View : 5543
เรื่อง: SCG Experience

ปูนฉาบอิฐมวลเบาลดรอยร้าว “เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม”

       เชื่อว่าอิฐมวลเบาเป็นวัสดุหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในงานก่อสร้าง เพราะน้ำหนักที่เบา ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งกันเสียงและกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐประเภทอื่น แต่ในขั้นตอนการฉาบผนังอาจเกิดการสูญเสียน้ำที่เร็วเกินไปเนื่องจากแสงแดดและแรงลมซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผนังปูนฉาบเกิดการแตกร้าว  ปูนเสือจึงได้คิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์งานปูนฉาบด้วย “เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม” สำหรับการฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะที่มีการใส่สารพิเศษเพิ่มการยืดหยุ่นและกักเก็บน้ำในตัวปูนได้มากขึ้น ลดการสูญเสียน้ำของปูนฉาบจึงช่วยลดการแตกร้าวได้มากขึ้น

       ทุกโมเลกุลของปูนเสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม ที่นอกจากจะช่วยให้ปูนฉาบผนังมีความเรียบเนียนลดการแตกร้าวได้มากกว่าปูนฉาบทั่วไปแล้ว ยังคงไว้ซึ่งความชื้นบนผนังมากพอที่จะแต่งผิวหน้าปูนให้สวยได้ง่ายทันเวลา อีกทั้งไม่ต้องมีการซ่อมแซมผนังในภายหลังไม่ว่าจะเป็นการสกัด อุด โป๊ว หรือทาสีทับเพื่อให้ผนังดูเรียบร้อยไร้รอยแตกร้าวที่อาจนำมาซึ่งฝุ่นละอองของผงปูนที่อาจทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองต่อผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน
 

ความแตกต่างระหว่างผนังอิฐมวลเบาที่ใช้ปูน เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม (รูปซ้าย) และ ปูนฉาบอิฐมวลเบาทั่วไป (รูปขวา)

ภาพขยายผนังอิฐมวลเบาที่ใช้ปูน เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม (รูปซ้าย) และ ผนังปูนฉาบอิฐมวลเบาทั่วไป ผ่านกล้องไมโครสโคป (รูปขวา)

Tip: อิฐมวลเบาควรใช้ปูนก่อฉาบและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพเรื่อง: SCG Experience

ปูนฉาบอิฐมวลเบาลดรอยร้าว “เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม”

       เชื่อว่าอิฐมวลเบาเป็นวัสดุหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในงานก่อสร้าง เพราะน้ำหนักที่เบา ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งกันเสียงและกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐประเภทอื่น แต่ในขั้นตอนการฉาบผนังอาจเกิดการสูญเสียน้ำที่เร็วเกินไปเนื่องจากแสงแดดและแรงลมซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผนังปูนฉาบเกิดการแตกร้าว  ปูนเสือจึงได้คิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์งานปูนฉาบด้วย “เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม” สำหรับการฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะที่มีการใส่สารพิเศษเพิ่มการยืดหยุ่นและกักเก็บน้ำในตัวปูนได้มากขึ้น ลดการสูญเสียน้ำของปูนฉาบจึงช่วยลดการแตกร้าวได้มากขึ้น

       ทุกโมเลกุลของปูนเสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม ที่นอกจากจะช่วยให้ปูนฉาบผนังมีความเรียบเนียนลดการแตกร้าวได้มากกว่าปูนฉาบทั่วไปแล้ว ยังคงไว้ซึ่งความชื้นบนผนังมากพอที่จะแต่งผิวหน้าปูนให้สวยได้ง่ายทันเวลา อีกทั้งไม่ต้องมีการซ่อมแซมผนังในภายหลังไม่ว่าจะเป็นการสกัด อุด โป๊ว หรือทาสีทับเพื่อให้ผนังดูเรียบร้อยไร้รอยแตกร้าวที่อาจนำมาซึ่งฝุ่นละอองของผงปูนที่อาจทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองต่อผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน
 

ความแตกต่างระหว่างผนังอิฐมวลเบาที่ใช้ปูน เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม (รูปซ้าย) และ ปูนฉาบอิฐมวลเบาทั่วไป (รูปขวา)

ภาพขยายผนังอิฐมวลเบาที่ใช้ปูน เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม (รูปซ้าย) และ ผนังปูนฉาบอิฐมวลเบาทั่วไป ผ่านกล้องไมโครสโคป (รูปขวา)

Tip: อิฐมวลเบาควรใช้ปูนก่อฉาบและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ