่เหมาะสม

ภาพ: บันไดภายในบ้าน

 

ภาพ: บันไดภายนอกบ้าน

       ลูกตั้งลูกนอน เป็นส่วนประกอบของบันไดที่ส่งผลต่อการใช้งานโดยตรง เคยสังเกตไหมว่า บันไดบางที่ทำไมถึงสูงชัน ก้าวยาก แต่บางที่ก็สามารถก้าวได้ง่าย เป็นเพราะขนาดของลูกตั้งลูกนอนที่ต่างกัน ซึ่งจะมีขนาดเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นชั้นล่างถึงพื้นชั้นบน และขนาดที่จำกัดของพื้นที่ บ้างจำเป็นต้องสร้างบันไดที่มีลูกตั้งสูง ลูกนอนแคบ จึงเหยียบได้ไม่เต็มเท้า ก้าวลำบาก แต่หากบ้านมีเนื้อที่มาก ก็สามารถกำหนดขนาดลูกตั้ง และลูกนอนตามความต้องการได้ ทำให้เดินได้สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตาม ลักษณะและขนาดของบันไดก็มีข้อกำหนดตามตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 23 ดังนี้


       “บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบันไดที่มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน 3 เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และต้องมีพื้นหน้าบันไดมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได”

ภาพ: ขนาดลูกตั้ง – ลูกนอนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

 

ภาพ: ลูกตั้ง ลูกนอน

บันไดภายในบ้าน

       การพิจารณากำหนดขนาดลูกตั้งลูกนอนภายในบ้าน  สถาปนิกจะคำนวณจากขนาดพื้นที่สำหรับสร้างบันได ระดับความสูงระหว่างชั้น และวัสดุบันไดเพื่อหาขนาดลูกตั้งลูกนอนตามสมควร ทั้งนี้เจ้าของบ้านควรบอกแก่สถาปนิกหากมีสมาชิกผู้ใช้งาน โดยเฉพาะหากมีผู้สูงอายุที่เดินลำบาก ควรกำหนดระยะลูกนอนให้กว้างและ ลูกตั้งไม่สูงมาก โดยระยะแนะนำที่เดินสบาย คือ ลูกตั้ง 17-18 เซนติเมตร และ ลูกนอน 27 – 28 เซนติเมตร

ภาพ: บันไดภายในบ้าน

บันไดภายนอกบ้าน 

       สำหรับบันไดภายนอกบ้านมักจะมีลูกนอนที่กว้าง และมีลูกตั้งที่เตี้ยกว่าบันไดภายในบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะเวลาก้าวขึ้นลงซึ่งต้องเผื่อขนาดใส่รองเท้าด้วย การเดินสวนกัน การก้าวขึ้นลงขณะยกของก็ออกแรงไม่มากนัก หรือแม้แต่จะใช้นั่งเล่นกึ่งระเบียงภายนอกก็สามารถทำได้ ดังนั้น ขนาดของลูกตั้งควรอยู่ที่ระหว่าง 15 – 17 เซนติเมตร และมีขนาดความกว้างของลูกนอนตั้งแต่ 28 เซนติเมตรขึ้นไป บันไดที่ได้ก็จะเดินสบาย ปลอดภัยต่อการใช้งาน นอกจากนี้ บันไดภายนอกบ้านอาจโดนทั้งแดด ฝน อย่าลืมคำนึงถึงวัสดุปูพื้นบันไดซึ่งควรมีค่าการกันลื่น (ค่า R=Slip Resistance) อย่างน้อย R 11 เพื่อป้องกันการลื่นล้ม

ภาพ: บันไดภายนอกบ้าน

ภาพ: บันไดภายนอกบ้าน

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ