View : 20513

       ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  ทำให้หลายๆ คนหันมาห่วงใยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีแนวคิดที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด มาพบกับคำตอบของนวัตกรรมเพื่อบ้านประหยัดพลังงาน(ในงานสถาปนิก’60) ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในบ้านเกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 
The Nest สัมผัสกับบ้าน Energy Plus หลังแรกในอาเซียน ผ่าน Multimedia ที่เสมือนจริง ที่ออกแบบบ้านให้สอดคล้องและสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจากสภาพภูมิอากาศ สามารถผลิตไฟฟ้าได้เองมากกว่าปริมาณที่ใช้ พร้อมด้วยระบบ Backup Power System ที่ช่วยให้บ้านยังคงมีไฟฟ้าใช้ตามจุดที่สำคัญในขณะที่ไฟฟ้าดับ นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ อาทิเช่น ระบบการระบายอากาศ ระบบป้องกันความร้อน ระบบสร้างอากาศหมุนเวียน และการนำแสงธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดการการใช้น้ำภายในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่และการนำน้ำฝนและน้ำจาก Condensing Unit ของเครื่องปรับอากาศมาใช้ ทำให้ The Nest เป็นบ้านต้นแบบในการประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
 

SolarECO System ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา บริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ประเมินราคา ยื่นขออนุญาต ติดตั้ง และการบริการหลังการขาย มั่นใจด้วย SolarFIX นวัตกรรมการยึดแผงโซลาร์เซลล์แบบใหม่ ที่คิดค้นและพัฒนาให้สามารถติดตั้งโดยไม่ต้องสอดงัดหรือเจาะกระเบื้องที่หน้างาน จึงป้องกันปัญหาการรั่วซึมจากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งระบบสำรองไฟ (Green Power Plug) เพื่อใช้ภายในบ้านเมื่อไฟฟ้าดับหรือไฟตก และระบบขายไฟคืนรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนสูง นานถึง 25 ปี
 

 

SolarEco ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ที่ให้บริการแบบครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก SCG

บ้าน The Nest ใช้ระบบ Active Air Flow ช่วยลดความอบอ้าวในตอนกลางวัน อุณหภูมิเย็นเร็วขึ้นในตอนกลางคืน และช่วยให้คุณภาพอากาศภายในบ้านดี
เรื่อง: SCG Experience

นวัตกรรมเพื่อบ้านประหยัดพลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การออกแบบที่อยู่อาศัยโดยคำนึงถึงสิ่งแวลล้อม และลดการใช้พลังงาน ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การวางผังที่คำนึงถึงทิศทางแดดและลม รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อบ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

บ้าน The Nest ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ได้ไฟฟ้ามากกว่าปริมาณที่ใช้ จึงเป็นบ้าน Energy Plus หลังแรกในอาเซียน

บ้าน The Nest ตอบโจทย์เทรนด์ที่อยู่อาศัยในอนาคต เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

Active AIRflow™ System กลไกการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนภายในตัวบ้านและโถงหลังคา สร้างคุณภาพอากาศที่ดีและความสบายในการอยู่อาศัย ลดการสะสมเชื้อโรค ความอับชื้นภายในบ้าน รวมทั้งลดความเสี่ยงในการเกิดอาการภูมิแพ้ นอกจากนี้ ระบบยังช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศดีขึ้นจากอุณหภูมิห้องที่เย็นเร็วขึ้น จึงช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ อีกทั้ง ระบบนี้ยังใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานหลักจึงไม่สิ้นเปลืองการใช้ไฟฟ้า

WINDSOR Soffit System ระบบฝ้าชายคาวินด์เซอร์ นวัตกรรมใหม่สำหรับการระบายอากาศและลดความร้อนใต้ชายคา ที่ออกแบบให้มีรูระบายอากาศในตัวและไม่มีช่องระหว่างแผ่นฝ้า จึงไม่ต้องติดมุ้งกันแมลง และด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่เป็นไวนิลสูตรพิเศษจึงทนต่อแสงแดด รังสี UV ความชื้นจากฝน และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ด้วยแนวคิดที่ออกแบบมาเป็นระบบ จึงทำให้ติดตั้งง่าย และสามารถมั่นใจในคุณภาพจากการรับรองประสิทธิภาพการระบายอากาศจากศูนย์วิจัยทางอาคาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พบกับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อบ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือปรึกษาสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาปรับใช้กับบ้านของคุณ ได้ที่นี่

WINDSOR Soffit System ฝ้าชายคาที่ไม่ต้องติดมุ้งกันแมลง

เรื่อง: SCG Experience

นวัตกรรมเพื่อบ้านประหยัดพลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การออกแบบที่อยู่อาศัยโดยคำนึงถึงสิ่งแวลล้อม และลดการใช้พลังงาน ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การวางผังที่คำนึงถึงทิศทางแดดและลม รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อบ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

บ้าน The Nest ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ได้ไฟฟ้ามากกว่าปริมาณที่ใช้ จึงเป็นบ้าน Energy Plus หลังแรกในอาเซียน

บ้าน The Nest ตอบโจทย์เทรนด์ที่อยู่อาศัยในอนาคต เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

       ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  ทำให้หลายๆ คนหันมาห่วงใยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีแนวคิดที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด มาพบกับคำตอบของนวัตกรรมเพื่อบ้านประหยัดพลังงาน(ในงานสถาปนิก’60) ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในบ้านเกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 
The Nest สัมผัสกับบ้าน Energy Plus หลังแรกในอาเซียน ผ่าน Multimedia ที่เสมือนจริง ที่ออกแบบบ้านให้สอดคล้องและสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจากสภาพภูมิอากาศ สามารถผลิตไฟฟ้าได้เองมากกว่าปริมาณที่ใช้ พร้อมด้วยระบบ Backup Power System ที่ช่วยให้บ้านยังคงมีไฟฟ้าใช้ตามจุดที่สำคัญในขณะที่ไฟฟ้าดับ นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ อาทิเช่น ระบบการระบายอากาศ ระบบป้องกันความร้อน ระบบสร้างอากาศหมุนเวียน และการนำแสงธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดการการใช้น้ำภายในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่และการนำน้ำฝนและน้ำจาก Condensing Unit ของเครื่องปรับอากาศมาใช้ ทำให้ The Nest เป็นบ้านต้นแบบในการประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
 

SolarECO System ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา บริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ประเมินราคา ยื่นขออนุญาต ติดตั้ง และการบริการหลังการขาย มั่นใจด้วย SolarFIX นวัตกรรมการยึดแผงโซลาร์เซลล์แบบใหม่ ที่คิดค้นและพัฒนาให้สามารถติดตั้งโดยไม่ต้องสอดงัดหรือเจาะกระเบื้องที่หน้างาน จึงป้องกันปัญหาการรั่วซึมจากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งระบบสำรองไฟ (Green Power Plug) เพื่อใช้ภายในบ้านเมื่อไฟฟ้าดับหรือไฟตก และระบบขายไฟคืนรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนสูง นานถึง 25 ปี
 

 

SolarEco ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ที่ให้บริการแบบครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก SCG

บ้าน The Nest ใช้ระบบ Active Air Flow ช่วยลดความอบอ้าวในตอนกลางวัน อุณหภูมิเย็นเร็วขึ้นในตอนกลางคืน และช่วยให้คุณภาพอากาศภายในบ้านดี
Active AIRflow™ System กลไกการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนภายในตัวบ้านและโถงหลังคา สร้างคุณภาพอากาศที่ดีและความสบายในการอยู่อาศัย ลดการสะสมเชื้อโรค ความอับชื้นภายในบ้าน รวมทั้งลดความเสี่ยงในการเกิดอาการภูมิแพ้ นอกจากนี้ ระบบยังช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศดีขึ้นจากอุณหภูมิห้องที่เย็นเร็วขึ้น จึงช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ อีกทั้ง ระบบนี้ยังใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานหลักจึงไม่สิ้นเปลืองการใช้ไฟฟ้า

WINDSOR Soffit System ระบบฝ้าชายคาวินด์เซอร์ นวัตกรรมใหม่สำหรับการระบายอากาศและลดความร้อนใต้ชายคา ที่ออกแบบให้มีรูระบายอากาศในตัวและไม่มีช่องระหว่างแผ่นฝ้า จึงไม่ต้องติดมุ้งกันแมลง และด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่เป็นไวนิลสูตรพิเศษจึงทนต่อแสงแดด รังสี UV ความชื้นจากฝน และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ด้วยแนวคิดที่ออกแบบมาเป็นระบบ จึงทำให้ติดตั้งง่าย และสามารถมั่นใจในคุณภาพจากการรับรองประสิทธิภาพการระบายอากาศจากศูนย์วิจัยทางอาคาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พบกับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อบ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือปรึกษาสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาปรับใช้กับบ้านของคุณ ได้ที่นี่

WINDSOR Soffit System ฝ้าชายคาที่ไม่ต้องติดมุ้งกันแมลง

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ