View : 4516

บ้านสไตล์โมเดิร์นเป็นบ้านสมัยใหม่ที่ถูกออกแบบขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เรียบง่าย เน้นความธรรมชาติของรูปทรงและวัสดุ การจัดสวนโมเดิร์น จึงควรคำนึงถึงรูปแบบของบ้านเพื่อให้มีความกลมกลืนและช่วยเพิ่มความสวยงามของบ้านให้มากขึ้น

สวนเซนที่ให้ความสงบและเรียบง่าย

สวนหินที่เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์น
ที่มาภาพ: www.homedesignlover.com

เลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะ
ต้นไม้ที่มีฟอร์มที่ค่อนข้างอิสระ มีความพลิ้วไหว จะช่วยเสริมความอ่อนโยนให้บ้านสไตล์โมเดิร์น เช่นต้นหลิว หูกระจง พลับพลึง ฯลฯ ทั้งนี้ควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ดูแลง่ายและรับแรงน้ำฝนจากชายคาได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยดีไซน์ของบ้านนั้นมีชายคายื่นออกมาบังแดดฝนเพียงน้อยนิด หรือจะเลือกใช้การโรยก้อนหินรอบๆแทนก็ได้

เคล็ดลับจัดสวนให้ดูเหมาะ
บ้านสไตล์โมเดิร์นส่วนใหญ่จะใช้กระจกใสเป็นวัสดุตกแต่งผนัง หากเลือกจัดสวนเองควรหาตำแหน่งที่เหมาะสมยืนมองออกสู่นอกบ้าน โดยไม่ลืมว่าฟังก์ชั่นที่แท้จริงของสวนนั้นคือการสร้างความงามจากภายนอกสู่ภายใน หาใช่แค่มุมสวนที่สร้างขึ้นเพื่อมองจากนอกบ้านเพียงอย่างเดียวเรื่อง: SCG Experience

บ้านสไตล์โมเดิร์น
จัดสวนโมเดิร์น 

ดีไซน์บ้านโมเดิร์นชายคาสั้น จึงควรเลือกต้นไม้ที่สามารถรับแรงน้ำฝนใต้ชายคาได้เป็นอย่างดี

รู้จักฮาร์ดสเคปและซอฟสเคป  
รูปแบบการจัดสวนให้เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์น ทั้งในแง่ของฮาร์ดสเคป (เช่น น้ำตก บ่อปลา) ที่ต้องมีพื้นที่สำหรับใช้งานหรือฟังก์ชั่นในสวนที่สามารถใช้งานได้จริงตามไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้าน  และซอฟต์สเคปที่จะต้องมีความสวยงามในแง่ของศิลปะและเข้ากับดีไซน์ของบ้านได้อย่างลงตัว

เลือกรูปแบบสวนให้ลงตัว
บ้านสไตล์โมเดิร์นนั้นเน้นความเรียบง่าย สวนจึงควรมีความโปร่งโล่ง และมีความเรียบง่ายไม่ต่างจากดีไซน์ของบ้าน เช่น “สวนเซน” ที่โยงกับปรัชญาความเชื่อในความสงบเรียบง่าย และ “สวนโมเดิร์น” ที่มีความเรียบง่ายและมีรูปทรงชัดเจน หรือจะเป็น ”สวนหิน” ที่ใช้หินชนิดต่างๆ มาจัดวางในรูปแบบประติมากรรม เพื่อให้ดีไซน์ของสวนไม่บดบังทัศนียภาพอาคารนั่นเอง 

บ้านเป็นกล่องสวนจึงต้องโค้งเว้า
บ้านสไตล์โมเดิร์นเป็นบ้านทรงกล่อง จึงควรใช้เส้นสายโค้งเว้าของสวนมาลดทอนความแข็งกระด้างและเพิ่มความอ่อนโยนให้มากขึ้น สิ่งลืมไม่ได้คือต้องจัดวางตำแหน่งต้นไม้ให้เล่นระดับสายตาเป็นขั้นบันได ไล่ระดับสูง กลาง ต่ำ เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับตัวอาคาร

พุดหนู ใบเล็ก ดอกมีขนาดเล็กสีขาวนวล และหนวดปลาหมึก ไม้พุ่มเตี้ยดูแลง่ายช่อใบเป็นวงกลม

โมก ปลูกเป็นกำแพงบังสายตา และพลับพลึงหนู รูปทรงเป็นพุ่มออกดอกสีขาวเรียบ

เรื่อง: SCG Experience

บ้านสไตล์โมเดิร์น
จัดสวนโมเดิร์น 

ดีไซน์บ้านโมเดิร์นชายคาสั้น จึงควรเลือกต้นไม้ที่สามารถรับแรงน้ำฝนใต้ชายคาได้เป็นอย่างดี

บ้านสไตล์โมเดิร์นเป็นบ้านสมัยใหม่ที่ถูกออกแบบขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เรียบง่าย เน้นความธรรมชาติของรูปทรงและวัสดุ การจัดสวนโมเดิร์น จึงควรคำนึงถึงรูปแบบของบ้านเพื่อให้มีความกลมกลืนและช่วยเพิ่มความสวยงามของบ้านให้มากขึ้น

สวนเซนที่ให้ความสงบและเรียบง่าย

สวนหินที่เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์น
ที่มาภาพ: www.homedesignlover.com

รู้จักฮาร์ดสเคปและซอฟสเคป  
รูปแบบการจัดสวนให้เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์น ทั้งในแง่ของฮาร์ดสเคป (เช่น น้ำตก บ่อปลา) ที่ต้องมีพื้นที่สำหรับใช้งานหรือฟังก์ชั่นในสวนที่สามารถใช้งานได้จริงตามไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้าน  และซอฟต์สเคปที่จะต้องมีความสวยงามในแง่ของศิลปะและเข้ากับดีไซน์ของบ้านได้อย่างลงตัว

เลือกรูปแบบสวนให้ลงตัว
บ้านสไตล์โมเดิร์นนั้นเน้นความเรียบง่าย สวนจึงควรมีความโปร่งโล่ง และมีความเรียบง่ายไม่ต่างจากดีไซน์ของบ้าน เช่น “สวนเซน” ที่โยงกับปรัชญาความเชื่อในความสงบเรียบง่าย และ “สวนโมเดิร์น” ที่มีความเรียบง่ายและมีรูปทรงชัดเจน หรือจะเป็น ”สวนหิน” ที่ใช้หินชนิดต่างๆ มาจัดวางในรูปแบบประติมากรรม เพื่อให้ดีไซน์ของสวนไม่บดบังทัศนียภาพอาคารนั่นเอง 

บ้านเป็นกล่องสวนจึงต้องโค้งเว้า
บ้านสไตล์โมเดิร์นเป็นบ้านทรงกล่อง จึงควรใช้เส้นสายโค้งเว้าของสวนมาลดทอนความแข็งกระด้างและเพิ่มความอ่อนโยนให้มากขึ้น สิ่งลืมไม่ได้คือต้องจัดวางตำแหน่งต้นไม้ให้เล่นระดับสายตาเป็นขั้นบันได ไล่ระดับสูง กลาง ต่ำ เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับตัวอาคาร

พุดหนู ใบเล็ก ดอกมีขนาดเล็กสีขาวนวล และหนวดปลาหมึก ไม้พุ่มเตี้ยดูแลง่ายช่อใบเป็นวงกลม

โมก ปลูกเป็นกำแพงบังสายตา และพลับพลึงหนู รูปทรงเป็นพุ่มออกดอกสีขาวเรียบ

เลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะ
ต้นไม้ที่มีฟอร์มที่ค่อนข้างอิสระ มีความพลิ้วไหว จะช่วยเสริมความอ่อนโยนให้บ้านสไตล์โมเดิร์น เช่นต้นหลิว หูกระจง พลับพลึง ฯลฯ ทั้งนี้ควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ดูแลง่ายและรับแรงน้ำฝนจากชายคาได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยดีไซน์ของบ้านนั้นมีชายคายื่นออกมาบังแดดฝนเพียงน้อยนิด หรือจะเลือกใช้การโรยก้อนหินรอบๆแทนก็ได้

เคล็ดลับจัดสวนให้ดูเหมาะ
บ้านสไตล์โมเดิร์นส่วนใหญ่จะใช้กระจกใสเป็นวัสดุตกแต่งผนัง หากเลือกจัดสวนเองควรหาตำแหน่งที่เหมาะสมยืนมองออกสู่นอกบ้าน โดยไม่ลืมว่าฟังก์ชั่นที่แท้จริงของสวนนั้นคือการสร้างความงามจากภายนอกสู่ภายใน หาใช่แค่มุมสวนที่สร้างขึ้นเพื่อมองจากนอกบ้านเพียงอย่างเดียวขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ