View : 4465

ห้องครัวเป็นห้องที่เต็มไปด้วยระบบต่างๆ ทั้งระบบน้ำ ไฟฟ้า และแสงสว่าง ดังนั้นควรติดตั้งและตรวจสอบให้พร้อมก่อนเข้าใช้งาน ดังนี้

       1. ระบบน้ำ แบ่งเป็นท่อน้ำดีและท่อน้ำเสีย โดยท่อน้ำดีสามารถเลือกได้ว่า ต้องการเป็นก๊อกน้ำเย็นอย่างเดียว หรือสามารถติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนสำหรับก๊อกน้ำร้อน-น้ำเย็นได้ และสำหรับท่อน้ำเสียนั้น ควรใช้ร่วมกับระบบดักไขมัน เพื่อดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะ มีข้อดีคือเพื่อลดกลิ่นเหม็น และการอุดตันของท่อ
       2. ระบบไฟฟ้า นอกจากชุดเครื่องครัวบิวท์อินแล้ว ควรติดตั้งปลั๊กไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้เพียงต่อการใช้งาน ทั้งนี้ควรคำนึงถึงระยะความสูงของปลั๊กให้พอดีกับเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องบดอาหาร เครื่องดูดควัน เป็นต้น
       3. ระบบแสงสว่าง แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ไฟที่ให้แสงสว่างโดยทั่วไปที่มักติดกันที่เพดานห้อง (ต้องระวังเรื่องเงาตกกระทบ) และไฟเฉพาะจุด เช่น ที่ใต้ตู้ลอย หรือเหนือเคาน์เตอร์ และสำหรับสวิตช์ไฟที่อยู่ใกล้อ่างล้างจาน ควรใช้เป็นแบบกันน้ำเพื่อความปลอดภัย  

       ทราบอย่างนี้แล้ว อย่าลืมวางแผน และจัดวางแผนผังห้องครัวทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เก็บจาน อ่างล้างจาน ฯลฯ ให้ดีก่อนเริ่มการติดตั้ง เพราะงานระบบควรสัมพันธ์กับการใช้งานเพื่อความสะดวก และปลอดภัย เรื่อง: SCG Experience

ต้องเตรียมระบบอะไรในห้องครัวบ้าง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง: SCG Experience

ต้องเตรียมระบบอะไรในห้องครัวบ้าง

ห้องครัวเป็นห้องที่เต็มไปด้วยระบบต่างๆ ทั้งระบบน้ำ ไฟฟ้า และแสงสว่าง ดังนั้นควรติดตั้งและตรวจสอบให้พร้อมก่อนเข้าใช้งาน ดังนี้

       1. ระบบน้ำ แบ่งเป็นท่อน้ำดีและท่อน้ำเสีย โดยท่อน้ำดีสามารถเลือกได้ว่า ต้องการเป็นก๊อกน้ำเย็นอย่างเดียว หรือสามารถติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนสำหรับก๊อกน้ำร้อน-น้ำเย็นได้ และสำหรับท่อน้ำเสียนั้น ควรใช้ร่วมกับระบบดักไขมัน เพื่อดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะ มีข้อดีคือเพื่อลดกลิ่นเหม็น และการอุดตันของท่อ
       2. ระบบไฟฟ้า นอกจากชุดเครื่องครัวบิวท์อินแล้ว ควรติดตั้งปลั๊กไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้เพียงต่อการใช้งาน ทั้งนี้ควรคำนึงถึงระยะความสูงของปลั๊กให้พอดีกับเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องบดอาหาร เครื่องดูดควัน เป็นต้น
       3. ระบบแสงสว่าง แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ไฟที่ให้แสงสว่างโดยทั่วไปที่มักติดกันที่เพดานห้อง (ต้องระวังเรื่องเงาตกกระทบ) และไฟเฉพาะจุด เช่น ที่ใต้ตู้ลอย หรือเหนือเคาน์เตอร์ และสำหรับสวิตช์ไฟที่อยู่ใกล้อ่างล้างจาน ควรใช้เป็นแบบกันน้ำเพื่อความปลอดภัย  

       ทราบอย่างนี้แล้ว อย่าลืมวางแผน และจัดวางแผนผังห้องครัวทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เก็บจาน อ่างล้างจาน ฯลฯ ให้ดีก่อนเริ่มการติดตั้ง เพราะงานระบบควรสัมพันธ์กับการใช้งานเพื่อความสะดวก และปลอดภัย บทความที่แล้ว
ระบบน้ำประปาภายในบ้าน เรื่องสำคัญควรเข้าใจ:
อยากใช้น้ำประปาภายในบ้านต้องเริ่มดำเนินการอย่างไร

51-ระบบน้ำประปาภายในบ้าน-เรื่องสำคัญควรเข้าใจตอนที่5-อยากใช้น้ำประปาภายในบ้านต้องเริ่มดำเนินการอย่างไร.jpgบทความถัดไป
Q&A บ่อดักไขมัน จำเป็นต้องติดตั้งหรือไม่
53-บ่อดักไขมัน-จำเป็นต้องติดตั้งหรือไม่.jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด?
1-ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด-(1).jpgสินค้าที่เกี่ยวข้อง
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ