View : 5428

       วัสดุตกแต่งผิวที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ เช่น ปูนฉาบขัดมัน  กรวดล้าง ทรายล้าง Skim Coat  และ Color Render ควรมีการเคลือบน้ำยาปกป้องพื้นผิว เพราะปูนซีเมนต์ยังคงมีการดูดซึมน้ำ การใช้น้ำยาเคลือบผิวจะช่วยป้องกันการดูดซึมน้ำ ป้องกันความชื้น ลดการเกิดฝุ่นผงและคราบขาว ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ และช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วย  ปัจจุบันน้ำยาเคลือบผิวมีให้เลือกใช้หลายประเภท ควรศึกษาข้อมูลสินค้าจากผู้ผลิตให้ดีก่อน เพื่อเลือกใช้น้ำยาเคลือบผิวให้เหมาะกับความต้องการ เช่น หากต้องการคงความเป็นธรรมชาติของวัสดุนั้น ๆ อาจเลือกใช้น้ำยาเคลือบผิวประเภทไซลอกเซน TOA 213 สูตรน้ำ หรือ TOA 214 สูตรน้ำมัน ซึ่งหลังจากเคลือบแล้วจะไม่ทำให้สีของพื้นผิวเปลี่ยน และคงความเป็นธรรมชาติของพื้นผิวเดิม

VDO ที่เกี่ยวข้อง
การเคลือบผิวผนังปูนเปลือย 3 แบบ ด้าน เงา และกึ่งเงากึ่งด้าน 

เรื่อง: SCG Experience

ประโยชน์ของการเคลือบน้ำยาบนพื้นผิวงานตกแต่งปูนซีเมนต์

งานปูนซีเมนต์ที่มีการเคลือบผิว จะช่วยป้องกันการดูดซึมน้ำ และทำความสะอาดได้ง่าย
ขอบคุณภาพ :
ซ้าย - www.indiamart.com 
ขวา - www.spmaterial.bangkoksync.com

เรื่อง: SCG Experience

ประโยชน์ของการเคลือบน้ำยาบนพื้นผิวงานตกแต่งปูนซีเมนต์

งานปูนซีเมนต์ที่มีการเคลือบผิว จะช่วยป้องกันการดูดซึมน้ำ และทำความสะอาดได้ง่าย
ขอบคุณภาพ :
ซ้าย - www.indiamart.com 
ขวา - www.spmaterial.bangkoksync.com

       วัสดุตกแต่งผิวที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ เช่น ปูนฉาบขัดมัน  กรวดล้าง ทรายล้าง Skim Coat  และ Color Render ควรมีการเคลือบน้ำยาปกป้องพื้นผิว เพราะปูนซีเมนต์ยังคงมีการดูดซึมน้ำ การใช้น้ำยาเคลือบผิวจะช่วยป้องกันการดูดซึมน้ำ ป้องกันความชื้น ลดการเกิดฝุ่นผงและคราบขาว ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ และช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วย  ปัจจุบันน้ำยาเคลือบผิวมีให้เลือกใช้หลายประเภท ควรศึกษาข้อมูลสินค้าจากผู้ผลิตให้ดีก่อน เพื่อเลือกใช้น้ำยาเคลือบผิวให้เหมาะกับความต้องการ เช่น หากต้องการคงความเป็นธรรมชาติของวัสดุนั้น ๆ อาจเลือกใช้น้ำยาเคลือบผิวประเภทไซลอกเซน TOA 213 สูตรน้ำ หรือ TOA 214 สูตรน้ำมัน ซึ่งหลังจากเคลือบแล้วจะไม่ทำให้สีของพื้นผิวเปลี่ยน และคงความเป็นธรรมชาติของพื้นผิวเดิม

VDO ที่เกี่ยวข้อง
การเคลือบผิวผนังปูนเปลือย 3 แบบ ด้าน เงา และกึ่งเงากึ่งด้าน 

บทความที่แล้ว
Q&A น้ำยาเคลือบผิวปูนมีกี่แบบ
110-Q-A-น้ำยาเคลือบผิวปูนมีกี่แบบ.jpgบทความถัดไป
ทางเดินภายนอกบ้านสวย ด้วยวัสดุหลากหลาย
112-ทางเดินภายนอกบ้านสวยด้วยวัสดุหลากหลาย.jpg

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ