View : 16995

        ช่วงที่บ้านสร้างใกล้เสร็จเป็นเวลาที่เหมาะสมจะติดตั้งประตูหน้าต่าง เพราะระหว่างการก่อสร้างบ้านจะมีการขนข้าวของเครื่องใช้ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาในบ้าน หากมีการติดประตูหน้าต่างไว้แล้วนั้น จะทำให้การขนของไม่สะดวกและอาจเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวบานประตูหน้าต่างเสียหาย

ประตูหน้าต่างต้องมีเสาเอ็นทับหลัง?
        
เสาเอ็นทับหลังโดยรอบวงกบ มีหน้าที่ทำให้วงกบยึดติดกับผนังอย่างมั่นคง เพิ่มความแข็งแรง ไม่ทำให้ผนังเกิดการแตกร้าวในภายหลัง โดยเสาเอ็นจะเป็นตัวยึดในแนวดิ่ง ทับหลัง (หรือคานเอ็น) จะยึดในแนวนอน

วงกบไม้
ที่มาภาพ: www.banidea.com

วิธีการทำเสาเอ็นทับหลัง?
        การทำเสาเอ็นและทับหลังจะคล้ายกับการทำไม้แบบหล่อเสาหรือคานค.ส.ล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ทั่วไป คือ มีการตีไม้แบบ ผูกเหล็ก แล้วจึงเทคอนกรีต เพียงแต่เหล็กที่นำมาผูกจะเป็นเหล็กกลม จึงถือได้ว่า เสาเอ็น และ ทับหลัง นี้เป็นงาน ค.ส.ล. ประเภทหนึ่ง

ยึดประตูหน้าต่างอย่างไรให้แข็งแรง?
        วงกบ เป็นส่วนสำคัญที่จะยึดประตูหน้าต่างให้ติดกับผนังอย่างแข็งแรง วัสดุวงกบจึงควรมีคุณภาพ เหมาะสมกับประตูหน้าต่างแต่ละแบบ พร้อมการติดตั้งถูกวิธี เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน ลดรอยแตกร้าวและปัญหาการรั่วซึม
 
วงกบไม้
         ไม้ หนึ่งในวัสดุที่นิยมนำมาทำวงกบ การติดตั้งวงกบไม้ ช่างจะเช็คระยะเช็คแนวให้ได้ดิ่งได้ฉาก แล้วนำวงกบมาติดตั้ง โดยใช้ไม้หน้าสามหรือเหล็กค้ำยันช่วยยึดวงกบให้แน่น ตอกตะปูกับขอบข้างวงกบ เพื่อยึดกับเหล็กเส้นของเสาเอ็นทับหลัง แล้วเทปูนของเสาเอ็นทับหลังพร้อมก่อผนัง การติดตั้งวงกบต้องติดให้บังใบหันไปถูกทิศทาง เพราะมีผลต่อการเปิดปิดประตู โดยแนะนำให้ไม้เนื้อแข็งมาทำวงกบ เช่น ไม้เต็ง ไม้แดง เพราะแข็งแรงทนทาน

         ขนาดวงกบสำหรับผนังทั่วไป คือ 2”x4” ส่วนห้องน้ำแนะนำให้ใช้วงกบ 2”x5” จะจบงานสวยกว่า เพราะเมื่อปูกระเบื้องแล้ว ผนังจะมีความหนามากกว่าผนังปกติ หากใช้วงกบขนาด 2”x4” สันกระเบื้องจะยื่นเกินออกมาจากวงกบ ซึ่งอาจจบงานได้โดยอาศัยการติดคิ้วแทน

เรื่อง: SCG Experience

ประตู หน้าต่าง และงานวงกบ
ติดตั้งอย่างไรให้แข็งแรง หมดปัญหารั่วซึม

ประตูหน้าต่างมีไว้เพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างภายในและภายนอก ให้เราสัมผัสบรรยากาศภายนอก แต่ก็เป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่อง ความแข็งแรงปลอดภัย และ การป้องกันการรั่วซึม

เสาเอ็น และ ทับหลัง

วงกบอะลูมิเนียม
       ถ้าพูดถึงวงกบอะลูมิเนียม แนะนำให้จับเซี้ยมผนัง ฉาบให้เรียบ ได้ฉากทุกมิติ เพื่อลดปัญหาร่องรอยต่อที่ไม่เรียบร้อย และป้องกันเรื่องรั่วซึม (แนะนำให้ติดวงกบอะลูมิเนียมยื่นเกินออกจากผนังประมาณ 2-3 มม.) หากเกิดช่องว่างระหว่างผนังกับวงกบ สามารถแก้ได้โดยใช้ซิลิโคนอุด เพื่อลดปัญหาเชื้อราและการรั่วซึมที่อาจตามมาภายหลัง

วงกบไวนิล
       เพราะเป็นวัสดุสั่งผลิตจากโรงงาน เพื่อให้ได้ขนาดประตูหน้าต่างที่พอดี งานผนังจึงต้องมีการเก็บความเรียบร้อยได้ฉากทุกมิติก่อนให้ช่างเข้ามาวัดที่หน้างาน การติดตั้งอย่างมีคุณภาพมาตรฐานโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้ประตูหน้าต่างไม่มีร่องรอยต่อ ไม่มีปัญหารั่วซึมตามมา จึงไม่แปลกใจเลยว่าปัจจุบันวงกบไวนิลเป็นที่นิยมขึ้นมาก

       หวังว่าบ้านทุกคนจะมีประตูหน้าต่างที่แข็งแรง ไม่มีปัญหา ไม่รั่ว ไม่ซึม ควบคู่ไปกับรูปลักษณ์ที่สวยงามเข้ากับสไตล์บ้านของแต่ละคน
 
 
TIP:  หากพื้นบ้านปูด้วยไม้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้จริง ไม้ปาร์เกต์ แนะนำให้ติดตั้งงานประตูหน้าต่างก่อน เพื่อกันฝนที่จะสาดเข้ามาทำให้พื้นไม้เสียหายได้

วงกบอะลูมิเนียม

วงกบไวนิล


ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.novabizz.com
http://www.squarewa.com/

เรื่อง: SCG Experience

ประตู หน้าต่าง และงานวงกบ
ติดตั้งอย่างไรให้แข็งแรง หมดปัญหารั่วซึม

ประตูหน้าต่างมีไว้เพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างภายในและภายนอก ให้เราสัมผัสบรรยากาศภายนอก แต่ก็เป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่อง ความแข็งแรงปลอดภัย และ การป้องกันการรั่วซึม

เสาเอ็น และ ทับหลัง

        ช่วงที่บ้านสร้างใกล้เสร็จเป็นเวลาที่เหมาะสมจะติดตั้งประตูหน้าต่าง เพราะระหว่างการก่อสร้างบ้านจะมีการขนข้าวของเครื่องใช้ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาในบ้าน หากมีการติดประตูหน้าต่างไว้แล้วนั้น จะทำให้การขนของไม่สะดวกและอาจเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวบานประตูหน้าต่างเสียหาย

ประตูหน้าต่างต้องมีเสาเอ็นทับหลัง?
        
เสาเอ็นทับหลังโดยรอบวงกบ มีหน้าที่ทำให้วงกบยึดติดกับผนังอย่างมั่นคง เพิ่มความแข็งแรง ไม่ทำให้ผนังเกิดการแตกร้าวในภายหลัง โดยเสาเอ็นจะเป็นตัวยึดในแนวดิ่ง ทับหลัง (หรือคานเอ็น) จะยึดในแนวนอน

วงกบไม้
ที่มาภาพ: www.banidea.com

วิธีการทำเสาเอ็นทับหลัง?
        การทำเสาเอ็นและทับหลังจะคล้ายกับการทำไม้แบบหล่อเสาหรือคานค.ส.ล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ทั่วไป คือ มีการตีไม้แบบ ผูกเหล็ก แล้วจึงเทคอนกรีต เพียงแต่เหล็กที่นำมาผูกจะเป็นเหล็กกลม จึงถือได้ว่า เสาเอ็น และ ทับหลัง นี้เป็นงาน ค.ส.ล. ประเภทหนึ่ง

ยึดประตูหน้าต่างอย่างไรให้แข็งแรง?
        วงกบ เป็นส่วนสำคัญที่จะยึดประตูหน้าต่างให้ติดกับผนังอย่างแข็งแรง วัสดุวงกบจึงควรมีคุณภาพ เหมาะสมกับประตูหน้าต่างแต่ละแบบ พร้อมการติดตั้งถูกวิธี เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน ลดรอยแตกร้าวและปัญหาการรั่วซึม
 
วงกบไม้
         ไม้ หนึ่งในวัสดุที่นิยมนำมาทำวงกบ การติดตั้งวงกบไม้ ช่างจะเช็คระยะเช็คแนวให้ได้ดิ่งได้ฉาก แล้วนำวงกบมาติดตั้ง โดยใช้ไม้หน้าสามหรือเหล็กค้ำยันช่วยยึดวงกบให้แน่น ตอกตะปูกับขอบข้างวงกบ เพื่อยึดกับเหล็กเส้นของเสาเอ็นทับหลัง แล้วเทปูนของเสาเอ็นทับหลังพร้อมก่อผนัง การติดตั้งวงกบต้องติดให้บังใบหันไปถูกทิศทาง เพราะมีผลต่อการเปิดปิดประตู โดยแนะนำให้ไม้เนื้อแข็งมาทำวงกบ เช่น ไม้เต็ง ไม้แดง เพราะแข็งแรงทนทาน

         ขนาดวงกบสำหรับผนังทั่วไป คือ 2”x4” ส่วนห้องน้ำแนะนำให้ใช้วงกบ 2”x5” จะจบงานสวยกว่า เพราะเมื่อปูกระเบื้องแล้ว ผนังจะมีความหนามากกว่าผนังปกติ หากใช้วงกบขนาด 2”x4” สันกระเบื้องจะยื่นเกินออกมาจากวงกบ ซึ่งอาจจบงานได้โดยอาศัยการติดคิ้วแทน

วงกบอะลูมิเนียม
       ถ้าพูดถึงวงกบอะลูมิเนียม แนะนำให้จับเซี้ยมผนัง ฉาบให้เรียบ ได้ฉากทุกมิติ เพื่อลดปัญหาร่องรอยต่อที่ไม่เรียบร้อย และป้องกันเรื่องรั่วซึม (แนะนำให้ติดวงกบอะลูมิเนียมยื่นเกินออกจากผนังประมาณ 2-3 มม.) หากเกิดช่องว่างระหว่างผนังกับวงกบ สามารถแก้ได้โดยใช้ซิลิโคนอุด เพื่อลดปัญหาเชื้อราและการรั่วซึมที่อาจตามมาภายหลัง

วงกบไวนิล
       เพราะเป็นวัสดุสั่งผลิตจากโรงงาน เพื่อให้ได้ขนาดประตูหน้าต่างที่พอดี งานผนังจึงต้องมีการเก็บความเรียบร้อยได้ฉากทุกมิติก่อนให้ช่างเข้ามาวัดที่หน้างาน การติดตั้งอย่างมีคุณภาพมาตรฐานโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้ประตูหน้าต่างไม่มีร่องรอยต่อ ไม่มีปัญหารั่วซึมตามมา จึงไม่แปลกใจเลยว่าปัจจุบันวงกบไวนิลเป็นที่นิยมขึ้นมาก

       หวังว่าบ้านทุกคนจะมีประตูหน้าต่างที่แข็งแรง ไม่มีปัญหา ไม่รั่ว ไม่ซึม ควบคู่ไปกับรูปลักษณ์ที่สวยงามเข้ากับสไตล์บ้านของแต่ละคน
 
 
TIP:  หากพื้นบ้านปูด้วยไม้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้จริง ไม้ปาร์เกต์ แนะนำให้ติดตั้งงานประตูหน้าต่างก่อน เพื่อกันฝนที่จะสาดเข้ามาทำให้พื้นไม้เสียหายได้บทความที่แล้ว
เจาะ ยึด แขวน บนแผ่นสมาร์ทบอร์ด
39-เจาะ-ยึด-แขวนบนแผ่นสมาร์ทบอร์ด.jpgบทความถัดไป
สนุกกับเรื่องบ้าน : ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
41-สนุกกับเรื่องบ้าน-ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน.jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด?
1-ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด-(1).jpg

วงกบอะลูมิเนียม

วงกบไวนิล


ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
www.novabizz.com
http://www.squarewa.com/
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ